Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/167
1583/2021
0,00 € Zuzana Hubáčková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/16/54E/3819
1568/2021
0,00 € Zuzana Hubáčková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/391 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 3B
21/25/54E/391
0,00 € Záhrada, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 03/18/1/2021
858-2021-LSR
8 400,00 € WTW, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 15/18/1/2021
870-2021-LSR
19 680,00 € World Wood Slovakia, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/180
1581/2021
0,00 € Veronika Neumannová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
DOHODA o ukončení dohody č.20/16/54E/3539
1570/2021
0,00 € Veronika Neumannová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/3552 zo dňa 13.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/41/54E/3552 zo dňa 13.05.2020
0,00 € Tomáš Sabo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/195
1576/2021
0,00 € Tomáš Rapko - LEMA Catering Events Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/146
1586/2021
0,00 € Tomáš Marciš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 09/18/1/2021
864-2021-LSR
4 080,00 € SITTA P ÍLA ŠO B O V s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/332 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/332
0,00 € Roman Štefanek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/186
1584/2021
0,00 € Róbert Dzielava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda č.21/16/54E/147
1585/2021
0,00 € Rita Orlíková - Štúdio GLAMOUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
23.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/245
0,00 € Renáta Jurušová - Ren Bel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 17/18/1/2021
872-2021-LSR
7 560,00 € Ra jčan, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/25/54E/395 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/25/54E/395
0,00 € PORTO INVEST, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/336 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 1,3A,3B
21/25/54E/336
0,00 € Pole dance academy s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Január
2021
DODATOK č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 06/18/1/2021
861-2021-LSR
Doplnená
3 730,00 € PÍLA SEB s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
23.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/385 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/385
0,00 € Pavlo Kolykhan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina