Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2020
Dodatok č. 5 k zmluve o dielo 51/2019
Dodatok č. 5 k zmluve 51/2019
0,00 € RANDA + R s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
30.
September
2020
Mandátna zmluva
102/2020
1 440,00 € DUKUMO, s. r. o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
30.
September
2020
Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení stravovania zamestnancov ÚPV SR počas brannej pohotovosti štátu
32/2004/ukončenie
0,00 € Tradimex spol. s r. o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011AMQ1 s názvom: "Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane hosp. súťaže III"
ZML-13/2020
208 205,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Protimonopolný úrad SR
9.
Október
2020
Kúpna zmluva
ZML-14/2020
15 544,50 € airo, s.r.o. Protimonopolný úrad SR
25.
September
2020
Dohoda o referenčných podmienkach pre Nezávislú správu o faktických zisteniach týkajúcich sa nákladov vykázaných podľa Dohody o grante financovanej na základe Nástroja na prepájanie Európy (NPE)
566-17/2020-BA
4 800,00 € auditorea partners s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
30.
September
2020
Dodatok č. 2 k zmluve č. NEA/CEF/ICT/A2017/1441446
566-16/2020-BA
0,00 € Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Sociálna poisťovňa, ústredie
2.
Október
2020
zhotovenie stavebných prác: „Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov – rekonštrukcia plynovej kotolne"
61400-9/2020-BA
38 367,80 € BECO, spol. s r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
2.
Október
2020
zhotovenie stavebných prác: „Sociálna poisťovňa, pobočka, vysunuté pracovisko Brezno – rekonštrukcia plynovej kotolne"
61736-8/2020-BA
40 416,07 € BECO, spol. s r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
7.
Október
2020
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
24240-10/2020-PP
0,00 € Domäsko s.r.o. - záložca, Podtatranská hydina, a.s. - dlžník Sociálna poisťovňa, ústredie
7.
Október
2020
Zápis č. 1 o zmene prílohy k zmluve
1346-92/2020-BA
0,00 € DATALAN, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
9.
Október
2020
Dohoda o výmenných rekreačno-rehabilitačných pobytoch
BA-923271/2020
0,00 € Kúpele Dudince, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
9.
Október
2020
Dohoda o splatení dlhu
370-900-0084/2018-017
1 690,86 € Jana Vetráková Sociálna poisťovňa, ústredie
15.
Október
2020
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien
47303-17/2020-BA
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Sociálna poisťovňa, ústredie
19.
Október
2020
zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb.
23828-2/2020-RS
1 391,28 € DK RECRUITMENT SERVICES s. r. o. Sociálna poisťovňa, ústredie
24.
September
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PREPRAVE
dk-77-170/2020
20,92 € Filip JANČOVIČ Ministerstvo obrany
24.
September
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PREPRAVE
dk-77-169/2020
21,32 € Mgr. Andrej BÁNOS Ministerstvo obrany
21.
September
2020
Zmluva o dielo: preklad perexov do časopisu Vojenská história č. 4/2020 zo slovenského jazyka do anglického jazyka..
VHÚ-36-52/2020
84,99 € Mgr. Zuzana Jánska Vojenský historický ústav
21.
September
2020
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
plrb-35-180/2020
10,84 € Ing. Filip GÖDÖLLE Ministerstvo obrany
21.
September
2020
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
plrb-35-181/2020
19,20 € Ing. Peter ZBIŇOVEC Ministerstvo obrany