Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Máj
2022
Zmluva č. 1022/2022/ODDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022 Názov projektu: Dni obce Voznica 2022 reg.č. 88/2022-2
1022/2022/ODDO
1 700,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Voznica
22.
Máj
2022
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka - trénera v rámci realizácie projektu ,,Dajme spolu gól 2021/22"
37/2022
50,00 € Mgr. Pavol Blaho Voznica
21.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické oosby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách na
343/2022
1 239 972,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Trenčín
21.
Máj
2022
Zmluva č. 7/2022 o poskytnutí dotácie mládeže
329/2022
400,00 € Mesto Trenčín CPR Trenčín o.z.
21.
Máj
2022
Nájomná zmluva č. 3/2022 o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
INT_020/2022
0,00 € Plachetka Miroslav Obec Helcmanovce
21.
Máj
2022
kúpna zmluva
ZML6/2022
1,00 € NBD Liptovská Sielnica, s.r.o. Obec Liptovská Sielnica
21.
Máj
2022
Poistná zmluva Dodatok č.2
8009005411/2
998,64 € ČSOB Poisťovňa Obec Osuské
21.
Máj
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
56575-2
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Patrik Kupčulák
21.
Máj
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
56950-2
134,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ondrej Straka
21.
Máj
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
56946-1
160,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dominik Fullajtár
21.
Máj
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
56564-2
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ondrej Karaba
21.
Máj
2022
Memorandum o spolupráci
2022/SvÚ_ZoS/001
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Prešove Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
21.
Máj
2022
Zmluva o spolupráci
10/2022
0,00 € BFL, s.r.o., Ostratice 234, 956 34 Ostratice Obec Hrušovany, Hrušovany 346, 956 13 Hrušovany
21.
Máj
2022
Darovacia zmluva
11/2022
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 Obec Hrušovany, Hrušovany 346, 956 13 Hrušovany
21.
Máj
2022
Príkazná zmluva
1/5/2022
400,00 € Albert Gunár Obec Baškovce
21.
Máj
2022
Zmluva č. 322 0835 o poskytnutí dotácii z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
2022/086
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice
21.
Máj
2022
Dodatok č. 1. k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
90/2022-Z
153 634,38 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
21.
Máj
2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
2022/15
50,00 € Stredoslovenská energetika Obec Ružiná
21.
Máj
2022
Predprojektová príprava pre komplexnú obnovu mestského opevnenia v Trnave - 2. etapa (časť regulatívy obnovy mestského opevnenia koncipované ako výskum prostredníctvom metodického projektovania)
354/2022
0,00 € Mesto Trnava Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
21.
Máj
2022
Zmluva o dielo
95/2022
561 391,71 € CS, s.r.o. Obec Cífer