Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí odbornej a poradenskej činnosti č. 9/2016
202300225/2023
0,00 € Mesto Prešov Materská škola M. Nešpora
31. Marec 2023
Zmluva o odbornej praxi študenta
ZM277230007
0,00 € Ema Marušáková, Bc. Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves
31. Marec 2023
Dodatok č.3 k zmluve č.28/2015 o nájme nebytových priestorov
3
0,00 € Zoologická záhrada Košice A P S, s.r.o.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Z0402023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
31. Marec 2023
Zmluva o vedení účtovníctva
DZ-08/23
0,00 € SUBAKO SK, s.r.o. SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky
31. Marec 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
1049/2023
0,00 € Obec Tuchyňa Mgr. Tibor Ukropec
31. Marec 2023
Dohoda o platbách-na rok 2023-2024
103/2009
0,00 € Čižmáriková Iveta, MUDr. Správa majetku Košického samosprávneho kraja
31. Marec 2023
Rámcová dohoda "Dodávanie potravín do školskej jedálne"
2023-12
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, Ulica pod Chočom 550, Lisková
31. Marec 2023
Dodatok k nájomnej zmluve č. B5/90/2021
Dodatok č. 2 k zmluve č. B5/90/2021
0,00 € Obec Dolné Obdokovce Silvester Nagy
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
067_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Rastislav Kička
1. Apríl 2023
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/305/2023
0,00 € Ing. Andrea Petrášová Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
02/2023
0,00 € Kyndryl Services Slovensko spol. s.r.o. Základná škola, Školská 7, Tomášov
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. R12/5100029560/2022,2023
13/2023
0,00 € ZSE Energia, a. s. Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda
31. Marec 2023
Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
00317/2023
0,00 € P.M.Diesel, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Letokruhy
31. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 6/20/II.Q./2023
2307/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer MN Wood Busines s.r.o.
31. Marec 2023
D O H O D A 23/14/054/90 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených
23/14/054/90
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
31. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - B312
4/2023 H
0,00 € Július Giertl, Podbrezová Obec Čierny Balog
31. Marec 2023
Dodatok č.1/2023 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci ev. č. zmluvy ZŠ/069/2022
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2022/SŠHo)
0,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica
31. Marec 2023
Rámcová zmluva na dodanie tovaru č. 8
23/2023
0,00 € LUJAN Plus, s r. o. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu
0,00 € Ján H. Trnavský samosprávny kraj