Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských služieb
ZM/2024/0227
230 068,00 € PRESTO Services Slovakia s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. Apríl 2024
Zmluva o výkone činnosti bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
40/2024
600,00 € Ing. Zuzana Čižiková, PhD., MBA Obec Kechnec
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
269/2024/MPRVSR-910
342,00 € Anna Horváthová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. Apríl 2024
Darovacia zmluva na knihy
15/2024
95,00 € Mgr. Lucia Vargová Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
25. Apríl 2024
Darovacia zmluva na knihy
14/2024
50,00 € Mgr. Anrea Brunnerová Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
25. Apríl 2024
Zmluva o prenájme výdajne školskej jedálne
13/2024
105,00 € Bohuslav Németh Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
25. Apríl 2024
Zmluva o prenájme telocvične
60/2023
10,00 € Róbert Ruman Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
110/2024
289,00 € PROGRANT s.r.o. Obec Malé Vozokany
25. Apríl 2024
Prenájom vestibulu, banketovej sály s príslušenstvom a sociálneho zariadenia - školenie pracovníkov ŠJ
INE_057/2024
20,00 € Obec Smižany Smižany
25. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003981, názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Smižany, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y231
DOD_027/2024
399 662,96 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Smižany
25. Apríl 2024
NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 42/2009
40,00 € Cvengrošová Ľudmila Smižany
25. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/085-03/2023 K NR SR
161 700,00 € Contre s. r. o., konateľ Mgr. Michal Moško Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
25. Apríl 2024
Z M L U V A č. 82/S/2024 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží uvedených v Čl. I.
82/S/2024
300,00 € Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves Regionálny úrad školskej správy, Košice
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
296/2024/MPRVSR-910
285,00 € Ing. Lucia Velická Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. Apríl 2024
Zmluva o budúcom prevode vlastníckeho práva ku kanalizačnej infraštruktúre a súvisiacich pozemkov a o bezprostredne súvisiacej vodohospodárskej infraštruktúre
DZ/03/2024
0,00 € 1.: MAKIPA s.r.o. 2.: Obec Častkovce Obec Podolie
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo č: 240404
240404
2 775,00 € EU PROFI, s.r.o. Obec Korytárky
25. Apríl 2024
20240269 Uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve 20230977 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Michal Mydla
20240269
1 200,00 € Občianske združenie Teresa Benedicta Mesto Michalovce
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
158/2024/MPRVSR-910
285,00 € Bibiana Masaryková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25. Apríl 2024
20240268 Uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve 20230975 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2024 - Mária Korpa- Janová
20240268
1 200,00 € Občianske združenie Teresa Benedicta Mesto Michalovce
25. Apríl 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 12/2024-FINO
1130001920
110 749,00 € Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR