Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01589-Z
SPO-V03-01589-Z
Doplnená
19 000,00 € Bc. Peter Purgat Slovenská agentúra životného prostredia
7. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
2024/402-HM
Doplnená
0,00 € Ministerstvo obrany SR Vojenská technický a skúšobný ústav Záhorie
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73AMHO000124
73AMHO000124
Doplnená
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. Marec 2024
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
PZ 9028431
Doplnená
179 854,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Rozpočtová organizácia LUKUS
7. Marec 2024
„Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Horná Lehota“
ZMLUVA O DIELO č. 0116/2024
Doplnená
9 000,00 € Ing. Pavol Sopko GEOSS - GEODETICKÉ PRÁCE A SLUŽBY Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 943/2024/LSR
943/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ VLARO s.r.o.
6. Marec 2024
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
MZ_2024_02_Date_19_01_2024
Doplnená
2 940,00 € Procurio s.r.o. Obec Havaj
6. Marec 2024
Kolektívna zmluva zo dňa 27.2.2024
Kolektívna zmluva zo dňa 27.2.2024
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
6. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/108-04/2023 K NR SR
Doplnená
77 400,00 € Ing. Petra Kalivoda Punová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
5. Marec 2024
Rámcová dohoda
7/2024
Doplnená
0,00 € GRM - Trade, spol. s r.o. Reedukačné centrum, Biele Vody
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
15/2024
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
5. Marec 2024
Zmluva o dielo
3/2024
Doplnená
584 492,40 € Ing. Milan Štupák - IVS Obec Lechnica
4. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/047-03/2023 K NR SR
Doplnená
98 900,00 € Tomáš Krjak Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
4. Marec 2024
Zmluva o nájme
29/HTF/2024
Doplnená
1 800,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto Vysoká škola múzických umení
4. Marec 2024
Flotilová poistná zmluva
AOAS-1-11/2024
Doplnená
138 260,11 € Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23738978
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
19. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej/služobnej cesty
81.k-10-27/2024
Doplnená
301,72 € Maroš SPIŠIAK Ministerstvo obrany SR
26. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej/služobnej cesty
81.k-10-30/2024
Doplnená
479,56 € Matej KOVÁR Ministerstvo obrany SR
19. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej/služobnej cesty
81.k-10-24/2024
Doplnená
205,96 € Štefan BIROŠÍK Ministerstvo obrany SR
1. Marec 2024
Zmluva č. 40/2024/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-170-SOC
Doplnená
63 152,94 € Viera - Láska - Nádej, o.z. Bratislavský samosprávny kraj