Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Zmluva o nájme
107/2024
Doplnená
26,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
7. Jún 2024
Licenčná zmluva na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 404/2024
404/2024
Doplnená
0,00 € MUDr. Ján Seleštiansky Ministerstvo zdravotníctva SR
6. Jún 2024
Návrh poistnej zmluvy "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla"
8/2024
Doplnená
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Spojená škola internátna, Snina
6. Jún 2024
Návrh poistnej zmluvy "Havarijné poistenie motorových vozidiel - AUTO Komplet"
9/2024
Doplnená
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Spojená škola internátna, Snina
6. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2024
159/2024/UCM
Doplnená
0,00 € Gymnázium Pierra de Coubertina Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
6. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN
112/2024
Doplnená
0,00 € Arboria Land Development, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Jún 2024
Zmluva č.: 37z-2024-SL o zabezpečovaní starostlivosti o koňa
37z-2024-SL
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica Natália Jakubíková
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5129-2024/GP 26-77
Doplnená
0,00 € Emília Lemešaniová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
6. Jún 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55110902
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Tomáš Timura
6. Jún 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55110908
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Stepan Ehei
6. Jún 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55110909
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Anna Maslova
6. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
NZ/31-5212-2024/GP 26-77
Doplnená
0,00 € Agnesa Urbašíková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2024
Nájomná zmluva Haluška 2024
CRZ 1615-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Ing. Igor Haluška
5. Jún 2024
Zmluva o úvere č. 381/CC/24
06/2024
Doplnená
50 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Technické služby mesta Rajec, s. r. o.
5. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
KLUD-05-018/2023
Doplnená
30,00 € ESPIK Group s.r.o. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba
5. Jún 2024
Memoranda o porozumení
190010/195/2024
Doplnená
0,00 € University of Louisiana at Lafayette (“UL Lafayette”) Louisiana Ekonomická univerzita v Bratislave
5. Jún 2024
Kúpna zmluva - DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo - DNS IKT 37 – 1. časť – PC, monitory, AiO
UPJŠ - 266/2024
Doplnená
9 202,80 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Jún 2024
Poistná zmluva - Cestovné poistenie
1041138875
Doplnená
50,40 € Uniqa pojišťovňa, a.s. Špeciálna základná škola Svit
4. Jún 2024
Kolektívna zmluva
9/2019
Doplnená
0,00 € Základná organizácia SLOVES pre mestské a obecné úrady okresu Košice – okolie Materská škola, Poľná 4, Valaliky
4. Jún 2024
Kúpna zmluva č.3428/2024/LSR
3428/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ REPRO SERVIS s.r.o.