Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Máj
2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
28.
August
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov PCÚ Bánovce nad Bebravou
276/2018
Doplnená
79 396,80 € KORD Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
31.
December
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. R-3312/2019
620/2019
Doplnená
9 500,00 € RAVI s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 63/07/Nn/2020
1423/2020/LSR
Doplnená
0,00 € Melišová Terézia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
13.
Marec
2020
Zmluva o nájme pozemkov č. 2/07/Nn/2020
1421/2020/LSR
Doplnená
1 600,00 € Mgr. Vitusová Zuzana Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
23.
December
2020
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVVaÚVTOS-24/34-2020
Doplnená
0,00 € MATADOR Automotive Vráble, a. s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
17.
September
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
MK-52/2021/M
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo kultúry SR
13.
September
2021
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
21/22/060/113
Doplnená
2 436,07 € Šrolová, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
9.
September
2021
Zmluva o nájme bytu č.j. ZML1646/2017-102
7223/2017LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Jozef Štec
9.
September
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2Spr 142/20/1100
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s., Krajská prokuratúra Bratislava
8.
September
2021
ZMLUVA O VYKONANÍ POMOCNÝCH PRÁC č. ÚVVaÚVTOS-117/34-2021 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
č. ÚVVaÚVTOS-117/34-2021
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov VIDEMUS, s.r.o.
8.
September
2021
Kúpna zmluva č. 322/18/III/2021
4199-2021-lsr
Doplnená
4 000,00 € RASKO TRADE, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
7.
September
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/46/54E/1618
Doplnená
0,00 € Ľubomíra Hangurbadžová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
7.
September
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/12/54E/2307
Doplnená
0,00 € Tomáš Štringer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
7.
September
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/37/54E/4076
Doplnená
0,00 € Radoslav Spodník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6.
September
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-2555/2021-423
Doplnená
30 000,00 € Živena, spolok slovenských žien Ministerstvo kultúry SR
6.
September
2021
Rámcová dohoda č. Z202117068_Z
479/2021
Doplnená
84 000,00 € Crystal Call, a. s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
6.
September
2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 02 05 Np 2021
Zmluva o nájme lesných pozemkov č 02 05 Np 2021
Doplnená
71,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky AGRO Drienky, s.r.o.
6.
September
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-2609/2021-423
Doplnená
25 000,00 € Mesto Bojnice Ministerstvo kultúry SR
6.
September
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-2665/2021-423
Doplnená
20 000,00 € Rímskokatolícka cirkev - Slovenský katolícky kruh v Košiciach Ministerstvo kultúry SR