Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/1303
Doplnená
0,00 € Pavol Cáder - ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4A
21/07/54E/589
Doplnená
0,00 € Simeon Palkovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
21/38/54E/1026
Doplnená
0,00 € Ján Sýkora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
9.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/38/54E/1096
Doplnená
0,00 € Lenka Dunková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
9.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/04/54E/729 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/04/54E/729
Doplnená
0,00 € Diana Mezeiová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
9.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/1264
Doplnená
0,00 € Roman Krupík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
9.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/15/54E/959 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4.A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/959
Doplnená
0,00 € Alena Lörinczová - POMÔŽEM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
9.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/31/54E/473 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/31/54E/473
Doplnená
0,00 € Mgr. art Viktória Valúchová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
9.
Apríl
2021
Dohoda č.21/31/54E/502 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.4 (A)
21/31/54E/502
Doplnená
0,00 € Mgr. Martin Zeman Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
9.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 5563/2021/LSR
CRZ 5563/2021/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance Ing. Jozef Andraško DREKOS
9.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 5564/2021/LSR
CRZ 5564/2021/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance Dušan Papiak D P D
9.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_21_40_54E_893
Doplnená
0,00 € Jozef Šesták Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
9.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/46/54E/1024 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A
21/46/54E/1024
Doplnená
0,00 € Urban Miroslav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
8.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/942 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/26/54E/942
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Peter Štulrajter
8.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 069 05 21 II
Kúpna zmluva č. 069 05 21 II
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky OLI Ihriská s.r.o.
8.
Apríl
2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/870
Doplnená
0,00 € Pavol Víglaský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
8.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/16/54E/1816 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
3806/2021
Doplnená
0,00 € Jana Segíňová SALÓN BEAUTY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
8.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/11/54E/984
1438_Dohoda
Doplnená
0,00 € Katarína Svorčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
8.
Apríl
2021
Zmluva o partnerstve uzatvorená pre realizáciu národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy dňa 23.05.2017
2018/023
Doplnená
694 699,15 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
8.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/41/54E/2140
Doplnená
0,00 € Pavel Rydzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice