Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Zmluva o poskytovaní FPP na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
MsU 233/2023
73,00 € Senior – Vysoké Tatry, n.o. Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
8. December 2023
Poistná zmluva
Ext 080/2023
7 000,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
8. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
46/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie pre seniorov
8. December 2023
Kúpna zmluva
422023
1 200,00 € Ján Hajas Obec Úľany nad Žitavou
8. December 2023
Rámcová zmluva o dodaní tovarov č.68/2023
INT_112/2023
0,00 € BUZGÓ, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
8. December 2023
Poistná zmluva - KIOSK
2023_08_10a
371,27 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Červený Kláštor
7. December 2023
Zmluva o kooperácii pri riešení projektu a o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0613
TvU_2023_FZSP_89
50 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
15/2023
0,00 € FUNNY MUSIC, s.r.o. Centrum poradenstva a prevencie, Brezno
7. December 2023
Zámenná zmluva
2023120604
0,00 € Eva Šišková Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
7. December 2023
Kúpna zmluva
2023120701
336,00 € Mária Lackovičová Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
7. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
2023120702
39 141,47 € SAMOSTAV, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
7. December 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-470
TvU_2023_FZSP_88
60 001,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Nájomná zmluva na prenájom dreveného stánku
3317/2023
2,00 € Mesto Nitra Správa zariadení sociálnych služieb
7. December 2023
Nájomná zmluva na prenájom dreveného stánku
3223/2023
5 770,00 € Mesto Nitra Domáce s.r.o.
7. December 2023
Dohoda č.23/45/010/134
1/12/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Biel, Hlavná 48, 07 41 Biel
7. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2023-DK
16784/2023
84,00 € Mesto Želiezovce OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo
7. December 2023
Nájomná zmluva NZK - ŠJ 1/2023
NZK - ŠJ 24/2023
100,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno Balogh Koloman
7. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 3/2023/12/20-30
3/2023/12/20-3
81,09 € Mesto Vrbové Reháčková Alžbeta
7. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 10/2023/3/2-17
10/2023/3/2-17
59,25 € Mesto Vrbové Košinár Anton
7. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 6/2023/322/25-12
6/2023/322/25-12
94,94 € Mesto Vrbové Samek Marian