Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
December
2021
Zmluva o dodaní tovaru č. 1/2021 a Zmluva o dodaní tovaru č. 36086851/1/2021
č. 1/2021 a č. 36086851/1/2021
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8.
December
2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
442021
0,00 € PZ Prietrž Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8.
December
2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
432021
0,00 € PZ Senica Pole Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8.
December
2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
422021
0,00 € PZ Jablonica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8.
December
2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
412021
0,00 € PZ Hradište - Osuské Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8.
December
2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
402021
0,00 € PZ Cerová Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8.
December
2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
392021
0,00 € PZ Prievaly Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8.
December
2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
382021
0,00 € PZ Senica - bažantnica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 473/2021/OV
2870/2021/NPPC-VÚŽV
18 564,00 € FATIMEX, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 26/2021/OV
2869/2021/NPPC-VÚŽV
5 362,50 € AGRIS P.B, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8.
December
2021
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
372021
0,00 € PZ Sobotište Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 1530/2021/OV
2868/2021/NPPC-VÚŽV
22 191,00 € PD so sídlom v Liptovskom Mikuláši Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 507/2021/OV
2867/2021/NPPC-VÚŽV
21 489,00 € František Hunčík Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 1523/2021/OV
2866/2021/NPPC-VÚŽV
8 092,50 € PD Košeca, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 744/2021/OV
2865/2021/NPPC-VÚŽV
85 215,00 € Ing. Norbert Fassinger - NOFA Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 101/2021/OV
2864/2021/NPPC-VÚŽV
1 599,00 € AGRONOFA, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 1113/2021/OV
2863/2021/NPPC-VÚŽV
9 048,00 € LaTerra, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 885/2021/OV
2862/2021/NPPC-VÚŽV
12 831,00 € Jaroslav Jurík Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 1598/2021/OV
2861/2021/NPPC-VÚŽV
84 825,00 € PD Belá - Dulice Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8.
December
2021
Zmluva o spolupráci č. 1235/2021/OV
2860/2021/NPPC-VÚŽV
3 958,50 € Martin Molčan Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum