Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
September
2021
Zmluva o prevode práva na riešenie = UVP/1, Zmluva o prevode práva na riešenie = UVP/2, Zmluva o prevode práva na riešenie = UVP/3
Zmluva o prevode práva na riešenie = UVP/1, Zmluva o prevode práva na riešenie = UVP/2, Zmluva o prevode práva na riešenie = UVP/3
0,00 € fyzické osoby "Prevodcovia" - podľa jednotlivých priložených zmlúv - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
27.
September
2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20217861_Z = VC
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20217861_Z
0,00 € AUTOCONT s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
27.
September
2021
Uznanie záväzku a dohoda o jeho splácaní (21100170)
Uznanie záväzku a dohoda o jeho splácaní (21100170)
3 840,92 € MUDr. Jozef Čajka, Všeobecný lekár Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27.
September
2021
Zmluva o poskytnutí služby: "Ošetrenie pamätníka Míľnik v katastri obce Vyšný Komárnik".
VHÚ-79-41/2021
4 308,00 € SAS-R.S., s.r.o. Vojenský historický ústav
27.
September
2021
Zmluva o prideľovaní DOI
287/D5/2021
0,00 € Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
27.
September
2021
Kúpna zmluva č. 2021/243 - Náhradné diely do bojovej pásovej a kolesovej techniky
6200002969
181 482,08 € KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
27.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/25/54E/3301 zo dňa 07.05.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/25/54E/3301
0,00 € Janka Ďuranová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
27.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/966 zo dňa 02. 09. 2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/966
0,00 € Pavol Gális - drevovýroba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/39/54E/1195
Dohoda o ukončení dohody č.20/39/54E/1195
0,00 € Juraj Kasarda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
27.
September
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 09/SB/OE/2021
09/SB/OE/2021
215,20 € Turtáková Mária Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27.
September
2021
D O H O D A O S P L Á T K A C H č. 45/PO/2021
D O H O D A O S P L Á T K A C H č. 45/PO/2021
2 520,00 € Ivan Hoferica - LIMAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/03/54E/3234 zo dňa 16.06.2020
20/03/54E/3234
0,00 € Marek Talapka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
27.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/03/54E/2762 zo dňa 29.05.2020
20/03/54E/2762
0,00 € Milan Gajdy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
27.
September
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/21/54E/3651
0,00 € Pavol Kovaliček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27.
September
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 21/14/54E/888 zo dňa 09.04.2021
21/14/54E/888 ukončenie dohody
0,00 € Attila Varga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
27.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/01/54E/2148
0,00 € Juraj Labaj - wlk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27.
September
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/01/54E/2149
0,00 € Nhung Quach Hong Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/01/54E/2150
0,00 € Ľubica Raciková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27.
September
2021
Kúpna zmluva č. UPJŠ - 506/2021
UPJŠ - 506/2021
3 828,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27.
September
2021
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
ÚVTOS-74/34-2021
2,60 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca TOKAJ & CO, s.r.o.