Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2021
Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1408/2020
Doplnená
199 798,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žudro
7. September 2012
Zmluva o poskytnutí služieb
218/2012/ÚIVP
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽSD Slovakia, a.s.
10. Január 2013
Dohoda odberateľská - teplo
3735T0301/09
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽS SLOVENSKO, a.s.
29. September 2014
2/2014/RD a OV - ZA o styku dráh s RD a OV Čadca
2/2014/RD a OV - ZA
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽS Cargo Slovakia, a.s.
30. December 2013
Zmluva o vykonaní pomocných prác uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
ÚVVaÚVTOS-2-14/34-2014
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o.
19. December 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-01/34-2012 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV-2-01/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o.
17. Jún 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/OLP/2021 (ZoN-5/2021-FMMR)
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
13. Marec 2017
Zmluva o združení
ZOS-17/2016-HF (01/2016-ZDR)
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
23. Apríl 2018
Zmluva o dielo
P-102-0031/18
Doplnená
7 300,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie ŽP VVC s.r.o.
26. Júl 2018
Zmluva č. 8/2018-ZA o styku s vlečkou
8/2018-ZA
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽP EKO QELET a.s. Martin
31. Júl 2014
zmluva č. 091300P61409/13 o združenej dodávke elektriny
091300P61409/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽP EKO QELET a.s.
31. Júl 2014
zmluva č. 091300P61410/13 o združenej dodávke elektriny
091300P61410/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽP EKO QELET a.s.
31. Júl 2014
zmluva č. 091300P61434/13 o združenej dodávke elektriny
091300P61434/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽP EKO QELET a.s.
12. Apríl 2013
Nájomná zmluva o nájme pozemkov
831646075-6-2013
Doplnená
13 736,48 € Železnice Slovenskej republiky ŽP Eko QELET a.s.
7. Máj 2013
Nájomná zmluva
841251010-3-2013
Doplnená
2 838,60 € Železnice Slovenskej republiky ŽP EKO QELET a.s.
11. November 2022
Zmluva č. 33/2022 o nájme hrobového miesta
Zmluva č. 33/2022 o nájme hrobového miesta
Doplnená
30,00 € Obec Nová Bystrica Žovinová Božena
19. Jún 2012
Zmluva na predaj kovového odpadu vzniknutého pri opravách
11033/2012-S34
Doplnená
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. ŽOS Vrútky, a.s.
30. December 2013
14/2013-ZA o styku s vlečkou
14/2013-ZA
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽOS Vrútky, a.s.
6. September 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
910000T03004/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽOS Vrútky, a.s.
13. December 2012
Dodatok č.1 k zmluve o Predaji kovového odpadu
22085/2011/S34
Doplnená
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. ŽOS TRNAVA. a.s.