Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
012022
Doplnená
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
28. September 2023
Kúpna zmluva
3240/23-01
Doplnená
15 204,00 € Carl Zeiss Slovakia s.r.o. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
28. September 2023
ZMLUVA č. 57-2023-OLH
CRZ 5682-2023-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Urbár Olešná, PS
28. September 2023
ZMLUVA o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí č. 67 - 78/2023-eTwining Slovensko (Poľsko, Gdansk - Gdyňa)
ZMLUVA o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí č. 67 - 78/2023-eTwining Slovensko (Poľsko, Gdansk - Gdyňa)
Doplnená
0,00 € fyzické osoby, zamestnanci školy - podľa priloženého zoznamu s č. zmlúv 67 - 78 /2023 - Poľsko, Gdansk - Gdyňa - e-Twinning, s ktorými sú uzatvorené identické zmluvy so zverejnenou Vzorovou zmluvou Žilinská univerzita v Žiline
28. September 2023
Zmluva o spolupráci
R 82021
Doplnená
0,00 € Implementačná agentúra MPSVaR SR Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. September 2023
Rámcová kúpna zmluva.
21
Doplnená
15 120,00 € EUROGREEN - SLOVENSKO s.r.o. Nitrianska investičná, s.r.o.
27. September 2023
Kúpna zmluva
1017101800
Doplnená
46,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Bežovce
27. September 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 618/2023
672/UNB/2023
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
26. September 2023
Zmluva o dielo
SNM-BET-ZOD-2023/2877
Doplnená
26 551,20 € Archeologický ústav SAV, v.v.i. Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar v Betliari
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
9/2023
Doplnená
0,00 € Obchodná akadémia Obec Malý Čepčín
25. September 2023
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1285/2023/D
Z/302/2023
Doplnená
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Trstená
25. September 2023
Kúpna zmluva
11/2023
Doplnená
475,30 € Obec Kečovo Jozef Gáll
25. September 2023
DOHODA číslo 23/46/054/1223
23/46/054/1223
Doplnená
1 642,56 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
25. September 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
9/2023
Doplnená
7 200,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
22. September 2023
Zmluva o nájme
160/2023
Doplnená
28,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
22. September 2023
Zmluva o pripojení - internet ŠI
Zmluva o pripojení 13685
Doplnená
0,00 € ZHnet 04 s.r.o. Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb internet a TV číslo:14001729/1
111/2023
Doplnená
0,00 € GIGAnet s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
22. September 2023
zmluva_o_dielo_sagansport_znizenie_energetickej_narocnosti_budovy_kulturneho_domu_v_kapusanoch_cast_1_vymena_stresnej_krytiny_a_bleskozvodu
ZOD_026/2023
Doplnená
109 571,80 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Kapušany
22. September 2023
Zmluva o Vysporiadaní Obchodov a Správe cenných papierov
2023-862-FIN
Doplnená
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Bratislavský samosprávny kraj
22. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/36/054/976
Doplnená
205,32 € Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad