Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Komárov
Doplnená
0,00 € Obec Komárov Štatistický úrad SR
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
3/2021
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Levice
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+1 číslo zmluvy - 2020-1-SK01-KA226-SCH-094410
076/2021/UCM
Doplnená
204 636,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6.
Máj
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_21_40_54E_571
Doplnená
0,00 € Radovan Štefanko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
6.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Nová Baňa
Doplnená
0,00 € Mesto Nová Baňa Štatistický úrad SR
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+1 číslo zmluvy - 2020-1-SK01-KA226-HE-094271
075/2021/UCM
Doplnená
140 700,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Hubovo
Doplnená
0,00 € Obec Hubovo Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Rajecké Teplice
Doplnená
0,00 € Mesto Rajecké Teplice Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
Dohoda č. 21/12/54E/1870 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1, 3A a 3B
21/12/54E/1870
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ďabošiana s.r.o.
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Nýrovce
Doplnená
0,00 € Obec Nýrovce Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Svinica
Doplnená
0,00 € Obec Svinica Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Šuľa
Doplnená
0,00 € Obec Šuľa Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Vislava
Doplnená
0,00 € Obec Vislava Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Sása (RA)
Doplnená
0,00 € Obec Sása Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Jelšava
Doplnená
0,00 € Mesto Jelšava Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Vrchteplá
Doplnená
0,00 € Obec Vrchteplá Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kolíňany
Doplnená
0,00 € Obec Kolíňany Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/15/54E/1232 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/1232
Doplnená
0,00 € Kamil Novotný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Soboš
Doplnená
0,00 € Obec Soboš Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Štefanová
Doplnená
0,00 € Obec Štefanová Štatistický úrad SR