Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/37/54E/2883 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda číslo: 21/37/54E/2883
Doplnená
0,00 € Marcel Jusko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
21.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku § 54 č.21/33/54E/1088
Dohoda o poskytnutí príspevku § 54 č.21/33/54E/1088
Doplnená
0,00 € Ľuboš Brtáň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
21.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/3120 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Dohoda č. 21/37/54E/3120
Doplnená
0,00 € ZULEMA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2972 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/37/54E/2972
Doplnená
0,00 € Lukáš Vaško Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/3116 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/37/54E/3116
Doplnená
0,00 € Matúš Motýľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19.
Apríl
2021
Zmluva o zabezpečení BOZP, služby technika požiarnej ochrany a revízneho technika elektrických spotrebičov
II/318/2021
Doplnená
12 528,00 € Hasil - HD, s.r.o. Štátna školská inšpekcia
20.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá Pomoc - Opatrenie č. 4B
21/21/54E/2688
Doplnená
0,00 € Juraj Laššák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20.
Apríl
2021
Čiastková vykonávacia zmluva o dielo
č. 05/2021/OPS-25
Doplnená
16 070,18 € PDP s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2427 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/37/54E/2427
Doplnená
0,00 € GARANT REAL, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/3008 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A) podľa §54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/3008 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A) podľa §54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Doplnená
0,00 € Mária Chamilová - M.T.BLANKET Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/25/54E/2778 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/25/54E/2778
Doplnená
0,00 € Andrea Takácsová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/41/54E/2458
Doplnená
0,00 € Ing. Jana Ivanecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/25/54E/2616 v rámci NP "Prvá pomoc" - Opatreni č. 4A
21/25/54E/2616
Doplnená
0,00 € Martin Prieložný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
19.
Apríl
2021
Výmena podlahovej krytiny PVC
10/2020
Doplnená
2 750,40 € Slovak Edu Team-SET, s.r.o., Materská škola, Stará Ľubovňa
19.
Apríl
2021
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva (ev. č. SCD: 53/2021/AH) uzatvorené podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
53/2021/AH
Doplnená
885,00 € Matej Vojtuš Slovenské centrum dizajnu
19.
Apríl
2021
Výmena dlažby
6/2020
Doplnená
3 998,00 € Milan Vilk Materská škola, Stará Ľubovňa
19.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A)
21/42/54E/972
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Pavol Sabol
19.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/31/54E/524 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4A
21/31/54E/524
Doplnená
0,00 € Viktoriia Ivochkina - I-LIVE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
19.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 22/2021
22/2021
Doplnená
4 500,00 € Záchranná služba Košice Prešovský samosprávny kraj
19.
Apríl
2021
DODATOK č. 4 ku Kooperačnej zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0158
UPJŠ - 133/2021
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach