Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
November
2020
Erasmus+program strategické partnerstvá /KEY ACTION 2/č. d. 2020-1-SK01-KA203-078306, zmluva medzi koordinátorom a partnerom
ZML 690/2020 RE
Doplnená
44 295,00 € Osnovna sola Dobje Katolícka univerzita v Ružomberku
26.
November
2020
Kúpna zmluva VÚSCH č. 213-2020-KZ
213-2020-KZ
Doplnená
71 096,40 € B. Braun Medical s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
26.
November
2020
Erasmus+program strategické partnerstvá /KEY ACTION 2/č. d. 2020-1-SK01-KA203-078306, zmluva medzi koordinátorom a partnerom
ZML 691/2020 RE
Doplnená
23 295,00 € Základná Škola Katolícka univerzita v Ružomberku
26.
November
2020
ZMLUVA č. 1/2020 O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená v zmysle zákona č. 278/1993 Zúz. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
352020/ŠVPS/RNM/12020
Doplnená
0,00 € SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Mesto nad Váhom
25.
November
2020
Zmluva o spolupráci
N20201125001
Doplnená
3 902,24 € Obec Uzovské Pekľany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25.
November
2020
Kúpna zmluva VÚSCH č. 210-2020-KZ
210-2020-KZ
Doplnená
25 616,70 € MEDICAL GROUP SK, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
25.
November
2020
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 20/36/54E/3335 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Doplnená
0,00 € František Budzák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
25.
November
2020
Zmluva o ubytovaní č. R-7358/2020-18449-1
R-7358/2020-18449-1
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Soňa Motlová
24.
November
2020
Nájomná zmluva
9416/2013/LSR
Doplnená
1 036,98 € SPOLOKU BÝVALÝCH URBARIALISTOV, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Valaská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog
23.
November
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
20/2020
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Istebné
23.
November
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
22/2020
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Istebné
23.
November
2020
Grant agreement number 776811-MIREU-H2020-SC5-2016-2017/H2020-SC5-2017-OneStageB
776811-MIREU
Doplnená
0,00 € Technicka univerzita v Kosiciach ako 25 partner European Commision, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises
20.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/7618
Doplnená
0,00 € Kvetoslava Puklušová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20.
November
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A16037407
285/2020
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
20.
November
2020
Zmluva č. 20/1858/0004(174704) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TANGO DIGITÁLNA TELEVÍZIA
20/1858/0004(174704)
Doplnená
17,92 € Antik Telecom s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
20.
November
2020
Dohoda č. 20/25/54E/3007 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4(A)
20/25/54E/3007
Doplnená
0,00 € Daniela Beňová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
TKSl-17-145/2020
Doplnená
31,87 € Lukáš Nahálka Ministerstvo obrany
20.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
TKSl-17-146/2020
Doplnená
31,98 € Peter Hriňo Ministerstvo obrany
20.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
TKSl-17-147/2020
Doplnená
25,39 € Peter Slovák Ministerstvo obrany
20.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
TKSl-17-149/2020
Doplnená
89,59 € Peter Cudrák Ministerstvo obrany