Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Apríl
2021
Zmluva o vývoji a vytvorení novej webovej stránky Slovenského centra dizajnu (SCD) uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ev.č. SCD 2021/21/ZML)
SCD 2021/21/ZML
21 960,00 € Altamira Softworks, s. r. o. Slovenské centrum dizajnu
16.
Apríl
2021
Nájomná zmluva
VŠC-7-15/2021-SNM/090125-ZoNp
1 440,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica MFK DUKLA Banská Bystrica
16.
Apríl
2021
Dodatok k DoC ZF,SA
0A11960901
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. RM LINES, a.s.
16.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/619
0,00 € Tenisová škola Mgr. Michal Vavro s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/10/54E/631 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
DOHODA číslo: 21/10/54E/631
0,00 € Ján Viskup - RENTA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/674
0,00 € AdvancedITS, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
Apríl
2021
Zmluva o používaní katalogizačného systému ESEZ 4G
36/2021-STM
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenské technické múzeum
16.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/676
0,00 € Ing. Martin Zelinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/412
0,00 € SEHRING BRATISLAVA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/652
0,00 € Ad astra gastro WESTEND s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/654
0,00 € A production s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
Apríl
2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
202105
50 000,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.
16.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/10/54E/632 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/10/54E/632
0,00 € Pavol Nižnanský - NIZNO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16.
Apríl
2021
Zmluva o spolupráci
74/CM/2021
65 000,00 € VICTORIA FASHION s.r.o. Slovenské národné divadlo
16.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/664
0,00 € ITALGOLD, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/661
0,00 € MIZZO GROUP a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/31/54E/270 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/31/54E/270
0,00 € A-ZENIT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16.
Apríl
2021
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/54E/663
0,00 € ETC s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/10/54E/543 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/10/54E/543
0,00 € Lenka Juhásová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
K-HM/006-2021/110
3 076,00 € Hydromeliorácie, š.p. Crystal Lake s.r.o.