Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Sása (RA)
Doplnená
0,00 € Obec Sása Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Jelšava
Doplnená
0,00 € Mesto Jelšava Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/15/54E/1270 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/1270
Doplnená
0,00 € Štefan Škrabák ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
4.
Máj
2021
DOHODA číslo: 21/15/54E/1195 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4.A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/1195
Doplnená
0,00 € Erika Šarköziová Johnny STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
4.
Máj
2021
Kúpna zmluva
045/VŠMU/2021
Doplnená
133 860,00 € DRNEK PIANA s.r.o. Vysoká škola múzických umení
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Vrchteplá
Doplnená
0,00 € Obec Vrchteplá Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kolíňany
Doplnená
0,00 € Obec Kolíňany Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/15/54E/1232 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/1232
Doplnená
0,00 € Kamil Novotný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Baškovce (HN)
Doplnená
0,00 € Obec Baškovce Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Soboš
Doplnená
0,00 € Obec Soboš Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
345/2021
Doplnená
920,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Henrieta Návratková)
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Štefanová
Doplnená
0,00 € Obec Štefanová Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
346/2021
Doplnená
505,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Jana Cichá)
4.
Máj
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
347/2021
Doplnená
1 000,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Erik Klimo)
4.
Máj
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
348/2021
Doplnená
920,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Ľubica Návratková)
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Kuková
Doplnená
0,00 € Obec Kuková Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
ZMLUVA O DIELO č. 171/2021
UPJŠ - 171/2021
Doplnená
975 600,00 € DAG SLOVAKIA a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4.
Máj
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
349/2021
Doplnená
510,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Kristína Mihaľová)
4.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Brieštie
Doplnená
0,00 € Obec Brieštie Štatistický úrad SR
4.
Máj
2021
Dohoda č. 21/16/54E/2139 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc – Opatrenie č. 1,3A alebo 3B podľa §54 ods. 1 písm. e/ zák. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
21/16/54E/2139
Doplnená
0,00 € GIZO Slovakia , s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra