Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Dohoda č. 22/38/010/32 Upsvar SL
2022/12/1
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Lesnica
2. December 2022
Darovacia zmluva č.19/2022
499/2022
350,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, o.z Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno
2. December 2022
Kúpna zmluva
K 11/2022
29 900,00 € Obec Východná František Pišta
2. December 2022
Kúpna zmluva
K 10/2022
29 900,00 € František Pišta Obec Východná
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
180/2022
0,00 € Služby Cífer, s.r.o. Obec Cífer
2. December 2022
Dodatok 1/2023
60/2022
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Úbrež
2. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Dodatok z 22.11.2022 k zmluve č. 2029722967
0,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Mesto Tlmače, Nám. odborárov č.10, 935 21 Tlmače
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0457
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0457
0,00 € Štefan Kyseľ Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0458
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0458
0,00 € Kamila Kyseľová Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0477
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0477
0,00 € Mária Beličková Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 0561
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0561
0,00 € Anna Štupická Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1/2, Pliešovce
2. December 2022
Dodatok č. 1
34/2022
0,00 € Obec Hraň Dobrovoľný hasičský zbor Hraň
2. December 2022
Dohoda
22/35/010/117
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Obec Myslina
2. December 2022
Doručovanie výzvy za TKO - príkazná zmluva
102/2022
0,50 € Anna Kalejová Obec Markušovce
2. December 2022
Zmluva o dielo č.10/2022
Zmluva o dielo č.10/2022
5 360,48 € František Nemec STAVREM s.r.o. Centrum sociálnych služieb - Partizánske
2. December 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z202112761_Z
Z202112761_Z
0,00 € Inmedia, spol. s.r.o. Základná škola Družicová 4, Košice
2. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady
2. December 2022
Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
836/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Mgr. Pílnik Róbert
2. December 2022
Dodatok č. 24
830/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Miroslav Farkaš
2. December 2022
Dodatok č. 9
829/2022
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Paulína Šmiralová