Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o dielo č.01/1860/2024
01/1860/2024
5 097 134,35 € Združenie Betpres-Unipres-Bau Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLV1-74-73 zo dňa 20.5.2022
2022-524-SORO
2 841 458,47 € Obec Lozorno Bratislavský samosprávny kraj
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2024
1259/2024-M_ODFSS
2 668 680,00 € Mestská časť Bratislava - Ružinov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Február 2024
DODATOK Č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011ARF8-11-44 zo dňa 06.07.2021
382/2024
2 367 163,83 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
11/2024/MPRVSR-280
2 150 000,00 € Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostreidkov z rozpočtu Ministertsva kultúry Slovenskej republiky na rok 2024
MK-12/2024/M
2 000 000,00 € Matica slovenská Ministerstvo kultúry SR
23. Február 2024
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.2/2023/3
Dodatok č.2
1 605 449,46 € JAS-ABM s.r.o Obec Štiavnické Bane
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CFD8-221-94
384/2024
1 599 123,61 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Stupava
23. Február 2024
zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov rok 2024
18/OVOSOD/2024
1 378 600,00 € Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Senec
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 11/2023 zo dňa 30.05.2023 /ARPROG, akciová spoločnosť Poprad/
11/2023/1
1 347 763,43 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Obec Oreské
23. Február 2024
Zmluva o dielo č. 01-24
2024/27
1 246 000,00 € EKO SVIP, s.r.o. Mesto Lipany
23. Február 2024
Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.05.2023
D č. 3 k 8/2023 D
818 090,52 € TOPRECO s.r.o. Obec Ludanice
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Rabča)
896/2022/MPRVSR-3010/D1
810 000,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Február 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/132
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/132
697 652,73 € Mesto Spišské Vlachy Vladimír Baloga, primátor Ministerstvo životného prostredia SR
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Podbiel)
895/2022/MPRVSR-3010/D1
678 000,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Svrčinovec)
898/2022/MPRVSR-3010/D1
632 400,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o zverení majetku obce uzatvorenej dňa 01. 03. 2003
Dodatok č. 2 k Zmluve o zverení majetku obce uzatvorenej dňa 01. 03. 2003
605 655,19 € Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 Obec Trnovec nad Váhom
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Hladovka)
893/2022/MPRVSR-3010/D1
588 000,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Február 2024
Modernizácia umelej trávnatej plochy na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi
ZOD_003/2024
583 412,56 € SPORTER s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
23. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PPÚ Veľké Zlievce)
900/2022/MPRVSR-3010/D1
546 000,00 € SGS Holding a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR