Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI číslo: 25180 uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení(ďalej len "Obchodný zákonník")
25180
Doplnená
2 618,00 € CK Slniečko, spol. s r.o. Centrum pre deti a rodiny Malacky
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. LZQ/24/02487
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. LZQ/24/02487
Doplnená
22 490,00 € AVV MAROX, s.r.o. Obec ST s.r.o.
4. Máj 2024
Zmluva o dielo
HNM-ZoD-2024-SiToRo
Doplnená
4 100,00 € Si.To.Ro. s.r.o. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
3. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
VPTN-13-12/2024-SkP
Doplnená
32,24 € Róbert Ďuráči Ministerstvo obrany SR
3. Máj 2024
PD Realizácia opravárenskej dielne na cestmajsterstve Myjava
Zmluva č. 41/4/2024
Doplnená
27 840,00 € Malastav, s.r.o., Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
3. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní online platieb č. 38738/2024/e
R. Z. 5/2024
Doplnená
0,00 € Štátna pokladnica Divadlo Alexandra Duchnoviča
3. Máj 2024
PD Realizácia opravárenskej dielne na cestmajsterstve Nitrianske Rudno
Zmluva č. 42/4/2024
Doplnená
28 680,00 € Malastav, s.r.o., Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
3. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-016/2024
95/2024
Doplnená
65,00 € Michal Ač Slovenská ústredná hvezdáreň
3. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-014/2024
96/2024
Doplnená
145,00 € Mgr. Peter Zimnikoval Slovenská ústredná hvezdáreň
3. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-017/2024
97/2024
Doplnená
15,00 € Daniel Tóth Slovenská ústredná hvezdáreň
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 117-OZ09-2.Q.2024-EAD
CRZ 3120-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever TARTAK-GALKA SP, Z.O.O.
2. Máj 2024
Kúpna zmluva - pes IRKO
UVTOSaUVV-02401/26-LO-2024
Doplnená
900,00 € Dagmara Kollárová Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
2. Máj 2024
Zámenná zmluva
150022400535
Doplnená
35 470,00 € Motor - car Košice s.r.o. Regionálny úrad školskej správy, Košice
2. Máj 2024
Dohoda o splátkach
A5493737
Doplnená
1 479,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Stará Bystrica
2. Máj 2024
ramcova_zmluva_o_poskytovani_sluzieb_orange_slovensko
Z_MOBIL001/2024
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Obec Kapušany
2. Máj 2024
najomna_zmluva_cyklocesticka_fintice_kapusany_juhas_bochnakova
NAJ_003/2024
Doplnená
0,00 € Juhas Tibor Obec Kapušany
2. Máj 2024
Nájomná zmluva
07/2024
Doplnená
0,00 € Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre Celkom malé divadlo
1. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - Materská škola Mníšek nad Hnilcom
24041
Doplnená
616 400,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Mníšek nad Hnilcom
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva
HSa-184-3/2024
Doplnená
117 314,50 € DEMIFOOD s.r.o. Ministerstvo obrany SR
30. Apríl 2024
ZMLUVA O DIELO č. 002/2023/PS/1
28/2024
Doplnená
0,00 € COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Obec Pohronská Polhora