Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
November
2020
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/27/54E/2587
Doplnená
0,00 € Milan Víglaský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
11.
November
2020
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/27/54E/2571
Doplnená
0,00 € Boroš Matúš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
11.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/4295
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Bohumil Gašpárek - PROFI BOLERO
11.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/4309
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín BW metal, s.r.o.
11.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/4308
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Igor Hirtl
11.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/34/54E/3061
Doplnená
0,00 € Emil Hnatko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
11.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/09/54E/2251 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
Dohoda č. 20_09_54E_2251.pdf
Doplnená
0,00 € Igor Šinský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
11.
November
2020
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu Erasmus+1 číslo zmluvy - 2020-1-SK01-KA201-078391
173/2020/UCM
Doplnená
372 661,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
11.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4(A)
20/13/54E/4293
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín PaedDr. Rastislav Králik - LARS
11.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/4272
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Peter Jankuj
11.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/4252
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Igor Majan - WebGrafix. sk
11.
November
2020
Dohoda č. 20/09/054E/2258 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3A
20/09/54E/2258
Doplnená
0,00 € ELMAN COMPUTERS spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
11.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2900
Doplnená
0,00 € Matúš Mandrák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
11.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B podľa §54 ods. 1 písm. e/ zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda 20/21/54E/3978
Doplnená
0,00 € MIGORA s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
11.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2899
Doplnená
0,00 € Branislav Kollár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
11.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2888
Doplnená
0,00 € Šiška Marcel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
11.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
ÚCL-98-9/2020
Doplnená
0,00 € Marián Ščurok Ministerstvo obrany SR
11.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
ÚCL-98-13/2020
Doplnená
0,00 € Miroslav Marík Ministerstvo obrany SR
11.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2895
Doplnená
0,00 € Martin Kosorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
11.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7008
Doplnená
0,00 € TOMI-WELD, spol.s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava