Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových služieb
ZM2027708
Doplnená
8 514,00 € No Face s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13.
Október
2021
Zmluva o ubytovaní č. 02/64/2021/02
Zmluva o ubytovaní č. 02/64/2021/02
Doplnená
720,00 € Dušan J. Ljuboja, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SUZ
13.
Október
2021
"Dohodač. 20/21/54E/4449 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/21/54E/4449
Doplnená
0,00 € Lukáš Šlachta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
13.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/40/54E/1323
Doplnená
0,00 € Mgr. Stanislav Fajčák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
13.
Október
2021
D O H O D A číslo: 21/25/54E/4131 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/25/54E/4131
Doplnená
0,00 € Zuzana Plavá - SALÓN XENA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
13.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/46/54E/1653
Doplnená
0,00 € Júlia Hangurbadžová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
13.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/46/54E/1669
Doplnená
0,00 € Svetlana Mišalková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
13.
Október
2021
Zmluva o dielo č. 5684/2021/LSR
CRZ 5684/2021/LSR
Doplnená
9 691,15 € Patrik Šuchta - EUROSTAV Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
13.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/46/54E/1664
Doplnená
0,00 € Ľudovít Scholtz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
12.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-311-00772
21-311-00772
Doplnená
7 000,00 € Divadlo Alexandra Duchnoviča Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/42/54E/1459
Doplnená
0,00 € Erik Kvak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
12.
Október
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
1006/2021
Doplnená
530,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Dagmar Konkoľová)
12.
Október
2021
RÁMCOVÁ DOHODA
1644/2021
Doplnená
45 003,86 € MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. Národný ústav reumatických chorôb
12.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM2027706
Doplnená
9 901,44 € Amex Audio, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
12.
Október
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
1009/2021
Doplnená
950,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Pawel Piotr Podgorski)
12.
Október
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
1011/2021
Doplnená
510,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Nikola Michalovičová)
12.
Október
2021
Kúpna zmluva č.18/04/22/2021
5069/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice DREVOIMPORT s.r.o.
12.
Október
2021
Zamestnávateľská zmluva
Spr 114/2021
Doplnená
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
12.
Október
2021
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI
1014/2021
Doplnená
1 000,00 € Úrad vlády SR ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. (Milena Martinová)
12.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí polygrafických služieb
Z - 58/21
Doplnená
2 768,70 € TBB a.s Literárne informačné centrum