Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025818_Z
7 199,99 € ITSK, s.r.o. Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025814_Z
312,96 € LABO - SK, s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025815_Z
1 258,80 € MICROCOMP - Computersystém s r.o. Národný onkologický ústav
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025806_Z
1 605,00 € NEXT Computer s.r.o. Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025804_Z
270,00 € FISHER Slovakia, spol. s r.o. Technická univerzita vo Zvolene
20.
Október
2020
Z M L U V A č. 134450 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
134450 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Kuchyňa
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025787_Z
11 260,00 € DOVOZ KÁVY, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
20.
Október
2020
Kúpna zmluva uzatvorená pri kúpe psa
ÚVTOS-147/26-2020
800,00 € anonimizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025788_Z
5 729,00 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
20.
Október
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ –Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/10/54E/2265
0,00 € Ondrej Hránka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20.
Október
2020
Zmluva o dielo
Z202025597_Z
750,00 € ITSK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025803_Z
890,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025801_Z
1 485,00 € GIEGO s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025798_Z
5 500,00 € Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola
20.
Október
2020
Rámcová dohoda
Z202025795_Z
23 640,00 € ROIN, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025791_Z
5 800,00 € Agentúra HARMONY v.o.s. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Dohoda č.20/42/54X/25 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu " Pracuj, zmeň svoj život"-Aktivita č.3 Podpora zamestnávania UoZ-Opatrenie č.2 podľa §54
Dohoda č.20/42/54X/25
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Peter Gujda
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025789_Z
8 568,00 € Merlin Media, s.r.o. Ľubovnianska nemocnica, n.o.
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025781_Z
1 653,83 € Pixel Print s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Október
2020
Kúpna zmluva
Z202025783_Z
3 229,00 € HENRYSO, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre