Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/1266
2022/1266-2
10 292 694,73 € STRABAG s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
26. September 2023
Spolupráca naprieč hranicami
587/2023/KRÚ
4 848 242,50 € Ministerstvo rozvojových fondov a regionálnej politiky Žilinský samosprávny kraj
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312101DMF4
Z312101DMF4
3 114 270,92 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312101DMF4
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312101DMF4
3 114 270,92 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042NR510016
042NR510016
1 500 000,00 € AGRO TAMI, a.s Pôdohospodárska platobná agentúra
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042NR510071
042NR510071
1 500 000,00 € AGRO TAMI, a.s Pôdohospodárska platobná agentúra
26. September 2023
I/66 Podbrezová - rekonštrukcia cesty II. etapah
1993/1230/2023
1 377 646,00 € Slovkorekt spol. s r. o.Špeciálne stavebné práce Slovenská správa ciest, Bratislava
26. September 2023
Rámcová dohoda č. 5502/2023
5502/2023/LSR
1 206 577,01 € ICEL, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
26. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. IROP-VZ-302011X943-121-48/1
1029/2023
1 162 442,80 € Mesto Zvolen Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
26. September 2023
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku int.č.C-062/2023.
DOT_454/2023
1 052 631,58 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Kráľovský Chlmec
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
394/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Boťany
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."
395/2023
1 042 944,00 € Úrad vlády SR Obec Nižná Slaná
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042NR510057
042NR510057
1 000 000,00 € AGRO TAMI, a.s Pôdohospodárska platobná agentúra
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRS3
OPII-MH/DP/2022/9.5-35/CRS3
997 970,00 € KOVIN, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042BB510010
042BB510010
986 601,58 € Babičkin dvor, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 042NR510064
042NR510064
946 310,00 € AGRO TAMI, a.s Pôdohospodárska platobná agentúra
26. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/12/2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/12/2021
907 470,37 € Obecný podnik Turcovce s.r.o. Obec Turcovce
26. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/12/2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/12/2021
907 470,37 € Obecný podnik Turcovce, s.r.o. Obec Turcovce
26. September 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021X398-223-47 zo dňa 19.8.2020
3224/2023
767 266,05 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mladosť n.o.
26. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 7/2022/ZoD
1
767 216,25 € SESTAV, s.r.o. Obec Košeca