Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
14/103001/2024-PC
0,00 € Ing. Erika Dubňanská Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
22. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
13/103001/2024-PC
0,00 € Ondrej Mražík Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
22. Máj 2024
ZMLUVA-LetoNaKorze2024-lastmillenials-AdamBojtos
72/2024
400,00 € Adam Böjtös Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
22. Máj 2024
ZMLUVA-LetoNaKorze2024-Ludia-FilipKudela
71/2024
350,00 € Filip Kúdela Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
22. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
12/103001/2024-PC
0,00 € Martin Konečný Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
22. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
11/103001/2024-PC
0,00 € Daniel Ďurečko Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
22. Máj 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
410/2024
0,00 € Ing. Norbert Chlebec Mesto Levice
22. Máj 2024
Zmluva č. 2024_403 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2024
7/2024
350,00 € Základná škola Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda Regionálny úrad školskej správy v Trnave
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
20240299/2024
1 625,00 € Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku Mesto Ružomberok
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
20240298/2024
914,00 € GALAXY Mesto Ružomberok
22. Máj 2024
Dohoda o finančnej náhrade za umiestnenie dopravnej značky
20240297/2024
240,00 € GEJDÁK, s.r.o. Mesto Ružomberok
22. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestoru na obchodnú činnosť
416/2024
0,00 € Mesto Humenné Vierka Hudáková
22. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestoru na obchodnú činnosť
415/2024
400,00 € Mesto Humenné T&S KOMLEX s.r.o.
22. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestoru na obchodnú činnosť počas HŠD 2024
399/2024
0,00 € Mesto Humenné Jozef Saksun-FOLSA
22. Máj 2024
Zmluva o výpožičke verejného priestranstva - prevádzkovanie zábavných atrakcií počas Humenských Švejkovych dní 2024
393/2024
132,00 € Mesto Humenné Jozef Motrič
22. Máj 2024
Zmluva o výpožičke na prevádzkovanie zábavných atrakcií - Humenské Švejkove dni 2024
394/2024
396,00 € Mesto Humenné Róbert Železník
22. Máj 2024
Zmluva o výpožičke verejného priestranstva na prevádzkovanie zábaných atrakcií počas Humenských Švejkovych dní 2024
391/2024
132,00 € Mesto Humenné Stanislav Titko - Atrakcie Nina
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
536/2024
1 200,00 € Mesto Skalica H-Triathlon team Skalica
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
535/2024
1 100,00 € Mesto Skalica BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA, o.z.
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
534/2024
4 800,00 € Mesto Skalica Baseball club Outmen Skalica