Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Rámcová dohoda na dodanie potravín
072021
0,00 € Víno Doľany, spol.s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta
17.
Máj
2021
DOHODA č. 21/15/54E/1364 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/1364
0,00 € Jozef Nagy - NJ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
17.
Máj
2021
Darovacia zmluva
16/2021
835,00 € CEO CtArk, John Ristevski, Oakland California 946 11 USA Štátna vedecká knižnica v Košiciach
17.
Máj
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/3157
0,00 € Adriana Hucíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
17.
Máj
2021
Zmluva o nájme plochy
648/2021 info
2 008,22 € Slovenská pošta, a. s. PROMOTION MEDIA, s.r.o.
17.
Máj
2021
DOHODA č. 21/15/54E/1342 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/1342
0,00 € Ivan Dimov Bahov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
61/2021-2060-4230-AMY5
193 599,40 € UNISTAV PRIEVIDZA, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku k dizertačnej práci
0097/FTF/2021
100,00 € Tomáš Oramus Vysoká škola múzických umení
17.
Máj
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-001/2020/POVS 528-00,532-00,541-00/Považská Bystrica/1015/Geoplán
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/38/54E/1165
0,00 € LIMX, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
17.
Máj
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/3156
0,00 € Lukáš Šprlák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
17.
Máj
2021
Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z SKCZ304021X151
477/2021
304 221,84 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu
17.
Máj
2021
DOHODA poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2983
0,00 € Jozef Šikyňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
17.
Máj
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
626/2021 info
1 415,00 € Slovenská pošta, a. s. SPRÁVA PB, s.r.o.
17.
Máj
2021
Zmluva č. 02-2021-220-04-04
CRZ-1637-2021-LSR
270,40 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice Urbárske pozemkové spoločenstvo
17.
Máj
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0389
D/2021/883/XI/FIF/PC
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
17.
Máj
2021
DOHDOA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2941
0,00 € v Dávid Šprlák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
17.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
shdo-65-166/2021
24,92 € Erik ŽOFČÁK Ministerstvo obrany SR
17.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
shdo-65-151/2021
24,76 € Rastislav DORČÁK Ministerstvo obrany SR
17.
Máj
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
5. pŠU – 1−36/ 2021
13,20 € Martin LUKÁČ Ministerstvo obrany SR