Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutní finančnej dotácie v zmysle platného VZN
FP_009/2023
7 427,00 € Volejbalový klub Spišská Nová Ves, o. z. Mesto Spišská Nová Ves
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle platného VZN
FP_008/2023
1 232,00 € Mestský šachový klub Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle platného VZN
FP_007/2023
10 020,00 € Tenisový klub 1901, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle platného VZN
FP_006/2023
85 469,00 € Hokejový klub Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
27. Január 2023
Zmluva o prenájme rohoží
01/2023
0,00 € Lindström, s.r.o. Materská škola, Barónka 17, Bratislava
27. Január 2023
Nájom bytu Ing. Miroslav Cingel a manž.
NAJ_022/2023
0,00 € Cingel Miroslav, Ing. Obec Terchová
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb Správa, prevádzka a údržba pohrebísk a domu smútku mesta Lipany
2023/7
99 050,00 € Mgr. Marek Kandráč Mesto Lipany
27. Január 2023
Dohoda o elektronickom doručovaní
02/2023
0,00 € Daňový úrad Banská Bystrica Obec Oravce
27. Január 2023
Dohoda o splátkach
03/2023
0,00 € Anna Filipčová Obec Oravce
27. Január 2023
Príkazná zmluva č 3/2023
Príkazná zmluva č. 3/2023
0,00 € Jaroslav Pažitný Obecné kultúrne centrum
27. Január 2023
Dohoda č. 23/35/012/10
Dohoda č. 23/35/012/10
0,00 € Obec Kamenica nad Cirochou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
27. Január 2023
Zmluva pracovná zdravotná služba
2023006
0,00 € MEDICAL - LEX s.r.o., 044 45 Vyšná Kamenica 113 Obec Šarišské Bohdanovce, 082 05 Šarišské Bohdanovce 87
27. Január 2023
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
27 01 2023
0,00 € Mgr. Jana Bočkajova Centrum poradenstva a prevencie, Levočská 341/7, Stará Ľubovňa
27. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074583
30,00 € Wollner Ulrich Rozhlas a televízia Slovenska
27. Január 2023
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074497
400,00 € Puškášová Melánia Rozhlas a televízia Slovenska
27. Január 2023
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074497
400,00 € Puškášová Melánia Rozhlas a televízia Slovenska
27. Január 2023
Licenčná zmluva
ZH1074599
100,00 € Oriešek Patrik Rozhlas a televízia Slovenska
27. Január 2023
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074462
315,00 € Guničová Kristína Rozhlas a televízia Slovenska
27. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074430
30,00 € Sťahel Richard Rozhlas a televízia Slovenska
27. Január 2023
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1074330
600,00 € Kossárová Georgina Rozhlas a televízia Slovenska