Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/21/54E/3686
Doplnená
0,00 € Ján Grižák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18.
Október
2021
Dohoda o používaní referentského motorového (a prfpojného) vozidla
59/2021
Doplnená
0,00 € Ing. Annamária Pivarčiová Slovenská inšpekcia životného prostredia
18.
Október
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2021
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky Polystar, s.r.o.
18.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/46/54E/1679
Doplnená
0,00 € Anna Oračková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18.
Október
2021
Zmluva o partnerstve
484/2021/KGR
Doplnená
6 000,00 € FONDATI & PARTNERS, s. r. o. Slovak Business Agency
18.
Október
2021
Rámcová zmluva na nákup emisných kvót EUA
4600002670
Doplnená
0,00 € Mitsui Bussan Commodities (France) S.A. Bratislavská teplárenská, a.s.
18.
Október
2021
Zmluva o kúpe a predaji emisných povoleniek - EMIR Reporting Agreement
46002454
Doplnená
0,00 € Mitsui Bussan Commodities (France) SA Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
18.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/23/54E/1725
Doplnená
0,00 € Patrik Sušienka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
18.
Október
2021
Kúpna zmluva č.4870/2021/LSR
4870/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava František Hajdók „HAFE“
18.
Október
2021
Kúpna zmluva č.4878/2021/LSR
4878/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Ondrej Kalina
18.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/11/54E/1596
Doplnená
0,00 € Marián Holienčík MH-Top Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/37/54E/4200
Doplnená
0,00 € Jana Zvoláreňová - LABAKAN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18.
Október
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
1018/2021
Doplnená
920,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Mária Sturdíková)
18.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/37/54E/4205
Doplnená
0,00 € Martin Beťko - MB Production Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18.
Október
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
1021/2021
Doplnená
525,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Michaela Vasiľová)
15.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/22/54E/1301
Doplnená
0,00 € Igor Drábik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
15.
Október
2021
Dohoda o používaní mobilných zariadení a využívaní elektronických komunikačných služieb
11742
Doplnená
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. Pavel Cirner
15.
Október
2021
Zmluva o dielo - Hronsek, Vojenská polícia – rekonštrukcia a modernizácia strelnice, budova č. 12
SEMaI-395/2021 6400002833
Doplnená
16 800,00 € LD PROJEKT, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
15.
Október
2021
Kolektívna zmluva na obdobie od 15.6.2020 do 14.6.2022
2020 - 2022
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Národnom onkologickom ústave Národný onkologický ústav
15.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/07/54E/1059
Doplnená
0,00 € Ing. Boris Jurka-MIBOSPRINGS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica