Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
10032022
Doplnená
343 191,65 € ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s. r. o. Energo-Bytos s.r.o.
16. Marec 2023
Zmluva
A21801574
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-14/2023
105/2023
Doplnená
0,00 € Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-56/2023
108/2023
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času Elán Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-35/2023
106/2023
Doplnená
0,00 € Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-63/2023
109/2023
Doplnená
0,00 € Záhorské osvetové stredisko Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
Z-KR2023/9
Doplnená
9 000,00 € Tjaša Pogačar Podgornik Kunsthalle Bratislava
15. Marec 2023
Záložná zmluva
400/63/2023/ZZ
Doplnená
322 647,00 € PROSPECT, spol. s r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-64/2023
110/2023
Doplnená
0,00 € Záhorské osvetové stredisko Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/05/060/83
Doplnená
51 276,24 € SECURUM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
15. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/42/060/32
Doplnená
14 976,58 € LMK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-30/2023
99/2023
Doplnená
0,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-7/2023
100/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-3/2023
101/2023
Doplnená
0,00 € Centrum kultúry Košického kraja Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-1/2023
102/2023
Doplnená
0,00 € Centrum kultúry Košického kraja Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-2/2023
103/2023
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Záložná zmluva
400/62/2023/ZZ
Doplnená
3 501 355,00 € PROSPECT, spol. s r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-50/2023
107_2023
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času Elán Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-4/2023
104/2023
Doplnená
0,00 € Centrum voľného času Slovenská ústredná hvezdáreň
15. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/33/19B/1
Doplnená
72 743,10 € Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen