Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. September 2022
Dohoda č. 22/05/054/92 o zabezpečení podmienok na vykonávanie zapracovania u zamestnávateľa a o poskytnutí príspevku na vyk. zaprac.v rámci nár.projektu „Pomáhame odídencom – opatrenie č. 4“ uzatvorená podľa ustanovenia § 54 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z
22/05/054/92
Doplnená
0,00 € DAVI TRADE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
13. September 2022
Dohoda č. 22/05/054/93 o zabezpečení podmienok na vykonávania dobrovoľníckej činnosti odídenca za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce a o poskytnutí príspevku na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v rámci národného projektu
22/05/054/93
Doplnená
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sereď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
210/2022/UVLF
Doplnená
6 432,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Adrián Krúpa
12. September 2022
Opakovaná nájomná zmluva
Opakovaná náj. zmluva č. 10/2022
Doplnená
139,00 € Hajnalka Sátorová Obec Mad
12. September 2022
Zmluva o nájme
0952022
Doplnená
486,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Dominik Wohland (nájomca)
12. September 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 2/2021-STT
2/2021-STT
Doplnená
0,00 € Tamás Gróf Univerzita J. Selyeho
12. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
1
Doplnená
100,00 € Dachcom s.r.o. Obec Tisinec
12. September 2022
Zmluva nájme nebytových priestorov č. 05/2022
05/2022
Doplnená
1 704,00 € Základná škola Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen Bežecký športový klub Banská Bystrica
12. September 2022
Opakovaná nájomná zmluva
08/2022
Doplnená
167,00 € Robert Gódány Obec Mad
12. September 2022
Opakovaná nájomná zmluva
09/2022
Doplnená
238,00 € Peter László Obec Mad
12. September 2022
Zmluva o dielo
587/2022
Doplnená
1 458 659,66 € ERPOS, spol. s r.o. Mesto Žilina
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-110-01982
22-110-01982
Doplnená
1 500,00 € Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-130-01601
22-130-01601
Doplnená
1 000,00 € Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Opakovaná nájomná zmluva
Opakovaná nájomná zmluva č. 11/2022
Doplnená
255,00 € Melinda Molnárová Obec Mad
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-130-01600
22-130-01600
Doplnená
1 000,00 € Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-01435
22-120-01435
Doplnená
45 000,00 € Občianske združenie Sine Metu Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-00755
22-120-00755
Doplnená
2 000,00 € Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-00474
22-120-00474
Doplnená
1 000,00 € Obec Čechynce Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-00105
22-120-00105
Doplnená
2 000,00 € Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, n.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-230-00494
22-230-00494
Doplnená
4 015,00 € Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin