Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Doplnená
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o. Technické služby mesta Humenné
18. Január 2022
Zmluva o poskytovaní leteniek a služieb súvisiacich s prepravou zamestnancov LPS SR, š. p. pri pracovných cestách
PRAV/133/2021
Doplnená
480 000,00 € ASIANA, spol. s r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
23. August 2023
Zmluva _ 80 _ 2023 o združenej dodávke zemného plynu a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na rok 2024
80/2023
Doplnená
337 608,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava Psychiatrická nemocnica, Kremnica
30. December 2021
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému č. 106/2021
106/2021
Doplnená
1 239 288,00 € DITEC, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Máj 2023
Zmluva o dodávke plynu
UVN-43-024/2023-024
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
OHS-PD č. 1/2023
Doplnená
1 998,29 € Žilinská univerzita v Žiline Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
28. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
617
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku v pri Centre pre deti a rodiny Dedina Mládeže, Centrum pre deti a rodiny Nitra
12. September 2023
Zmluva o výpožičke AÚ SAV č. Dok 08/2023
Dok 08/2023
Doplnená
5 100,00 € Archeologický ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i. Tribečské múzeum v Topoľčanoch
2. Október 2023
Hráčska zmluva
05/2023 - Há
Doplnená
1 500,00 € Šimon Macháč MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
2. Október 2023
Hráčska zmluva
03/2023 - Há
Doplnená
1 100,00 € Lukáš Gálik MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
28. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
20. September 2023
Zmluva o Dajme spolu gól
315/2023
Doplnená
0,00 € MŠK Rim. Sobota, spol. s.r.o. Materská škola, P. Dobšinského 4923/38A, Rimavská Sobota
2. August 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
29. September 2023
Zmluva o nájme bytu
4/2023 NB
Doplnená
153,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Pásztorová Viktória
4. September 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 406/2023
406/2023
Doplnená
0,00 € Merck Sharp & Dohme B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu č.5/2023 NB
5/2023 NB
Doplnená
147,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Karab Miroslav
29. September 2023
zmluva_o_dielo_sagansport_cast_2_znizenie_energetickej_narocnosti_budovy_kd_v_kapusanoch_
027/2023
Doplnená
274 071,68 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Kapušany
22. August 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
56/2023
Doplnená
3 000,00 € Divadelné združenie GUnaGU Spišské divadlo
29. September 2023
Kúpna zmluva č.705/2023
695/2023
Doplnená
260 000,00 € NRSYS s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin