Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
ZMLUVA o spolupráci uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
25092023 01
150,00 € MEDIABUSINESS.SK s.r.o. Obec Spišská Teplica
2. Október 2023
Dodatok k DoC-dovoz
0012064206
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-66923
TvU-2023-ŠD-66923
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Zuza Ján
2. Október 2023
Komisionárska zmluva
SNM-MČK-INÉ-2023/3165
0,00 € Naturu, s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
2. Október 2023
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
46/23
100,00 € Ždiňáková Jana, rod. Hlaďová Obec Kurov
2. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
02/10/2023
45,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Margita Horváthová
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania
124/23/AZ
15 000,00 € Euro Dotácie, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Október 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/34/054/1399
85,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov Obec Hažlín
2. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_055 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_055
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služby
Z/2023/2336/III/RUK/OCOZ
17 913,54 € ELPO Slovakia, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
2. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
640-A.2-SM-46-ZBVB/2023
0,00 € Vladimír Jeleň Železnice Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
01/10/2023
70,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Ján Kotlár
2. Október 2023
Príkazná zmluva
2023-33
50,00 € Lucia Šašková Malokarpatská knižnica v Pezinku
2. Október 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd
31/2023
0,00 € Obec Rišňovce Marek Ďurický
2. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o účelovom úvere č. 0722/20/08722
22/2021
813 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
2. Október 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-69123
TvU-2023-ŠD-69123
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Yaremenková Rebeka
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/P/2018
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/P/2018
0,00 € Obec Nová Bystrica PZ Starý diel Vychylovka - poľovnícke združenie
2. Október 2023
DOHODA o ukončení Rámcovej zmluvy
ZNHD-2022-504-000002
0,00 € Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Technické služby Brezno
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0011
0401/0094/23
250 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
2. Október 2023
Zmluva o dielo číslo: 4905.3062036PDO
4905.3062036PDO
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Mestský podnik služieb mesta Strážske