Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Apríl
2021
Dohoda v zmysle NP Prvá pomoc
21/17/54E/1714/2021
0,00 € Mgr. Kristína Nedomová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/28/54E/621 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
D O H O D A číslo: 21/28/54E/621
0,00 € JOKER LUXURY BARBER s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
16.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
U20/17/54E/2334/2021
0,00 € Melinda Haľamová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/33/54E/1017
0,00 € Jozef Nociar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2
21/13/54E/1248
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Daniela Trokanová - TROMIX
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/17/54E/1806/2021
0,00 € PK-Mal s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 2
21/23/54E/1239
0,00 € Ján Chluda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/17/54E/1799/2021
0,00 € Patrik Ivanič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/33/54E/1113
0,00 € Stanislav Libiak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/28/54E/616 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
D O H O D A číslo: 21/28/54E/616
0,00 € Surprise SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/17/54E/1656/2021
0,00 € Huu Hung Ha Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/17/54E/1823/2021
0,00 € Arpád Kósa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2556
0,00 € Ing. Patrik Cubinek Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2609
0,00 € Ľuboš Novák Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4062/2021-423
3 156,00 € TRIPTYCH Ministerstvo kultúry SR
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/17/54E/1796/2021
0,00 € Xavér Trungel, EMNET Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/33/54E/828
0,00 € Matúš Paulenka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
16.
Apríl
2021
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/12/54E/1654
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza ARTRA s.r.o.
16.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
U20/17/54E/1583/2021
0,00 € Brandová Ildikó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 2
21/23/54E/1153
0,00 € Miroslav Repčík - IMPERIAL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin