Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 6/2024
222/2024/OZ
3 982,20 € Lena Temešinková, ZUBNÁ TECHNIKA Žilinský samosprávny kraj
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243515_Z
214,80 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243552_Z
42 300,00 € ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243533_Z
3 099,48 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243526_Z
1 138,80 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243527_Z
8 722,50 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243528_Z
15 657,60 € HS technology s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
Z20243590_Z
1 440,00 € COPY PRINT GROUP, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
17. Máj 2024
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU
720,00 € DanceArt, o.z. Žilinská univerzita v Žiline
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 77/2024
NAB_102/2024
0,00 € Obec Letanovce ŽIGOVÁ Renáta
17. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01/10215
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Železník Michal
17. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č.5_ZPV_2022
199/2024
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17. Máj 2024
"Dodatok č. 1 k Zmluve č.7/19/VOD-SeMN /ZA o dodávke vody z rozvodnej vodovodnej siete „vodné“ a o odvádzaní odpadových vôd „stočné“ kanalizačnou sieťou"
194/2024
0,00 € SOLUTION s.r.o Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 1028/PELaS/2024
1028/PELaS/2024
6 230,50 € AUTOMATIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY, a .s. Železnice Slovenskej republiky
17. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 1072/PELaS/2024
1072/PELaS/2024
3 938,20 € AUTOMATIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY, a .s. Železnice Slovenskej republiky
17. Máj 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály Kultúrneho domu v Sasinkove
KD072024
40,00 € Obec Sasinkovo, Sasinkovo 3, 920 65 Sasinkovo Zuzana Zavadanová
17. Máj 2024
Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie
-CRZ-
0,00 € Zdravo a Chutne.com, s.r.o. ZŠ s MŠ Pastuchov
17. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
ZS/10/2024
0,00 € Bidfood Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
EXT_008/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. ZŠ Hamuliakovo
17. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
EXT_009/2024
18,00 € Orange Slovensko, a.s. ZŠ Hamuliakovo