Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Dolné Naštice
0,00 € Obec Dolné Naštice Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Červený Kameň
0,00 € Obec Červený Kameň Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Čelkova Lehota
0,00 € Obec Čelkova Lehota Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Čalovec
0,00 € Obec Čalovec Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Brunovce
0,00 € Obec Brunovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Brieštie
0,00 € Obec Brieštie Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Brezina
0,00 € Obec Brezina Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bojnice
0,00 € Mesto Bojnice Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bidovce
0,00 € Obec Bidovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bara
0,00 € Obec Bara Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Abrahámovce (KK)
0,00 € Obec Abrahámovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
2023/005-1/2023
0,00 € Roderik Valuška Obec Hliník nad Hronom
1. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2023/005
0,00 € Roderik Valuška Obec Hliník nad Hronom
1. Apríl 2023
Nájomna zmluva Majidi
10/2023
40,00 € Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava
1. Apríl 2023
Dodatok číslo 17 k poistnej zmluve číslo 610/008813-2
2011/067-17/2023
0,00 € Wustenrot poisťovňa, a.s. Obec Hliník nad Hronom
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu 347/1
9/2023
99,75 € M. Hrušovský Obec Kátlovce
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu 339/1
8/2023
0,00 € D. J. Obec Kátlovce
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK26
00025/GVPT/2023/16/8INÉ
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK70
00024/GVPT/2023/15/8INÉ
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK74
00023/GVPT/2023/14/8INÉ
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha