Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CND2 zo dňa 01.12.2022
812/2024
39 984 843,30 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
MZP-PSK-401202DVI7
Zmluva o poskytnutí NFP
21 089 860,21 € Ministerstvo životného prostredia SR Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
MZP-PSK-401202DVL7
Zmluva o poskytnutí NFP
16 854 904,09 € Ministerstvo životného prostredia SR Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
MZP-PSK-401202DVL5
Zmluva o poskytnutí NFP
14 852 764,66 € Ministerstvo životného prostredia SR Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb a výkonov súvisiacich so správou a údržbou ciest, mostov a cestného hospodárstva Nitrianskeho samosprávneho kraj č. 3551/2010/DOPRAVA
1619/2024
14 117 900,00 € Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Nitriansky samosprávny kraj
24. Máj 2024
MZP-PSK-401202DVL3
Zmluva o poskytnutí NFP
13 116 420,13 € Ministerstvo životného prostredia SR Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
MZP-PSK-401202DVI4
Zmluva o poskytnutí NFP
11 904 475,45 € Ministerstvo životného prostredia SR Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
CONTRIBUTION AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ERASMUS+PROGRAMME AND THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PROGRAMME
EAC-2024-0044
11 071 662,00 € European Commission Národný inštitút vzdelávania a mládeže
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č.MZP-PSK-401202DVI9
73/24/AZ
10 251 802,21 € Ministerstvo životného prostredia SR Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
MZP-PSK-401202DVL4
Zmluva o poskytnutí NFP
9 417 500,45 € Ministerstvo životného prostredia SR Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
90/2024
4 378 400,18 € IN VEST s.r.o. Obec Šoporňa
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
842/2024/MPRVSR-281
3 918 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Pôdohospodárska platobná agentúra
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
97/2024/NPPC-VÚPOP
2 758 776,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
0213/2024
2 428 598,40 € Hotely mládeže Slovakia, a. s. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
DODATOK č. 3/2024 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 78/2020 na realizáciu projektu v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
684/2024
1 940 602,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
29/2024
1 697 304,07 € Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava Obec Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0103/2024
1 390 997,76 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
DODATOK č. 2/2024 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 22/2020 na realizáciu projektu v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/Cezhraničná spolupráca“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
665/2024
1 283 905,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
24. Máj 2024
Zmluva o partnerstve
98/2024/NPPC-VÚPOP
1 190 464,00 € Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24. Máj 2024
Materská škola , BARCA
2/2024
1 183 182,00 € Cason Consulting a.s. Obec Barca