Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
XXIV. Žitnoostrovské pastelky 2023 - podpora pripravovaného podujatia ŽOS
Zmluva č. 39/2023/ŽOSDS
180,00 € Mestský Úrad Veľký Meder Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
2. Jún 2023
XXIV. Žitnoostrovské pastelky 2023 - podpora pripravovaného podujatia ŽOS
Zmluva č. 40/2023/ŽOSDS
60,00 € Veľké Dvorníky Obec Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
2. Jún 2023
Zmluva o reklame - XXIV. Žitnoostrovské pastelky 2023 - poskytnutie reklamných a propagačných služieb
Zmluva č. 41/2023/ŽOSDS
500,00 € METRANS /Danubia/, a.s. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
2. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
1256/12
15,00 € Verejnoprospešné služby Žilla František
2. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
264/2023/KRÚ
0,00 € Mesto Kysucké Nové Mesto Žilinský samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku
255/2023/OŠaŠ
4 062,94 € Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou č. 1642, Krásno nad Kysucou Žilinský samosprávny kraj
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234893_Z
164,40 € KASON, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234682_Z
1 117,08 € KASON, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
2. Jún 2023
Zabezpečenie odbornej praxe študentovi
1464/2023
0,00 € Mesto Nitra Žilinská univerzita
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovanie sociálnej služby
162023
0,00 € Obec Liptovský Peter Želmíra Hybenová
2. Jún 2023
Zmluva o dielo, ktorej predmetom je revitalizácia stavebných objektov v RD Nové Zámky súvisiacich s THU Nové Zámky
253/2023
3 173 196,96 € Metrostav Slovakia, a.s. Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava IČO: 47 144 190 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2. Jún 2023
Nájomná zmluva
079-A.2-SN-46-NZ/2023
1,88 € Alojz Jasečko Železnice Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Kúpna zmluva 847/PELaS/2023
847/PELaS/2023
2 567,80 € Automatizácia železničnej dopravy, a.s. Železnice Slovenskej republiky
2. Jún 2023
kúpna zmluva
11011/2022/5400/015
2 931,60 € MICRONIX spol. s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby
11661/2023/5400/075
4 816,00 € Český metrologický institut Železnice Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1062-2017-KZ/2022
7 193,12 € RNDr. František Alexander a MUDr. Gabriela Alexandrová Železnice Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Nájomná zmluva
036-A.2-SM-46-NZ/2022
2,70 € Anna Tuková Železnice Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
P/1/2023
9 900,00 € Obec Východná Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
2. Jún 2023
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
Dodatok k zmluve č. ZO/2018A9425
0,00 € osobnyúdaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Vikartovce
2. Jún 2023
Zmluva o prenesení čísla
6/2023
0,00 € O2 Slovakia, a.s. ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy