Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Apríl
2022
zmluva o poskytovaní verejných služieb
A7657581
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko,a.s Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
27.
Apríl
2022
zmluva o poskytovaní verejných služieb
A7745726
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko,a.s Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
27.
Apríl
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
VPBA-1-18/2022-SkP
Doplnená
0,00 € Radoslav FOĽTÁN Ministerstvo obrany SR
27.
Apríl
2022
zmluva o poskytovaní služieb Český balíček
1-685703360050
Doplnená
0,00 € Slovak Telecom a.s. Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
27.
Apríl
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/31/054/91
Doplnená
10 218,42 € Technické služby mesta Hnúšťa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27.
Apríl
2022
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov (GDPR)
ZO/2018A14722-1 o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby GDPR
Doplnená
504,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dolný Kubín
27.
Apríl
2022
Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškodnení odpadov
29/2019
Doplnená
0,00 € Peter Bolek - EKORAY Obec Oravská Jasenica
26.
Apríl
2022
Zmluva o dielo na objednávku
3/106101/2022
Doplnená
54,00 € Ing. Lukáš Blaško, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
26.
Apríl
2022
Zmluva o nájme
0092022
Doplnená
150,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Vincúr Radko ( nájomca)
26.
Apríl
2022
Príkazná zmluva
23/2022
Doplnená
123,46 € Mgr. art. Veronika Zelinová Stredoslovenské osvetové stredisko
26.
Apríl
2022
Príkazná zmluva
22/2022
Doplnená
92,60 € PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. Stredoslovenské osvetové stredisko
26.
Apríl
2022
Rámcová dohoda č. 162/2022 = EDIS
Rámcová dohoda č. 162/2022
Doplnená
28 589,29 € Antalis, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
26.
Apríl
2022
Príkazná zmluva
21/2022
Doplnená
92,60 € Mgr. Petra Fridrichová, PhD. Stredoslovenské osvetové stredisko
26.
Apríl
2022
Obec Zemné-oprava miestnych komunikácií
3/2022
Doplnená
190 752,00 € Metrostav DS a.s. Obec Zemné
26.
Apríl
2022
Krypta vrbovce nad Rimavou - oprava fasády, strechy
2/2022
Doplnená
7 328,00 € Jozef Matušiak Obec Veľké Teriakovce
26.
Apríl
2022
Príkazná zmluva
19/2022
Doplnená
92,60 € Mgr. Melánia Dubínyová Stredoslovenské osvetové stredisko
26.
Apríl
2022
Príkazná zmluva
18/2022
Doplnená
123,46 € Mgr. Art. Katarína Burdová, PhD. Stredoslovenské osvetové stredisko
26.
Apríl
2022
Príkazná zmluva
17/2022
Doplnená
92,60 € Mgr. art. Ivana Kivaderová Stredoslovenské osvetové stredisko
26.
Apríl
2022
Príkazná zmluva
16/2022
Doplnená
92,60 € Mgr. art. Gabriela Tomajková Stredoslovenské osvetové stredisko
26.
Apríl
2022
RÁMCOVÁ DOHODA (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 269 ods. 2, § 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluv
07/2022/333
Doplnená
0,00 € SOROKA, s.r.o. Senior dom Svida