Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122470_Z
430,80 € ITSK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122491_Z
66 400,00 € EUROGASTROP s.r.o. Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122390_Z
199,99 € NABIMEX, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122485_Z
16 440,00 € COMFORTA HYGIENE, s.r.o. Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122574_Z
259,00 € František Majtán - EURONICS TPD Technická univerzita vo Zvolene
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122476_Z
2 999,99 € AQUA trade Slovakia s.r.o Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122558_Z
950,00 € VWR International s.r.o. Výskumný ústav vodného hospodárstva
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122391_Z
80,00 € IMONICE TRANSPORT, s. r. o. Technická univerzita vo Zvolene
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122498_Z
520,00 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Výskumný ústav vodného hospodárstva
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122538_Z
149,99 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Výskumný ústav vodného hospodárstva
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0039
PP-H-EUROPE-21-0039
3 986,69 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0038
PP-H-EUROPE-21-0038
7 993,17 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2020/0405 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
DZM/2020/0405/0001
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0036
PP-H-EUROPE-21-0036
4 988,88 € Ekonomická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0035
PP-H-EUROPE-21-0035
3 999,36 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0031
PP-H-EUROPE-21-0031
5 000,00 € Kempelenov inštitút inteligentných technológií Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0030
PP-H-EUROPE-21-0030
3 261,72 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0028
PP-H-EUROPE-21-0028
3 993,46 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do vlastníctva a správy - SO 305-20 na R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná
ZM/2021/0477
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. STAVEBNINY Monolit s.r.o.
29.
November
2021
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon
69/2021-A
370,00 € Mgr. Enzo Passerini Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania