Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2023
Zmluva o dielo Hygienické zariadenia - Buzica
24/2023
Doplnená
24 117,05 € TaK s.r.o Obec Buzica
30. August 2023
Kúpna zmluva
25/2023
Doplnená
0,00 € Ladislav Hiblár - Elektromontáž s.r.o Obec Buzica
30. August 2023
Kúpna zmluva
26/2023
Doplnená
5 196,48 € Ladislav Hiblár - Elektromontáž s.r.o Obec Buzica
30. August 2023
Kúpna zmluva
27/2023
Doplnená
8 797,44 € Ladislav Hiblár - Elektromontáž s.r.o Obec Buzica
30. August 2023
KÚPNA ZMLUVA - Ozvučenie pre projekt "Modernizácia a podpora odolnosti Domu kultúry v Námestove v súvislosti s pandémiou COVID-19"
23-08-18
Doplnená
69 675,60 € STAGE ONE s.r.o. Dom kultúry v Námestove
30. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q002-512-003-014
Doplnená
32 879,99 € Obec Mestisko Občianske združenie Dukla
30. August 2023
KÚPNA ZMLUVA - Osvetlenie pre projekt "Modernizácia a podpora odolnosti Domu kultúry v Námestove v súvislosti s pandémiou COVID-19"
23-08-17
Doplnená
69 802,27 € CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Dom kultúry v Námestove
30. August 2023
Zmluva o dielo - Stavebné práce pre projekt "Modernizácia a podpora odolnosti Domu kultúry v Námestove v súvislosti s pandémiou COVID-19"
23-08-19
Doplnená
67 183,30 € STAVINEK, s.r.o. Dom kultúry v Námestove
28. August 2023
Zmluva o spolupráci
2023_13
Doplnená
420,00 € Škola umeleckého priemyslu Jakobyho 10, Košice Múzeum Vojtecha Löfflera
28. August 2023
Z á m e n n á z m l u v a č. 26/2023
273/2023
Doplnená
0,00 € Timotej Tencer Mesto Nová Baňa
28. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN - 07/2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN - 07/2023
Doplnená
0,00 € Základná škola, Pohraničná 9, Komárno Capoiera Komárno - občianske združenie
28. August 2023
Dohoda č. 23/31/054/3019-Podpora udržania pracovných návykov - PUPN
23/31/054/3019
Doplnená
2 145,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Obec Kráľ
28. August 2023
Zmluva o propagácii
2023/1062
Doplnená
686,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Nitrianske Rudno Trenčiansky samosprávny kraj
28. August 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
813/2023
Doplnená
0,00 € Concept Medical B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. August 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
814/2023
Doplnená
0,00 € Concept Medical Research Pvt. Ltd. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. August 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
815/2023
Doplnená
0,00 € Artivion, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. August 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov PCÚ Bánovce nad Bebravou
276/2018
Doplnená
16 699,20 € KORD Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
25. August 2023
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca
1/PhD/2023
Doplnená
820,00 € Mgr. Svitek Szilárd Univerzita J. Selyeho
25. August 2023
Zmluva o dielo č.08/2023
08/2023
Doplnená
4 984,15 € Ján Marek - KRKO Bytový podnik, mestská príspevková organizácia
25. August 2023
Zmluva č. GZ1/2023/08 o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní športovej prípravy žiakov Strednej športovej školy
GZ1/2023/08
Doplnená
0,00 € HK Dukla Trenčín, n.o. Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín