Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1072623
20,00 € Heidecker Henrieta Rozhlas a televízia Slovenska
2. December 2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1072821
30,00 € Pizňak Martin Rozhlas a televízia Slovenska
2. December 2022
Zmluva o spolupráci
ZM2030815
37,85 € RASTON s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
2. December 2022
KÚPNA ZMLUVA
ÚVTOS-nh-67/36-2022
18 700,00 € Jozef Čmehýl D-O-S Doprava – Obchod - Služby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
2. December 2022
Zmluva o vytvorení diela
ZM2030813
354,58 € G - Production, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
2. December 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Podhoroď
2. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby
10/2022
0,00 € INKAP INVEST s.r.o. Obec Abrahám
2. December 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
B0719912
57,80 € Orange Slovensko,a.s. Obec Vyšný Kazimír
2. December 2022
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
39/2022
4 000,00 € Petra Gardošíková Fond na podporu vzdelávania
2. December 2022
Dohoda o urovnaní č. 2022/828
ÚpIA-EL3/3-211-93/2022
511 000,00 € MBM-GROUP, a.s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
2. December 2022
Zmluva o vysporiadaní spolumajiteľských podielov k predmetu priemyselného vlastníctva č. 9001/0091/22
9001/0091/22
0,00 € Vysoké učení technické v Brně Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. December 2022
Zmluva č. 70/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_70_2022_2337
94 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových 17/2022_2
90,00 € Jozef Mianovský Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré
2. December 2022
Odkup MT
KP/952/2022/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing. Adriana Vinceová
2. December 2022
Dodatok k mandátnej zmluve č. 57/2015
Dodatok k mandátnej zmluve č. 57/2015
210,00 € Bezpečnostné technické služby, BTS- Ing. Tuleja, s.r.o. Obec Vrbov
2. December 2022
Zmluva na nákup vysielacieho času
ST-267/2022
0,00 € TV Nova s.r.o. SLOVAKIA TRAVEL
2. December 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022
427/CVTISR/2022
150,00 € Jarolím Uher Centrum vedecko-technických informácií SR
2. December 2022
Kúpna zmluva
KZ062022
16 868,00 € Euro Office + , s.r.o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
2. December 2022
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
67/2022
4 000,00 € Perla Jarošová Fond na podporu vzdelávania
2. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2018-001950
181 656,72 € Obec Veľké Ripňany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)