Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Doplnená
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o. Technické služby mesta Humenné
16. Jún 2023
Zmluva o dielo - studňa chata Sľače, novostavba
ZMLUVA O DIELO č. 04 260 05 2023 SP
Doplnená
11 388,02 € TONEX stavby s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
18. Január 2022
Zmluva o poskytovaní leteniek a služieb súvisiacich s prepravou zamestnancov LPS SR, š. p. pri pracovných cestách
PRAV/133/2021
Doplnená
480 000,00 € ASIANA, spol. s r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2005/2024/LSR
Doplnená
0,00 € Stanislav Tarkulič LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1870/2024/LSR
Doplnená
0,00 € Stanislav KAČALA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku služieb osobám v nepriaznivej sociálnej situácii
PFP_020/2023
Doplnená
0,00 € Armáda spásy na Slovensku Mesto Galanta
29. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber
1113021
Doplnená
0,00 € Energie2, a.s.,odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany
23. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
24/38/19B/17
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Paloča s.r.o.
22. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - Údržba a oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
260220242
Doplnená
0,00 € Milan Brodek BRODEK a SPOL Obec Lukáčovce
22. Máj 2024
Zmluva o Balíkovom účte
15/2024
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Pukanec
22. Máj 2024
licencna_zmluva_soza_kfd_2024
OST_007/2024
Doplnená
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Kapušany
22. Máj 2024
Zmluva o Balíkovom účte
202401
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Združenie obcí Mikroregión Fiľakovsko - Füleki Mikrorégió
22. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 01/02/2022
01022022
Doplnená
42 708,00 € ZED - stav s.r.o. Obec Kladzany
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23668424
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23668683
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
21. Máj 2024
ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
18/NZD/2021/01
Doplnená
0,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Box Team Legends
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ_Barčák
Doplnená
0,00 € Barčák Ján a i. podľa zmluvy Obec Oravská Polhora
20. Máj 2024
Zmluva o nájme
99/2024
Doplnená
26,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
20. Máj 2024
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
25/2024
Doplnená
10 396 800,00 € DATALAN, a.s. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava