Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Doplnená
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o. Technické služby mesta Humenné
18. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu
16/2024
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Obec Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 1
16. Jún 2023
Zmluva o dielo - studňa chata Sľače, novostavba
ZMLUVA O DIELO č. 04 260 05 2023 SP
Doplnená
11 388,02 € TONEX stavby s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
18. Január 2022
Zmluva o poskytovaní leteniek a služieb súvisiacich s prepravou zamestnancov LPS SR, š. p. pri pracovných cestách
PRAV/133/2021
Doplnená
480 000,00 € ASIANA, spol. s r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2005/2024/LSR
Doplnená
0,00 € Stanislav Tarkulič LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1870/2024/LSR
Doplnená
0,00 € Stanislav KAČALA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku služieb osobám v nepriaznivej sociálnej situácii
PFP_020/2023
Doplnená
0,00 € Armáda spásy na Slovensku Mesto Galanta
29. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber
1113021
Doplnená
0,00 € Energie2, a.s.,odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany
19. Júl 2024
Z M L U V A č. 230192 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
Z66/2023
Doplnená
77 026,00 € Environmentálny fond Obec Malý Lapáš
19. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1000056730
Doplnená
0,00 € DSI DATA a.s. Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o .
18. Júl 2024
Zmluva o zájazde
Z/12/2024
Doplnená
4 060,00 € OZ Bok po Boku Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
18. Júl 2024
Kúpna zmluva
UVN-2-34/2024-034/2
Doplnená
4 236,50 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
18. Júl 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p. Jozef Kováč
Zmluva z 28.05.2024
Doplnená
0,00 € Anna Hanušková Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
18. Júl 2024
Zmluva č. 80105 o nájme poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku
80105
Doplnená
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Tatry v Spišskej Belej Obec Vojňany
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP
IROP-Z-302021BPC1-223-68
Doplnená
2 837 753,76 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
1/2024/S
Doplnená
0,00 € CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
16. Júl 2024
Zmluva o výpožičke 20/2022
17/2022
Doplnená
0,00 € Správa majetku Košického samosprávneho kraja Inovačné centrum Košického kraja Košice Region Innovation Center
16. Júl 2024
Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach
9/2024
Doplnená
0,00 € Daniel Kubovčík Mestské lesy Krompachy s.r.o.
15. Júl 2024
KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2024
ID20240717
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Regionálny úrad školskej správy, Košice