Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
353/AD00/2021
26 320 000,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071Y061 zo dňa 21.12.2019
846/2021
8 224 131,79 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-001/2021/SOIROPPO3-302031ABF6
MK-001/2021/SOIROPPO3-302031ABF6
5 286 646,15 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č.z. MK-003/2021/SOIROPPO3-302031AFF2
135/2021/TnUAD
4 280 420,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27.
Júl
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 578/2021
578/2021
3 742 950,42 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Moravskoslezský kraj
27.
Júl
2021
Zmluva o prevode vlastníckeho práva č. VO 001/2021
Z21/074
2 140 000,00 € REKU - Slovakia, spol. s r. o. MH Invest II, s. r. o.
27.
Júl
2021
Zmluva o postúpení pohľadávok č. 5/2021
ZM/2021/0283
1 023 292,02 € PAYWELL a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27.
Júl
2021
Zmluva o postúpení pohľadávok č. 4/2021
ZM/2021/0282
988 597,06 € PAYWELL a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
67/2020-2060-2030-U736
890 234,29 € Millennium, spol. s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
Zmluva o úvere
300/153/2021
682 560,00 € STAVEUROPE s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
27.
Júl
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUZ EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA Č. Z SKATV704
867/2021
629 545,95 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Berufsförderungsinstitut Burgenland
27.
Júl
2021
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-W289-ZZ-1
497 095,00 € POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-W240-ZZ-1
424 485,66 € Liptovská potravinárska spoločnosť, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
78/2020-2060-2230-AQA6
373 500,00 € MEDAS, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
Rámcová zmluva o spolupráci
Z28/2021/BÚ
365 810,00 € DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27.
Júl
2021
Zmluva o úvere
700/181/2021
330 440,00 € Obec Malá Domaša Štátny fond rozvoja bývania
27.
Júl
2021
Rámcová dohoda č. Spr 250/2021
Spr 250/21
270 226,20 € Ticket Service s.r.o. Krajský súd v Žiline
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0593
APVV-20-0593
250 000,00 € Ústav polymérov SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0001
APVV-20-0001
250 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0006
APVV-20-0006
249 998,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Agentúra na podporu výskumu a vývoja