Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 23.12.2023 a Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 23.12.2023
28/2024
55 000,00 € ASWD, s. r. o. Obec Rovinka
27. Február 2024
Príkazná zmluva KKC Hviezda
255/2024
0,00 € Daniel Baláž Mesto Trenčín
27. Február 2024
Príkazná zmluva KKC Hviezda
254/2024
0,00 € doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD. Mesto Trenčín
27. Február 2024
Príkazná zmluva KKC Hviezda
253/2024
0,00 € Pavol Hubinák Mesto Trenčín
27. Február 2024
Zmluva o prevode práv a povinností č. 184/2023
252/2024
0,00 € REVINVEST s.r.o. Mesto Trenčín
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
-CRZ-
3 408,00 € Obec Babín Základná škola s materskou školou, Babín 37
27. Február 2024
Zmluva o dielo s názvom: ,,Stavebné úpravy pracoviska RTG - Poliklinika v Moldave nad Bodvou" č. spisu 385/2024
46/2024
81 016,31 € PENELCOM s.r.o. Mesto Moldava nad Bodvou
27. Február 2024
Rámcová dohoda č. 54b/2023
Rámcová dohoda č. 54b/2023
160 001,10 € ZLINER s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti geodetických, kartografických a inžinierskych činností
9-2024 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti geodetických, kartografických a inžinierskych činností
18 480,00 € GEOKOD, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
27. Február 2024
3.1 Predmetom zmluvy je predaj a kúpa technického vybavenia na odstránenie inváznych rastlín.
138/2024
75 151,20 € AGROSERVIS spol s r.o. Mesto Komárno
27. Február 2024
Zmluva o priznaní finančnej dotácie z fondu primátora Mesta Komárno na účely ochrany životného prostredia, tvorby a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľstva a zachovania prírodných hodnôt na území mesta Komárno
137/2024
500,00 € Mesto Komárno Alternatíva s.r.o.
27. Február 2024
Zmluva o spolupráci na riešení projektu "PLUS Change" v rámci programu Horizont Európa - realizácia workshopov v r.2024, 2025, 2026
481/2024
4 800,00 € Mesto Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
27. Február 2024
lektorské služby - základy právneho poriadku a ústav. práva, Etika a psychológia policajnej práce, prevencia kriminality
443/2024
15,00 € Miroslav Duchoň Mesto Nitra
27. Február 2024
Poskytnutie lektorských služieb - Odborno - policajná príprava - Dopravná služba
438/2024
15,00 € Ing. Ján Pánsky Mesto Nitra
27. Február 2024
Nájomná zmluva č. 25/ 2024 o nájme bytu
25/ 2024
0,00 € Peter Goroľ Obec Hlinné
27. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2024
1/2024-1
0,00 € Stredná odborná škola beauty služieb Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_034/2024
200,00 € Únia žien Slovenska - krajská organizácia Košice Mesto Spišská Nová Ves
27. Február 2024
Nájomná zmluva č. 24/ 2024 o nájme bytu
24/ 2024
0,00 € Jaroslav Tancoš Obec Hlinné
27. Február 2024
Nájomná zmluva č. 23/ 2024 o nájme bytu
23/ 2024
0,00 € Imrich Mitáč Obec Hlinné
27. Február 2024
Nájomná zmluva č. 22/ 2024 o nájme bytu
22/ 2024
0,00 € Stanislav Bužo Obec Hlinné