Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232318_Z
19 690,00 € CIBEKA s. r. o., r. s. p. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232317_Z
599,00 € Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232246_Z
7 200,00 € K&M MEDIA s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232316_Z
524,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, 821 08, Bratislava
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232314_Z
24,00 € GASTRO-HAAL, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232311_Z
4 248,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232309_Z
218,90 € BATIST Medical SK, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232308_Z
3 600,00 € LINDAX, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232306_Z
1 680,00 € LINDAX, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232305_Z
2 300,00 € CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232307_Z
16 475,36 € MED - ART, spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232232_Z
1 584,00 € LIsyst s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232285_Z
1 225,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232294_Z
55,00 € Ing. Soňa Štofová SOPAS Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232292_Z
203,80 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_056/2023
123,00 € Ivana Vancová Mesto Svidník
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_055/2023
145,00 € Miroslav Kurečko Mesto Svidník
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_054/2023
23,00 € Džupin Milan Mesto Svidník
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232291_Z
6 264,50 € Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
31. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML_053/2023
480,00 € K-Academy, s.r.o. Mesto Svidník