Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
August
2022
Zmluva o výpôžičke
4/8/2022
0,00 € Dom Kultúry v Čadci ŽIVENA, spolok slovenských žien, miestny odbor Čadca
10.
August
2022
Vedenie tvorivých dielní - II. Umenie ukryté nás
Zmluva č. 48/2022/ŽOSDS
30,00 € Boros Erika, Mgr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
10.
August
2022
Vedenie tvorivých dielní - II. Umenie ukryté v nás
Zmluva č. 47/2022/ŽOSDS
40,00 € Kosárová Alica Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
10.
August
2022
Vedenie tvorivých dielní - II. Umenie ukryté v nás
Zmluva č. 46/2022/ŽOSDS
120,00 € Krascsenits Daniel, Mgr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
10.
August
2022
Vedenie tvorivých dielní - II. Umenie ukryté v nás
Zmluva č. 45/2022/ŽOSDS
30,00 € Sinová Erika Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
10.
August
2022
Vedenie tvorivých dielní - II. Umenie ukryté v nás
Zmluva č. 49/2022/ŽOSDS
30,00 € Mészárosová Alžbeta Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
10.
August
2022
Vedenie tvorivých dielní - II. Umenie ukryté v nás
Zmluva č. 50/2022/ŽOSDS
50,00 € Ozsvald Anna Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
9.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-214-00495
Zmluva č. 9/2022/ŽKDS
1 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Žitnoostrovská knižnica Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda 1
9.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
17/2022
1 000,00 € Klub priateľov horskej cyklistiky Turčianske Teplice Žilinský turistický kraj
9.
August
2022
Zmluva o NFP SK/FMP/11b/014-Z
719/2022 ORR
21 605,00 € Základná škola s materskou školou Krušetnica 83 Žilinský samosprávny kraj
9.
August
2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 74/2022/OŠaŠ
74/2022/OŠaŠ
19 950,00 € ATOMVET.CZ s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
9.
August
2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 75/2022/OŠaŠ
75/2022/OŠaŠ
3 845,00 € ATOMVET.CZ s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
9.
August
2022
Kúpna zmluva
561/2022/OŠaŠ
68 496,12 € KALORIM s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
9.
August
2022
ZMLUVA O DIELO č. ŽSK 564/2022/OD, č. zhot. 2022/EB/01/017 („REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CESTY II/583“)
564/2022/OD
951 472,60 € STRABAG s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
9.
August
2022
ZoD: "CZS Bytča - odstránenie havarijného stavu fasády objektu"
647/2022/OSMaI
24 810,66 € LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
9.
August
2022
Kúpna zmluva
632/2022/RÚ
7 050,00 € Adam Zalčík Žilinský samosprávny kraj
9.
August
2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
567/2022/RÚ
263,76 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Žilinský samosprávny kraj
9.
August
2022
Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
522/2022/OD
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Žilinský samosprávny kraj
10.
August
2022
Zmluva o dielo FRI č. 52/2022
Zmluva o dielo FRI č. 52/2022
45,00 € fyzická osoba - autor Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
9.
August
2022
Zmluva o dielo č. 18/2022, Zmluva o dielo č. 19/2022, Zmluva o dielo č. 20/2022, Zmluva o dielo č. 22/2022, Zmluva o dielo č. 31/2022
Zmluva o dielo č. 18/2022, Zmluva o dielo č. 19/2022, Zmluva o dielo č. 20/2022, Zmluva o dielo č. 22/2022, Zmluva o dielo č. 31/2022
35,00 € fyzické osoby - autori, podľa jednotlivých priložených zmlúv - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká Žilinská univerzita v Žiline