Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku
14/2024
20,00 € Františka Mitošinková Obec Dolné Trhovište, 920 61 Dolné Trhovište č. 152
13. Jún 2024
Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku
15/2024
20,00 € Jana Visnayová Obec Dolné Trhovište, 920 61 Dolné Trhovište č. 152
13. Jún 2024
Zmluva o sponzoringu
Zmluva o sponzoringu
500,00 € CS, s.r.o. Obec Opoj
13. Jún 2024
Zmluva číslo 34/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Kolíňany
25/2024
40,00 € Obec Kolíňany, Nám. L.A.Aranya 528, 951 78 Kolíňany Eva Szalayová
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2024
347/2024
10 000,00 € Mesto Trnava Klub gymnastických športov Slávia Trnava
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2024
110/2024
1 000,00 € SLOVENSKÁ AMATÉRSKA FEDERÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA (skrátenie AWPC - Slovakia) Mesto Trnava
13. Jún 2024
Dodatok č.1
ZOPFP_022/2024
6 700,00 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Centrum voľného času ADAM
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
259
0,00 € Štefan Píri, Darina Píriová Obec Hokovce
13. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Contesta s.r.o.
ZM2024/084
0,00 € Contesta s.r.o. Obec Hviezdoslavov
13. Jún 2024
Dodatok č. 08 83 0240 15 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0240 15 00, predmetom je pozemok registra „C“ parc. č. 9871/47, vo výmere 17 m2 v k.ú. Nivy (ul. Budovateľská)
088302401502
0,00 € Bartáková Jana, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
13. Jún 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 088303682400, predmetom ktorej je časť pozemku reg.C KN parc. č. 1024/1, vo výmere 6 m2 a časť pozemku reg. E KN parc. č. 1497/9, vo výmere 6 m2, spolu vo výmere 12 m2, k.ú. Rača,
088303682400
129,60 € EN Stream, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
13. Jún 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 80/2024 FLORA TOUR, spol. s r.o. Prehliadka Kaplnky s krátkym hudobným programom Nádvorie sv. Jána Nepomuckého
802024
400,00 € FLORA TOUR spol. s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
13. Jún 2024
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 79/2024 Veľvyslanectvo Bulharskej republiky Koncert Vokálnej skupiny Izgrevčeta a Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave Zrkadlová sieň
792024
625,00 € Veľvyslanectvo Bulharskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
13. Jún 2024
Vedenie odborného seminára, zostavenie katalógu- XXV. Žitnoostrovské pastelky 2024
Zmluva č. 46/2024/ŽOSDS
250,00 € Bachratý Bohumír, Bezručova 6, BA, PhDr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
08/2024
1 780,59 € Obec Virt Peter Szikonya a Erzsébet Szikonya
13. Jún 2024
žltý bajk
1221/2024
30,00 € Mestské služby mesta Trnava JUDr. Ľubomíra Jakúbková
13. Jún 2024
žltý bajk
1220/2024
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Mgr. Peter Cagala
13. Jún 2024
NZ HM 9/391 dvojhrob KC
1219/2024
80,00 € Mestské služby mesta Trnava Gabriela Bobotová
13. Jún 2024
žltý bajk
1218/2024
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Vladimír Kocian
13. Jún 2024
bikesharing
1216/2024
20,00 € Mestské služby mesta Trnava Ľuboš Bednárik