Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216790_Z
90,00 € PC SEMA, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216970_Z
6 760,00 € TR instruments spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216882_Z
89,42 € DASTIN s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216883_Z
161,99 € DASTIN s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Apríl
2021
Rámcová dohoda " Vykonávanie stavebných úprav na objektoch UNIZA" = OVO
Rámcová dohoda " Vykonávanie stavebných úprav na objektoch UNIZA"
5 300 000,00 € MIPE Invest s.r.o., HSG s.r.o., HASTRA s.r.o., Metrostav a.s., Žilinská univerzita v Žiline
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216890_Z
3 168,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Žilinská univerzita v Žiline
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216716_Z
1 016,40 € TurTel s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216927_Z
882,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Žilinská univerzita v Žiline
15.
Apríl
2021
Zmluva č. 842320015-2-2020
106/2021
0,00 € ŽSR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15.
Apríl
2021
Dodatok č.6 k zmluve o spolupráci zo dňa 1.11.2003
107/2021
0,00 € DPMŽ - Dopravný podnik mesta Žiliny Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15.
Apríl
2021
Prenájom nákladných vozňov
7/2012/P - Dodatok č.4
0,00 € U. S. Steel Košice, s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
15.
Apríl
2021
Zmluva PNP železných rúd pre Budamar
Dodatok č.1 k zmluve o PNP 01.2020
0,00 € BUDAMAR LOGISTICS, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
16.
Apríl
2021
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva Obce Ladce
03/2020/O220/vi/OL
0,00 € Obec Ladce Železnice Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
D o d a t o k č. 1 ku Kúpnej zmluve
848 417 0024 – RP 2 – 2020 – KZV zo dňa 20.11.2020 - Dodatok č. 1
0,00 € Bc. Viera Tomovčíková Železnice Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
8302/2020/5400/065
492 000,00 € ASANARATES s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
Rámcová zmluva o dielo
8297/2021/5400/076
222 000,00 € THG Elektro s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
D o d a t o k č. 1 ku Kúpnej zmluve
848 417 0023 – RP 2 – 2020 – KZV zo dňa 20.11.2020 - Dodatok č. 1
0,00 € Alena Bednárová Železnice Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
Rámcová zmluva o dielo
8303/2021/5400/076
180 000,00 € THG Elektro s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
063-I-501-VB/2020
352,88 € Ignác Valjent Železnice Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
064-I-501-VB/2020
302,08 € Ignác Valjent a Marta Valjentová Železnice Slovenskej republiky