Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Október
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ-24/2020/Rosina/188/SI
0,22 € Pavel Vojtyla Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.1/134/2020
1/134/2020
9 570,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov Sociálna poisťovňa
20.
Október
2020
Dohoda o o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20/34/054/338
54 525,80 € ProCare, a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 4174/2020/LSR
4174/2020/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava František Hajdók "HAFE"
20.
Október
2020
Zmluva o používaní poľovne upotrebiteľného psa
NI/1-445/2020/SPU
0,00 € Miroslav Cebák Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
20.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 2020/256- spoločenské a reprezentačné rovnošaty
6200002855
170 985,60 € Mgr. Andrea Stuchlíková AST DESIGN Úrad pre investície a akvizície MO SR
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2812
0,00 € Alexander Rafael Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
20.
Október
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K281
KŽP-PO4-SC431-2017-19/K281
1 136 637,42 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ-55/2020/Turie/188/SI
127,31 € Bronislav Kováč Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Príkazná zmluva
338/2020
50,00 € Peter Szalay Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
20.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 4171/2020/LSR
4171/2020/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava DREVOSTAV1, s.r.o.
20.
Október
2020
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/099-04/2020 K NR SR
17 630,00 € Ing. Branislav Bosák - BOSKE Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2817
0,00 € Hunt in Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
20.
Október
2020
Zmluva o výpožičke č. VHÚ-3-37/2020
2020/520-HM
0,00 € Vojenský historický ústav Ministerstvo obrany SR
20.
Október
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-117/2015/Turie/0130/SO025-00/Axioma_dodatok č.1
132,44 € Anna Klinčáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Október
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/41/012/21
0,00 € Obec Vtáčkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
Október
2020
Darovacia zmluva
SNM-MRK-DZ-2020/2845
0,00 € Andrej Gavula Slovenské národné múzeum
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/2968
0,00 € Ľuboš Geletka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
Október
2020
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Olympiáda v anglickom jazyku, Matematická olympiáda, Olympiáda v nemeckom jazyku, Dejepisná olympiáda, Biologická olympiáda, Geografická olympiáda,...
OU-PO_ZM_OS-163-2020_2020
0,00 € Centrum voľného času v Kežmarku Okresný úrad Prešov, odbor školstva
20.
Október
2020
Dohoda číslo: 20/02/54E/1866 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc´´ - Opatrenie č. 2
20/02/54E/1866
0,00 € Ivan Levák - ALFA comp Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky