Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve číslo 4419017090
221/2024
4,19 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Mesto Kežmarok
22. Júl 2024
Spolupráca na realizácii podujatia - Festival amatérskeho divadla
1756/2024
0,00 € Mesto Nitra Krajské osvetové stredisko v Nitre
22. Júl 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
1755/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
22. Júl 2024
Spolupráca pri podpore kultúrno-spoločenského života v meste Nitra
1626/2024
0,00 € Mesto Nitra Športovo - vzdelávacie centrum Dolná Nitra
22. Júl 2024
Udelenie licencie na použitie hudobných diel
1754/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nitra
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1586/2024
5 000,00 € TJ SLOVAN Nitra - Chrenová Mesto Nitra
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
1585/2024
12 000,00 € Združenie športových klubov UKF Nitra Mesto Nitra
22. Júl 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Osobnosti Slovenska a Nitry na známkach 2024"
1530/2024
700,00 € Mesto Nitra Zväz Slovenských filatelistov Klub filatelistov 52-51 Nitra
22. Júl 2024
Poskytnutie dotácie na účel - "Medzinárodný filmový festival Agrofilm 40. ročník"
1363/2024
1 500,00 € Mesto Nitra Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Bubnova show
1160/2024
4 000,00 € Mesto Nitra BUBNOVÁ SHOW
22. Júl 2024
Zmluva o prenechaní majetku do užívania
2024/18
300,00 € Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali - Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ Lanstastik s.r.o
22. Júl 2024
Zmluva o nájme byu č. A/3 v bytovom dome č. 296
35/2024
4 136,40 € Obec Hniezdne Peter Reľovský
22. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta 391/C
34/2024
15,00 € Obec Hniezdne Edita Pardusová
22. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 4/2024
18/2024
229 649,81 € OB-BELSTAV, s.r.o. Obec Bacúch
22. Júl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby pri správe registratúry č. 08/2024 zo dňa 18.04.2024
23/2024
380,00 € Mgr. Martin Baláž, Odbojárov 22, 953 01 Zlaté Moravce Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, Nitrianske Hrnčiarovce
22. Júl 2024
Kúpna zmluva
ZML 140/2024
38 121,70 € Ing. arch. Zuzana Agová Obec Kalná nad Hronom
22. Júl 2024
Mandátna zmluva
032024
720,00 € PRODOZ Obec Uzovská Panica
22. Júl 2024
Nájom nebytových priestorov na prízemí s príslušenstvom
Zmluva č. 20/2024/OASn
1 877,00 € Valenčíková Eva Obchodná akadémia, Senica, Dlhá 256/10
22. Júl 2024
Zmluva o prevode vlastníckeho práva nebytového priestoru č. 19/2024/SMaS
5727
0,00 € Mesto Snina, Mestský úrad Snina
22. Júl 2024
Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy
ZML_254/2024
2 000,00 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Mesto Svidník