Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
September
2021
Framework contract about cooperation
R-3847/2021
0,00 € Shanghai Academy of Agricultural Sciences Technická univerzita vo Zvolene
19.
September
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium_2021/2022
ERA+2020/SMS-17
2 209,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Dominika Hoštáková
19.
September
2021
Zmluva o ubytovaní
ŠD 4/6/2021-048
50,00 € Študentský domov AU Anna Mária Matejovská
19.
September
2021
Zmluva o ubytovaní
ŠD 4/6/2021-049
50,00 € Študentský domov AU Sarah Horná
19.
September
2021
Zmluva o ubytovaní
ŠD 4/6/2021-050
50,00 € Študentský domov AU Tomáš Varadzyn
19.
September
2021
Zmluva o ubytovaní
ŠD 4/6/2021-051
50,00 € Študentský domov AU Bc. Šimon Tóth
19.
September
2021
Zmluva o ubytovaní
ŠD 4/6/2021-052
50,00 € Študentský domov AU Martin Kasman
19.
September
2021
Zmluva o ubytovaní
ŠD 4/6/2021-053
50,00 € Študentský domov AU Alexandra Pradidová
20.
September
2021
Kúpna zmluva
66/2021
7 399,00 € Slavomíra Čipkárová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina
19.
September
2021
Kúpna zmluva č. 18/OZ01/III.Q.2021/EAD
6861/2021/LSR
9 251,01 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín DEKRET Holz s.r.o.
19.
September
2021
Kúpna zmluva č. 19/OZ01/III.Q.2021/EAD
6862/2021/LSR
6 807,46 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín DEKRET Holz s.r.o.
19.
September
2021
Kúpna zmluva č. 20/OZ01/III.Q.2021/EAD
6863/2021/LSR
5 512,32 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín DEKRET Holz s.r.o.
19.
September
2021
Kúpna zmluva č. 21/OZ01/III.Q.2021/EAD
6864/2021/LSR
4 412,09 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín František Hamšík FERAD
19.
September
2021
Kúpna zmluva č. 22/OZ01/III.Q.2021/EAD
6865/2021/LSR
4 599,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín Antoni Zajac Firma Handlowo-Uslugowa