Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2023
1148/C200/2023
166 186 593,88 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
2. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2022
4 658 496,64 € Adifex, a.s. Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Okružná 61, Rimavská Sobota
2. Jún 2023
Zmluva o dielo, ktorej predmetom je revitalizácia stavebných objektov v RD Nové Zámky súvisiacich s THU Nové Zámky
253/2023
3 173 196,96 € Metrostav Slovakia, a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČO: 47 144 190 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2. Jún 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071AA56 zo dňa 03.11.2020
1159/2023
2 829 150,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
2. Jún 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M973-421-19 zo dňa 28.8.2019
1328/2023
2 524 162,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Sebechleby
3. Jún 2023
Dodatok č. 2 k ZoD č. 72/2021
ZOD_019/2023
2 427 041,23 € Adifex, a.s. Mesto Topolčany
2. Jún 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011BQQ3-11-76 zo dňa 14.7.2022
1329/2023
2 256 554,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu EÚ-projektu „Riešenie migračných výziev v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves“ s kódom 302091CVW7 v rámci Výzvy IROP-PO9-SC91-2023-108
262/2023
1 692 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
282
1 549 278,28 € MILANKO, spol. s r.o. Obec Lubina
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/11
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/11
1 492 955,08 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/14
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/14
985 447,29 € Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AGL7-11-44 zo dňa 30.10.2020
1324/2023
955 471,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
2. Jún 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BGD9-221-67 zo dňa 21.6.2022
536/2023
895 000,00 € Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
2. Jún 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BGD9-221-67 zo dňa 21.6.2022
1325/2023
895 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trnava
2. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO
8/2023 D
860 093,50 € TOPRECO s.r.o. Obec Ludanice
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-PO9-SC91-2023-108
1076/2023
826 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Martin
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
11643/2023-M_SI, 65700/2023
799 800,00 € SOFOS, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZOP_027/2023
660 400,00 € Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Námestovo
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
552/2023
587 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Komárno
2. Jún 2023
DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo č. 31/2022 na stavbu „Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy LÚKY“
3/23-31/22
561 438,41 € REKONHAL s. r. o. Obec Lúky