Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o sociálnych službách
2024/002
0,00 € Šupíková Andrea Obec Letničie
1. Marec 2024
Zmluva o nakaldaní s odpadmi č. UCO2023/OL2130
INE_010/2024
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Vlčany
1. Marec 2024
Zmluva o podnájme trhového miesta
31/2024
0,00 € Technické služby Starého Mesta, a.s. Chudá Marta
1. Marec 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+
2023-TCA-16-DE03-03
147,25 € Evanjelické lýceum Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07026-Z
SPO-V03-07026-Z
19 000,00 € Miroslav Čonka Slovenská agentúra životného prostredia
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08255-Z
SPO-V03-08255-Z
19 000,00 € Daniela Čierna Slovenská agentúra životného prostredia
1. Marec 2024
Zmluva o podnájme trhového miesta
30/2024
0,00 € Technické služby Starého Mesta, a.s. Mészáros Imrich
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
INE_015/2024
25,00 € Nohejbalový klub Malá Bytča - Hrtánek Branislav Mesto Bytča
1. Marec 2024
Zmlvua o dielo
5/2024
289 742,00 € CoolStav, s.r.o. Obec Radošovce
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
16022024
3 000,00 € Únia žien Slovenska Krajská organizácia Košice Jasov
1. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
0124/310/2024
30,00 € Služby mesta Piešťany Galo Bohumil
1. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
0123/310/2024
67,50 € Služby mesta Piešťany Galová Edita
1. Marec 2024
Zmluva o podnájme trhového miesta
29/2024
0,00 € Technické služby Starého Mesta, a.s. Ivankovics Gabriel
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02306-Z
SPO-V03-02306-Z
19 000,00 € Ladislav Šály Slovenská agentúra životného prostredia
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00361-Z
SPO-V03-00361-Z
19 000,00 € Miloš Vágner Slovenská agentúra životného prostredia
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02432-Z
SPO-V03-02432-Z
19 000,00 € Agnesa Harnošová Slovenská agentúra životného prostredia
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
66/2024
3 000,00 € Pavel Tarageľ Finančné riaditeľstvo SR
1. Marec 2024
Zmluva o podnájme trhového miesta
28/2024
0,00 € Technické služby Starého Mesta, a.s. Vardanyan Roman
1. Marec 2024
Dodatok k zmluve o nájme bazén - FEDDY IT, o.z. plavecká škola FEDDY
202400007/2024
0,00 € Základná škola Mirka Nešpora FEDDY IT, o. z.
1. Marec 2024
Dodatok č.6 k poistnej zmluve č.3007010515
24/2024
70,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Modra