Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-432-05081
2 000,00 € Fond na podporu umenia Obec Veľký Folkmar
13.
August
2022
Neuvedené
163/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves MRB s.r.o.
13.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 06488/2022/ORR 28891 - Lečo festival 2022
99/2022
0,00 € Košický samosprávny kraj Košice Mesto Velké Kapušany
13.
August
2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov poyfunkčného kultúrneho domu
468/2022
450,00 € Kolenčíková Dominika Obec Zákamenné
13.
August
2022
Nájomná zmluva
136/2022
74,73 € Fyzická osoba Obec Cífer
13.
August
2022
Zmluva o nájme HM
NHM_158/2022
0,00 € Kašný Miroslav Mesto Topolčany
13.
August
2022
Zmluva o nájme HM
NHM_156/2022
0,00 € Páleš Rudolf, Ing. Mesto Topolčany
13.
August
2022
Zmluva o nájme HM
NHM_155/2022
0,00 € Hornová Ľudmila Mesto Topolčany
13.
August
2022
Zmluva o nájme HM
NHM_154/2022
0,00 € Chrkavá Kristína Mesto Topolčany
13.
August
2022
Dodatok e. 1 MAGBO2200038 k Zmluve o spolupráci e. MAGBO1800004
MAGBO2200038
0,00 € Wayden, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
13.
August
2022
Rámcová dohoda na zameranie plôch zelene na území HM SR Bratislava - časť 2
MAGTS2200229
171 799,98 € Valbek SK, spol. s r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
13.
August
2022
Nájomná zmluva
9/2022
250,00 € Základná škola s materskou školou Jana Hulinova, Skalité 526
13.
August
2022
zmluva č.16923/22 o nájme hrobového miesta
NHM/0920/2022
24,00 € Čutríková Katarína Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
13.
August
2022
u,luva č.16922/22 o nájme hrobového miesta
NHM/0919/2022
27,00 € Odstrčilová Erika Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
13.
August
2022
zmluva č.16921/22 o nájme hrobového miesta
NHM/0917/2022
34,00 € Babinecová Vlasta Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
13.
August
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemku
GEN_399/2022
1,10 € Beňová Dagmar Mesto Zlaté Moravce
13.
August
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemku
GEN_400/2022
1,10 € Čaplová Mária Mesto Zlaté Moravce
13.
August
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemku
GEN_401/2022
1,41 € Orihel Ján Mesto Zlaté Moravce
13.
August
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemku
GEN_402/2022
1,41 € Kružlíková Magdaléna Mesto Zlaté Moravce
13.
August
2022
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemku
GEN_403/2022
1,39 € Murková Katarína, Ing. Mesto Zlaté Moravce