Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/43/54E/430
0,00 € Gabriel Hlivák FHK stav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
11.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/43/54E/413
0,00 € Mikuláš Ikri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
11.
Apríl
2021
Dohoda číslo 21/20/54E/485 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“- Opatrenie č.4B
21/20/54E/485
0,00 € Ing. Jana Šaligová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707777/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669439
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Tomáš Ponik
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707076/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669453
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Tomáš Jurašek
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708710/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669422
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Štefan Bujňák - Ranč na Zlatej hore
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707131/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669448
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. SLOVEXA PD - Kapušany, spoločnosť s ručením obmedzeným
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708029/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669428
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. SITTech spol, s r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 712128/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669407
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. SHR JUDr. Štefan Kožlej
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708221/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669426
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. SHR Ing. Peter Angelovič
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708320/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669421
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. SHR František Bučko
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708715/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669412
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Roľnícke družstvo"Jakubovany"
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 704533/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669451
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Roľnícke družstvo Vyšný Slavkov
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708711/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669418
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnovýroba Krásna Lúka s.r.o.
11.
Apríl
2021
Zmluva č. TT/204 506/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č. 2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Zmluva č. TT/204 506/2021
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Drahovce
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 704510/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669449
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708517/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669409
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707566/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669455
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707531/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669440
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 701548/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669406
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov