Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Január
2012
Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2012
ÚVV-19-30/11-2011
Doplnená
0,00 € ZO OZ pri Ústave na výkon väzby v Žiline Ústav na výkon väzby v Žiline
9.
November
2018
ZMLUVA č. SAMRS/2018/SYR/1/11 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID
221/11/2018-SAMRS
Doplnená
249 294,00 € Akadémia urgentnej medicíny – Academy of Emergency Medicine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
1.
Február
2021
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/082-05/2020 K NR SR
Doplnená
49 950,00 € Doc. Ing. Sylvia Jenčová, PhD. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
24.
Jún
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/063/297
Doplnená
199 999,80 € H3, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Jún
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/128/362
Doplnená
198 100,00 € ID STONE, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Jún
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-31SP-1201/0186/35
Doplnená
577 525,00 € IMET, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
Jún
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/801/036
Doplnená
73 680,00 € Ing. Ján Papiernik - BUKOVINA Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H761-221-10
IROP-Z-302021H761-221-10
Doplnená
588 976,60 € Mestská časť Bratislava - Vajnory Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1.
Júl
2021
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
23/2021-A
Doplnená
630,00 € Mgr. Erika Bošeľová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
24.
Október
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
83/§51/2012
Doplnená
0,00 € MH – REAL BB s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Brezno
25.
Jún
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/795/030
Doplnená
181 830,00 € MMG Produkt, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28.
Apríl
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
16/§52a/2014/ŠR
Doplnená
0,00 € Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
24.
Október
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
66/§51/2012
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Brezno
21.
August
2017
: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D538
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D538
Doplnená
765 000,00 € P M R , s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
November
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/N433
KŽP-PO4-SC421-2017-30/N433
Doplnená
58 129,35 € Peter Matalík Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Máj
2019
ZMLUVA č. 0192/HU/2019 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0192/HU/2019
Doplnená
1 300,00 € Regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku - Baňačka Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
19.
Jún
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-111DM-1301/075/309
Doplnená
140 260,40 € Strojbal s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Február
2011
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
020/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
93 224,13 € Základná škola s materskou školou 1. Československého armádneho zboru Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
26.
Január
2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
10/2022/MSA
Doplnená
0,00 € ZO ZO Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry - ZO SLOVES - Múzeum vo Svätom Antone - organizačné číslo 20-0075-0602 Múzeum vo Svätom Antone
2.
Február
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
003/2010/1.1/OPV
Doplnená
296 722,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ