Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Zmluva o dielo
2/2024/OIA/Z
Doplnená
901 995,19 € STROJSTAV spol. s r. o. Národná zoologická záhrada Bojnice
26. Jún 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti
4619029608
Doplnená
1 174,54 € Kooperatíva poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Spojená škola internátna, M.Urbana 160/45, Námestovo
12. Júl 2024
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci
20/103001/2024-S
Doplnená
0,00 € AUREL CZ, s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
12. Júl 2024
Opakovaná nájomná zmluva byt č.1 do 04/2024
9BJ/2024/1
Doplnená
147,93 € Kvassay Vojtech Obec Jurová
12. Júl 2024
Kúpna zmluva č.4313/2024/LSR
4313/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ GREEN FOREST PRODUCTION s.r.o.
12. Júl 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č. PZS/19/07/0330
292024
Doplnená
0,00 € Periskop s.r.o. člen Komensky Group Spojená škola, Petrovany 274
11. Júl 2024
Z M L U V A č. 230435 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230435 08U02
Doplnená
0,00 € Environmentálny fond Obec Plechotice
11. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
C9/2024
Doplnená
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
11. Júl 2024
Dohoda o návšteve rodiny
2.bVzS-EL2/10-1-4-53/2024
Doplnená
3,10 € Henrieta KOPRDOVÁ Ministerstvo obrany SR
10. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A24421242
Doplnená
157,42 € Orange Slovensko a.s. Materská škola, Bystrický rad 2485/41, Zvolen
10. Júl 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-130/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-106/2024
VTSÚ-12-130/2024
Doplnená
4 251,80 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZTS-ŠPECIÁL, a.s.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 16/2024 - III.Q.
CRZ-4710-2024-LSR
Doplnená
2 550,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko DAVOS trade-logistic s.r.o.
10. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
09092020
Doplnená
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovensko IT, a. s.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 23_III.Q_2024_07
004474/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie JERAS, s.r.o.
10. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 251-2024
251-2024
Doplnená
0,00 € Dúhový PRIDE Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
10. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
27102022
Doplnená
0,00 € Tatra banka, a.s. Slovensko IT, a. s.
10. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 26_III.Q_2024_07
004477/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie DREVOVÝROBA - EU, s.r.o.
10. Júl 2024
Zmluva o nájme
129/2024
Doplnená
42,50 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi Ars Preuge
9. Júl 2024
Zmluva na vykonanie preskúšania
AOS-IX-49/2024
Doplnená
1 490,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
9. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
MIL-2024/167-OCU-1
Doplnená
20,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Milpoš