Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Zmluva o úverovom rámci
ZM/2021/0473
50 000 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
ZMLUVA O DODÁVKE
2003/2021
23 189 760,00 € MERCK SHARP & DOHME B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D3 Zelený most Svrčinovec
ZM/2021/0478
14 809 325,80 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia - V611-00 Prípojka pre tunel Višňové - Dubná Skala, západný portál
ZM/2021/0476
2 572 749,39 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Stredoslovenská distribučná, a.s.
29.
November
2021
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2021/003784-08 na dodávku hygienických potrieb, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
SE_ZM_SE-VO2-2021-003784-08_2021
1 250 392,32 € BANCHEM spol. s.r.o., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti č.VÚSZ-32-37/2021
1031
1 249 941,00 € HOREZZA, a.s. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
29.
November
2021
Dodatok č. 3 ku kontraktu č. 370/2020/MPRVSR-710 zo dňa 11.12.2020 uzatvorený medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným lesníckym centrom
215/NLC/2021
1 054 263,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní a úhrade rodinných rekreácií a rekreácií pre dospelých č.VÚSZ-32-38/2021
1032
999 260,80 € HOREZZA, a.s. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
29.
November
2021
KÚPNA ZMLUVA
2303-1205-KZ/2021
995 707,72 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Železnice Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o úvere
300/276/2021
896 420,00 € Mesto Púchov Štátny fond rozvoja bývania
29.
November
2021
Zmluva o dielo
17/2021
594 000,00 € NextlT, s. r. o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
29.
November
2021
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021I074-221-10 zo dňa 10.11.2017
1530/2021
578 550,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hamuliakovo
29.
November
2021
Zmluva o úvere
803/410/2021
518 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Húskova 1289/47, v zastúpení PROBYT Plus s.r.o. Košice Štátny fond rozvoja bývania
29.
November
2021
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
9133/2021/5400/023
310 809,60 € OLTIS Slovakia s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1084/2021
296 565,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Masarykova univerzita
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202122380_Z
292 334,40 € AMG Security s.r.o. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
29.
November
2021
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W454-221-35 zo dňa 20.02.2020
1526/2021
244 277,05 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Spišská Stará Ves
29.
November
2021
Licenčná zmluva a zmluva o výrobe a vysielaní súvisiacich komunikátov
2021140
240 194,28 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202122459_Z
239 880,00 € TEMPEST a.s. DataCentrum
29.
November
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov
125/2020/MPRVSR-240/D1
238 528,70 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR