Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Pokyn na uskutočnenie Zmeny č. 12 – 1 – Rozšírenie zariadenia staveniska
534/2022
0,00 € STRABAG s.r.o. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. September 2022
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
6600000243
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
30. September 2022
Kúpna zmluva
79/2022
765,60 € Mesto Hnúšťa Marek Bobák
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní č.57/962/2022
Zmluva č. 113/2022/SOŠETt
184,00 € ELCON BRATISLAVA, a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
30. September 2022
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 4/2021/KJFTT)
0,00 € Odborový zväz pracovníkov knižníc pri Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
30. September 2022
Zmluva o spolupráci č. 51/2022
Zmluva č. 74/2022/KJFTT
150,00 € Hradský Juraj Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
30. September 2022
Darovacia zmluva
DZ_010/2022
1 000,00 € MKO Dent, s.r.o. ZŠ Komenského
30. September 2022
Zmluva o dielo
Z22/060
1 819 204,74 € Doprastav, a.s. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o spolupráci č. 53/2022-SeM
533/2022
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
30. September 2022
Mäso a mäsové výrobky
25/2022
9 278,35 € Jakub Ilavský s.r.o. MŠ Kaméliová
30. September 2022
Zmluva o zabezpečení predaja publikácie uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení noviel
294/2022
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Mestské kultúrne stredisko spol.s r.o.
30. September 2022
Zmluva o Platobnej karte
293/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa ,a.s. Odbor prevádzk. účtovníctva Mesto Bánovce nad Bebravou
30. September 2022
Dohodfa o ukončení zmluvy
292/2022
0,00 € PE-ES nezisková organizácia Mesto Bánovce nad Bebravou
30. September 2022
Nájom hrobového miesta č. 1/-/285
985/2022
32,00 € Mesto Sereď Ing. Renáta Mazáková
30. September 2022
Nájom hrobového miesta č. 6/2/23
982/2022
40,00 € Mesto Sereď Ružena Deáková
30. September 2022
Dodatok č. 3 k zmluve č.03/DV/2020
984/2022
0,00 € Obchodná akadémia Mesto Sereď
30. September 2022
Napojenie troch reklamných zariadení typu citylight na odberné miesta č. 4304700900 a 4304685900 a umožnenie odberu elektrickej energie.
977/2022
614,90 € Mesto Sereď BILLBOARDOVO s.r.o.
30. September 2022
Sponzorská zmluva č.V-489/2022.
SPO_544/2022
1 000,00 € Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník Mesto Kráľovský Chlmec
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu č.V-502/2022.
PR_543/2022
198,00 € Fényeš Ján Mesto Kráľovský Chlmec
30. September 2022
Zmluva o dielo
ZODI_212/2022
52 494,88 € Marpol s.r.o., Prešov Mesto Svidník