Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
ZMLUVA – MODERNEOBCE.SK
SD/2023/06/01
Doplnená
0,00 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Šarišské Dravce
6. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 49/2023/TVK
049/2023/TVK
Doplnená
0,00 € FERRMONT, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
6. Jún 2023
Pracovná zmluva
01092020-n
Doplnená
0,00 € Judit juhász Nána Invest, s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
2023004
Doplnená
0,07 € Základná škola biobio s.r.o.
5. Jún 2023
Kúpna zmluva
19/2023
Doplnená
0,00 € Michal Kytka, Július Kytka, Jozef Kotúľ, Mária Špagľová, Žofia Hutirová, Július Kotúľ, František Jurky, Miroslav Jurky, Peter Jurky, Emil Kytka, Daniel Svetlošák Obec Vasiľov
5. Jún 2023
Kúpna zmluva
17/2023
Doplnená
0,00 € Ján Kršák, Janka Kršáková, Mária Štigová, Ladislav Voška, Miroslav Vydra, Alena Jurkyová, Július Bakala, Igor Voška, Alena Markuseková Obec Vasiľov
5. Jún 2023
Kúpna zmluva
15/2023
Doplnená
0,00 € Milan Voška, Ing. Štefan Voška, Ján Kotúľ, Jozef Špagla,Johana Kotúľová, Monika Kušnieriková, Katarína Kurtulíková, Iveta Špagľová, Miroslav Pilarčík, Božena Pilarčíková, Jozef Škapec, Richard Vlžák, Vladimír Gemeľa, Ján Hnojčík, Ivan Babinský Obec Vasiľov
5. Jún 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBERU POUŽITÝCH PRENOSNÝCH A PRIEMYSELNÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV uzatvorená podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka
2023_NIVaM_OVR_024
Doplnená
0,00 € SEWA, a. s. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
5. Jún 2023
Kúpna zmluva
13/2023
Doplnená
0,00 € Jozef Jurky, Marián Jurky, Ján Voška, Ing. Juraj Jadroň, Ivan Jurky Obec Vasiľov
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A22238204
Doplnená
136,80 € Orange Slovensko a.s. Obec Kráľ
5. Jún 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBERU ELEKTROODPADU uzatvorená podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka
2023_NIVaM_OVR_023
Doplnená
0,00 € SEWA, a. s. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
5. Jún 2023
Zmluva č. 3/2023/PIÚ/K o prenájme kyslíka
3/2023/PIÚ/K
Doplnená
0,00 € Anna Puváková Oravská poliklinika Námestovo
5. Jún 2023
Kúpna zmluva
11/2023
Doplnená
0,00 € Elena Janšová, Dušan Baraniak Obec Vasiľov
5. Jún 2023
Kúpna zmluva
9/2023
Doplnená
0,00 € František Škombár, Mgr. Margita Škombárová Obec Vasiľov
5. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci 14/2023
Doplnená
0,00 € Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v.v.i. Sociologický ústav SAV, v.v.i.
5. Jún 2023
Zmluva podpor a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
2241/2022
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Fakultná nemocnica Trnava
5. Jún 2023
Dohoda č. 5/2023 trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho spoločnom používaní
NPPO-031/2023
Doplnená
0,00 € Ing. Martin Šurina Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
5. Jún 2023
Dohoda č. 1b/2023 trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho spoločnom používaní
NPPO-030/2023
Doplnená
0,00 € Dušan Legdan Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
4. Jún 2023
Kúpna zmluva
7/2023
Doplnená
0,00 € Božena Salajková, Peter Šimutka, Elena Šimutková, Zdenka Feniková, Silvia Dančová, Richard Vlžák, Ing. Ján Vlžák, Tibor Zemenčík Obec Vasiľov
4. Jún 2023
Kúpna zmluva
5/2023
Doplnená
0,00 € František Kotúľ, Marta Zemenčíková, Stanislav Kotúľ, Miroslav Kotúľ, Rudolf Kotúľ Obec Vasiľov