Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
September
2020
Dohoda o prechode práv a povinností
2020/159
170 294 623,68 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
8.
Október
2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda II - EUROVIA
1259/6131/2020
58 963 450,00 € EUROVIA SK, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
8.
Október
2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová Dohoda II - Skanska SK a.s.
1260/6131/2020
58 963 450,00 € Skanska SK, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
8.
Október
2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda II - Združenie CSLM-MBM Stred
1261/6131/2020
58 963 450,00 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
8.
Október
2020
Veľkoplošné opravy ciest I.triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I. - Skanska SK a.s.
1255/6131/2020
58 297 196,00 € Skanska SK, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
8.
Október
2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I. - Združenie CSLM-MBM Západ
1256/6131/2020
58 297 196,00 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš Slovenská správa ciest, Bratislava
8.
Október
2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I - DOPRASTAV, a.s.
1253/6131/2020
58 297 196,00 € DOPRASTAV, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
8.
Október
2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC -Rámcová dohoda časť III - Združenie CSLM-MBM Východ
1266/6131/2020
49 302 772,00 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
8.
Október
2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť III - Skanska SK
1267/6131/2020
49 302 772,00 € SKANSKA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
8.
Október
2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť III - Združenie Stred EUROVIA-DOPRASTAV
1268/6131/2020
49 302 772,00 € EUROVIA SK, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
29.
September
2020
Dodatok č. 829/CC/17-D11 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
Dodatok č. 829/CC/17-D11 k Zmluve o úvere č. 829/CC/17
47 833 656,40 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
17.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 130/ORŠHR/2020
130/ORŠHR/2020
43 450 000,00 € Eurolab Lambda a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
25.
September
2020
Finance Contract Digital Innovation Postal and Logistic Services – 91285
1684/2020
32 000 000,00 € European Investment Bank Slovenská pošta, a. s.
16.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji"
1012/AE00/2020
18 384 904,16 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia"
076/2020/OPII/VA
17 894 129,32 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
13.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z/2020/2056/XI/JLF/KD
17 894 129,32 € Výskumná agentúra Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
12.
Október
2020
Zmluva o partnerstve, číslo zmluvy: 067/2020/OPII/VA/PZ
UPJŠ - 687/2020
12 773 811,16 € Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13.
Október
2020
Zmluva o partnerstve
067/2020/OPII/VA/PZ
12 773 811,16 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Univerzita Komenského v Bratislave
8.
Október
2020
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
089/1.2MP/2010/182
12 602 211,54 € Obec Družstevná pri Hornáde Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: "Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry"
075/2020/OPII/VA
11 590 338,03 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra