Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2197/2024/LSR
6 000,00 € TOMWOOD, s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
23. Apríl 2024
Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci
6/2024
2 570,00 € Obecné služby Budmerice, s.r.o Materská škola
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 538, Dodatok č. 1
6600001208-01
0,00 € Jaroslav Gedra MH Teplárenský holding, a.s.
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
206/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Anna Machavová
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-514-01435
24-513-01435
0,00 € Fond na podporu umenia Knižnica Jána Kollára
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
409/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Helena Daníková
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08711-Z
SPO-V04-08711-Z
19 000,00 € Ján Ondrejka Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 14/2024 - II.Q.
CRZ-2981-2021-LSR
1 400,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko VČELÁRSTVO Jozef Ľupták
23. Apríl 2024
Zmluva o vydaní parkovacej karty a o úhrade za ňu č. 017/2/2024/087
2/017/82/2024
0,00 € FMC - dialyzačné služby, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23. Apríl 2024
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
2024010
4 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Reedukačné centrum, Hlohovec
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul. Rovinky
1763/338
1,00 € Koščáková Filoména Obec Lendak
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 67/2022
9013/0202/24
2 760,00 € Izabel Victoria Antle Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
205/UNB/2024
56,40 € Univerzitná nemocnica Bratislava Kristína Števárová
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
1999/2024/LSR
17 400,00 € DUAMAN, s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
23. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa §19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24/46/19B/18
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Sociálny podnik Spišská Belá, s.r.o.
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva- majetko právne vysporiadanie MK ul.Rovinky
1763/338
1,00 € Galliková Terézia Obec Lendak
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Dohode o podmienkach splácania úveru a o záväzku členov združenia prispievať na platenie úveru
Z2024 - 22
0,00 € Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie Obec Rajecká Lesná
23. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00173-Z
SPO-V04-00173-Z
19 000,00 € Ing. Ladislav Tóth Slovenská agentúra životného prostredia
23. Apríl 2024
ZMLUVA O UBYTOVANÍ uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
204/UNB/2024
28,20 € Univerzitná nemocnica Bratislava Monika Dupaková
23. Apríl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností
149-2024
2 245,60 € Trhoviská Ružinov, s.r.o. Marin Iliev Marinov