Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-230-01363
22-230-01363
Doplnená
5 700,00 € EDUHOUSE O.Z. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-230-01220
22-230-01220
Doplnená
2 500,00 € Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-230-01217
22-230-01217
Doplnená
3 500,00 € Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-230-01042
22-230-01042
Doplnená
7 000,00 € Združenie Gáspár Sámuel - Gáspár Sámuel Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-230-00811
22-230-00811
Doplnená
5 000,00 € OZ ROLIK – Rómsky literárny klub Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-322-00724
22-322-00724
Doplnená
8 650,00 € ČESKÝ SPOLOK BRATISLAVA Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00214
22-311-00214
Doplnená
1 000,00 € Mesto Medzilaborce Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-245-01426
22-245-01426
Doplnená
2 090,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
23. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-245-01246
22-245-01246
Doplnená
4 000,00 € Občianske združenie RUSLANA Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
23. September 2022
Dodatok č. 1A k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy
APVV-21-0418 (spoluriešiteľská organizácia) (5/103001/2022-APVV)
Doplnená
16 392,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
23. September 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0063/22
9001/0063/22
Doplnená
130 070,00 € ProScience Tech s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. September 2022
Zmluva o nájme
1012022
Doplnená
34,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č.súp. II 330 MAGURA (nájomca)
22. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena "In rem"
2022/008
Doplnená
100,00 € Gabriel Šiba a Nikola Šibová Obec Stebnícka Huta
22. September 2022
Kúpna zmluva
110-800-2022
Doplnená
26 892,48 € flex-it, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
22. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
15-2022_GMRZH_NZ
Doplnená
925,34 € Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom NUBIUM, s.r.o.
21. September 2022
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
73/2022-A
Doplnená
990,00 € Dario Magnani Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
20. September 2022
Rámcová dohoda
109/200/2022
Doplnená
0,00 € Ing. Igor Liba - Bali Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
20. September 2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-21-0418
APVV-21-0418
Doplnená
99 320,00 € Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
20. September 2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/B/895-2022
Doplnená
0,00 € Arpáš Samuel NŠC
20. September 2022
Kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. Obč. zák.
2
Doplnená
506 926,15 € Ing. Andrej Džugan – V.O.D.S. A.N.T. Prešov, spol., s.r.o.