Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00516 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00516
20 003,68 € "Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch" Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00026 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00026
25 514,63 € GAMOTA JR s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00593 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00593
774,94 € Ing. Jozef Bruszi - BRS-AGRO Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00314 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00314
7 948,22 € FARMA NEMEŠANY s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00769 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00769
6 911,26 € KEMTAX s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00724 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00724
262,45 € Krškanské sady s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00546 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00546
7 436,84 € Chateau Vécsey, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00634 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00634
1 981,56 € Donau farm Jelka, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00580 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00580
670,64 € František Hromek Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00823 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00823
8 093,86 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00453 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00453
10 528,55 € Donau farm Trnava, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00708 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00708
1 404,77 € Fénix agro s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00437 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00437
2 482,88 € Donau farm Levsem, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00085 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00085
1 711,40 € Promitor s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00436 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00436
14 665,18 € Donau farm Kalná, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00821 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00821
8 642,55 € ABM vegetable, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00514 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00514
1 926,67 € Agrev, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00033 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00033
80 746,69 € ELESKO a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00768 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00768
28 261,17 € Viktor Lestyánszky Ly agri Pôdohospodárska platobná agentúra
21. Jún 2024
Zmluva č.DRR2024/00509 o poskytnutí dotácie na prvovýrobu
DRR2024/00509
50 454,70 € AGRO TREND MP s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra