Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
September
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
D O H O D A č. 33/§52a/2014
Doplnená
4,00 € Žyvot Rusyna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
12.
Október
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/21/54E/3831
Doplnená
0,00 € Žuffa Jaroslav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
12.
September
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-1282/2011/4.2.1
Doplnená
5 500,00 € Žudro Ministerstvo kultúry SR
16.
Marec
2012
Dohoda o rozpocltavani mnoZstva tepla dodaneho konedn6mu spotrebitel'ovi
210TE00204/10
Doplnená
0,00 € ŽSR, Bratislava Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR
6.
Jún
2011
Žiadosť/zmluva o poskytovaní privátnej telefónnej služby - ŽT Phone
KRPZ-PO_ZM_OTI-58-026-2011_2011
Doplnená
0,00 € ŽSR - ŽT Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
21.
Máj
2012
Dohoda o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi uztvorená v zmysle zákonač. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
3745T0075/2012
Doplnená
0,00 € ŽSR Spoločenstvo vlastníkov bytov Blok B-8
30.
Január
2012
zmluva č. 856/2005 o preprave diagnostických vzoriek
856/2005
Doplnená
3,95 € ŽS Slovensko, a.s. Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR
23.
August
2018
rámcová kúpna zmluva
3501/2018/5400/020
Doplnená
137 505,20 € ŽPSV a.s. Čaňa, Železnice Slovenskej republiky
31.
Marec
2016
Rámcová kúpna zmluva
33/PTÚ/RKZ/2016
Doplnená
0,00 € ŽP-Gastroservis, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
8.
November
2018
Zmluva o riešení projektu č. APVV-17-0483/ZOS-12/2018-FMMR
APVV-17-0483/ZOS-12/2018-FMMR
Doplnená
40 000,00 € ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
25.
August
2016
Dohoda o urovnaní č. 0201/0048/16
0201/0048/16
Doplnená
18 000,00 € ŽP výskumno-vývojové centrum s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
31.
August
2016
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov na riešenie projektu
APVV-15-0696
Doplnená
75 000,00 € ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Technická univerzita v Košiciach
26.
September
2016
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov č. MTF-ŽP-APVV-15-0319
0600/0106/16
Doplnená
31 493,00 € ŽP výskumno-vývojové centrum s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3.
Október
2018
Zmluva o združení č. 01/2018-ZDR
0600/0066/18
Doplnená
0,00 € ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25.
September
2019
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov č. MTF-ŽP-APVV-18-0418
0600/0096/19
Doplnená
80 000,00 € ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16.
December
2013
Rámcová dohoda
146/2013/1.9.
Doplnená
14 137,80 € ŽP Informatika, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
24.
September
2012
Sponzorská zmluva
01/2012/OSM-96 (ZPI-2012-D12)
Doplnená
19 737,00 € ŽP Informatika s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
September
2013
Dohoda o o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“
73/XXI/2013/§54
Doplnená
16 435,44 € ŽP Informatika s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Brezno
9.
Október
2013
Zmluva o dielo
63/2013/SaP
Doplnená
14 000,00 € ŽP Informatika s.r.o. Slovenská národná knižnica
6.
August
2019
Zmluva o poskytnutí služby pri zhotovení www sídla viarusica.sk
121/2019/LMU
Doplnená
3 986,40 € ŽP Informatika s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.