Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2024/1 HM
9/2024
10,00 € Milecová Marta,Generála Frraňu 1124/8, 038 53 Turany Obec Krpeľany, Obecný úrad, Štefánikova 138/7,038 54 Krpeľany
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci krajín programu
33/2024/UVLF
1 500,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. IROP-Z-302021M446-223-14
430/2024
445 501,34 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí grantu 1/2024
Zmluva o poskytnutí grantu 1/2024
3 000,00 € PROAKTIVA , n.o. Východoslovenská galéria
1. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-PL-23-0018
SK-PL-23-0018
4 800,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
13/2024/Pol.TO
196,00 € Anna Matejová - Súkromná zubná technika Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Topoľčany
1. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2024/265
100,00 € doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD. Slovenské národné múzeum
1. Marec 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
VePBA-53-16/2023
275,88 € Lukáš KAMENIAR Ministerstvo obrany SR
1. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
1. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
-CRZ-
0,00 € Základná škola s materskou školou Mútne Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
2024-169-SaRP
18 480,00 € Manvia s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
1. Marec 2024
Darovacia zmluva
-CRZ-
209,10 € Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Mútne Základná škola s materskou školou Mútne
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
-CRZ-
2 300,00 € Tomáš Hew Základná škola s materskou školou Mútne
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD Dubovce 01
9/2024
1 321,20 € T-MAPY s. r. o. Obec Dubovce
1. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu pre dôchodcov - byt č. 9 na ul. Vojvodská 2
2024000829
0,00 € Varga Jozef Mesto Košice
1. Marec 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
10/2024
0,00 € T-MAPY s. r. o. Obec Dubovce
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
20240214
84,00 € IFOsoft s.r.o. Obec Ladmovce
1. Marec 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodnení odpadu
59/2024
0,00 € FCC Slovensko, s r.o. Mesto Dunajská Streda
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
5/2024
0,00 € Božena Kozáková Obec Malá Ida
1. Marec 2024
Kúpna zmluva MT
58/2024
0,00 € Mesto Dunajská Streda Judita Szűcsová