Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
KÚPNA ZMLUVA a ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
1660/2023
60 300,00 € Slovenská pošta, a. s. LENMAR SOLUTION, s.r.o.
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme služobného bytu
1/1987/2022 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. .Martina Koláriková rod. Tichá
5. December 2023
Darovacia zmluva
119
700,00 € ROEZ, s.r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
5. December 2023
Darovacia zmluva
117
500,00 € CZMONT SK, s.r.o. "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
5. December 2023
Darovacia zmluva
118
1 000,00 € Mgr. Marek Vician "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
5. December 2023
Kúpna zmluva
Z202313810_Z
912,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov
5. December 2023
dodávka zemného plynu
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
3,50 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov
5. December 2023
krabičky "Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok"
Darovacia zmluva
4 800,00 € Koľko Lásky o.z. „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
35
10 800,00 € SAFETECH SK, s.r.o. „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
5. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 7/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
2407/2023
67 337,00 € Mesto Trenčín 2 M, s.r.o.
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
126-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra 3MH, s.r.o.
5. December 2023
zmluva o vykonávaní prác
UVVaUVTOS-04073/34-KE-2023
3,25 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice 91 s.r.o.
5. December 2023
Podnájomná zmluva č. 2023-09
2023-09
360,00 € Súkromná stredná odborná škola ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA ABCedu, a.s.
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
154-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ABIS - plus s.r.o.
5. December 2023
Dodatok č. 4 K Zmluve o nájme bytu
4/1589/2020 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Adriana Máčajová
5. December 2023
Zmluva o preúčtovaní ceny elektrickej energie
55218318-02112023
0,00 € Nána Invest,s.r.o. ADS Market Invest s.r.o.
5. December 2023
Darovacia zmluva
23112023
0,00 € Úrad komisára pre deti Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
5. December 2023
Zmluva o odbornej pomoci
22/2023
350,00 € Obec Nemčiňany Agentúra SSH s.r.o.
5. December 2023
Zmluva o nájme bytu č.j.: 4361/2023
4361/2023
0,00 € Obec Pruské, Pruské 1, 01852 Pruské Agnesa Mičudová
5. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
15-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra AI Trade, s.r.o.