Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
September
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
D O H O D A č. 33/§52a/2014
Doplnená
4,00 € Žyvot Rusyna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
5.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/41/54E/6049
Doplnená
0,00 € Žurav Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
Október
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/21/54E/3831
Doplnená
0,00 € Žuffa Jaroslav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
12.
September
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-1282/2011/4.2.1
Doplnená
5 500,00 € Žudro Ministerstvo kultúry SR
30.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní
016-2022-1
Doplnená
0,00 € Žubor Patrik Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
16.
Marec
2012
Dohoda o rozpocltavani mnoZstva tepla dodaneho konedn6mu spotrebitel'ovi
210TE00204/10
Doplnená
0,00 € ŽSR, Bratislava Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR
6.
Jún
2011
Žiadosť/zmluva o poskytovaní privátnej telefónnej služby - ŽT Phone
KRPZ-PO_ZM_OTI-58-026-2011_2011
Doplnená
0,00 € ŽSR - ŽT Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
21.
Máj
2012
Dohoda o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi uztvorená v zmysle zákonač. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
3745T0075/2012
Doplnená
0,00 € ŽSR Spoločenstvo vlastníkov bytov Blok B-8
26.
Máj
2020
D O H O D A číslo: 20/22/54E/1347 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
20/22/54E/1347
Doplnená
0,00 € ŽSD Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
30.
Január
2012
zmluva č. 856/2005 o preprave diagnostických vzoriek
856/2005
Doplnená
3,95 € ŽS Slovensko, a.s. Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR
19.
Jún
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/4469
Doplnená
0,00 € ŽRAVKA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23.
August
2018
rámcová kúpna zmluva
3501/2018/5400/020
Doplnená
137 505,20 € ŽPSV a.s. Čaňa, Železnice Slovenskej republiky
31.
Marec
2016
Rámcová kúpna zmluva
33/PTÚ/RKZ/2016
Doplnená
0,00 € ŽP-Gastroservis, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
8.
November
2018
Zmluva o riešení projektu č. APVV-17-0483/ZOS-12/2018-FMMR
APVV-17-0483/ZOS-12/2018-FMMR
Doplnená
40 000,00 € ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
25.
August
2016
Dohoda o urovnaní č. 0201/0048/16
0201/0048/16
Doplnená
18 000,00 € ŽP výskumno-vývojové centrum s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
31.
August
2016
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov na riešenie projektu
APVV-15-0696
Doplnená
75 000,00 € ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Technická univerzita v Košiciach
25.
September
2019
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov č. MTF-ŽP-APVV-18-0418
0600/0096/19
Doplnená
80 000,00 € ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26.
September
2016
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov č. MTF-ŽP-APVV-15-0319
0600/0106/16
Doplnená
31 493,00 € ŽP výskumno-vývojové centrum s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3.
Október
2018
Zmluva o združení č. 01/2018-ZDR
0600/0066/18
Doplnená
0,00 € ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/28/54E/1360
Doplnená
0,00 € ŽP Rehabilitácia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno