Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
August
2022
Zmluva o vzájomnom poskytnutí služieb
č. ZPI-2022-008
600,00 € ŽP Informatika, a.s. Základná škola Kláry Jarunkovej, Kolkáreň 7/12, Podbrezová
10.
August
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
86051
1 500,00 € Žolnerová Miriam Slovenská inovačná a energetická agentúra
10.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2022/OE/O/1.9
301/2022
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 011 09 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
10.
August
2022
Dohoda č. 26/2021 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 26/2021 o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovenská republika - Okresný úrad Žilina
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 18/2022/OE/L/1.14
699/2022/OE
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Galovany
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 16/2022/OE/O/1.31
700/2022/OE
1 500,00 € Žilinský samosprávny kraj Kult. 1629
9.
August
2022
Dodatok č.5 k Zmluve č. 33SKOM000322
296/2021/OZ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
10.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 19/2022/OE/K/1.20
127/2022
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Klokočov
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 12/2022/OE/O/1.19
701/2022/OE
1 500,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Ťapešovo
9.
August
2022
ZMLUVY O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 11/2022/OE/L/1.55
702/2022/OE
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 30/2022/OE/K/1.43
707/2022/OE
1 500,00 € Žilinský samosprávny kraj "TRIGLAV"
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 42/2022/OE/L/1.79
708/2022/OE
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Vlkolínec UNESCO - Gazdovský dvor
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 19/2022/OE/L/1.13
709/2022/OE
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Športový klub stolného tenisu Ružomberok
9.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácia
26/2022/OE/K/1.38
1 830,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Zborov nad Bystricou
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 21/2022/OE/T/1.45
710/2022/OE
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Podhradie
10.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2022/OE/O/1.2
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2022/OE/O/1.2
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Novoť
9.
August
2022
ZMLUVY O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 37/2022/OE/HP/1.64
703/2022/OE
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Strečno
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 30/2022/OE/L/1.34
711/2022/OE
1 400,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Lisková
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 20/2022/OE/L/1.6
712/2022/OE
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Valaská Dubová
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 37/2022/OE/HP/1.64
09082022
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Strečno