Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
10/2023
0,00 € Katalin Gunda Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno
7. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
9/2023
0,00 € Mesto Komárno Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Letná 12, Komárno
7. Jún 2023
Zmluva o prenájme spoločenských priestorov v budove Kultúrneho domu v Žakovciach č.5/2023
Žak-37/2023-Z
100,00 € Iveta Maliniaková, Žakovce Obec Žakovce, 05973 Žakovce 55
7. Jún 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
519 0059717
10,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Hermanovce nad Topľou
7. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity, Zmluva č. 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066 - ŠKOLENIE - 55.
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity, Zmluva č. 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066 - ŠKOLENIE - 55.
570,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
7. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity, Zmluva č. 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066 - ŠKOLENIE - 54.
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity, Zmluva č. 2022-1-SK01-KA131-HED-000056066 - ŠKOLENIE - 54.
570,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
7. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory č.2022-1-SK01-KA131-HED-000056066 - PHD krátka mobilita stáž - 12
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory č.2022-1-SK01-KA131-HED-000056066 - PHD krátka mobilita stáž - 12
1 780,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
7. Jún 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory č.2022-1-SK01-KA131-HED-000056066 - PHD krátka mobilita stáž - 11
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory č.2022-1-SK01-KA131-HED-000056066 - PHD krátka mobilita stáž - 11
1 880,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
7. Jún 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0580
0,00 € DataCentrum elektronizácie územia samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Vagrinec
7. Jún 2023
nájom pozemku parc.č.5650/1
685/23
0,00 € Obec Borský Svätý Jur Vladimír Ľachký, Lucia Ľachká
7. Jún 2023
ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
9/2023
0,00 € Obec Blažovce Stredoslovenská distribučná, a. s
7. Jún 2023
Ddoatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 403/2022 zo dňa 28.09.2022
189/2023
670 765,17 € Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. Mesto Stará Ľubovňa
7. Jún 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií
ZOPS_014/2023
0,00 € K_Corp, s.r.o. Základná škola Levočská
7. Jún 2023
Zmluva o vybudovaní optického pripojenia_int c 1973_23
Z202306005
11 160,00 € Slovak Telecom, a.s. Psychiatrická nemocnica Hronovce
7. Jún 2023
Darovacia zmluva
-Darovacia zmluva-
40,00 € OZ Rodičovské združenie pri ZŠ Bukovecká 17, Košice Základná škola, Bukovecká 17, Košice
7. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena 11/2023
42/2023
9,50 € Michal Tropp, Lenka Balážová Obec Betlanovce
7. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena 9/2023
41/2023
9,50 € Ladislav Bartoš Obec Betlanovce
7. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena 8/2023
40/2023
9,50 € Jozef Pollák, Zuzana Polláková Obec Betlanovce
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
095/2023/MKOS
71,25 € Mária Alušíková - Súkromná materská škola Snina MKaOS
7. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve
18/2023
23,00 € 3 W Slovakia, s.r.o. Obec Ráztoka