Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2023
Dohoda č. 23/09/010/82
14/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Pochabany
2. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 19/2018
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast č. 19/2018
0,00 € BABY, s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
2. Október 2023
Dodatok č. 8.8 k Zmluve č.20 E / Energ./2016
Dodatok č. 8.8 k Zmluve č.20 E / Energ./2016
0,00 € TP 2, s.r.o. Mestský podnik služieb mesta Strážske
2. Október 2023
Zmluva o výpožičke
POZ 595/2023
0,00 € Občianske združenie Transplantácia pečene.info Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
2. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku, uzatvorenej dňa 17.04.2003
Dodatok č.1
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Kamenné Kosihy
1. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 023/2023-U
66/2023
0,00 € Správa športových zariadení Levice Hokejový klub Mochovce
2. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Zmluva o budúcej zmluve
0,00 € Slovenská vodohospodársky podnik, štátny podnik Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Október 2023
Zmluva č. 502 977 81
Zmluva č.50297781
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
2. Október 2023
Nájomná zmluva
4/1/2023
0,00 € Romana Kyselková Obec Kamenné Kosihy
1. Október 2023
Dodatok k zmluve o prenájme
5/2023
0,00 € Neuvedené Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín
2. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Centre sociálnych služieb
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby v Centre sociálnych služieb
0,00 € Centrum sociálnych služieb - Bôrik Mesto Prievidza
2. Október 2023
Licenčná zmluva
29/2023/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Valentína Focková a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2. Október 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_063 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
Zmluva č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_063
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Nitriansky samosprávny kraj
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania a o udelení licencie
634/O/2023
0,00 € Jobus s.r.o. Slovenské národné divadlo
2. Október 2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1771/2023
Nájomná zmluva - HMC č. 1771/2023
0,00 € Mestský podnik služieb mesta Strážske Božena Duncová
1. Október 2023
Dohoda o ukončení spolupráce
162/2023
0,00 € Osobný údaj Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov
2. Október 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
75/ZS/2023/1
0,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Mgr. Lýdia Nemčeková
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
708/2018
0,00 € Mestský podnik služieb Čadca Marek Kucharčik
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní IT
170/23
0,00 € Litech PC, s.r.o Centrum pre deti a rodiny
2. Október 2023
Nájomná zmluva
5/1/2023
0,00 € Ladislav Tóth Obec Kamenné Kosihy