Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Máj
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/03/54E/1033 zo dňa 09.04.2021
21/03/54E/1033
0,00 € Tomáš Fiala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
13.
Máj
2021
Zmluva o dielo
13/2021-FMU
70,00 € prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
RS1/OE/POH/2021/3302
0,00 € Šimko Jozef Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13.
Máj
2021
Zmluva o dielo
3/2021-FMU
45,00 € Dr. hab. Ewa Grabowska-Lis, prof. UJD Akadémia umení v Banskej Bystrici
13.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2093313
49,50 € Lukáčová Milena Rozhlas a televízia Slovenska
13.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2093314
55,00 € Lukáčová Milena Rozhlas a televízia Slovenska
13.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2093311
94,50 € Lukáčová Milena Rozhlas a televízia Slovenska
13.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/1224 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/03/54E/1224
0,00 € Ing. Slavomír Pjaták Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
13.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2093425
378,00 € Kováčová Emília Rozhlas a televízia Slovenska
13.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2093429
378,00 € Navrátilová Jasna Rozhlas a televízia Slovenska
13.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/29/53G/2
24 471,27 € Margaret s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
13.
Máj
2021
Zmluva o dielo
9/2021-FMU
45,00 € Mgr. art. Juraj Tomka, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13.
Máj
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
849502012-1-2021-ZVB
1 330,00 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Prešov
13.
Máj
2021
Licenčná zmluva
č. 196-21/MaH
5 140,80 € Česká tisková kancelář Historický ústav Slovenskej akadémia vied
13.
Máj
2021
Dodatok č. 1
SNM-R-ZOD-2013/3724
0,00 € Juraj Bartík, PhDr., PhD. Slovenské národné múzeum
13.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci č. 1009/2021
1009/2021
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
13.
Máj
2021
Darovacia zmluva č. 04/2021
04/2021
949,85 € Občianske združenie EDU Odborárska Spojená škola, Odborárska 2, Košice
13.
Máj
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC451-2019-57/AWW2
KŽP-PO4-SC451-2019-57/AWW2
125 997,22 € Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Máj
2021
Zmluva o dielo
ZML-2021/1-271:191006
0,00 € A+D Projekta, s. r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
13.
Máj
2021
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
ZML 3362/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Beňuš Jaroslav Stehlík