Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Nájomná zmluva 10/2022
10/2022
Doplnená
0,00 € Reds Crew Trainings Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
31. Marec 2023
PZ POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
11-416865
Doplnená
3 084,82 € Union poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
6. Marec 2023
Rámcová dohoda
Zmluva PNPP 6/2023
Doplnená
16 552,80 € BANCHEM, s.r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
31. Marec 2023
Nájomná zmluva 14/2022
14/2022
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
31. Marec 2023
Rámcová dohoda na dodanie prístrojového vybavenia - Lineárny dávkovač
100/2022
Doplnená
93 121,92 € SELVIT, spol. s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
31. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
035/2023-18/02-UP
Doplnená
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Slovenský ľudový umelecký kolektív
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 7)
159/2016-5 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Vladimír Halász
31. Marec 2023
Nájomná zmluva 8
Zmluva o nájme 8
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Gulčíková Renáta
7. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu (dodatok č. 3)
7/2021 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mariana Králiková
31. Marec 2023
Nájomná zmluva 9
Zmluva o nájme 9
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Páleník Anton
31. Marec 2023
Nájomná zmluva 10
Nájomná zmluva10
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Kopecká Mária
31. Marec 2023
Rámcová dohoda - Transportné a imobilizačné vybavenie
97/2022
Doplnená
145 580,00 € SELVIT spol. s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
30. Marec 2023
Rámcová zmluva na dodávku stavebných prác
12/2023
Doplnená
169 015,20 € JANEX ML, s.r.o. RABČAN SP, s. r. o.
30. Marec 2023
Hráčska zmluva
5/2023-F
Doplnená
950,00 € Mário Mihál MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
30. Marec 2023
Rámcová zmluva na dodávku stravebných prác - Dodanie stavebného materiálu - štrkodrviny pre cyklochodník Trchovnica - obec Rabča
11/2023
Doplnená
83 411,71 € Miroslav Jagelka RABČAN SP, s. r. o.
30. Marec 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚRSO
20/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
30. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
6/2023
Doplnená
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Mirkovce
29. Marec 2023
Nájomná zmluva 3
Zmluva o nájme4
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Belancová Oľga
29. Marec 2023
Nájomná zmluva7
Zmluva o nájme7
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Králiková Eva
29. Marec 2023
Nájomná zmluva
Zmluva o nájme2
Doplnená
0,00 € Obec Staškov Krištofíková Mária