Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Máj
2022
Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia Františka a Vojtu Nedvědovcov so skupinou
2021/54
Doplnená
2 500,00 € FUN PROMOTION Púchovská kultúra, s. r. o.
3.
Máj
2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A 19254947
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
3.
Máj
2022
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
0162022
Doplnená
270,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) ADOS Szibillová s.r.o. (nájomca)
3.
Máj
2022
Kúpna zmluva č. 2/2022/T
58/2022/02
Doplnená
106 512,00 € Unique Medical s. r. o. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný Kubín
3.
Máj
2022
Zmluva o odbere, preprave, dalšom nakladaní a zneškodňovaní odpadov podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení
3/2019
Doplnená
0,00 € Peter Bolek - EKORAY Obec Leštiny
3.
Máj
2022
Kúpna zmluva
OcÚ-ZAB/2022/00112-004
Doplnená
0,00 € Škola.sk, s.r.o. Obec Žabokreky nad Nitrou
3.
Máj
2022
Zmluva o dielo č. 103-01/22-22/20/06
2374/2022/LSR
Doplnená
228 727,06 € Róbert Kolesár LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer
3.
Máj
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/04/054/59
Doplnená
3 842,80 € Obec Dobrohošť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
2.
Máj
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/22/54E/211
Doplnená
339,90 € Alojz Furgalák služby pre cestovný ruch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
2.
Máj
2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 8/2021
8/2021
Doplnená
769,50 € Transportit s.r.o. Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske
2.
Máj
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/23/54E/319
Doplnená
339,90 € Ing. Jozef Fidrík - strojárenská technológia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29.
Apríl
2022
Nájomná zmluva na prenájom pozemku
20220369
Doplnená
110,60 € TOPEBA, s.r.o. Mesto Michalovce
29.
Apríl
2022
Opakovaná nájomná zmluva
06/2022
Doplnená
180,00 € Obec Mad Loránt Bertalan
26.
Apríl
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov
100365
Doplnená
0,00 € Poliklinika Senica n.o. ROSSON, s.r.o.
29.
Apríl
2022
Zmluva o nájme bytu
01/2022
Doplnená
210,00 € Obec Mad Debóra Lévai
29.
Apríl
2022
Zmluva o dielo
7/2022
Doplnená
0,00 € GHP Medical Services, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
29.
Apríl
2022
Dohoda č. 2022/4 o poskytovaní služieb
2022/4
Doplnená
269,64 € SIMIAL s.r.o. Oravská poliklinika Námestovo
7.
Apríl
2022
Rámcová dohoda
POZ 205/2022
Doplnená
0,00 € UNIPHARMA -1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
29.
Apríl
2022
Dodatok č. 1 K Obchodnej zmluve o výrobe a dodávke jedál zo dňa 31.3.2021
Dodatok č. 1 K Obchodnej zmluve o výrobe a dodávke jedál zo dňa 31.3.2021
Doplnená
13 356,80 € Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
29.
Apríl
2022
Nájomná zmluva na prenájom pozemku
20220368
Doplnená
3,00 € ANTES PLUS, spol. s r.o. Mesto Michalovce