Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409486102
128,01 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Oborín
24. Apríl 2024
Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a úprave práv a povinností vyplývajúcich zo zákonného vecného bremena z titulu realizácie stavby "INS_FTTH_TR_TURT_00_FTTH4"
EXT_064/2024
25 381,20 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Turčianske Teplice
24. Apríl 2024
Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a úprave práv a povinností vyplývajúcich zo zákonného vecného bremena z titulu realizácie stavby "INS_FTTH_TR_TURT_00_FTTH3"
EXT_063/2024
9 231,30 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Turčianske Teplice
24. Apríl 2024
Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Zmluva č. 11/2024/DDDSSSe
84 366,80 € Mäsovýroba Pata Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1
24. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb
341/2024
4 002 654,34 € Združenie Rázsochy: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., a CED Consulting s.r.o., Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
767/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov Obec Hrabušice
24. Apríl 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
16/ZML/2024
0,00 € Mesto Sabinov Obec Ľutina, Obec Ľutina, Obecný úrad Ľutina 96 082 57 Ľutina
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - ZŠ Láb prístavba
33/2024
0,00 € OHLA ZŠ, a.s. Obec Láb
24. Apríl 2024
členstvo v porote ceny Cypriána na akcii SÚTER
Zmluva č. 18/2024/GJKTT
250,00 € Sikorová Miroslava, Mgr. Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
24. Apríl 2024
Spatial cases Košice
Zmluva č. 22/2024/GJKTT
450,00 € Malý Břetislav Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
24. Apríl 2024
diela Jozef Sušienka
Zmluva č. 21/2024/GJKTT
0,00 € Slovenská národná galéria Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
24. Apríl 2024
členstvo v porote ceny Cypriána - SKÚTER VI
Zmluva č. 20/2024/GJKTT
350,00 € Houser Milan Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
24. Apríl 2024
Prenájom nebytového priestoru - športovej haly
Zmluva č. 12/2024/OASe
0,00 € Mesto Sereď Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
216/2024
200,00 € Mesto Šala Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa
24. Apríl 2024
Kúpno-predajná zmluva Pavol Hájiček
Zmluva č. 27/2024/SOŠPRaSSe
390,00 € Hájiček Pavol Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
24. Apríl 2024
Dohoda o skončení záväzkového vzťahu
290/2024
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Mesto Svit
24. Apríl 2024
Nájom pozemku parc. č. 1413 o výmere 18 m2
214/2024
90,00 € Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice Fyzická osoba
24. Apríl 2024
najomna_zmluva_pd_kapusany_zastavka_sad_ul_presovska
NAJ_002/2024
100,80 € Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove Obec Kapušany
24. Apríl 2024
Rozhodnutie č. 1620211045/2024 - Mesto Hlohovec, komunálny odpad (Rázusova)
Zmluva č. 13/2024/VlMHl
382,51 € Mesto Hlohovec Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
24. Apríl 2024
Rozhodnutie č. 1620211046/2024 - Mesto Hlohovec, komunálny odpad (Františkánske námestie)
Zmluva č. 12/2024/VlMHl
765,02 € Mesto Hlohovec Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1