Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CQJ9
DC/12/2023
39 844 341,44 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie DataCentrum, Bratislava
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CQJ9
820/2023
39 844 341,44 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky DataCentrum
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní poštových služieb
ZML_129_2023
14 510 426,90 € Slovenská pošta, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
124/2023
9 510 000,00 € SLOVCLEAN a.s. Národný ústav detských chorôb
31. Marec 2023
Záložná zmluva
600/9/2023/ZZ
4 738 513,00 € Obec Harmanec Štátny fond rozvoja bývania
31. Marec 2023
Dohoda o pristúpení č. 122/OVS/2023 k RD o kúpe xerografického papiera pre rezort MPSVR SR
122/OVS/2023
2 220 003,24 € Xepap, spol. s r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
31. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 11/OV/2022
288/2023
1 678 648,24 € DAG SLOVAKIA, a.s. Mesto Poprad
31. Marec 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
207/5/2023/ZZ
1 490 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ulica Mozartova 6329/7,8,9, Trnava, v zastúpení STEFE Trnava, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
31. Marec 2023
Zmluva o úvere
207/5/2023
1 490 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trnava, Ulica Mozartova 6329/7,8,9, v zastúpení STEFE Trnava, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
31. Marec 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
108/17/2023/ZZ
1 465 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Hurbanova 2145/10,12,14, Senec, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku Štátny fond rozvoja bývania
31. Marec 2023
Zmluva o úvere
108/17/2023
1 465 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Senec, Hurbanova 2145/10,12,14, v zastúpení Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku Štátny fond rozvoja bývania
31. Marec 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
85/2023
1 168 465,20 € Ing. Roman Götzl - ROKO Finančné riaditeľstvo SR
31. Marec 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu
03463/2023/OLP/RP-14
1 037 590,39 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Dopravný úrad
31. Marec 2023
Záložná zmluva na akcie
Záložná zmluva na akcie
1 000 000,00 € Finoptio s. r. o. Venture to Future Fund, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby v medicínskej oblasti
1994/2022
876 843,00 € ProCare a.s. Slovenská pošta, a. s.
31. Marec 2023
Zmluva o dielo č.28/3/2023
17/2023
856 680,00 € MOUREZ s.r.o. Obec Varhaňovce
31. Marec 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
317/2018-2060-2230-R428–ZZ-2
807 500,00 € MERTC s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
31. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení a správe elektronickej komunikačnej siete a o poskytovaní elektronických služieb č. MS/177/2019-94
MS/39/2023-94
744 552,00 € Slovanet, a.s. Ministerstvo spravodlivosti SR
31. Marec 2023
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP- Z-302051T341-511/512-28 zo dňa 11.11.2019
839/2023
717 894,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Partnerstvo Južného Novohradu
31. Marec 2023
Záložná zmluva
600/11/2023/ZZ
650 000,00 € Obec Harmanec Štátny fond rozvoja bývania