Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Zmluva č. 2/2024 V o vykonaní epiz.dozoru a vet. prevencie chorôb včelstiev v roku 2024
Zmluva č. 2/2024 V o vykonaní epiz.dozoru a vet. prevencie chorôb včelstiev v roku 2024
Doplnená
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Sabinov Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov
11. Marec 2024
Dohoda - Erasmus+-mobilita jednotlivca číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 76
Dohoda - Erasmus+-mobilita jednotlivca číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 76
Doplnená
880,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
11. Marec 2024
Zmluva č. 3/2024 V o vykonaní epiz.dozoru a vet. prevencie chorôb včelstiev v roku 2024
Zmluva č. 3/2024 V o vykonaní epiz.dozoru a vet. prevencie chorôb včelstiev v roku 2024
Doplnená
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Prešov Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov
11. Marec 2024
Zachovanie podpory výkonu opatrovateľskej služby
24/22/054/1
Doplnená
11 250,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
11. Marec 2024
Zmluva č. 4/2024 V o vykonaní epiz.dozoru a vet. prevencie chorôb včelstiev v roku 2024
Zmluva č. 4/2024 V o vykonaní epiz.dozoru a vet. prevencie chorôb včelstiev v roku 2024
Doplnená
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO Krásna Lúka Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov
11. Marec 2024
Zmluva č. 5/2024 V o vykonaní epiz.dozoru a vet. prevencie chorôb včelstiev v roku 2024
Zmluva č. 5/2024 V o vykonaní epiz.dozoru a vet. prevencie chorôb včelstiev v roku 2024
Doplnená
0,00 € Slovenský zväz včelárov ZO SOŠ lesnicka Prešov Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov
8. Marec 2024
Kúpna zmluva
1354/2024//LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Urbársky spolok vo Vavrišove
8. Marec 2024
Zmluva o nájme
57/2024
Doplnená
30,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Klub slovenských turistov
8. Marec 2024
Zmluva o dielo K. Babčáková SZNs 10.03.2024
2024-048
Doplnená
250,00 € Katarína Babčáková Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
29. Február 2024
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Pohorelá
7/2024
Doplnená
20,00 € Základná škola s materskou školou Pohorelá Mgr. Erika Bialiková
8. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/088-02/2023 K NR SR
Doplnená
120 400,00 € Bc. Martin Michalčin Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
7. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
039/2024/TnUAD
Doplnená
20,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Marec 2024
Dodatok ku kúpnej zmluve na prevod nehnuteľností medzi účastníkmi Obec Kosihy nad Ipľom - STO s.r.o.
V67/24
Doplnená
0,00 € Obec Kosihy nad Ipľom STO s.r.o.
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní zdravotníckych výkonov
040/2024/01
Doplnená
0,00 € Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný Kubín Gastro - Oftal - med s.r.o.
7. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/014-03/2023 K NR SR
Doplnená
65 403,00 € GREMAU s.r.o., konateľ Matúš Greško Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
7. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01589-Z
SPO-V03-01589-Z
Doplnená
19 000,00 € Bc. Peter Purgat Slovenská agentúra životného prostredia
7. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
2024/402-HM
Doplnená
0,00 € Ministerstvo obrany SR Vojenská technický a skúšobný ústav Záhorie
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73AMHO000124
73AMHO000124
Doplnená
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. Marec 2024
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
PZ 9028431
Doplnená
179 854,00 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Rozpočtová organizácia LUKUS
7. Marec 2024
„Geodetické zameranie vodárenskej infraštruktúry pre potreby geograficko-informačného systému StVS, a.s. v obci Horná Lehota“
ZMLUVA O DIELO č. 0116/2024
Doplnená
9 000,00 € Ing. Pavol Sopko GEOSS - GEODETICKÉ PRÁCE A SLUŽBY Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.