Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Rámcová dohoda " Vykonávanie stavebných úprav na objektoch UNIZA" = OVO
Rámcová dohoda " Vykonávanie stavebných úprav na objektoch UNIZA"
5 300 000,00 € MIPE Invest s.r.o., HSG s.r.o., HASTRA s.r.o., Metrostav a.s., Žilinská univerzita v Žiline
15.
Apríl
2021
Zmluva č. PHZ-OPK1-2021/001526-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2021
PHZ-OPK1-2021/001526-003
4 744 200,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
16.
Apríl
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071AHN2 zo dňa 31.3.2021
368/2021
4 716 891,79 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národné centrum zdravotníckych informácií
16.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D3 Žilina, Brodno-Kysucké Nové Mesto, projektová príprava
ZM/2021/0117
1 975 558,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
16.
Apríl
2021
Zmluva o dielo
4630466/2021
1 944 000,00 € ROBI, spol s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
16.
Apríl
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC421-2018-46/Z878
KZP-PO4-SC421-2018-46/Z878
1 703 498,43 € EUROCAST Košice, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
Zmluva č. 41018/2021/710 o poskytnutí dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
41018/2021/710
1 565 588,85 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
71/2021/7.7
1 514 429,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
105/764/2020/ZZ
987 000,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Topoľčianska 3200/8,10, Bratislava v zastúpení Bytové družstvo Petržalka Štátny fond rozvoja bývania
16.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
15/2021
865 896,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR
15.
Apríl
2021
Dodatok č. 10 K Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb prevádzky zo dňa 27.04.2017
150-2021/2977-3233
845 172,00 € 1) GlobalTel, a.s., 2) SWAN, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 921/2019-9/5.2
832 229,00 € Spectral s.r.o. Audiovizuálny fond
15.
Apríl
2021
Záložná zmluva č. 400/192/2019
400/192/2019/ZZ
785 707,00 € IC Holding, s.r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
30/2021/M SNP
767 990,40 € EDICO SK, a.s. Múzeum SNP
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
612/736/2020/ZZ
598 870,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Nábrežná 1149/5,6,7,8,9, Nová Baňa v zastúpení Stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021ANL4-211-17 CDR Bernolákovo
363/2021
569 542,39 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Apríl
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z SKCZ304021X177
365/2021
544 887,37 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kostice
16.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku
Z314011APX2
499 342,62 € Mesto Fiľakovo Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
15.
Apríl
2021
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
8302/2020/5400/065
492 000,00 € ASANARATES s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
16.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2021/002764-001
SE_ZM_SE-OD1-2021-002764_2021
450 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)