Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Marec 2024
novovytvorený pozemok p.č. CKN 1343/9 - záhrada s celkovou výmerou 461 m2, k.ú. Kremnica, v podiele 1/1
z2487g - Kúpna zmluva č. OSMM 2024/00041
10 427,82 € Ing. Peter Barborjak a manž. Mária Kremnica
5. Marec 2024
poskytnutie finančných prostriedkov podľa čl. 1 predmetu Dodatku č. 1
z2488g - Dodatok č 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
239 100,00 € eMKLub Kremnica
5. Marec 2024
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0014/24
9001/0014/24
0,00 € Ing. Yevhen Ihnatiev, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Marec 2024
zmena doby určitej zmena ceny
z2485g - Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Kremnica
5. Marec 2024
Výzva zameraná na Výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny MŠ MSU Kremnica - projektový manažment
z2484g - Zmluva o poskytnutí služby
9 690,00 € KK Invest Sk, s.r.o. Kremnica
5. Marec 2024
Zmluva o dielo - hudobné vystúpenie
12/2024
450,00 € Dušan Hambalek Obec Pata, Hlohovecká 103
5. Marec 2024
DELIMITAČNÝ PROTOKOL č. 3/2024
26/2024-2060-2063
0,00 € Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik v likvidácii Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
474/2023
75,00 € Mestská časť Bratislava - Jarovce Jozef Dedovich
5. Marec 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z151/2024-13
150,00 € Tatiana Bužeková Slovenská národná galéria
5. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
473/2023
100,00 € Mestská časť Bratislava - Jarovce Jozef Dedovich
5. Marec 2024
Kúpna zmluva
UVN-43-166/2023-166/1
183 873,36 € TIMED, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
5. Marec 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚVO
Z2400071
0,00 € Úrad pre verejné obstarávanie Slovenská konsolidačná, a.s.
5. Marec 2024
Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu z klinického skúšania
76/2024
3 240,00 € HDI Versicherung Národný ústav detských chorôb
5. Marec 2024
Zmluva o dodávke elektriny
41882024
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Obec Radošina
5. Marec 2024
Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta
73/2024
0,00 € Slodičková Monika Divadelný ústav
5. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
21/2024
30,00 € Helena Lakatošová, Žabokreky nad Nitrou Obec Chynorany, Obecný úrad CHYNORANY, Cintorínska 45/1, 956 33
5. Marec 2024
Zmluva o dielo
04/03/2024
99 799,12 € PAVLIČKO a partneri, s.r.o. Obec Becherov
5. Marec 2024
Dodatok č 1. k Zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 20.9.2023
D/2024/405/XIV/JLF/VIAJ
5,80 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Stredná odborná škola obchodu a služieb
5. Marec 2024
Kúpna zmluva č.SNPMP-2024-004 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 117/I.4./2024
SNPMP-2024-004
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej ADO-Service, s.r.o.
5. Marec 2024
Zmluva o posk. fin. prostr. na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariad. na rok 2024
20240203
260 172,00 € Gréckokatalícka eparchia Košice Mesto Michalovce