Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Máj
2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
31.
December
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. R-3312/2019
620/2019
Doplnená
9 500,00 € RAVI s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 63/07/Nn/2020
1423/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Melišová Terézia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
21.
Máj
2021
Povinné zmluvné poistenie ZA847CV
9/2021/ŠVPS/RVPSZA
Doplnená
128,76 € Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
21.
Máj
2021
Povinné zmluvné poistenie ZA132BT
10/2021/ŠVPS/RVPSZA
Doplnená
102,48 € Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
5.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní
ZML 573/2020 RE
Doplnená
75 552,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku fyzické osoby - podľa priloženého menného zoznamu
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
5.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní
ZML 568/2020 RE
Doplnená
88 173,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku fyzické osoby - podľa priloženého menného zoznamu
26.
Jún
2019
rámcová dohoda
64/2019
Doplnená
0,00 € TransMedica, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
17.
Jún
2021
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
40-000067927PO2013
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť Detský domov Michalovce
17.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Dolná Trnávka
Doplnená
0,00 € Obec Dolná Trnávka Štatistický úrad SR
16.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Havka
Doplnená
0,00 € Obec Havka Štatistický úrad SR
16.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Šípkov
Doplnená
0,00 € Obec Šípkov Štatistický úrad SR
16.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Vítkovce
Doplnená
0,00 € Obec Vítkovce Štatistický úrad SR
15.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Dolné Zahorany
Doplnená
0,00 € Obec Dolné Zahorany Štatistický úrad SR
15.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Folkušová
Doplnená
0,00 € Obec Folkušová Štatistický úrad SR
15.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Martinová
Doplnená
0,00 € Obec Martinová Štatistický úrad SR
15.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Barca
Doplnená
0,00 € Obec Barca Štatistický úrad SR
14.
Jún
2021
Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby č.1670-21
Z202106003
Doplnená
0,00 € JUDr. Blanka Gondová Psychiatrická nemocnica Hronovce
14.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
61/2021-2060-4230-AQW9
Doplnená
198 800,00 € PLT SK s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky