Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
128/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Jana Plauchová Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
129/2023
Doplnená
0,00 € Miloš Obert Slovenská ústredná hvezdáreň
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory č. GG-055/2023
GG-055/2023
Doplnená
625,00 € Hana Mesárošová, Gabriela Mesárošová Gymnázium, Golianova 68, Nitra
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory č. GG-054-2023
GG-054/2023
Doplnená
625,00 € Natália Labovská, Soňa Labovská Gymnázium, Golianova 68, Nitra
22. Marec 2023
Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl.zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
03032023
Doplnená
8 301,47 € Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory č. GG-051/2023
GG-051/2023
Doplnená
625,00 € Samuel Tóth, Jana Tóthová Gymnázium, Golianova 68, Nitra
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory č. GG-052/2023
GG-052/2023
Doplnená
625,00 € Jakub Kršák, Jozef Kršák Gymnázium, Golianova 68, Nitra
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
13/2023
Doplnená
0,00 € Miklošová Viera Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
14/2023
Doplnená
0,00 € Jacková Marcela Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/11/060/67
Doplnená
4 279,00 € Jaroslava Šaradinová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/11/060/68
Doplnená
8 558,04 € Daniela Kavalčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/11/060/69
Doplnená
4 279,00 € Jaroslav Hriadel - REAL SLOVAKIA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
15/2023
Doplnená
0,00 € Silvia Tertinská Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
DOHODA O NÁHRADE ŠKODY
71.prpv-EL-263/5-4-13/2023
Doplnená
8,23 € Roman Kyšška Ministerstvo obrany SR
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
16/2023
Doplnená
0,00 € Andrea Mesarošová Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
17/2023
Doplnená
0,00 € Michaela Capiková Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
8/2023
Doplnená
0,00 € Mária Danková Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/46/054/99
Doplnená
10 782,00 € Obec Veľká Lomnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/11/060/75
Doplnená
12 836,45 € Michal Janek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
18/2023
Doplnená
0,00 € Jusková Katarína Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce