Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_289 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_289
Doplnená
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Materská škola, Staškov č.364
10. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_093 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_093
Doplnená
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Horovce - Základná škola
16. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_045 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_045
Doplnená
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-88/2023
Doplnená
163,68 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. ASO VENDING s.r.o.
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-77/2023
Doplnená
346,45 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. WOLFRAM s.r.o.
7. Jún 2023
Zmluva o ubytovaní
749/1/2023
Doplnená
0,00 € Školský internát, Považská 7, Košice Mariia Chmel
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpau
SZ2023/BA1073
Doplnená
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
24. August 2023
Nájomná zmluva č. 3/2023N o nájme nebytových priestorov
3/2023N
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce Odborné učilište internátne, Ulica J. A. Komenského 70/43, Želovce
4. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2023
Doplnená
5 520,00 € OC KOMUNAL services, s.r.o. Centrum poradenstva a prevencie, Vranov nad Topľou
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-67/2023
Doplnená
365,96 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. PaedDr. Tatiana Dunajská
24. Marec 2023
Zmluva o dodávke školského ovocia
181
Doplnená
0,00 € GAS Familia s.r.o. Materská škola, Stará Ľubovňa
31. August 2023
Zmluva o odbere stravy
S/5/2023
Doplnená
43,00 € Základná škola A. Sládkoviča Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
30. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-70/2023
Doplnená
607,96 € Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. AMBERIK, s.r.o.
31. August 2023
Zmluva o nájme
146/2023
Doplnená
28,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
15. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_189 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_189
Doplnená
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Staškov 502
31. August 2023
Zmluva č. 5/2023/PIÚ/K o prenájme kyslíka
5/2023/PIÚ
Doplnená
0,00 € Terézia Jagelková Oravská poliklinika Námestovo
30. August 2023
Kúpna zmluva
25048/2023-M_ODIPOAO, 106096/2023
Doplnená
389 000,00 € P.Š., P.M., A.Š. SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
BIP/12/2021-STT
Doplnená
845,00 € Norbert Tóth, Ing. Univerzita J. Selyeho
30. August 2023
Kúpna zmluva č. 03/2023/ŠU
277_2023
Doplnená
73 866,37 € CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Mesto Nová Baňa
30. August 2023
KÚPNA ZMLUVA - Interiérové vybavenie pre projekt "Modernizácia a podpora odolnosti Domu kultúry v Námestove v súvislosti s pandémiou COVID-19"
23-08-16
Doplnená
61 880,28 € S&G - interior solutions s.r.o. Dom kultúry v Námestove