Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Moje podnikanie - poistná zmluva
29/2023
318,55 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola Vilka Šuleka
5. December 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode práv k nehnuteľnostiam č. 27/2023/OFEM/KZ
323/2023
0,00 € Mesto Tornaľa Gábor Oros
5. December 2023
Nájomná zmluva na prenájom 1 izbového bytu č. 17 na III. poschodí na Hviezdoslavovej 21 v Moldave nad Bodvou
625/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Ján Šušla
5. December 2023
Nájomná zmluva na 2 izbový byt č. 18 na III. poschodí na Hviezdoslavovej 21
624/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Monika Benkeová
5. December 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo ZM_SEP-IMRK2-2020-003946 k dodatočnému poskytnutému príspevku č. 2
623/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
5. December 2023
Dodatok čísli 1/2024 k Zmluve o združenej dodávke eektriny číslo 5100001716
721/2023
0,00 € Mesto Vráble Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
5. December 2023
Prevádzková zmluva
719/2023
0,00 € VEPOS, spol. s r.o. Mesto Vráble
5. December 2023
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE č. 794/19/PZS/BTS/PT
84/2023
0,00 € Haspo.sk s.r.o. Obec Malinovo
5. December 2023
Darovacia zmluva
83/2023
500,00 € CHEMSTAR SLOVAKIA a.s Obec Malinovo
5. December 2023
Darovacia zmluva
82/2023
100,00 € MS advisory s. r. o. Obec Malinovo
5. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny č. 20232096
1064/2023
0,00 € encare, s.r.o. Mesto Prievidza
5. December 2023
Zmluva o bežnom účte - ČOV Záhor-Pinkovce-Lekárovce
ZM18/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Pinkovce
5. December 2023
Zmluva o balíkovom účte - produkt KOMUNAL
ZM17/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Pinkovce
5. December 2023
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
23/2023
1 200,00 € Ing. Mária Gajdošová Obec Hrabičov
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb číslo 24112023
24/2023
0,00 € Topico, s.r.o. Obec Hrabičov
5. December 2023
Kúpna zmluva
25/2023
405,00 € Oľga Balážová Obec Hrabičov
5. December 2023
Packeta Slovakia s.r.o. - Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu
39/2023
1,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Sebedražie
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 234/11/2023
158/2023
360,00 € Mestské kultúrne centrum Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 246/12/2023
157/2023
450,00 € Mestské kultúrne centrum CD Karolko s.r.o.
5. December 2023
Zmluva o dielo
35/2023
0,00 € Milan Knapek Základná škola, Slov. partizánov 1133/53, Považská Bystrica