Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/966 zo dňa 02. 09. 2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/966
0,00 € Pavol Gális - drevovýroba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č.20/39/54E/1195
Dohoda o ukončení dohody č.20/39/54E/1195
0,00 € Juraj Kasarda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
27.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/03/54E/3234 zo dňa 16.06.2020
20/03/54E/3234
0,00 € Marek Talapka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
27.
September
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-1788-20210921-46586954
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava EUROPHARMACY, s. r. o.
27.
September
2021
Zmluva o spolupráci
ZML 371/2021 RE
0,00 € Materská škola Katolícka univerzita v Ružomberku
27.
September
2021
Zmluva o prevode práva na riešenie = UVP/1, Zmluva o prevode práva na riešenie = UVP/2, Zmluva o prevode práva na riešenie = UVP/3
Zmluva o prevode práva na riešenie = UVP/1, Zmluva o prevode práva na riešenie = UVP/2, Zmluva o prevode práva na riešenie = UVP/3
0,00 € fyzické osoby "Prevodcovia" - podľa jednotlivých priložených zmlúv - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
27.
September
2021
Zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov ZŠ Jamník č.2/2021
16/2021-P
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník
27.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/03/54E/2170 zo dňa 16.05.2020
20/03/54E/2170
0,00 € Ing. Marek Sečkár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
27.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí príspevku 20/44/54E/2770
0,00 € František Čonka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/34/54E/877 zo dňa 11.03.2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/34/54E/877
0,00 € Patrik Vaverčák Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
26.
September
2021
Zmluva o spolupráci
Z 42/2021-KV
0,00 € Slovak Doublebass Club, o.z. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/08/54E/1397 zo dňa 19.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/08/54E/1397/TT
0,00 € František Borončo - Najlepšie masáže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
27.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/25/54E/3301 zo dňa 07.05.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/25/54E/3301
0,00 € Janka Ďuranová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
27.
September
2021
Zmluva o spolupráci
ZML 325/2021 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga Katolícka univerzita v Ružomberku
27.
September
2021
ZMLUVA o spolupráci č. 123/2021
Z_123_2021
0,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Košice Štátna filharmónia Košice
27.
September
2021
Zmluva o ubytovaní
151-2021
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Kristián Suchomel
27.
September
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.A17941254
551/2021
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
27.
September
2021
Zmluva o spolupráci
ZML 339/2021 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou Katolícka univerzita v Ružomberku
27.
September
2021
Zmluva o spolupráci
86/2021
0,00 € Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa Prešovská univerzita v Prešove
27.
September
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č. POZ 415/2018
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke č. POZ 415/2018
0,00 € Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica