Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 18/OZ01/II.Q.2023/EAD
003577/2023/LSR
4 070,21 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty František Hamšík FERAD
30. Máj 2023
Zmluva č. 378/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
378/2023/ODDDO
7 500,00 € Obec Veľké Zlievce Banskobystrický samosprávny kraj
30. Máj 2023
Zmluva č. 377/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
377/2023/ODDDO
8 000,00 € Obec Šiatorská Bukovinka Banskobystrický samosprávny kraj
30. Máj 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/02/MK
36/5/2023-SAMRS
9 993,00 € 4SELECT Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
30. Máj 2023
Zmluva č. 2/18/Np/2023-141 o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkov
2646-2023-LSR
0,00 € Segíňová Jana r. Havranová, Šubová Mária r. Havranová, Havran Jozef r. Havran, Spodniaková Mária LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/76
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/76
453 762,86 € Obec Jasenov Slovenská agentúra životného prostredia
30. Máj 2023
Zmluva č. 376/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
376/2023/ODDDO
4 800,00 € Obec Rimavská Baňa Banskobystrický samosprávny kraj
30. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
Dodatok č. 1
0,00 € Centrum polygrafických služieb Centrum polygrafických služieb
30. Máj 2023
Zmluva č. 375/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
375/2023/ODDDO
3 000,00 € NOVÁ BURDA - obnova turistického informačného centra BURDA Banskobystrický samosprávny kraj
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Galanta
Zmluva č. 17/2023/GymZKGa
5 000,00 € Mestský Úrad Galanta Peter Kolek, Primátor, Mgr. Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1
30. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
Zmluva č. 18/2023/GymZKGa
15,00 € Národná Koalícia Pre Digitálne Zručnosti A Povolania SR Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti rozvoja a podpory miestnych kultúrno-spoločenských aktivít, zachovania kultúrneho dedičstva Číslo zmluvy: 3/ZPD/2023
226/2023
3 700,00 € Mesto Dunajská Streda Občianske združenie Sikabony
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti rozvoja a podpory športu a telesnej kultúry Číslo zmluvy: 34/ZPD/2023
223/2023
5 357,00 € Mesto Dunajská Streda Megy Sport s.r.o.
30. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 53 2023
INT_012/2023
4 449,80 € REALTHERM Slovakia plus s.r.o. Obec Lovinobaňa, Obecný úrad
30. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-66
EXT_071/2023
0,00 € Fond na podporu športu Obec Chorvátsky Grob
30. Máj 2023
Zmluva o dielo
EXT_070/2023
40 555,74 € Pittel+Brausewetter, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
30. Máj 2023
Memorandum o spolupráci
306/2023
0,00 € Mesto Vráble Žitava Park, a.s.
30. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
0529/2023 - V
0,00 € Econit s.r.o. Obec Polomka
30. Máj 2023
Nájomná zmluva - Gotana s.r.o.
sm/2023/1451
45,00 € GOTANA, s.r.o Mesto Bardejov
30. Máj 2023
Dodatok ku Kúpnej zmluve
GEN_241/2023
0,00 € ViOn, a.s. Mesto Zlaté Moravce