Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Dodatok č.6
457/2024
13 038 259,09 € Základná škola MESTO DETVA
15. Júl 2024
Rámcová dohoda č. 748/2024 na poskytovanie záhradníckych prác - ,,Výsadba a povýsadbová starostlivosť o vybrané vegetačné prvky“
748/2024
4 547 752,32 € PROFI-GARDEN, s.r.o. Mesto Žilina
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 111/02I02-29-V01/2024
1253/B800/2024
4 209 421,01 € Mesto Žiar nad Hronom Ministerstvo dopravy SR
15. Júl 2024
Zmluva o dielo - Sanácia spodnej stavby, podhľadu nosnej konštrukcie a vnútornej rímsy mosta ev. č. R1-033 Lehota
ZM/2024/0336
3 029 547,53 € STRABAG s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/DZH3
PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/DZH3
1 975 238,23 € Obec Chmeľov Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15. Júl 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000639-009
150-6937/2024-981
1 750 272,00 € č. 1 Alistiq, s.r.o., č. 2 TPA AUDIT, s.r.o., č. 3 beluga, s.r.o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
15. Júl 2024
Dodatok č.1 k ZoD - Činnosť stavebného dozoru pre projekt NSMHD2
20024/024
1 544 301,00 € METRO Bratislava a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
15. Júl 2024
Zmluva o dielo
256/2024
1 373 073,84 € Metrostav Slovakia a.s. Národný ústav detských chorôb
15. Júl 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 1/2024-FINO
1130001978
1 159 931,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č. MZP-PSK-401202FKC8
MZP-PSK-401202FKC8
1 136 002,12 € Obec Vrakúň Ministerstvo životného prostredia SR
15. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
306/257/2024/ZZ
996 470,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Stred 49/14, 15, 16, 17, 18, 19, Považská Bystrica, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
15. Júl 2024
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2023/001-2
FNPŠ-Z-2023/001-2
922 296,18 € Mesto Liptovský Hrádok Fond na podporu športu
15. Júl 2024
Zmluva o dielo
2/2024/OIA/Z
901 995,19 € STROJSTAV spol. s r. o. Národná zoologická záhrada Bojnice
15. Júl 2024
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-177
Z-2022/002-177
894 934,34 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Fond na podporu športu
15. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 494/2022. Poskytovanie služieb: zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob na území mesta Žilina. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.1.2023 do 1.1.2026 alebo dňom ukončenia rámcovej dohody o poskyto...
1380/2022
862 188,12 € Neuvedené Neuvedené
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 107/02I02-29-V01/2024
1251/B800/2024
691 766,84 € Mesto Skalica Ministerstvo dopravy SR
15. Júl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na realizáciu stavieb s názvom: „Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever, Most Čierny Balog - Dobroč ev. č. 2395-05, Most Hodruša - Hámre ev. č. 2530-02, Most Breziny ev. č. 2447-01“
193(1469/2023/ODDIPVIS)
690 266,47 € EUROVIA SK, a.s. Banskobystrický samosprávny kraj
15. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFF7
PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR /FFF7
658 573,62 € Mesto Spišská Stará Ves Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15. Júl 2024
Zmluva o dielo
342024
635 680,14 € CUKSTAV, s. r. o. Obec Šiba
15. Júl 2024
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2023/001-219
FNPŠ-Z-2023/001-219
601 127,02 € Mesto Sereď Fond na podporu športu