Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
August
2022
Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu č.V-408/2022.
INE_469/2022
0,00 € Tógyerová Magdaléna Mesto Kráľovský Chlmec
10.
August
2022
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.V-387/2022.
INE_468/2022
0,00 € Gyimesiová Monika Mesto Kráľovský Chlmec
10.
August
2022
Dodatok č.2 k zmluve o nájme hrobového miesta č.V-388/2022.
INE_467/2022
0,00 € Gyimesiová Monika Mesto Kráľovský Chlmec
10.
August
2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.V-446/2022.
PPO_466/2022
80,00 € Borisza Štefan Mesto Kráľovský Chlmec
10.
August
2022
Zmlúva o úvere
22/013/22
0,00 € Prima Banka Obec Čierne Pole
10.
August
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu
08062022
4 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Biel, Hlavná 48, 07 41 Biel
10.
August
2022
Kúpna zmluva
KUPZ_168/2022
98 897,00 € HOKEJ - SPORT CZ s.r.o. Mesto Svidník
10.
August
2022
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve 4419011726
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve
1 447,35 € Komunálna poisťovňa Obec Šarišské Jastrabie
10.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2022
1291/B860/2022
13 770,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Litmanová
10.
August
2022
Dodatok č. 1 zo dňa 20.07.2022 k zmluve o nájme obecného pozemku č. 2/2022 zo dňa 01.04.2022, uzatvorená podľa ust.§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
20072022
10,00 € Obec Litmanová Andrej Sikorjak
10.
August
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021-BIW1-221-67
NFP_007/2022
309 993,91 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Spišská Nová Ves
10.
August
2022
Nájomná zmluva
386/2022
393,00 € Mesto Rožňava Bc. Ing. Beáta Lajošová
10.
August
2022
Zmluva o akceptácii platobných kariet
AF2-15/2022
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Múzeum mesta Bratislavy
10.
August
2022
Nájomná zmluva
387/2022
45,00 € Mesto Rožňava BTC trade s.r.o.
10.
August
2022
Dodatok č.1 k ,,Zmluve o dielo,,
384/2022
0,00 € ISPO spol s.r.o Prešov Mesto Rožňava
10.
August
2022
Zmluva o dielo
383/2022
164 949,79 € PERLEŤ s.r.o. Mesto Rožňava
10.
August
2022
Dod.č.1 k Dohode o preložke plynárenského zariadenia
0919/22/SPP/CEZ/1
0,00 € SPP distribúcia, a.s. Mesto Veľký Šariš
10.
August
2022
Dohoda č. 22/37/012/95
223701295
0,00 € Bretejovce ÚPSVaR Prešov
10.
August
2022
Dodatok 12022
062022
228,50 € FURA s.r.o. Obec Bajerov
10.
August
2022
Kúpna zmluva
431/2022
290,55 € Rušin Ján Mesto Svit