Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DFR5
KZP-PO4-SC411-2023-80/DFR5
Doplnená
74 546,88 € Mesto Liptovský Mikuláš Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5. September 2023
Kúpna zmluva MPV PO ()
1600/6353/2023
Doplnená
42,80 € DG-Farm s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
5. September 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu- RÚŠSTN-OE-2023/0259/1-POR
007/2023/RUSSTN
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Reedukačné centrum
5. September 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu- RÚŠSTN-OE-2023/0259/1-POR-3
009/2023/RUSSTN
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Spojená škola Myjava
4. September 2023
Kúpna zmluva č. 50_III.Q_2023_07
005348/2023/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie WOODLINE Group s.r.o.
4. September 2023
Zmluva č.7/9/2023
7/9/2023
Doplnená
465,00 € KK IMPERIUM Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
4. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
z-36/2023
Doplnená
200,00 € Ing. Marcel Jaššo Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina
4. September 2023
Zmluva č. 6/2023/PIÚ/K o prenájme kyslíka
6/2023/PIÚ/K
Doplnená
0,00 € Monika Kovalčíková Oravská poliklinika Námestovo
4. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-71/2023
Doplnená
585,20 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. EM-MED, s.r.o.
4. September 2023
Zmluva o prechodnom ubytovaní a platobný výmer
10/2023/J
Doplnená
184,76 € Technická univerzita v Košiciach Ing. Tomáš Kormaník
4. September 2023
Nájomná zmluva
GG-487/2023
Doplnená
4 950,00 € Gymnázium, Golianova 68, Nitra VK Slávia SPU Nitra
4. September 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania pre zamestnancov a študentov UMB
43/2023/OPS-83
Doplnená
264 000,00 € Miroslav Löbb Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
4. September 2023
Licenčná zmluva
164/2023
Doplnená
3 000,00 € PhDr. Ľubica Drugová Slovenská ústredná hvezdáreň
31. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
372023
Doplnená
288,00 € Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin Ing. Anton Hutko
17. Marec 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní pre praktické vyučovanie začínajúce žiakom 1.ročníka v školskom roku 2023/2024
Zmluva
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola strojnícka Kia Slovakia s.r.o.
31. Máj 2023
ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ
29/ZoU/2023/1
Doplnená
2 000,00 € Konstantin Ilievsky CULTUS Ružinov, a.s.
22. August 2023
Nájomná zmluva (garáž)
Z-83/2023
Doplnená
30,73 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Ján Chomnič
31. August 2023
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55120485
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Sevval Bulburu
31. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
212
Doplnená
0,00 € Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Košice AIKIDO akadémia
1. August 2023
ZMLUVA O ZDRUžENEJ DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU PRE MALOODBER č. 1112646
20/2023/NRC
Doplnená
59,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Národné rehabilitačné centrum