Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2023
Zmluva o dielo- detské dopravné ihrisko
EXT_049/2023
36 489,60 € EUROPEAN ENTERPRISE, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Čunovo
1. Október 2023
Dohoda o aktivačnej činnosti NP PUPN od 1.10.2023
71 / 2023
2 463,84 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Zemplínska Teplica
1. Október 2023
Dohoda -udrzanie pracovnych navykov
19/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Kazimír
1. Október 2023
nájom bytu A/2
65/2023
870,12 € Obec Hniezdne Veronika Majerčíková
1. Október 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
DP 13/2023
3 700,00 € Divadlo komédie, Mgr. Svetozár Sprušanský, predseda OU, Silvánska 29, 841 04 Bratislava Obec Ladomerská Vieska, Vieska 132, 965 01 Ladomerská Vieska
1. Október 2023
ZMLUVA O DIELO č. 4/2023
Z0371
114 438,61 € Janex ML s.r.o. Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
1. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091CXF9-91-108
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zboj
1. Október 2023
Prenájom - 2.10.2023 – 30.10.2023 /8dni/ - 140.00 eur
ZŠBAHC4/S-2023/043/09/9
140,00 € off season training o.z. Mgr. Peter Banda