Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
December
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. R-3312/2019
620/2019
Doplnená
9 500,00 € RAVI s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 63/07/Nn/2020
1423/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Melišová Terézia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
24.
Máj
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SMM _ 581/18005/2013
Doplnená
0,00 € Mesto Zlaté Moravce Spojená škola Zlaté Moravce
26.
Jún
2019
rámcová dohoda
64/2019
Doplnená
0,00 € TransMedica, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
10/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Prešov
25.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet
11/2019
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom a.s. Centrum pre deti a rodiny Prešov
15.
December
2020
Zmluva o spolupráci č. 127/2021
125/2020/PN
Doplnená
2 000,00 € ČLOVEČINA, občianske združenie Umelecký súbor Lúčnica
23.
Január
2021
DODATOK č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 06/18/1/2021
861-2021-LSR
Doplnená
3 730,00 € PÍLA SEB s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
22.
Január
2021
Zmluva o nájme bytu
4223/2015/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Adriana Csíková
22.
Január
2021
Príkazná zmluva č. 20/1/9103/1
20/1/9103/1
Doplnená
310,00 € Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21.
Január
2021
Dohoda číslo: 20/02/54E/1590 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 3B
20/02/54E/1590
Doplnená
0,00 € Sen Viet - vietnamská reštaurácia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
21.
Január
2021
Dohoda číslo: 20/02/54E/1158 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 3A
20/02/54E/1158
Doplnená
0,00 € JUDr. Ester Bujnovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
20.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Doplnená
0,00 € Pavol Mažgút Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
19.
Január
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z
20/10/54E/1832
Doplnená
0,00 € Denisa Nemcová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
19.
Január
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
DCaojSOV – 6-20 /2020
Doplnená
105,38 € Ing. Daniel DRAGANOVSKÝ Ministerstvo obrany SR
19.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/3861
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Marek Škrovánek
19.
Január
2021
Dohoda č. 21/25/54E/192 v rámci NP "Prvá pomoc" opatrenie č. 3B
21/25/54E/192
Doplnená
0,00 € Branislav Fizik - TOP MÓDA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
19.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/107 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
21/03/54E/107
Doplnená
0,00 € Mgr. Peter Selecký - Free Fit Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
19.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/9 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/26/54E/9
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica MINISTRY rental service, s.r.o.
19.
Január
2021
Kúpna zmluva č. 3/2021/I.Q/02/360
545/2021/LSR
Doplnená
14 500,00 € Michal Sucháň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice