Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Dohoda o cene ZF,SA
000D407061
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
1. Marec 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12091101/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. PowerLog s.r.o.
1. Marec 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12085903/3
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. PowerLog s.r.o.
1. Marec 2024
Dohoda č. 11/2024 o krátkodobom poskytnutí priestorov a služieb Istra Centra
Dohoda č. 11/2024
24,50 € Istra Centrum, centrum pre voľný čas pán Peter Rajkovič
1. Marec 2024
dar atramentová tlačiareň - 3 ks
3/2024
460,58 € Rada Rodičovského združenia Základná škola s materskou školou
1. Marec 2024
dar laserová tlačiareň pre MŠ V jame 3
2/2024
433,09 € Rada Rodičovského združenia Základná škola s materskou školou
1. Marec 2024
dar stolný futbal
1/2024
332,30 € Rada Rodičovského združenia Základná škola s materskou školou
1. Marec 2024
Zmluva o nájme HM č. 2/2024
2/2024
75,00 € Obec Kamenná Poruba František Janik
1. Marec 2024
Kúpna zmluva
391-A.2-HR-46-KZ/2023
8,47 € Mgr. Magdaléna Kandračová Železnice Slovenskej republiky
1. Marec 2024
Dohoda o prenájme priestorov KD
28/2024
60,00 € Tereza Kližanová Obec Skačany
1. Marec 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009
100/2024
0,00 € Mesto Pezinok Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o.
1. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
41/24
0,00 € Euroconsult, s. r. o., Apartments Club Telgárt REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb EB
2024/008
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Svinica
1. Marec 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
2024/009
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Svinica
1. Marec 2024
Zriadenie vecného bremena na pozemku reg. C KN parc. č. 85, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na pozemku kanalizačné/vodovodné potrubie s technickými objektami s pásmom ochrany vybudované v rámci verejnoprospešnej líniov
337/2023
168,35 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zákopčie Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
1. Marec 2024
Dohoda o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu
OU-HSC-S2024/153
131,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre Obec Hosťovce
1. Marec 2024
Zriadenie vecného bremena na pozemku reg. C KN parc. č. 1651, C KN parc. č. 1652, C KN parc. č. 1678, C KN parc. č. 1684 a E KN parc. č. 14480/11, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na pozemku kanalizačné/vodovodné potrubie
339/2023
770,25 € Obec Zákopčie Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
2024/37
0,00 € Obec Bohdanovce nad Trnavou Prima banka Slovensko, a.s.
1. Marec 2024
Dodatok č. 21 k nájomnej zmluve č. 1335/2008 (2008001492)
2024000820
0,00 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Mesto Košice
1. Marec 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2120171
40,00 € Filipová Monika Rozhlas a televízia Slovenska