Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2024 pre CVČ Myjava z obce Brestovec
ZML_139/2024
336,00 € Obec Brestovec Mesto Myjava
13. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0439/FTF/2024
200,00 € Adam Štefunko Vysoká škola múzických umení
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
115/R/2024
140,00 € Ľubica Pešková Vysoká škola múzických umení
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
814 HM 2024/1/00085
15,00 € Mesto Sládkovičovo Tibor Augustín
13. Jún 2024
Zmluva o dielo
0438/FTF/2024
200,00 € Petra Vrbová Vysoká škola múzických umení
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
94/DF/2024
90,00 € Hana Průchová Vysoká škola múzických umení
13. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 374/2022/UZ
8/2024
250,00 € Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Obec Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
13. Jún 2024
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. R-4/5-2021
10200/2024
0,00 € Coloňová Vargová Dominika Mesto Želiezovce
13. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10174/2024
100,00 € Základná škola, Mierová 67, Želiezovce Mesto Želiezovce
13. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10188/2024
100,00 € Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola Mesto Želiezovce
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
85/DF/2024
80,00 € Dávid Szöke Vysoká škola múzických umení
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
84/DF/2024
50,00 € Miroslav Ballay Vysoká škola múzických umení
13. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA122-SCH-000229722
18 608,00 € Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
83/DF/2024
40,00 € Robert Polák Vysoká škola múzických umení
13. Jún 2024
Nájomná zmluva
2031
166,49 € Miroslav Koleník a Anna Koleníková, Pod Beranom 10, 920 01 Hlohovecvc Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec
13. Jún 2024
Nájomná zmluva
2032
0,00 € Karol Križan a Marta Križanová, Svätopeterský 13/A, 920 01 Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec
13. Jún 2024
Nájomná zmluva
2033
66,63 € Štefan a Věra Toráčová, Zámok 3/2269, 920 01 Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec
13. Jún 2024
Nájomná zmluva
2042
111,70 € Monika Nitranová, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec
13. Jún 2024
Nájomná zmluva
2041
138,20 € Jeanette Rafaelová, Pribinova 104, 920 01 Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec
13. Jún 2024
Nájomná zmluva
2040
149,62 € Mária Heráková Kudryová, Svätopeterská 13/A, 920 01 Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 920 01 Hlohovec