Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2023
Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01.06.2003 v znení Dodatku č. 1 až 15
16
0,35 € Obec Čerín, Dolný Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Králiky, Riečka, Turecká, Dolná Mičiná, Nemce, Selce, Staré Hory Obec Sebedín-Bečov
1. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
15/2023
120,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Šumperská 1, Prievidza
1. Apríl 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 2408888699
22/2023
29,18 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Dolný Lopašov
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
202300008/2023
0,00 € Mgr. Lenka Kohániová Materská škola Bernolákova
1. Apríl 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - § 10
202300007/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Materská škola Bernolákova
1. Apríl 2023
Zmluva č. 1499/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nesvady na rok 2023
INT_007/2023
25 000,00 € Dámsky hádzanársky klub - 71 Nesvady Mesto Nesvady
1. Apríl 2023
Nájomná zmluva
07/2023
1,00 € Obec Jaklovce Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jaklovce
1. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
21/2023
3 864,00 € Obec Pavlovce nad Uhom Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
1. Apríl 2023
Dohoda č. 23/38/054/216
13/2023
599,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Obec Chmeľnica
1. Apríl 2023
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
043/2023
100,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Obec Markušovce
1. Apríl 2023
Nájomné zmluvy pre obyvateľov obecných nájomných bytov na ulici Jareček
042/2023
71,00 € Pechová Alžbeta Obec Markušovce
1. Apríl 2023
Nájomné zmluvy pre obyvateľov obecných nájomných bytov na ulici Školská.
041/2023
169,00 € Bučaková Mária Obec Markušovce
1. Apríl 2023
Prevádzka www stránky obce
040/2023
74,40 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Markušovce
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
538,38 € GDENT, s.r.o. Obec Novoť
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb karantenizácie odchytených psov a následnej starostlivosti
171/2023
0,00 € OZ Zatúlané psíky Šaľa Mesto Šala
1. Apríl 2023
MANDÁTNA ZMLUVA - BOZP
ZM - 28/03/2023
0,00 € Mgr. Ambróz Koňak Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
31. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 219 01 2023
219 01 2023
337,50 € RK Inlinecenter Základná škola, Bukovecká 17, Košice
31. Marec 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
5/2023
0,00 € Obec Studenec Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 00246/2023 RE
0,00 € Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie Katolícka univerzita v Ružomberku
31. Marec 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8/2007
14/2023
0,00 € MvDr. Angela Mituníková Materská škola, Lánska 952, Považská Bystrica