Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Jún
2021
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/17/54E/3979/2021
0,00 € GoodLift Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20.
Jún
2021
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/17/54E/4880/2021
0,00 € Zita Borbélyová BOROkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
20.
Jún
2021
Kúpna zmluva č. 18/18/II/2021/EAD
4125-2021-lsr
21 500,00 € myWood Polomka Timber, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
20.
Jún
2021
Kúpna zmluva č. 16/18/II/2021/EAD
4122-2021-lsr
15 000,00 € KAM Rent, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
20.
Jún
2021
Kúpna zmluva č. 17/18/II/2021/EAD
4123-2021-lsr
7 500,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň