Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Október
2021
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
65/2021-A
Doplnená
580,00 € Mgr. Róbert Horňák, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/15/54E/1720
Doplnená
0,00 € Jana Kajabová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
20.
Október
2021
Dohoda o náhrade škody č. prlogHC-EL1/74-2-2-4/2021
prlogHC-EL1/74-2-2-4/2021
Doplnená
31,59 € Dlžník Ministerstvo obrany SR
20.
Október
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/42/054/709
Doplnená
10 107,36 € Diaľnica na ZEMPLÍN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/25/54E/4122
Doplnená
0,00 € Ing.arch. Miroslav Marendiak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z 19/2021/RŠ
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko Spojená škola internátna, Prešov
20.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 25-04-2021-IV.Q.-V
CRZ-7030-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice WorldWood Slovakia s.r.o.
20.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 14/18/IV/2021
4241-2021-lsr
Doplnená
0,00 € DEKRETHolz. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
20.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 40/EAD IV.Q/OZ12/2021
3302/2021/LSR
Doplnená
0,00 € Handlowo-Usługowa Antoni Zając Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
20.
Október
2021
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2027702
Doplnená
201 124,80 € MAYA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 41/EAD IV.Q/OZ12/2021
3303/2021/LSR
Doplnená
0,00 € Handlowo-Usługowa Antoni Zając Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
20.
Október
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/12/054/51
Doplnená
6 645,96 € Základná škola Oslany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
19.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/46/54E/1684
Doplnená
0,00 € Lýdia Polovková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/26/54E/1416
Doplnená
0,00 € Ing. arch. Erika Gondová AG Ateliér Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
19.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/32/54E/608
Doplnená
0,00 € Zlatica Černíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
19.
Október
2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSM-84/32-2021
Doplnená
5 880,00 € SOLAR-INTEGRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
19.
Október
2021
Zmluva o dielo
UVN-30-121/2021-121
Doplnená
1 390 582,49 € ODU - trade s. r. o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
19.
Október
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku podľa opatrenia č. 2
21/12/54E/628
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Martina Grossová
19.
Október
2021
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
148/2021
Doplnená
0,00 € DETVA Industries s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
18.
Október
2021
Zmluva o dielo
ÚVTOS -37-4/32-2021
Doplnená
12 126,00 € OKNO FINAL spol s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody