Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2022
Rekreačný futbal rodičov a detí
217112022
935,30 € Základná škola, Belehradská 21, Košice Gréckokatolícka cirkev – farnosť Košice-Ťahanovce
25.
September
2022
LICENČNÁ ZMLUVA eSYST
042022
120,00 € eSYST, s. r. o. Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, Malacky
25.
September
2022
Dohoda o urovnaní
112022
0,00 € HASTRA s.r.o. Malá Fatra
25.
September
2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátove centrum obcí a miest pre člena ZMOS
12-2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Brezov
25.
September
2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - MŠ
94/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
25.
September
2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - ZŠ
93/2022
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
25.
September
2022
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve
Dodatok č. 3 k 49/2016
0,00 € Generali Poisťovňa Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
24.
September
2022
Kúpna zmluva
07/09/2022
82 530,00 € AGROTEC Slovensko s.r.o. Obec Ličartovce
24.
September
2022
Zmluva o dielo
24/2022
120 618,31 € JAS-ABM s.r.o. Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i., Detašované pracovisko Arborétum Mlyňany
24.
September
2022
Licenčná zmluva
ZML-2022008
0,00 € TENDERnet, s.r.o. Obec Hurbanova Ves
24.
September
2022
Zmluva o poskytovaní zdravotného dohľadu na pracovisku
05092022
300,00 € Základná škola s materskou školou, Hlavná 199, Úľany nad Žitavou
24.
September
2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZML-2022007
0,00 € N.M. - Audit, spol. s r.o. Obec Hurbanova Ves
24.
September
2022
nájomná zmluva
20/9/2022
360,00 € Dom Kultúry v Čadci M4Slovakia s.r.o.
24.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66754-1
186,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Eleonora Khovdunova
24.
September
2022
Zmluva o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie
27/2022/EKON
0,00 € EUROBAU s.r.o Centrum pre deti a rodiny Zlatovce
24.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66682-1
182,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Oleh Fedunchyk
24.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
66729-2
210,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Amir Srour
24.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
62715-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stefanija Hrček
24.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
63393-2
242,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Andrej Majstrík
24.
September
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
62989-1
196,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Valeriia Kinder