Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
D O H O D A č. 33/§52a/2014
Doplnená
4,00 € Žyvot Rusyna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
5. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/41/54E/6049
Doplnená
0,00 € Žurav Martin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Október 2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/21/54E/3831
Doplnená
0,00 € Žuffa Jaroslav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-136-03709
22-136-03709
Doplnená
4 000,00 € ŽUDRO, občianske združenie Fond na podporu umenia
12. September 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-1282/2011/4.2.1
Doplnená
5 500,00 € Žudro Ministerstvo kultúry SR
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
016-2022-1
Doplnená
0,00 € Žubor Patrik Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
16. Marec 2012
Dohoda o rozpocltavani mnoZstva tepla dodaneho konedn6mu spotrebitel'ovi
210TE00204/10
Doplnená
0,00 € ŽSR, Bratislava Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR
6. Jún 2011
Žiadosť/zmluva o poskytovaní privátnej telefónnej služby - ŽT Phone
KRPZ-PO_ZM_OTI-58-026-2011_2011
Doplnená
0,00 € ŽSR - ŽT Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
21. Máj 2012
Dohoda o rozpočítavaní množstva tepla dodaného konečnému spotrebiteľovi uztvorená v zmysle zákonač. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike
3745T0075/2012
Doplnená
0,00 € ŽSR Spoločenstvo vlastníkov bytov Blok B-8
26. Máj 2020
D O H O D A číslo: 20/22/54E/1347 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
20/22/54E/1347
Doplnená
0,00 € ŽSD Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
30. Január 2012
zmluva č. 856/2005 o preprave diagnostických vzoriek
856/2005
Doplnená
3,95 € ŽS Slovensko, a.s. Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR
19. Jún 2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/4469
Doplnená
0,00 € ŽRAVKA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. August 2018
rámcová kúpna zmluva
3501/2018/5400/020
Doplnená
137 505,20 € ŽPSV a.s. Čaňa, Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2016
Rámcová kúpna zmluva
33/PTÚ/RKZ/2016
Doplnená
0,00 € ŽP-Gastroservis, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
8. November 2018
Zmluva o riešení projektu č. APVV-17-0483/ZOS-12/2018-FMMR
APVV-17-0483/ZOS-12/2018-FMMR
Doplnená
40 000,00 € ŽP Výskumno-vývojové centrum, s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
25. August 2016
Dohoda o urovnaní č. 0201/0048/16
0201/0048/16
Doplnená
18 000,00 € ŽP výskumno-vývojové centrum s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. August 2016
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov na riešenie projektu
APVV-15-0696
Doplnená
75 000,00 € ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Technická univerzita v Košiciach
25. September 2019
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov č. MTF-ŽP-APVV-18-0418
0600/0096/19
Doplnená
80 000,00 € ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. September 2016
Zmluva o spolupráci a poskytnutí prostriedkov č. MTF-ŽP-APVV-15-0319
0600/0106/16
Doplnená
31 493,00 € ŽP výskumno-vývojové centrum s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Október 2018
Zmluva o združení č. 01/2018-ZDR
0600/0066/18
Doplnená
0,00 € ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave