Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
September
2022
Dodatok č. 1A k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy
APVV-21-0418 (spoluriešiteľská organizácia) (5/103001/2022-APVV)
Doplnená
16 392,00 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
23.
September
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-21-0418
APVV-21-0418 (spoluriešiteľská organizácia) (6/103001/2022-APVV)
Doplnená
4 967,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
23.
September
2022
Zmluva o dielo
1/2021
Doplnená
75 101,67 € ROSTON s.r.o Obec Mirkovce
23.
September
2022
Kúpna zmluva
Z202115943_Z
Doplnená
196 285,44 € Up Déjeuner, s. r. o. Technická univerzita v Košiciach
22.
September
2022
Kúpna zmluva
110-800-2022
Doplnená
26 892,48 € flex-it, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
22.
September
2022
Zmluva o zriadení vecného bremena "In rem"
2022/008
Doplnená
100,00 € Gabriel Šiba a Nikola Šibová Obec Stebnícka Huta
21.
September
2022
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
73/2022-A
Doplnená
990,00 € Dario Magnani Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
20.
September
2022
Zmluva o riešení projektu
APVV-21-0396/ZOS-16/2022-FMMR
Doplnená
47 914,00 € I.P.C.Refractories, a.s. Technická univerzita v Košiciach
20.
September
2022
Rámcová dohoda
109/200/2022
Doplnená
0,00 € Ing. Igor Liba - Bali Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
20.
September
2022
Kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. Obč. zák.
2
Doplnená
506 926,15 € Ing. Andrej Džugan – V.O.D.S. A.N.T. Prešov, spol., s.r.o.
20.
September
2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/B/895-2022
Doplnená
0,00 € Arpáš Samuel NŠC
20.
September
2022
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-21-0418
APVV-21-0418
Doplnená
99 320,00 € Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
19.
September
2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru a Zmluva o zriadení konsignačného skladu
O 169/2022
Doplnená
461 419,41 € OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
19.
September
2022
Mandátna zmluva
25-2016
Doplnená
50,00 € JUDr. Adriána Paneková, advokát Obec Oravská Jasenica
19.
September
2022
Zmluva o nájme
1002022
Doplnená
35,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Výkup drahých kovov SK,s.r.o. (nájomca)
19.
September
2022
Zmluva o výpožičke AÚ SAV č.13/2022
Zmluva o výpožičke AÚ SAV č.13/2022
Doplnená
0,00 € Tribečské múzeum v Topoľčanoch Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
19.
September
2022
Zmluva o balíkovom účte
153-10-22
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19.
September
2022
"Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok, Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy-prestavba 2"
Zmluva o dielo 3/2021
Doplnená
540 793,42 € Swietelsky-Slovakia spol.s.r.o Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
16.
September
2022
ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č.196/22/PH
45/2022
Doplnená
0,00 € Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. Súkromná stredná odborná škola podnikania
16.
September
2022
zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberaťeľovi
3104236378
Doplnená
0,00 € Západoslovenská energetika, a.s. Základná umelecká škola Pála Kadosu, F. Engelsa 389/2, Levice