Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1061507
400,00 € Botíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 285 / 2021 – FES
106,48 € TAKÁČ Roman Ministerstvo obrany SR
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/2507
0,00 € Radoslav Szaniszló Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
D 21_40_54E_946
0,00 € Zdenko Hromy Tokár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
15.
Apríl
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2092438
52,00 € Semjan Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 361 / 2021 – FES
34,01 € PAVLIŠ Vladimír Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
1000-2021-lsr
0,00 € František Klačman LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/1028 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre
21/03/54E/1028
0,00 € Juraj Varga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
16.
Apríl
2021
Zmluva č. 19/2021 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2021 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
19 2021
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Galanta Regionálna veterinárna a potravinová správa, Galanta
15.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/15/54E/1016 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/1016
0,00 € Tomáš Baránek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
žpr – 16 – 362 / 2021 – FES
44,20 € PAVLIŠ Vladimír Ministerstvo obrany SR
16.
Apríl
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
30703/VB-592/2020/Skalité/1019/SO 501-02/HudEm
0,91 € Michal Laš Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Apríl
2021
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
07/2021
1 197,00 € JUDr. Daniel Širhal, MBA Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VePBA-26-18/2021
23,48 € Ernest KOLLÁR Ministerstvo obrany SR
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/39/54E/386
0,00 € Stanislav Prusák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" Opatrenie č. 2
21/41/54E/2202
0,00 € Quy Hung Doan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
Apríl
2021
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2021/35036
0,00 € Nikoleta Wágnerová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
16.
Apríl
2021
Príkazná zmluva
082/2021
50,00 € Jana Luková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
15.
Apríl
2021
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
6133520214
10 000,00 € Mgr. Valéria Baranyiová Fond na podporu vzdelávania
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/41/54E/2387 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/2387
0,00 € Cong Dien Nguyen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice