Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
2196/AJ00/2023
351 293 151,56 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
4. December 2023
DODATOK č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja č. 202212-ZPVVI-CSČ SAV
DODATOK č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja č. 202212-ZPVVI-CSČ SAV
7 434 503,28 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
4. December 2023
Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu
2041/2023
5 071 505,78 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
4. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1504/2023/UZ
1006/2023/OSM
1 900 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
4. December 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/124/443
24/2023 D
1 323 976,45 € Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia Obec Ludanice
4. December 2023
Dodatok č. 48 k Zmluve o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007
360/2023
1 125 530,02 € Asseco Central Europe, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
4. December 2023
Záložná zmluva č. 300/460/2023
300/460/2023/ZZ
1 097 304,00 € Obec Nitrianske Rudno Štátny fond rozvoja bývania
4. December 2023
Zmluva o úvere č. 300/460/2023
300/460/2023
844 080,00 € Obec Nitrianske Rudno Štátny fond rozvoja bývania
4. December 2023
Záložná zmluva č. 800/478/2023
800/478/2023/ZZ
785 759,00 € Mesto Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
4. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043BB240020
198/2020/MPRVSR-3010/D1
288 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
4. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043BB240021
200/2020/MPRVSR-3010/D2
253 200,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
4. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.043KE240004
266/2020/MPRVSR-3010/D2
226 200,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Pôdohospodárska platobná agentúra
4. December 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Reg. číslo 0524/2020 – D1_k č.z. OPĽZ/121/2020
216 338,75 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
4. December 2023
Rámcová zmluva č. 23/2023
24/2023
180 000,00 € Reinstall, s. r. o. Základná škola, Topoľová 8, Nitra
4. December 2023
Zmluva o dielo
485/2023
137 683,70 € J-TRADE BUILD s.r.o. Obec Bernolákovo
4. December 2023
Zmluva o dielo
SEMaI-1399/2023
129 234,90 € PREFER, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
4. December 2023
Záložná zmluva č. 300/461/2023
300/461/2023/ZZ
100 334,00 € Obec Nitrianske Rudno Štátny fond rozvoja bývania
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
230238 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Nižné Ladičkovce
4. December 2023
Zmluva o dielo
4630610/2023
93 000,00 € AITEN, a.s. TRANSPETROL, a. s.
3. December 2023
Zmuva o dielo
Zmluva o dielo
83 765,52 € FEDEL s.r.o. Obec Čerhov