Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
August
2022
Zmluva o dielo na zhotovenie diela s názvom: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. etapa
1489/2022/ODIPVIS
7 779 455,24 € Skanska SK a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
15.
August
2022
Zmluva o dielo na zhotovenie diela s názvom: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. etapa
1498/2022/ODDIPVIS
7 182 852,83 € VIAKORP, s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
14.
August
2022
Zmluva o dielo
Z/256/2022
5 207 202,47 € EUROVIA SK, a.s. Mesto Trstená
15.
August
2022
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-16/20
2 374 025,10 € ORIENS s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
August
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BMB6-223-68
IROP-Z-302021BMB6-223-68
2 011 983,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Banskobystrický samosprávny kraj
15.
August
2022
Zmluva o dielo na realizáciu stavby: "Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS, Dolný Kubín - Bysterec"
neuvedené
1 952 191,16 € Oraving, s. r. o. TEHOS, s.r.o.
15.
August
2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2
1 661 113,75 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky TEHOS, s.r.o.
15.
August
2022
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
322/2018-2060-2230-R329-ZZ-1
1 156 369,90 € AR SHELVING, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
August
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Rozšírenie kapacity MŠ, Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom
IROP-Z-302021BJS6-2021-67
1 017 447,56 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nové Mesto nad Váhom
15.
August
2022
Zmluva o poskytovaní služieb vzdelávania používateľov Centrálneho ekonomického systému
2022/147
894 000,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo financií SR
14.
August
2022
Zmluva o úvere č. 9910641801
202200693/2022
893 380,13 € SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
15.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BXL1 zo dňa 11.08.2022
1905/2022
774 853,44 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
15.
August
2022
Zmluva o dielo č. Zhotoviteľa 2022/EA/01/015 č. Objednávateľa 149/2022
149/2022
725 963,35 € STRABAG, s.r.o. Mesto Čadca
15.
August
2022
Zmluva o dielo
532/2022
676 792,25 € ERPOS, spol. s r.o. Mesto Žilina
15.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BZL3
KZP-PO4-SC431-2021-68/BZL3
582 383,06 € Obec Omšenie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
August
2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. DSS- 40/2021
41-2022
576 157,81 € Rekostav ss-vp,s.r.o., Jilemnického 1087/1, 96681 Žarnovica Obec Hodruša Hámre, Dolné Hámre 185, 96661 Hodruša-Hámre
15.
August
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 723/2021 zo dňa 20.12.2021
2
497 626,93 € LEMONT - SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Mesto Žilina
15.
August
2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: Revitalizácia knižničných priestorov pre verejnosť III. etapa za účelom skvalitnenia služieb, Revitalizácia knižničných priestorov pre verejnosť (prízemie)
19/2022
462 076,80 € I.S.O.N Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
15.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z-302021BND2-223-68
2829/2022
398 405,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
15.
August
2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 404/1 166/2015
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV Č. 404/1 166/2015
369 350,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Rákócziho 58, 60, 62, 64, Štúrovo v zastúpení: Enerbyt s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania