Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2021
DODATOK č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 06/18/1/2021
861-2021-LSR
Doplnená
3 730,00 € PÍLA SEB s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 19/18/1/2021
877-2021-LSR
7 800,00 € K&K WOOD SLOVAKIA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 17/18/1/2021
872-2021-LSR
7 560,00 € Ra jčan, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 15/18/1/2021
870-2021-LSR
19 680,00 € World Wood Slovakia, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 14/18/1/2021
869-2021-LSR
8 880,00 € AGROSEV, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 13/18/1/2021
868-2021-LSR
7 440,00 € MKU s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 12/18/1/2021
867-2021-LSR
7 200,00 € Ho lz-Im p o rt-E xp o r t s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 11/18/1/2021
866-2021-LSR
6 600,00 € ON ER T EX , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 10/18/1/2021
865-2021-LSR
4 200,00 € Ján Urbančok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 09/18/1/2021
864-2021-LSR
4 080,00 € SITTA P ÍLA ŠO B O V s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 08/18/I/2021
863-2021-LSR
1 560,00 € Juraj Pecník - JP HOLZ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 07/18/1/2021
862-2021-LSR
8 040,00 € MARBO spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 05/18/1/2021
860-2021-LSR
5 400,00 € BrushBlock s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 04/18/1/2021
859-2021-LSR
8 400,00 € M la t, s.r .o . LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 03/18/1/2021
858-2021-LSR
8 400,00 € WTW, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 02/18/1/2021
857-2021-LSR
2 100,00 € Ing. Iveta Psárska ALBA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 01/18/1/2021
856-2021-LSR
2 100,00 € NAJKRA JŠIE IH RISKA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov 4/18/Nn/2020-140
881-2021-LSR
100,84 € Magdaléna Dančová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
24.
Január
2021
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 1/2021
1/2021
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
23.
Január
2021
Príkazná zmluva
20/1/9122/1
420,00 € Kováč Karol, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba