Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400084
0,00 € Obec Kecerovský Lipovec Obec Kecerovský Lipovec
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400075
0,00 € Obec Kecerovský Lipovec Obec Kecerovský Lipovec
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400065
0,00 € Obec Kecerovský Lipovec Obec Kecerovský Lipovec
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400095
25,00 € Obec Kecerovský Lipovec Jana Kobulnická
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400053
25,00 € Obec Kecerovský Lipovec Jana Kobulnická
23. Február 2024
Aktualizácia identifikačných údajov, úprava ceny predmetu plnenia zmluva, úprava a doplnenie príloh k zmluve
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/1997/DDHo)
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči, Kátovská 21, 908 51 Holíč 1
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202400014
25,00 € Obec Kecerovský Lipovec Jana Kobulnická
23. Február 2024
Zmluva o tankovaní pohonných hmôt
INE_008/2024
0,00 € JOVI & H+H s.r.o. Mesto Nesvady
23. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva
SPR_053/2024
0,00 € SOZA Mesto Spišská Belá
23. Február 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny
SPR_052/2024
4 760,00 € Mesto Spišská Belá
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024
SPR_051/2024
1 200,00 € Katolícka jednota Slovenska pobočka Spišská Belá Mesto Spišská Belá
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024
SPR_050/2024
500,00 € Jaskyniarska skupina Spišská Belá (speleologická) Mesto Spišská Belá
23. Február 2024
Rámcová zmluva č. 075/2024
EXT_005/2024
0,00 € OVD - ovocinárske družstvo Želiezovce ZŠ Mierová
23. Február 2024
rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce,
Príloha č.1
0,00 € ENVI-PAK, a s. Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
23. Február 2024
Kúpna zmluva
475
1,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Nižná Kamenica
23. Február 2024
SHORT FORM AGREEMENT
ZM2034708
2 000,00 € first pick Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082095
540,00 € Minárik Marián Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082137
40,00 € Jureková Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1082134
80,00 € Jureková Lenka Rozhlas a televízia Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2120068
80,00 € Wlachovský Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska