Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
60/2024
1 490,00 € Ing. Marek Petrík – PROJEKCIA Mesto Strážske
24. Máj 2024
Zmluva o diele na objednávku a licenčnáa zmluva
35/2024/AH
0,00 € Gabriela Ondrišáková Slovenské centrum dizajnu
24. Máj 2024
Dodatok č.1 ku zmluve č.287/mk 02 EP
22/2024
996,00 € Základná škola ARTON s.r.o.
24. Máj 2024
dotácia na projekt "Tvorba a ochrana živ. prostredia"
254/2024
600,00 € Občianske združenie mestská časť Bratislava-Dúbravka
24. Máj 2024
dotácia na projekt "Školská edukačná záhrada"
253/2024
950,00 € Kresťanské centrum Ako doma mestská časť Bratislava-Dúbravka
24. Máj 2024
Dohoda o zriadení spoločného DHZO
INT_025/2024
0,00 € Obec Horná Lehota Obec Valaská
24. Máj 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
Zmluva č. 6/2024/ŠZTT
1 724,65 € Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1
24. Máj 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
Zmluva č. 5/2024/ŠZTT
1 327,70 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1
24. Máj 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na súkromné účely
263/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Július Tarkoš
24. Máj 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na súkromné účely
261/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik JUDr. Peter Pačesa
24. Máj 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na súkromné účely
262/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik PhDr. Václav Staškovič
24. Máj 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na súkromné účely
259/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Marián Baran
24. Máj 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na súkromné účely
260/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Mgr. Marek Benček
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
20240310/2024
997,00 € Športový klub stolného tenisu Hrboltová Mesto Ružomberok
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
20240309/2024
1 686,48 € Mesto Ružomberok Milan Stolár
24. Máj 2024
Zmluva o výkone supervízie 1/2024/KC
1/2024/KC
40,00 € Mgr. Daniela Jakubčinová, Slanská 426, 09412 Vechec Mesto Sečovce , Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
24. Máj 2024
Kúpna zmluva odpredaj novovytvoreného pozemku parc. reg. "C" č. 1785/2 v k.ú. Partizánske
237/2024
1 970,00 € Mesto Partizánske MUDr. Jaroslava Polerecká
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta.
CIN_2122024
7,00 € Kalafutová Anna Mesto Spišská Belá
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta.
CIN_2042024
28,00 € Lacinová Daniela Mesto Spišská Belá
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta.
CIN_2082024
28,00 € Černota Miloš Mesto Spišská Belá