Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-54/2023
66/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-44/2023
81/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-60/2023
86/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-53/2023
67/2023
Doplnená
0,00 € Krajská hvezdáreň v Žiline Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-46/2023
74/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika Slovenská ústredná hvezdáreň
13. Marec 2023
Mandátna zmluva
001/2018
Doplnená
0,00 € SaWo consulting_michal Jobbágy Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
7. Február 2023
Kúpna zmluva - Prístrojová infraštruktúra pre projekt BioPickmol - 5. časť - Laboratórne prístroje
UPJŠ - 43/2023
Doplnená
69 216,00 € KVANT spol. s r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
21/2017
Doplnená
0,00 € SPEKO Šaľa s.r.o Materská škola P. J. Šafárika 394/2, Šaľa
10. Marec 2023
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
A/16/2022
Doplnená
5,40 € Obec Predmier Emília Čadová
10. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0034/23
0301/0034/23
Doplnená
39 480,00 € Cronson, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Marec 2023
CC13-01-2023 Dohoda o vzájomnej spolupráci
CC13-03-2023 Dohoda o vzájomnej spolupráci
Doplnená
0,00 € Mestská časť Bratislava - Dúbravka Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
10. Marec 2023
Kúpna zmluva č. Z2022659_Z
2023011
Doplnená
206 500,00 € AGRA, s.r.o. Obec Dechtice
10. Marec 2023
CC13-04-2023 Dohoda o vzájomnej spolupráci
CC13-04-2023 Dohoda o vzájomnej spolupráci
Doplnená
0,00 € Mestská časť Bratislava - Dúbravka Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
9. Marec 2023
Kúpna zmluva
KuZ 2023/03
Doplnená
2 100,00 € Peter Smik Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
9. Marec 2023
Dohoda o prevode činnosti a o prechode práv a povinností z pracovného pomeru a o výpožičke
Dohoda o prevode činnosti a o prechode práv a povinností z pracovného pomeru a o výpožičke
Doplnená
0,00 € Špeciálna základná škola s materskou školou, Jana Vojtaššáka 13, Žilina Centrum poradenstva a prevencie
9. Marec 2023
Zmluva o dielo
2023_NIVaM_OVR_010
Doplnená
0,00 € Farkas-VM, s.r.o. Národný inštitút vzdelávania a mládeže
9. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
1
Doplnená
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Rakovnica
9. Marec 2023
Zmluva o starostlivosti ŠOP SR-Z/138/2020
ŠOP SR-Z/138/2020
Doplnená
0,00 € Štátna ochrana prírody SR Mestské lesy Krompachy s.r.o.
9. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejen dostupných služieb
11-185/23
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko,a.s. Štátne divadlo Košice
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-5/2023
57/2023
Doplnená
0,00 € Gemerské osvetové stredisko Slovenská ústredná hvezdáreň