Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2022
Dohoda
22/43/054/682
21 288,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Obec Krásnohorské Podhradie
27. November 2022
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k. ú. Považská Bystrica
ZM/2022/0459
1 239,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Lidl Slovenská republika, v.o.s./Považská vodárenská spoločnosť
28. November 2022
Predaj vozidla PRAGA V3S
OP/2022/00411403
1 000,00 € Obec Ihľany Obec Hranovnica
27. November 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
2022/SvÚ_CoW&LA/004
500,00 € Dr. László Csosz Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
27. November 2022
Dodatok č. 27 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 22.10.2007
D10/2022
427,50 € Národná transfúzna služba SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. November 2022
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
84/22
240,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Národná transfúzna služba SR
28. November 2022
Zmluva o nájme bytu
2/2022
234,96 € Obec Michal nad Žitavou Danka Lenghartová
27. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. ZM-21/2020
ZM205/2022
234,00 € IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Obec Pečeňady, Pečeňady 93
28. November 2022
Zmluva o nájme bytu
1/2022
170,00 € Obec Michal nad Žitavou Ivana Tarkaiová
28. November 2022
ZoD
232/2022
150,00 € N. Šáro Krajské kultúrne stredisko v Žiline
27. November 2022
Nájomná zmluva č.1745/2022
1745/2022
120,00 € Lion Car,s.r.o Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
27. November 2022
Zmluva o správe domény
83/22
87,73 € SWAN, a.s. Národná transfúzna služba SR
28. November 2022
Zmluva o nájme LP vo vlastníctve NV
5499/2022/LSR
43,05 € Jaroslav Šebeš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
27. November 2022
ZMLUVA č. 26/2022/KD1 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Hronských Kľačanoch
26/2022/KD1
30,00 € Stanislava Kúdeľová Obec Hronské Kľačany
27. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A3498106
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Bystrická cesta 14
27. November 2022
Zmluva na rok 2023
82/22
0,00 € SEKK, spol. s r.o. Národná transfúzna služba SR
27. November 2022
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
1/2022
0,00 € Jana Jurášová Obec Vyšný Komárnik
27. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2022
0,00 € Jaroslav Vančišin Obec Vyšný Komárnik
27. November 2022
Zmluva o pristúpení k záväzku č. 143/2022-STM
143/2022-STM
0,00 € ŠK DOPRAVOPROJEKT, s.r.o. Slovenské technické múzeum
27. November 2022
Dodatok č. 1
č. 1
0,00 € Obec Ružiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec