Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
353/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Uhrin
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
352/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tomáš Droppa
14. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01906-Z
SPO-V04-01906-Z
19 000,00 € Vladimír Lukáč Slovenská agentúra životného prostredia
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
351/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Škrha
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
344/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Attila Vass
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
345/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Karin Vranská
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
350/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik RNDr. Danica Biroš Hronská, PhD.
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
343/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Roman Križma
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
342/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Gabriela Nagyová
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
341/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tamás Kovács
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
340/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Roland Takács
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
339/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rudolf Matejík
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
338/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štefan Dudok
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
336/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Andrea Beňová
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
337/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Michal Vlčko
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
335/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Milan Borák
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
334/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Belo Buocik
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
333/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Balko
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
332/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Peter Sloboda
14. Jún 2024
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
331/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Krištof