Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Október
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/21/54E/3831
0,00 € Žuffa Jaroslav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
28.
September
2020
Nájomná zmluva č. 873438008-06-04
381/2020
0,00 € ŽSR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2.
Október
2020
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 809594028-1-2020-NZKN
391/2020
0,00 € ŽSR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
9.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Bpodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6654
0,00 € ŽRAVKA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
25.
September
2020
rámcová kúpna zmluva
7760/2020/5400/034
8 702,16 € ŽPSV s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
12.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 3B
20/23/54E/2952
0,00 € ŽOSTAV, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29.
September
2020
Zmluva o dielo č. 271099 na vykonávanie opravy poškodenia HDV 861-032-5.
382/2020
0,00 € ŽOS Vrútky, a.s., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
12.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 3B
20/23/54E/2943
0,00 € ŽOS Vrútky a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
13.
Október
2020
Zmluva o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov vyvolaných investícií
01/2020/vi/ŽOS-ŽSR
0,00 € ŽOS Trnava, a.s. Železnice Slovenskej republiky
23.
September
2020
Rámcová kúpna zmluva na materiál na údržbu a opravy el. súčastí HDV
1100037585/46654/2020-O8
0,00 € ŽOS TRADING s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
12.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 3B
20/23/54E/2951
0,00 € ŽOS - MEDIKA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
20/17/54E/5272/2020
0,00 € Žolt Szabó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29.
September
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-352-02295
20-352-02295
2 000,00 € Živena, spolok slovenských žien Fond na podporu umenia
9.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01295
20-120-01295
5 000,00 € Žitnoostrovské...kultúrne občianske združenie Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
9.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01296
20-120-01296
4 000,00 € Žitnoostrovské...kultúrne občianske združenie Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
23.
September
2020
dohoda č.20/25/54E/5838 v rámci NP "Prvá pomoc" -opatrenie 3A
20/25/54E/5838
0,00 € ŽILMONT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
29.
September
2020
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2087514
50,00 € Žilková Ľubomíra Rozhlas a televízia Slovenska
5.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2020
0700/2020
15 000,00 € Žilinský športový klub Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.
September
2020
Dohoda č. 31/2020 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 31/2020
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenská republika - Okresný úrad Žilina
24.
September
2020
Dohoda č. 9/2020 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku č. 9/2020
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenská republika - Okresný úrad Žilina