Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/43/059/8
12 883,92 € EKONOM PROFIT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
5. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/43/059/11
11 753,76 € NOVAKO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
5. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20110178
INT_051/2024
20,00 € Danišková Eva Obec Beluša
5. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20120168
INT_050/2024
40,00 € Danišková Eva Obec Beluša
5. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20110201
INT_049/2024
40,00 € Greksová Mária, Ing. Obec Beluša
5. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 201100278
INT_048/2024
40,00 € Greksová Mária, Ing. Obec Beluša
5. Marec 2024
Dohoda o ukončení používania služobného motorového vozidla
2024/27
0,00 € Mgr. Marián Pál Úrad pre reguláciu hazardných hier
5. Marec 2024
Čiastková zmluva o finančnom lízingu č. O 46/2024
Čiastková zmluva o finančnom lízingu č. O 46/2024
0,00 € ALD Automotive Slovakia, s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
5. Marec 2024
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji IS
7_2024
4 082 597,65 € CGI Slovakia s.r.o. Štátna pokladnica
5. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00238-Z
SPO-V03-00238-Z
19 000,00 € Janka Vieriková Slovenská agentúra životného prostredia
5. Marec 2024
17/2024 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnej služby
17/2024
0,00 € Slovak Telecom a.s. Obec Liptovská Teplička
5. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1663/2023/OMM
75,00 € Eva Nechalová Mesto Vranov nad Topľou
5. Marec 2024
Dohoda o ukončení používania služobného motorového vozidla
2024/26
0,00 € Bc. Marián Špilda Úrad pre reguláciu hazardných hier
5. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o bežnom účze a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet
12/2024-VK
0,00 € VÚB, a.s. Obec Vyšný Kubín
5. Marec 2024
Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich
11/2024-VK
0,00 € VÚB, a.s. Obec Vyšný Kubín
5. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB biznis účet
13/2024-VK
0,00 € VÚB, a.s. Obec Vyšný Kubín
5. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03686-Z
SPO-V03-03686-Z
19 000,00 € Ing. Ján Cigľarik Slovenská agentúra životného prostredia
5. Marec 2024
Dohoda o ukončení používania služobného motorového vozidla
2024/25
0,00 € Ing. Vladimír Holásek MBA Úrad pre reguláciu hazardných hier
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
42/2024
0,00 € Mária Bolcarovičová Mesto Spišská Stará Ves
5. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu
41/2024
0,00 € Ing. Dominika Potanecká Mesto Spišská Stará Ves