Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/812 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/812
0,00 € Alžbeta Markovicsová - AM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/783 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/783
0,00 € Anton Hutera Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/772 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/772
0,00 € Árpád Lipkovics Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/24/54E/738 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/24/54E/738
0,00 € Bohumil Caban Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/823 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/823
0,00 € Csaba Seszták Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/776 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/776
0,00 € Daniela Štefániková - Danielle Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2344
0,00 € Dominik Durčák Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2340
0,00 € Dominik Franek Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16.
Apríl
2021
Dohoda č.21/18/54E/724 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č. 2 (v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenení niektorých zákonov v znení
21/18/54E/724
0,00 € Dušan Plačko Business Pro Services Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16.
Apríl
2021
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/01/060/117
36 420,28 € Eagle Security,a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
21/21/54E/2283
0,00 € Elena Matysová em-ski Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/926 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes
21/03/54E/926
0,00 € FCW, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
15.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/21/54E/2324
0,00 € František Orčo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/766 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/766
0,00 € František Stopka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/778 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
21/05/54E/778
0,00 € Gódány Szabolcs Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo 21/05/54E/811 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
21/05/54E/811
0,00 € Helemenský Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
16.
Apríl
2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/951
0,00 € Igor Machil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
16.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/41/54E/2546 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/41/54E/2546
0,00 € Ing. Daniel Gašpierik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2306
0,00 € Ing. František Hrubjak - STASMONT Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
VePS – 56-51/2021
11,64 € Ing. Ľuboš LAURINČÍK Ministerstvo obrany SR