Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
Doplnená
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o. Technické služby mesta Humenné
18. Január 2022
Zmluva o poskytovaní leteniek a služieb súvisiacich s prepravou zamestnancov LPS SR, š. p. pri pracovných cestách
PRAV/133/2021
Doplnená
480 000,00 € ASIANA, spol. s r. o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
30. December 2021
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému č. 106/2021
106/2021
Doplnená
1 239 288,00 € DITEC, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
OHS-PD č. 1/2023
Doplnená
1 998,29 € Žilinská univerzita v Žiline Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza
28. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
2. August 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB č. 025-Z/2022
025-Z/2022
Doplnená
1 827 840,00 € Slovensko IT, a.s. Úrad pre verejné obstarávanie
28. August 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov PCÚ Bánovce nad Bebravou
276/2018
Doplnená
16 699,20 € KORD Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
0212-2022-1
Doplnená
0,00 € Ivan Artim Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
23. Marec 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty21
ÚCL-91-3/2023
Doplnená
14,52 € Stanislav Križan Ministerstvo obrany SR
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 7)
159/2016-7 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Aurélia Múdra
6. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
28/2017-2
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Marek Kuruc
31. Marec 2023
Nájomná zmluva 9/2022
9/2022
Doplnená
0,00 € Volejbal - muži Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
31. Marec 2023
Nájomná zmluva 11
Zmluva o nájme 11
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Hlava Anton
31. Marec 2023
Nájomná zmluva 13/2022
13/2022
Doplnená
0,00 € Ing. Matúš Špirko Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
29/2023
Doplnená
93 121,92 € SELVIT, spol. s.r.o. Záchranná služba Košice
31. Marec 2023
Nájomná zmluva 12
Zmluva o nájme 12
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Gulčíková Jana
22. Marec 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
42276641/1/17
Doplnená
171,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169, Považská Bystrica
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
24/2023
Doplnená
41 308,80 € VARITES s.r.o. Obec Prievaly
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
30/2023
Doplnená
145 580,00 € SELVIT spol. s.r.o. Záchranná služba Košice