Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Dohoda o posk. fin. príspevku "Prvá pomoc"-Opatrenie č.2, §54 odst.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o služ. zamest. a o zmene a doplnení niektor. zákonov v znení nesk. predp.
21/38/54E/1114
Doplnená
0,00 € Peter Irha - Služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Apríl
2021
dohoda o poskytnutí finančného príspevku - opatrenie č.4A
21/12/54E/1452
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Alena Kovácsová
15.
Apríl
2021
Dodatok k Dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/46/54E/928
Doplnená
0,00 € Michal Vilček MVfin Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 1/2021/II.Q/02/360
1380/2021/LSR
Doplnená
10 070,00 € Michal Sucháň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/04/54E/888 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/04/54E/888
Doplnená
0,00 € Peter Borbély, ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
14.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/16/54E/1980 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc – Opatrenie č. 1,3A alebo 3B podľa §54 ods. 1 písm. e/ zák. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
3937/2021
Doplnená
0,00 € TEXBYT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
14.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/11/54E/1053
Dohoda_ 1570
Doplnená
0,00 € Daniela Klvaňová - SALÓN DANIELA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
14.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/13/54E/1269
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Richard Szűcs
14.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí FP v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatr. č. 4 A
21/23/54E/1124
Doplnená
0,00 € Lenka Kacianová - Pod skalkou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
14.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/1399
Doplnená
0,00 € BeautyCo s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
14.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 10-II.Q-08-2021
2374/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Ing. Miroslav Kubica - WOOD WORK
14.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku č.21/33/54E/1067
21/33/54E/1067
Doplnená
0,00 € Alžbeta Ďurišová - NEWSTEP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
14.
Apríl
2021
dohoda 21/12/54E/1519 prva pomoc
21/12/54E/1519
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Katarína Gundová
14.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 8/II.Q/2021/07
2191/2021/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Michal Sucháň
14.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2512 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/37/54E/2512
Doplnená
0,00 € Jana Gumanová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
14.
Apríl
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
21/21/54E/2479
Doplnená
0,00 € Jana Obrinčáková Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
14.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/41/54E/2130
Doplnená
0,00 € Ing. Ján Rada - ŠVUNG Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/13/54E/1288
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Milan Hlávek jr.
13.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 16/02/22/2021
4964/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice KONTACT SERVIS s.r.o.
13.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/15/54E/918 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/918
Doplnená
0,00 € Martin Horváth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice