Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232202_Z
500,00 € INVY Trade, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - AVE
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232199_Z
658,80 € INGOCLEAR s. r. o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232198_Z
1 545,60 € GARBIAR Stavebniny s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232063_Z
98 930,70 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Mesto Štúrovo
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232135_Z
79 576,75 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajská prokuratúra Trnava
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232117_Z
307,20 € HELAGO-SK, s. r. o. Prešovská univerzita v Prešove
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232037_Z
23 038,80 € COMMERC SERVICE spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232085_Z
11 878,80 € SIAD Slovakia spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20232022_Z
1 190,00 € EKORECYKLING Services Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
NZ2022/V14
0,00 € Obec Klin nad Bodrogom Zsolt Tóth
31. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
EXT_012/2023
51 313,27 € Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z. Mesto Krompachy
31. Marec 2023
Vodozádržné opatrenia v meste Svit - stavebné práce
177/2023
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Svit
31. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. EXT 038/2023
EXT_084/2023
0,00 € Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o. Mesto Spišská Belá
31. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve
EXT_083/2023
330,06 € Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Mesto Spišská Belá
31. Marec 2023
Zmluva o dielo-Fotovoltická elektráreň OcU Sučany
54/23
23 672,16 € MARTEL Trade s.r.o. Obec Sučany
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
NZ2022/V13
0,00 € Obec Klin nad Bodrogom Tibor Rudik
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
1/2023
3 658,16 € Golem Systems s.r.o. Centrum poradenstva a prevencie, Považská Bystrica
31. Marec 2023
Nositelia tradícií
Zmluva č. 26/2023/GOSGa
150,00 € Molnár Kristián Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
31. Marec 2023
Nositelia tradícií
Zmluva č. 25/2023/GOSGa
150,00 € Sabová Petra, Mgr. art. Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1
31. Marec 2023
Nositelia tradícií
Zmluva č. 24/2023/GOSGa
100,00 € Takáčová Mária, Mgr. DiS.art Galantské osvetové stredisko, Bratislavská 1458/71, 924 01 Galanta 1