Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby č.: 43240001
0201/0005/24
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
01/03/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola, Záhorácka 95, Malacky
2. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
02/03/2024
0,00 € Základná škola, Záhorácka ul. Malacky CVČ
2. Marec 2024
Darovacia zmluva
00005/CSSKAM/2023
0,00 € Miroslav Kocúr Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Supervízny kontrakt
00007/CSSKAM/2023
0,00 € Mgr. Chmurčiaková Katarína Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
00008/CSSKAM/2023
0,00 € Bros Computing, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Darovacia zmluva
00009/CSSKAM/2023
0,00 € Macejková Eva Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Zmluva o vykonávaní poradenstva a zabezpečení prác a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
1/2023
0,00 € Jozef Sventek Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ochodnica v roku 2023
00038/CSSKAM/2023
0,00 € Obec Ochodnica Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Servisná zmluva
00039/CSSKAM/2023
0,00 € D & K klima s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Rámcová dohoda
00040/CSSKAM/2023
0,00 € BARTOŠEK s.r.o. Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
L 20/24
0,00 € SSE a.s. Materská škola, Stavbárska 4, Žilina
2. Marec 2024
Zmluva o duálnom vzdelávaní
00041/CSSKAM/
0,00 € Obchodná akadémia Žilina Centrum sociálnych služieb Kamence
2. Marec 2024
Dodatok k zmluve o správe PC č.4/23
19/24
0,00 € Richard Kovanda Materská škola, Stavbárska 4, Žilina
2. Marec 2024
ZMLUVA O VÝROBE REKLAMY č. 001/2024
001/2024
0,00 € Novocentrum Nové Zámky, a.s. Bytkomfort , s.r.o.
2. Marec 2024
ZMLUVA O VÝROBE REKLAMY č. 011/2024
011/2024
0,00 € Novocentrum Nové Zámky, a.s. S.F.H., s.r.o.
2. Marec 2024
ZMLUVA O VÝROBE REKLAMY č. 010/2024
010/2024
0,00 € Novocentrum Nové Zámky, a.s. NOVOVITAL, príspevková organizácia mesta Nové Zámky
2. Marec 2024
ZMLUVA O VÝROBE REKLAMY č. 009/2024
009/2024
0,00 € Novocentrum Nové Zámky, a.s. Kúpalisko Thermal corvinus Veľký Meder - TERMÁL s.r.o.
2. Marec 2024
ZMLUVA O VÝROBE REKLAMY č. 008/2024
008/2024
0,00 € Novocentrum Nové Zámky, a.s. Slovak Tourism a.s.
2. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber
1131525
0,00 € Energie2, a.s., Materská škola, Nám. A.Hlinku 32, Cífer