Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Dodatok
76/2023
0,00 € Obec Vlková M.B.
26. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
219/2023/EOD
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Krupina
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
659/2023
8,00 € Základná škola, Pionierov 1, Rožňava Mesto Rožňava
26. September 2023
Mandátna zmluva o výkone funkcie projektového manažéra v projekte "Učitelia pre 21. storočie - manažérske zručnosti"
658/2023
9 360,00 € PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON Mesto Rožňava
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000475
210,00 € Marianum Marcela Vizváryová
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000728
169,86 € Marianum Angela Tóthová
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000476
126,00 € Marianum Zuzana Hergottová
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1040000086
105,00 € Marianum Monika Zábrodská
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000727
84,81 € Marianum Michal Šefčík
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1050000034
126,00 € Marianum Renáta Siebenstich
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000479
147,00 € Marianum Ing. Ivan Zeman
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000667
210,00 € Marianum Ing. Anna Frývaldská
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000264
170,00 € Marianum Mgr. Anton Belan
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000663
170,00 € Marianum Viktoria Kyseľová
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000478
126,00 € Marianum Ing. Jana Snehotová
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000666
170,00 € Marianum Ing. Jozef Tóth
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000664
68,00 € Marianum MUDr. Kvetoslava Prcúchová, MPH
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000665
209,42 € Marianum Imrich Tomeček
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000662
147,00 € Marianum Marek Žamboch
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1050000033
210,00 € Marianum Mgr. Marek Taraj