Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Zmluva o zabezpečení psychologickej obdornej praxe
ZML 116/2021 RE
0,00 € Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Katolícka univerzita v Ružomberku
15.
Apríl
2021
Dohoda 21/21/54E/2279 o poskytnutí finančných príspevku v rámci projektu„Prvá pomoc“ - Opatrenie č.2 podľa § 54
21/21/54E/2279
0,00 € Ján Pilarčík Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Apríl
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
ZK01/VK/11/05/025
0,00 € KOMENSKY, s. r. o. Reedukačné centrum, Bačkov
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/35/54E/1085 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/35/54E/1085
0,00 € Michal Halas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
16.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/25/54e/2647 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
21/25/54e/2647
0,00 € Martin Skorčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1642 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1642
0,00 € FPR STAV, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
2410264264
0,00 € O2 Slovensko Slovensko IT, a.s.
16.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_21_40_54E_900
0,00 € Radoslav Majzlík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
16.
Apríl
2021
Zmluva o nájme bytu 304020146-5-2021-ZNB
304020146-5-2021-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Eva Hozlárová
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/41/54E/2423
0,00 € Tatiana Gregorová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/863 o poskytnutí finančného príspevku
21/26/54E/863
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica DMX, s.r.o.
15.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/14/54E/2415 zo dňa 16.06.2020
20/14/54E/2415 dohoda ukončenie
0,00 € Annamária Kedrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
16.
Apríl
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
87672/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Brezno
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/2507
0,00 € Radoslav Szaniszló Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/973 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
21/03/54E/973
0,00 € Patrik Gažo - Záhradníctvo PAF Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/04/54E/924 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/04/54E/924
0,00 € Zuzana Bogárová MP-CENTER Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc - opatrenie č. 2 SZČO
21/20/54E/521
0,00 € Miloš Piecka ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
16.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
D 21_40_54E_946
0,00 € Zdenko Hromy Tokár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
15.
Apríl
2021
DOHODA o ukončení dohody č. 20/42/54E/2266
DOHODA o ukončení dohody č. 20/42/54E/2266
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Oksana Kiritsa
15.
Apríl
2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o predaji časti podniku
Dodatok č. 3 k Zmluve o predaji časti podniku
0,00 € Martinská teplárenská, a.s. RIGHT POWER, a.s.