Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
November
2021
Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla
94/2021
627,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
30.
November
2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní komunikačných služieb
11049E
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Ing. Tatiana Kollárová
30.
November
2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní komunikačných služieb
11049
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Ing. Tatiana Kollárová
30.
November
2021
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_173-2021_2021
0,00 € Martin Ružbarský Horská záchranná služba
30.
November
2021
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € ZSE Energia, a.s Ústav na výkon väzby v Bratislave
30.
November
2021
Kúpna zmluva
869328039953828
0,12 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Ing. Tatiana Kollárová
30.
November
2021
Licenčná zmluva na vydanie diela
183/2021/UCM_LZ
0,00 € prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
30.
November
2021
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
ÚVVa ÚVTOS-142/32-2021
0,00 € MET Slovakia, a.s Ústav na výkon väzby v Bratislave
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
370/UNB/2021
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Roman Križan
30.
November
2021
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_169-2021_2021
0,00 € Jozef Časo Horská záchranná služba
30.
November
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
90968/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Marianka
30.
November
2021
Dohoda o zrušení zmluvy o nájme zo dňa 11.01.2017
1585/2021
0,00 € AGAVE, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
369/UNB/2021
40,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Mgr. Monika Holková
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
368/UNB/2021
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Iveta Macová
30.
November
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
90966/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Malý Slavkov
30.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2019-59/AYQ3
KŽP-PO4-SC421-2019-59/AYQ3
59 066,13 € SCAME-SK, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Pavilón N č. 162/2021/AXNV
179/2021/AXNV
6 400,00 € NORTHFINDER a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
367/UNB/2021
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Simona Urdová
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
56_2021_UZ
116,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. David Durmik
30.
November
2021
Zmluva o poskytovaní prác a služieb , Milan Slušňák
ÚVTOSM-70/34-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Milan Slušňák