Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Apríl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0126
APVV-16-0126-D1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/34/54E/1580 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
21/34/54E/1580
0,00 € Jaco, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva Slivník+Zemplínska Teplica
2021-P-10
3 700,00 € Ján Onda a Milena Ondová a Maroš Labanc Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
16.
Apríl
2021
Záložná zmluva NCRZP č.795/CC/20-ZZ2
04/2021
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
16.
Apríl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0567
APVV-16-0567-D2
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva Zemplínska Teplica
2021-P-09
2 300,00 € Jín Girovský Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
16.
Apríl
2021
"Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. "
21/21/54E/2722
0,00 € Ľubomír Ganobjak Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16.
Apríl
2021
Komisionárska zmluva
SNM-GR-INÉ-2021/162
0,00 € Kysucké múzeum v Čadci Slovenské národné múzeum
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákon
21/29/060/24
14 817,80 € Spojená škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
16.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0067
APVV-16-0067-D1
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Apríl
2021
"Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr., 1. et I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš", SO 104 - ZBZ Obec Svätý Kríž
241/6463/2021
0,00 € Obec Svätý Kríž Slovenská správa ciest, Bratislava
16.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/25/54E/2801 v rámci " NP Prvá pomoc" - opatrenie č. 4A
Dohoda č. 21/25/54E/2801
0,00 € Mgr. Michaela Turanová - TEEM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
16.
Apríl
2021
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní celoslovenskej súťaže „ ... a Slovo bolo u Boha ... “ pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava v roku 2021
OU-BA-OS1-2021/066321
1 135,00 € Spojená škola Svätej Rodiny Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
16.
Apríl
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
094/2021
210,00 € Zlatica Chorvátová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
16.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANAKA SR Antikorona záruka (Poštová banka)
Dodatok č. 1 k Dohode o záručnom nástroji EXIMBANAKA SR Antikorona záruka (Poštová banka)
0,00 € EXIMBANKA SR, Bratislava Poštová banka, a.s.
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/46/54E/980 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21_46_54E_980
0,00 € Ing. Marek Lešundák - UNIKATUM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/46/54E/954 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21_46_54E_954
0,00 € Ing. Jana Lešundáková - UNIKATUM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o zabezpečení prekladateľských a tlmočníckych služieb zo dňa 16.02.2021
05/2021/MPRVSR-050/D1
0,00 € LINGUITY, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
Apríl
2021
Zmluva o organizovaní a spolufinancovaní Celoslovenskej výtvarno - literárnej súťaže pre žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a detských domovov - Farebný svet - Coloriskeri luma v roku 2021
OU-BA-OS1-2021/066293
675,00 € Romano kher – Rómsky dom Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/46/54E/982 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21_46_54E_982
0,00 € Martin Mešár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok