Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0500
APVV-20-0500
248 187,00 € Žilinská univerzita v Žiline Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0564
APVV-20-0564
249 939,00 € POWERTEC s.r.o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0593
APVV-20-0593
250 000,00 € Ústav polymérov SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0621
APVV-20-0621
210 000,00 € Ekonomický ústav SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0069
APVV-20-0069
123 000,00 € Matematický ústav SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0171
APVV-20-0171
200 000,00 € Trnavská univerzita v Trnave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0472
APVV-20-0472
237 506,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0161
APVV-20-0161
239 992,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0006
APVV-20-0006
249 998,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0215
APVV-20-0215
249 965,00 € Národné lesnícke centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0514
APVV-20-0514
249 979,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0168
APVV-20-0168
249 995,00 € Národné lesnícke centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0176
APVV-20-0176
249 210,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0499
APVV-20-0499
210 000,00 € Ekonomický ústav SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0598
APVV-20-0598
152 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0056
APVV-20-0056
249 774,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0336
APVV-20-0036
151 000,00 € Fórum inštitút pre výskum menšín Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0365
APVV-20-0365
249 977,00 € Národné lesnícke centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0335
APVV-20-0335
200 000,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0466
APVV-20-0466
249 992,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja