Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Pribeník
0,00 € Obec Pribeník Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Prešov
0,00 € Mesto Prešov Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Prakovce
0,00 € Obec Prakovce Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Potok (RS)
0,00 € Obec Potok Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Poráč
0,00 € Obec Poráč Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Podhorany (KK)
0,00 € Obec Podhorany Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Pitelová
0,00 € Obec Pitelová Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/34/54E/75 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/34/54E/75
0,00 € Jakub Matkobiš Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23.
Január
2021
Dohoda číslo: 21/34/54E/77 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/34/54E/77
0,00 € Matkobiš Jozef Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
23.
Január
2021
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k Dohode 20/44/54E/185
0,00 € Ing.Ľubomír Petruška -MAX-BÝVANIE-PODLAHY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Pichne
0,00 € Obec Pichne Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Perín Chym
0,00 € Obec Perín - Chym Štatistický úrad SR
23.
Január
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov 4/18/Nn/2020-140
881-2021-LSR
100,84 € Magdaléna Dančová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 01/18/1/2021
856-2021-LSR
2 100,00 € NAJKRA JŠIE IH RISKA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 02/18/1/2021
857-2021-LSR
2 100,00 € Ing. Iveta Psárska ALBA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 03/18/1/2021
858-2021-LSR
8 400,00 € WTW, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 04/18/1/2021
859-2021-LSR
8 400,00 € M la t, s.r .o . LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 05/18/1/2021
860-2021-LSR
5 400,00 € BrushBlock s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 07/18/1/2021
862-2021-LSR
8 040,00 € MARBO spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 08/18/I/2021
863-2021-LSR
1 560,00 € Juraj Pecník - JP HOLZ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň