Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216900_Z
3 606,78 € Up Slovensko, s. r. o. Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola
16.
Apríl
2021
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/12/54E/1635
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ján Muráň
15.
Apríl
2021
21/12/54E/1610
21/12/54E/1610
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ľubica Priehradníková, Kadernícky salón - Libuška
15.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení dohody 20/12/54E/3430
Dohoda o ukončení dohody 20/12/54E/3430
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Lukáš Pánis - LUK DESIGN
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/15/060/067 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
Z202104004
0,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce ˇUrad práce,sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/937 o poskytnutí finančného príspevku
21/26/54E/937
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 21/26/54E/937
16.
Apríl
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0067
APVV-16-0067-D1
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Apríl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0567
APVV-16-0567-D2
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Apríl
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0126
APVV-16-0126-D1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
15.
Apríl
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004261
150,00 € Robert Szabo Agentúra na podporu výskumu a vývoja
16.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení platnosti PRÍLOHY č. 1/2019/ML K ZMLUVE č. LM/2016/505530/OV/ML na vykonávanie kontroly úžitkovosti u oviec
CRZ-5685964
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
16.
Apríl
2021
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. ZA/308007/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. ZA/308007/2021
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO-L,s.r.o
16.
Apríl
2021
Zmluva č. ZA_2021_503509_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
293_2021 Zmluva č. ZA_2021_503509_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik AGRODRUŽSTVO KRIVÁ, družstvo
16.
Apríl
2021
Príloha č. 1_2021_W k Zmluve č. ZA_2021_503509_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
294_2021 Príloha č. 1_2021_W k Zmluve č. ZA_2021_503509_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik AGRODRUŽSTVO KRIVÁ, družstvo
16.
Apríl
2021
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. ZA/306101/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. ZA/306101/2021
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGROFARMA Brvnište,s.r.o
16.
Apríl
2021
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. ZA/302504/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. ZA/302504/2021
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGROFARMA,spol. s.r.o,Červený Kameň
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva Zemplínska Teplica
2021-P-09
2 300,00 € Jín Girovský Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva Slivník+Zemplínska Teplica
2021-P-10
3 700,00 € Ján Onda a Milena Ondová a Maroš Labanc Agropodnik Slamoz spol. s r.o.
16.
Apríl
2021
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. TT/307 508/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č. 2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. TT/307 508/2021
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGROSPOL-Podielnicke poľnohospodárske družstvo
16.
Apríl
2021
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. ZA/302710/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. ZA/302710/2021
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGROSTRÁŽOV,spol.s.r.o.