Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302021BND2-223-68
2829/2022
398 405,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
15.
August
2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
009-A.2-LE-46-ZBVB/2022
0,00 € Anna Gajanová Železnice Slovenskej republiky
15.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BLF2
KZP-PO4-SC431-2021-68/BLF2
366 714,17 € Mestská časť Košice - Lorinčík Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
August
2022
Dodatok č. 9 k Zmluve o užívaní miest na predaj prepravných dokladov č. 16/2019
Dodatok č. 9 k Zmluve o užívaní miest na predaj prepravných dokladov č. 16/2019
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15.
August
2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. SOK-03923/2021
SOK-03985/2022
0,00 € Asseco Central Europe, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania
15.
August
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SEMOD-38-80/2022
28,16 € Ing. Patrik FEGYVERES Ministerstvo obrany SR
15.
August
2022
Zmluva o spolupráci
20220815
250,00 € Obec Halič KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
15.
August
2022
Dodatok č. 8 k zmluve o nájme obecného bytu
20220613
0,00 € Mesto Michalovce Badič Tibor
15.
August
2022
Darovacia zmluva
142022
1 000,00 € Ivan Sivý Zariadenie pre seniorov Sv. Kataríny Labouré
15.
August
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
24/2022
240,00 € Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo OZ Mažoretky Royal
15.
August
2022
Poistenie liečebných nákladov a iných na zahraničnej pracovnej ceste 4 zamestnancov /Malta, Erasmus +, projekt "Učme sa jazyky digitálne"
ZM_202210
241,00 € Inter Partner Assistance, s.a., člen skupiny AXA Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján
15.
August
2022
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu
2158/2022/LSR
0,00 € Slovenský pozemkový fond LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
15.
August
2022
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku číslo 55/2022
129/2022
30,00 € Pavla Fančovičová Obec Klokočov
15.
August
2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNEJ HODNOTY č.73 /2022
73/2022
0,00 € JUDr. Valéria Krenická Krajské múzeum v Prešove
15.
August
2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
18 090,49 € JK-BAUTECH, s.r.o. Obec Otrhánky
15.
August
2022
Dod. č. 1 Oprava SCRV_KCS02- Rovinka, SCDL_KCS14 a SCDL_KCS18- Dunajská Lužná
DOD ZOD/430/2022/BVS
44 577,00 € KALINA-KOV, s. r. o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
15.
August
2022
Memorandum o spolupráci v oblasti technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva, posudzovania zhody, akreditácie a kvality č. 0201/0024/22
0201/0024/22
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
15.
August
2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva 524/2022
0,00 € JUDr. Timea Bodoková Obec
15.
August
2022
Zmluva č.1/2022 o nájme nebytových priestorov podľa zákona 116/90 Zb., v platnom znení & 663 až 684 a 720 Občianskeho zákonníka
oprava - Zmluva č.1/2022 o nájme nebytových priest
3 000,00 € Súkromná základná umelecká škola Jozefa Domeho Obec Dolný Ohaj
15.
August
2022
Darovacia zmluva - PC - 1
15/2022
0,00 € Karol Medovič Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave