Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve č. Z-10/2022/E.
D-43/2023/E
0,00 € YMS, a.s. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-48323
TvU-2023-ŠD-48323
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kosť Ján
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 28/2023
28/2023
0,00 € Vlastníci bytového domu č. 167 Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.
2. Október 2023
Poistná zmluva
5190061467
160,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
2. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 20014
273002326
0,00 € Franco Real Estates s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Medzev
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-25323
TvU-2023-ŠD-25323
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kuráková Vivien
2. Október 2023
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001174-029
SITB-OO2-2023/001174-029
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce
2. Október 2023
Darovacia zmluva
35/2023
0,00 € Lívia Kubovicsová Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-33623
TvU-2023-ŠD-33623
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Lacek Tomáš
2. Október 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
R2023/1953
0,00 € Obec Jasenie Základná umelecká škola Brusno
2. Október 2023
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
267/2023
770,00 € Štátna filharmónia Košice Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu na Poštovej ul. č. 9 v Košiciach
2. Október 2023
Kúpna zmluva
O 120/2023
20 181,45 € WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-17223
TvU-2023-ŠD-17223
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Mišenčíková Dorota Mária
2. Október 2023
Zmluva o dielo č. 27/2023
27/2023
0,00 € Vlastníci bytového domu č. 164 Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
916/2023/MPRVSR-340
1 193,00 € Jozef Partila Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023/67
680,00 € Dagmar Martinez Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-21523
TvU-2023-ŠD-21523
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Leščinská Eva
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
H/4/2023
20,00 € Obec Valaská Mária Sedliaková
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
312/2023
310,00 € Národné osvetové centrum FILMMAR, s.r.o.
2. Október 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
č. 1
0,00 € Berry, s. r. o. Materská škola, Ružová 2, Piešťany