Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
November
2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1765/2021
Doplnená
0,00 € Ezisurg Medical Co. Ministerstvo zdravotníctva SR
18.
November
2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1766/2021
Doplnená
0,00 € IntoCare Medical Technology (SuZhou) Co. Ministerstvo zdravotníctva SR
18.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
2. hromadná zmluva o ubytovaní v akademickom roku 2021/2022 - TUKE-KE-SK
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zoznam v prílohe (44)
18.
November
2021
Zmluva o dielo
87-300-2021
Doplnená
5 829 475,00 € COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
18.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
2. hromadná zmluva o ubytovaní v akademickom roku 2021/2022 - TUKE-KE-UA
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zoznam v prílohe (38)
18.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
2. hromadná zmluva o ubytovaní v akademickom roku 2021/2022 - TUKE-PO-UA
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zoznam v prílohe (4)
18.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
2. hromadná zmluva o ubytovaní v akademickom roku 2021/2022 - TUKE-UPJŠ-SK
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Zoznam v prílohe (4)
16.
November
2021
Z M L U V A č. E27 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre
E27 08U02
Doplnená
50 451,00 € Environmentálny fond Obec Lontov
16.
November
2021
Z M L U V A č. E2728 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
E2728 08U02
Doplnená
194 038,00 € Environmentálny fond Obec Lošonec
16.
November
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
86/2021/EO
Doplnená
334,60 € Slovak Telekom, a.s. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
16.
November
2021
Kúpna zmluva č. 86 05 21 IV
Kúpna zmluva č. 86 05 21 IV
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky najdrevo s.r.o.
16.
November
2021
Z M L U V A č. E649 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
E649 08U01
Doplnená
127 748,70 € Environmentálny fond Obec Becherov
15.
November
2021
Z M L U V A č. E2114 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
E2114 08U02
Doplnená
125 069,00 € Environmentálny fond Obec Vydrná
15.
November
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
13/2021
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Levice
12.
November
2021
Zmluva o spolupráci
33/SP/2021
Doplnená
3 500,00 € Les Arcs Film Festival Slovenský filmový ústav
12.
November
2021
Z M L U V A č. E2203 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
E2203 08U02 o
Doplnená
219 242,00 € Environmentálny fond Obec Hlboké nad Váhom
12.
November
2021
Zmluva o výpožičke AÚ SAV č.6/2021
Zmluva o výpožičke AÚ SAV č.6/2021
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
12.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/22/54E/1336
Doplnená
0,00 € Dušan Macko - DIMEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
11.
November
2021
Rámcová dohoda na dodanie rozkladacích stanov pre hygienickú kontrolnú stanicu
202121
Doplnená
0,00 € EXIMA spol. s r. o. Zdravé regióny
10.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/12/54E/2391
Doplnená
0,00 € Andrea Milová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza