Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Nájomná zmluva
CP-TT_ZM_CPTT-MP-2023-001584-018_2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ŽiWell Lodenica, s.r.o.
2. Október 2023
Rámcová zmluva o dielo č. VTSÚ-12-163/2023 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-133/2023
VTSÚ-12-163/2023
0,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZTS-ŠPECIÁL, a.s.
2. Október 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20230928_shadrokh
0,00 € Slovenská akadémia vied Zohreh Shadrokh
2. Október 2023
Podpora udržania pracovných návykov - PUPN
23/45/054/1708
923,94 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Zemplínska Nová Ves
1. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091CXF9-91-108
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zboj
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
4/2023
7 000,00 € Základná škola Eduarda Schreibera Základná umelecká škola, Poštová 809/1, Púchov
1. Október 2023
Dodatok k zmluve o prenájme
5/2023
0,00 € Neuvedené Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí priestorov
74-Ma/2023
50,00 € Marek Šatka Základná škola, Vážska ulica 399/5, Ladce
2. Október 2023
Skupinové úrazové poistenie pre školy
9881046511
0,00 € Allianz- slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola, Školská 389, Sačurov
1. Október 2023
Dohoda o ukončení spolupráce
162/2023
0,00 € Osobný údaj Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov
1. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
02/IT služby/2023
300,00 € Ing. Martin Rimbala Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná
2. Október 2023
Nájomná zmluva č. 8/2023
8/2023
408,00 € Happymove Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
1. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 219 09 2023
219 09 2023
1 433,03 € Súkromná stredná odborná škola Základná škola, Bukovecká 17, Košice
2. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 07/2023
07/2023
0,00 € Súkromná spojená škola Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242
2. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 08/2023
08/2023
0,00 € Miroslav Lapšo Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242
1. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice
123/2023
0,00 € TK Tenis Centrum Bojnice Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
2. Október 2023
Zmluva o nájme zásobníkov TORK
202023
0,00 € HREHA CREDIT, s.r.o Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209
2. Október 2023
Dodávka plynu
212023
0,00 € SPP disribúcia, a.s. Základná škola s materskou školou, Bidovce, 044 45 Bidovce 209
1. Október 2023
potraviny
SJ006/2023/ZML
0,00 € DM-MäSO A MäSOVÝROBA.S.R.O. Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín
1. Október 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Materská škola, Markušovce 739
Z/09/2023
536,77 € Komunálna poisťovňa a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce