Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Máj
2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
28.
August
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov PCÚ Bánovce nad Bebravou
276/2018
Doplnená
79 396,80 € KORD Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
25.
November
2020
Zmluva o pripojení do vládnej dátovej siete GOVNET a o poskytnutí súvisiacich výkonov
150-2020/2597-9965
Doplnená
27 130,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
20.
Október
2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny
107/2021
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Záchranná zdravotná služba Bratislava
31.
December
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. R-3312/2019
620/2019
Doplnená
9 500,00 € RAVI s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 63/07/Nn/2020
1423/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Melišová Terézia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 2/07/Nn/2020
1421/2020/LSR
Doplnená
1 600,00 € Mgr. Vitusová Zuzana Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
23.
December
2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVVaÚVTOS-24/34-2020
Doplnená
0,00 € MATADOR Automotive Vráble, a. s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/40/054/212
Doplnená
3 556,96 € Katarína Petríková - COLONIA BAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
November
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život"
20/20/54U/32
Doplnená
0,00 € Barbora Drexlerová - BeLuTiCo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
26.
November
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život"
20/20/54U/31
Doplnená
0,00 € Lukáš Daniel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
25.
November
2021
Z M L U V A č. E2350 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
E2350 08U02
Doplnená
175 908,00 € Environmentálny fond Obec Slovany
24.
November
2021
Z M L U V A č. E2269 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
E2269 08U02
Doplnená
301 558,00 € Environmentálny fond Mesto Komárno
19.
November
2021
Dohoda o poskytnutí finannčného príspevku "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2 číslo 21/20/54E/157
21/20/54E/157
Doplnená
0,00 € Mgr. Eva Lacková - MONDO ITALIANO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
18.
November
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/67
Doplnená
0,00 € Obec Nižná Myšľa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
November
2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1765/2021
Doplnená
0,00 € Ezisurg Medical Co. Ministerstvo zdravotníctva SR
18.
November
2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1766/2021
Doplnená
0,00 € IntoCare Medical Technology (SuZhou) Co. Ministerstvo zdravotníctva SR
18.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
2. hromadná zmluva o ubytovaní v akademickom roku 2021/2022 - TUKE-KE-SK
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zoznam v prílohe (44)
18.
November
2021
Zmluva o dielo
87-300-2021
Doplnená
5 829 475,00 € COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
18.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
2. hromadná zmluva o ubytovaní v akademickom roku 2021/2022 - TUKE-KE-UA
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zoznam v prílohe (38)