Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
September
2012
Zmluva o poskytnutí služieb
218/2012/ÚIVP
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽSD Slovakia, a.s.
10.
Január
2013
Dohoda odberateľská - teplo
3735T0301/09
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽS SLOVENSKO, a.s.
29.
September
2014
2/2014/RD a OV - ZA o styku dráh s RD a OV Čadca
2/2014/RD a OV - ZA
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽS Cargo Slovakia, a.s.
30.
December
2013
Zmluva o vykonaní pomocných prác uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
ÚVVaÚVTOS-2-14/34-2014
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o.
19.
December
2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-01/34-2012 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV-2-01/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o.
13.
Marec
2017
Zmluva o združení
ZOS-17/2016-HF (01/2016-ZDR)
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
23.
Apríl
2018
Zmluva o dielo
P-102-0031/18
Doplnená
7 300,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie ŽP VVC s.r.o.
26.
Júl
2018
Zmluva č. 8/2018-ZA o styku s vlečkou
8/2018-ZA
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽP EKO QELET a.s. Martin
31.
Júl
2014
zmluva č. 091300P61409/13 o združenej dodávke elektriny
091300P61409/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽP EKO QELET a.s.
31.
Júl
2014
zmluva č. 091300P61410/13 o združenej dodávke elektriny
091300P61410/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽP EKO QELET a.s.
31.
Júl
2014
zmluva č. 091300P61434/13 o združenej dodávke elektriny
091300P61434/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽP EKO QELET a.s.
12.
Apríl
2013
Nájomná zmluva o nájme pozemkov
831646075-6-2013
Doplnená
13 736,48 € Železnice Slovenskej republiky ŽP Eko QELET a.s.
7.
Máj
2013
Nájomná zmluva
841251010-3-2013
Doplnená
2 838,60 € Železnice Slovenskej republiky ŽP EKO QELET a.s.
19.
Jún
2012
Zmluva na predaj kovového odpadu vzniknutého pri opravách
11033/2012-S34
Doplnená
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. ŽOS Vrútky, a.s.
30.
December
2013
14/2013-ZA o styku s vlečkou
14/2013-ZA
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽOS Vrútky, a.s.
6.
September
2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny
910000T03004/13
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽOS Vrútky, a.s.
13.
December
2012
Dodatok č.1 k zmluve o Predaji kovového odpadu
22085/2011/S34
Doplnená
0,00 € Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s. ŽOS TRNAVA. a.s.
8.
Apríl
2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 864790255-7-2008 zo dňa 18.02.2009 o nájme nebytových priestorov
864790255-7-2008 D1
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽOS Trnava, a.s.
30.
August
2013
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 864790240-7-2008 o nájme pozemkov
864790240-7-2008
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ŽOS Trnava, a.s.
29.
Január
2018
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 670731/2018
Doplnená
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ŽOS Trnava, a.s.