Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela
Z/2024/1080/I/LF/SS
50,00 € MUDr. Jakub Daniš Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/139/2023/K
2024001710
0,00 € Oravcová Elena Mesto Košice
28. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-420/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
0,17 € Marta Schreiberová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. Máj 2024
Zmluva o prevzatí dlhu
UVN1716882856-OST
1 953,71 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica CINRE s.r.o.
28. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA
KZ/20707/2024/Piešťany
15 615,82 € Ján Urban MH Invest, s.r.o.
28. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
193-700-2013 dod. č. 2
120,00 € Samuel Pavlík Slovenský hydrometeorologický ústav
28. Máj 2024
Zmluva o dielo
031/2024
200,00 € Miloš Kopták Turčianska galéria v Martine
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2/2024
300,00 € Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, ul. Lesná 28, Humenné Komunitná nadácia mesta Humenné
28. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/151/2023/K
2024001709
0,00 € Kroková Ružena Mesto Košice
28. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07171-Z
SPO-V04-07171-Z
19 000,00 € Ing. Peter Juhász Slovenská agentúra životného prostredia
28. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov-PUPN 2
24/46/054/655
659,40 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28. Máj 2024
"Aglomerácia Nemecká-Predajná, Nemecká, Jasenie - kanalizácia a ČOV"
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.M/9000916/0792/2023
35,50 € Katarína Stieranková, Mlynská 197, 976 75 Jasenie Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom č. 4/2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru - krátkodobý nájom č. 4/2024
96,00 € Múzeum v Kežmarku Vojtech Novanský QUERA
28. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-419/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
0,55 € Danica Síkorová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. Máj 2024
Úhrada za poskytovanú sociálnu službu- V,Mardiak
140/2024
33 527,00 € Oazis- Zariadenie sociálnych služieb Obec Vysoká pri Morave
28. Máj 2024
Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.
Evč.649/2024
0,00 € ITAK s.r.o. „MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
28. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA
KZ/20748/2024/Piešťany
20 217,37 € Mária Talajková MH Invest, s.r.o.
28. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 2015/0478
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 2015/0478
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
28. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/119/2023/K
2024001708
0,00 € Ferčák Gustáv Mesto Košice
28. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ026/2024
25,00 € Univerzita J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.