Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
September
2021
Zmluva o poskytnutí služby ZBERNÁ JAZDA
50/2021
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
20.
September
2021
Dohoda o ukončení Dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/49-s
0,00 € Tatiana Ňuňuková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
20.
September
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/21/54E/1300 zo dňa 05.03.2021
21/21/54E/1300
0,00 € Marek Klimčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20.
September
2021
Dohoda o ukončení dohody o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/2019/D
0,00 € Ján Suja - MET- COM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
20.
September
2021
nájomná zmluva
846309014-2-2021-NZP
80,00 € Železnice Slovenskej republiky Zuzana Bahíková
20.
September
2021
Zmluva o duálnom vzdelávaní
1399/2021
0,00 € Stredná odborná škola Slovenská pošta, a. s.
19.
September
2021
Kúpna zmluva č. 18/OZ01/III.Q.2021/EAD
6861/2021/LSR
9 251,01 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín DEKRET Holz s.r.o.
19.
September
2021
Kúpna zmluva č. 19/OZ01/III.Q.2021/EAD
6862/2021/LSR
6 807,46 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín DEKRET Holz s.r.o.
19.
September
2021
Kúpna zmluva č. 20/OZ01/III.Q.2021/EAD
6863/2021/LSR
5 512,32 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín DEKRET Holz s.r.o.
19.
September
2021
Kúpna zmluva č. 21/OZ01/III.Q.2021/EAD
6864/2021/LSR
4 412,09 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín František Hamšík FERAD
19.
September
2021
Kúpna zmluva č. 22/OZ01/III.Q.2021/EAD
6865/2021/LSR
4 599,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín Antoni Zajac Firma Handlowo-Uslugowa
20.
September
2021
Kúpna zmluva
66/2021
7 399,00 € Slavomíra Čipkárová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina
20.
September
2021
ZMLUVA č. PO/2021/701937/OV/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti oviec mäsových plemien a kombinovaných (nedojných) plemien
PO/2021/701937/OV/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bardejovská mliekareň I. s. r. o.
20.
September
2021
PRÍLOHA č. 1/2021/MP K ZMLUVE č. PO/2021/701937/OV/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti u oviec
PRÍLOHA č. 1/2021/MP K ZMLUVE č. PO/2021/701937/OV/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bardejovská mliekareň I. s. r. o.
20.
September
2021
Kúpna zmluva č. 856 III.7 O OZ25 2021
6473-2021-LSR
0,00 € GREEN FOREST PRODUCTION, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
20.
September
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2095526
1 210,00 € Jantoška Michal Rozhlas a televízia Slovenska
20.
September
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2095720
7 000,00 € Ščepán Stanislav Rozhlas a televízia Slovenska
20.
September
2021
Zmluva o ubytovaní
113 (538-556) /2021/UVLF
1 194,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
20.
September
2021
Framework contract about cooperation
R-3847/2021
0,00 € Shanghai Academy of Agricultural Sciences Technická univerzita vo Zvolene
19.
September
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium_2021/2022
ERA+2020/SMS-17
2 209,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Dominika Hoštáková