Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202021979_Z
37 981,00 € Up Slovensko, s. r. o. Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza
8.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní - zamestnanecká
Z/2020/2013/VII/VMĽŠ/UO
153,42 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny Amina Khatun, PhD.
19.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/4194
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Anton Jelínek
8.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní - zamestnanecká
Z/2020/2009/VII/VMĽŠ/UO
169,05 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny Bc. Lukáš Meňhert
9.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní
462/2020
1 080,00 € Národný ústav detských chorôb Borzová Patrícia, MUDr.
8.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní - zamestnanecká
Z/2020/1999/VII/VMĽŠ/UO
109,34 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny Dr. Alicia Marín Roldán
19.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
20/12/54E/3915
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza E.H.C.S. a.s
24.
September
2020
Darovacia zmluva
7/2020
0,00 € Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
30.
September
2020
Vydavateľská licenčná zmluva č. 19/2020
19/2020
0,00 € Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
25.
September
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
20/26/051/47
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica HelenaŽitňanová - CATUA Slovakia Banská Bystrica
9.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní
464/2020
1 800,00 € Národný ústav detských chorôb Holúbková Mária
7.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní
456/2020
1 800,00 € Národný ústav detských chorôb Hubinský Roman
25.
September
2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
KRHZ-BA_ZM_VO-247-2020_2020.pdf
76,32 € Ministerstvo vnútra SR (KR HaZZ v Bratislave) Ing. Jaroslav Kašička
25.
September
2020
S P L Á T K O V Ý K A L E N D Á R – D a ň o v ý d o k l a d D o d a t o k Č . 5 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV ev.č.f. 08/2018/ZoNBP
D/2020/1848/XIV/EBF/KTAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Ing. Miroslav Lajda
9.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní
460/2020
1 800,00 € Národný ústav detských chorôb Laurincová Daniela
9.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní
459/2020
7 200,00 € Národný ústav detských chorôb Ližička Ľubomír
25.
September
2020
S P L Á T K O V Ý K A L E N D Á R – D a ň o v ý d o k l a d D o d a t o k Č . 4 k ZMLUVE O NÁJME BYTOVÝCH PRIESTOROV ev.č.f. 15/2018/ZoNBP
D/2020/1852/XIV/EBF/KTAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Mgr. Jana Pálková
8.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní - zamestnanecká
Z/2020/2001/VII/VMĽŠ/UO
132,40 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny Mgr. Markus Helej
12.
Október
2020
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č. 861/2020
861/2020
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Peter Chachaľak
16.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní
Z/2020/2088/VII/VMĽŠ/UO
95,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny Mgr. Tomáš Ďuriš