Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
August
2022
Nájomná zmluva - AVANT
-CRZ-
0,00 € Základná škola Nám.Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo
10.
August
2022
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy na cestmajsterstve Giraltovce, I. etapa
139-4100/127ZNH/2022
29 053,58 € ATEX-OK, s.r.o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
9.
August
2022
Stabilizácia zosuvu III/3431, Fintice
12-4400/06PZ/2022
259 507,06 € COLAS Slovakia, a.s. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
9.
August
2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
6586622254
15 000,00 € Anna Bekešová Fond na podporu vzdelávania
10.
August
2022
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01522/2022-PKZP-K40162/22.00 - Borák Pavol a manž. Boráková Jana, k ú. Radoľa, okres Kysucké Nové Mesto
01522/2022-PKZP-K40162/22.00
1 874,52 € Borák Pavol a manželka Slovenský pozemkový fond
9.
August
2022
Kúpna zmluva
1107922022
1 399,28 € Delimanová Helena Valaliky Industrial Park, s.r.o.
10.
August
2022
Zmluva o odbere drevnej hmoty
ZMLUVA O ODBERE DREVNEJ HMOTY
0,00 € FORESTSTIV s.r.o. Obec Nižná Jablonka
10.
August
2022
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava AND the International Center for Materials Nanoarchitectonics (WPI-MANA) at the National Institute for Materials Science (NIMS)
Z/2022/1868/IX/PRIF/TAJ
0,00 € International Center for Materials Nanoarchitectonics at the Nationa Institute form Materials Science Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
10.
August
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
86348
2 380,00 € Jana Veličová Slovenská inovačná a energetická agentúra
9.
August
2022
Objednávka č. 0442022
0442022
21,80 € Jaromír Schneider JARDO Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplin a Horný Šariš
9.
August
2022
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
6574822242
3 000,00 € Lenka Matisová Fond na podporu vzdelávania
10.
August
2022
Zmluva č. 112931-2022/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
112931-2022/710
99 650,00 € Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2022
Nájomná zmluva č. 00688/2022-PNZ -P40202/22.00 - TECHAGRA RV Žihárec s.r.o.
00688/2022-PNZ -P40202/22.00
0,00 € TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
9.
August
2022
Zmluva č. 112250-2022/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
112250-2022/710
6 289,85 € Urbárska spoločnosť p.s. Modrý Kameň Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2022
Zmluva č. 111753-2022/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
111753-2022/710
1 074,42 € "Pozemkové spoločenstvo Šuľa" - pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2022
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme pozemku č. 808/2017
Dodatok č. 5
0,00 € „Klub športových rybárov pri jazere Putnoki – Putnoki-tó mellet mũködő Sporthorgászok klubja“ Obec Tvrdošovce
9.
August
2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
PL/2022/00151-4
0,00 € „PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov Základná odborná organizácia pri ZSS Lontov
10.
August
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2022
37/2022
489,32 € 1. Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Ul. Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad - Veľká 2. Mesto Poprad Basketbalová akadémia mládeže Poprad
10.
August
2022
Kúpna zmluva
NI/1-404/2022/SPU
38 934,00 € 3gon Slovakia, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
10.
August
2022
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
2
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Huty