Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
December
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. R-3312/2019
620/2019
Doplnená
9 500,00 € RAVI s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 63/07/Nn/2020
1423/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Melišová Terézia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
26.
Jún
2019
rámcová dohoda
64/2019
Doplnená
0,00 € TransMedica, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
10/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Prešov
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
11/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Prešov
22.
December
2015
Zmluva o dielo na údržbu zabezpečovacieho zariadenia č. 22/2015-OR ZV
22/2015-OR ZV
Doplnená
1 295,14 € Železnice Slovenskej republiky ZSNP,a.s.
5.
November
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-330
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-330_2015
Doplnená
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Keť
12.
November
2015
Zmluva o výpožičke
CPBA-ON-5-009/2015-V
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SR-Centrum účelových zariadení
20.
Október
2020
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+
2020-1-DE03-KA229-077578_2
Doplnená
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Odborné učilište internátne Ladce
16.
Október
2020
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - súbor motorových vozidiel
170
Doplnená
1 098,20 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Kancelária verejného ochrancu práv
16.
Október
2020
Kúpna zmluva VÚSCH č. 117-2020-KZ
117-2020-KZ
Doplnená
36 864,46 € MEDITRADE spol. s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
16.
Október
2020
Dodatok č. 2 k dohode o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, uzatvorenej podľa § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
H20180831001
Doplnená
0,00 € Mgr. Iveta Ďuricová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
118
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Súkromná základná umelecká škola Polomka
15.
Október
2020
Kúpna zmluva VÚSCH č. 114-2020-KZ
114-2020-KZ
Doplnená
52 451,94 € Biomedica Slovakia s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
15.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 9/18/IV/2020
4592-2020-LSR
Doplnená
9 720,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
14.
Október
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A15735196
Doplnená
20,00 € Orange Slovensko, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
13.
Október
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
2020-1-TR01-KA229-092682_5
Doplnená
27 091,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Súkromná základná škola UNES
13.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 07-04-25-2020
4575-2020-LSR
Doplnená
0,00 € SF WOOD s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
13.
Október
2020
Zmluva o prevode správy
19/2020
Doplnená
0,00 € Inštitút pre výskum práce a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR