Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva
CRZ/401/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Trebišov
3. Jún 2023
Dodatok č.2 k ZMLUVE č. E4403 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
24/05/2023
0,00 € Environmentálny fond Mesto Krásno nad Kysucou
3. Jún 2023
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy zn. Z20233809
19/05/2023
0,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Mesto Krásno nad Kysucou
3. Jún 2023
Zmluva číslo F/278/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Krásno nad Kysucou
31/05/2023/F278
70,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Polačková Beáta, Ing.
3. Jún 2023
Rámcová dohoda 22.mpr-89-12/2023-S4 mlieko a mliečne výrobky
22.mpr-89-12/2023-S4
65 760,20 € INMEDIA Ministerstvo obrany SR
3. Jún 2023
Rámcová dohoda 22.mpr-89-13/2023-S4 cukrovinky a nápoje
22.mpr-89-13/2023-S4
0,00 € INMEDIA Ministerstvo obrany SR
3. Jún 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00319708/000/2023
0,00 € INISOFT s. r. o. Obec Závada
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0114
0,00 € Helena Hanuljaková Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0113
0,00 € Peter Žarnay Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0112
0,00 € Alexander Vlk Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0111
0,00 € Karolína Vassová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0110
0,00 € Sofia Anna Šedová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0109
0,00 € Katarina Schönafinger Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0108
0,00 € Viktor Sabaj Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0107
0,00 € Vanesa Parižová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0106
0,00 € Júlia Mária Ondriová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0105
0,00 € Richard Juhás Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0104
0,00 € Martina Gerberyová Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0103
0,00 € Matúš Daučík Národný inštitút vzdelávania a mládeže
3. Jún 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
OPNV/2023/0102
0,00 € Marek Cedula Národný inštitút vzdelávania a mládeže