Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPS8 zo dňa 6.12.2022
ZLC-55-2022
65 436 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2023
MK-151/2022/M
20 000 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Fond na podporu umenia
27. Január 2023
KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na rok 2023
0081/2023
10 718 406,00 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Január 2023
Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na rok 2023
SIOV-04014/2023
10 718 406,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štátny inštitút odborného vzdelávania
26. Január 2023
Zmluva o termínovanom úvere č.02/001/23
0200123/2023
3 800 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Žilina
27. Január 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071AHX1 zo dňa 22.04.2021
204/2023
1 970 184,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 164ZA320006
164ZA320006
1 937 996,83 € Poľnohospodárske družstvo Važec Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Január 2023
Dodatok č 1 k Zmluve o dielo č. MZ-3/2021
656/2023
1 731 193,32 € Pohori Tomáš Mesto Želiezovce
27. Január 2023
Rámcová dohoda č. R/11/2023-2026/04/12
CRZ-827-2023-LSR
1 553 758,57 € RK-FOREST s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko
27. Január 2023
Rámcová dohoda č. R/10/2023-2026/04/11
CRZ-825-2023-LSR
1 544 117,84 € Hard-Woodland s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko
27. Január 2023
Zmluva o dielo, real. stavebných prác: Zvýšenie kapacity MŠ
16/2023
1 499 812,94 € BATEA STAV s.r.o. Obec Šenkvice
27. Január 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BCG7-431-65 zo dňa 24.03.2022
206/2023
1 420 847,33 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
27. Január 2023
DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2023
Z/2023/168/XIV/RUK/OCOZ
1 416 640,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
26. Január 2023
Zmluva o dielo Pata intenzifikácia a rozšírenie ČOV
2/2023
1 384 021,31 € Skupina dodávateľov s názvom VS-C - PATA VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava IČO 31 322 301, COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 31 631 134 Obec Pata
27. Január 2023
Rámcová dohoda č. R/4/2023-2026/04/04
CRZ-832-2023-LSR
1 212 184,00 € Štefan Bolyó LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí o poskytnutí dotácie na projekt Multifunkčná športová hala Brezno
1172/2022
1 199 990,18 € Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Brezno
27. Január 2023
DODATOK č.10 k zmluve č.2021000409 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
č.10
1 060 461,29 € MESTO KOŠICE Zoologická záhrada Košice
27. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/103
OPKZP-PO2-SC211-2020-62/103
1 036 807,62 € Obec Sekule Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26. Január 2023
Záložná zmluva č. 600/242/2021/2
600/242/2021/2
954 694,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Obeckov
26. Január 2023
Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 600/242/2021
Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 600/242/2021
954 694,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Obeckov