Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Dohoda o uznaní dlhu č. 827 118 206-1-2021 - DUD
827 118 206-1-2021 - DUD
362,54 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Martin Zbojovský
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
629/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
678/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
682/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Stredná odborná škola
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
646/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola pri Liečebno-výchovnom sanatóriu
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
672/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR 3. Stredná zdravotnícka škola
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0008
PP-H-EUROPE-21-0008
4 000,00 € Ústav informatiky SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0022
PP-H-EUROPE-21-0022
3 949,41 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0023
PP-H-EUROPE-21-0023
3 992,69 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0015
PP-H-EUROPE-21-0015
3 999,80 € Ústav informatiky SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0009
PP-H-EUROPE-21-0009
7 299,50 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0025
PP-H-EUROPE-21-0025
3 999,74 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0026
PP-H-EUROPE-21-0026
3 993,50 € Národné lesnícke centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0027
PP-H-EUROPE-21-0027
3 997,60 € Národné lesnícke centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0028
PP-H-EUROPE-21-0028
3 993,46 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0030
PP-H-EUROPE-21-0030
3 261,72 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0031
PP-H-EUROPE-21-0031
5 000,00 € Kempelenov inštitút inteligentných technológií Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0042
PP-H-EUROPE-21-0042
3 998,13 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0035
PP-H-EUROPE-21-0035
3 999,36 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0036
PP-H-EUROPE-21-0036
4 988,88 € Ekonomická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja