Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
September
2020
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10/2018/Rosina/188/SI_dodatok č.1
0,22 € Jozef Vojtyla Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7.
Október
2020
Protokol č.00222/2017-UVOP-U00009/17.00 - Obec Liesek, k.ú. Liesek
00222/2017-UVOP-U00009/17.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond
21.
September
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. na kalendárny rok 2020
20/04/060/123
1 260,64 € GV-GOLD, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23.
September
2020
Zmluva o dielo
Zmluva_MS_17_2020
4 000,00 € „Ensemble spectrum“ Hudobný fond
28.
September
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6542
0,00 € A-Z REAL BRATISLAVA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8.
Október
2020
Poistenie vozidiel MOJE AUTO
8020141959
162,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Okresný súd Poprad
7.
Október
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
prISTAR-13-133/2020
26,40 € Bc. Amália HRABOVSKÁ Ministerstvo obrany
19.
Október
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/07/54E/2370
0,00 € BYTSERVIS 2M s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
8.
Október
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/1987/I/PDF/OCOZ
213 575,76 € CONCO Services, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave- Pedagogická fakulta
20.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2421
0,00 € Erik Dopirák SYNTEC INTERNATIONAL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
16.
Október
2020
Zmluva o dielo
Z/2020/2075/I/FMFI/DEK
5 968,38 € Havarijná služba Olivová, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
19.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/38/54E/2429
0,00 € Ing. Jakub Senko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
8.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6692
0,00 € Ing. Lukrécia Schiller FX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29.
September
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
prISTAR-13-128/2020
24,30 € Ing. Martin CHOVANEC Ministerstvo obrany
23.
September
2020
ZMLUVA O DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI uzatvorená podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“)
107/2020/1.12
0,00 € Ing. Tomáš Vančura Ministerstvo životného prostredia SR
20.
Október
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5930 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5930
0,00 € Ivan Lacúch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
8.
Október
2020
"Dohodač. 20/21/54E/3851 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/21/54E/3851
0,00 € Jakub Polťák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
13.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
55239
1 750,00 € Ján Ambruch , Katarína Ambruchová Slovenská inovačná a energetická agentúra
13.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
55659
1 750,00 € Jozef Cibuľaš , Mária Cibuľašová Slovenská inovačná a energetická agentúra
21.
September
2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-15-0220
D/2020/1796/XI/FMFI/DEK
0,00 € Matematický ústav SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky