Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093048
320,00 € Klimašovský Peter Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo č. CV-110-10/2021-5100007730 - ZoD - Hygienické maľby a nátery
5100007730
13 442,00 € Pavel Pechovský MALPEX Centrum výcviku Lešť
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093046
1 710,00 € Zvolenský Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 209/2019-OPDR
74/2021/ŠLTANAP
0,00 € Ján Ostroha Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093651
80,00 € Rendošová Andrea Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300D01838/21
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Miroslav Cingel
17.
Máj
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/825
0,00 € G5 Transport s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17.
Máj
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/931
0,00 € Euroscaffold, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60101
235,93 € Ivo Čáp IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17.
Máj
2021
Rámcová zmluva o spolupráci č. 0401/0060/21
0401/0060/21
0,00 € HOFITECH s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60099
117,97 € Ivo Čáp IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
17.
Máj
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/10/54E/542 zo dňa 23.03.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/10/54E/542 zo dňa 23.03.2021
0,00 € Ing. Eva Babiaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML-2021/1-270:191006
0,00 € A.C.T. NITRA, s. r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2021/477
200,00 € Jozef Lenhart Slovenské národné múzeum
17.
Máj
2021
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-214/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.3
1,34 € Valéria Malíčková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/02/54E/542 zo dňa 13.04.2021
Dohoda o ukončení č. 21/02/54E/542
0,00 € Peter Balek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
17.
Máj
2021
Dohoda č. 21/25/54E/3154 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.4(A)
21/25/54E/3154
0,00 € Matúš Jelšík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
17.
Máj
2021
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-191/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.3
2,64 € Helena Križanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku k dizertačnej práci
0096/FTF/2021
100,00 € Tibor Búza Vysoká škola múzických umení
17.
Máj
2021
Zmluva o nájme nebytových priestororv
106/110/2021
3 124,80 € Milan Slezák- HYDROUS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom