Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 29/2023
29/2023
0,00 € Vlastníci bytového domu č. 168 Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.
2. Október 2023
Dohoda č. 72/2023 o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 00167/04/15/2018
72/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Helena Tinková
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-89823
TvU-2023-ŠD-89823
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kerbčárová Zuzana
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
76/2023
10,00 € Obec Belince Janka Candráková
2. Október 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
023/2023
0,00 € Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Materská škola - Óvoda, P. Blahu 23, Nové Zámky
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
192/2023
40,00 € Obec Belince Janka Candráková
2. Október 2023
Kúpna zmluva
ŠOP SR-Z/523/2023
13 106,40 € Ekotechnika s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
2. Október 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. Z-NZ-2003-00322-93100 zo dňa 21.01.2002 v znení neskorších dodatkov
300095-06
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Alojz Chmelík
2. Október 2023
Zmluva o mýto
Zmluva o mýto 31530846621
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
2. Október 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
97729/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Zemplínsky Branč
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
922/2023/MPRVSR-340
1 187,00 € Ing. Jaroslav Pavelica Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
198/2023
20,00 € Obec Belince Janka Candráková
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
109/2023
10,00 € Obec Belince Ema Žovicová
2. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve č. Z-10/2022/E.
D-43/2023/E
0,00 € YMS, a.s. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-48323
TvU-2023-ŠD-48323
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kosť Ján
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 28/2023
28/2023
0,00 € Vlastníci bytového domu č. 167 Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.
2. Október 2023
Poistná zmluva
5190061467
160,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
2. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 20014
273002326
0,00 € Franco Real Estates s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Medzev
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-25323
TvU-2023-ŠD-25323
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kuráková Vivien
2. Október 2023
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001174-029
SITB-OO2-2023/001174-029
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce