Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
68/2022
18 731,33 € JD ROZHLASY SK s. r. o., Jašíkova 178, 023 54 Turzovka Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany
2. December 2022
DODATOK č. 1 k RÁMCOVEJ KÚPNEJ ZMLUVE o dodávkach sklenených črepov na rok 2022
č. 01/2022
0,00 € VETROPACK NEMŠOVÁ, s. r. o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová Obec Pruské, Pruské 1, 01852 Pruské
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z954
378/D/2022
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Obec Lok, Poštová 23, 93538 Lok
2. December 2022
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
121/2022
0,00 € Ing. Monika Frátriková., PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia
2. December 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 18/2223
9013/0348/22
975,00 € Mgr. Barbara Drnajová Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. December 2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
251/2022ST
5 000,00 € Ing. Filip Rabík Fond na podporu vzdelávania
2. December 2022
Zmluva o dielo 15/2022
15/2022
0,00 € Ivica Ďuricová Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. December 2022
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
22/27/012/35
0,00 € Obec Hodruša - Hámre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
2. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/27/010/39
0,00 € Obec Hodruša - Hámre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
2. December 2022
Zmluva o prenájme KD
113/2022
70,00 € Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce Katarína Köverová
2. December 2022
Úrazové poistenie
5190058332
10,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, Bratislava Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11 Trnavá Hora
2. December 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-198-079/2022
KRHZ-NR-VO-198-079/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Malý Lapáš
2. December 2022
Kúpna zmluva
Z-615/2022
0,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
2. December 2022
Darovacia zmluva
2440/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Alžbeta Majorošová
2. December 2022
Zmluva o dielo
1602022
0,00 € EKOKANÁL, s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
2. December 2022
Zmluva o auditnej činnosti
6600000317
17 640,00 € Q-TRUST s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
2. December 2022
Dodatok ku zmluve o zbere a preprave kuchynského odpadu
ŠJ 16/2022
40,00 € eNFe s.r.o Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
2. December 2022
Nájomná zmluva
17/2022
25,00 € Ivan Berky Obec Zvolenská Slatina
2. December 2022
ZMLUVA O NÁJME
Z/2022/3107/IV/PRIF/TAJ
91,02 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
2. December 2022
Rámcová dohoda o dodaní potravín
Tvu_2022_Re_170
5 085,20 € Zdravé ovocie s.r.o., Trnavská univerzita so sídlom v Trnave