Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Apríl
2022
DODATOK č. 3 k Nájomnej zmluve č. 4 - 2/2010
DODATOK č. 3 k Nájomnej zmluve č. 4 - 2/2010
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Orange Slovensko, a.s.
21.
Apríl
2022
Zmluva o užívaní telocvične v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka - 1/2022
12022
Doplnená
30,00 € Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka Diana Garabášová
21.
Apríl
2022
Zmluva o spolupráci
151-2022
Doplnená
0,00 € Porta Artium Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
21.
Apríl
2022
Dodatok poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-412130
Doplnená
174,00 € Union poistovňa Spojená škola, Púchov
21.
Apríl
2022
Zmluva o dielo - MBC, s.r.o.
Zmluva o dielo MBC
Doplnená
443 632,98 € Mion Building Company, s.r.o. Obec Mirkovce
21.
Apríl
2022
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/079-06/2020 K NR SR
Doplnená
27 600,00 € Stanislav Krajči Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
21.
Apríl
2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
9/2022
Doplnená
2 968,00 € Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica Mgr. Katarína Drápalová
21.
Apríl
2022
Zmluva o výpožičke
21/2022
Doplnená
0,00 € Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
21.
Apríl
2022
Zmluva č. 2022/6 o prenájme kyslíka
2022/6
Doplnená
34,13 € Janka Gabrielová Oravská poliklinika Námestovo
21.
Apríl
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených
01042021-31032022
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. Szabina Zawada
21.
Apríl
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených
01042021-31032022
Doplnená
0,00 € Szabina Zawada Nána Invest, s.r.o.
20.
Apríl
2022
Zmluva o nájme
0052022
Doplnená
11,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
20.
Apríl
2022
Rámcová dohoda - Potraviny 2022/01, Časť A – Mäso
UPJŠ - 178/2022
Doplnená
202 689,10 € MASO J+L, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20.
Apríl
2022
Dohoda o spolupráci č.10/2022/03
Z-KR2022/6
Doplnená
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Kunsthalle Bratislava
20.
Apríl
2022
Dohoda o urovnaní
223/2022
Doplnená
0,00 € Mesto Žilina Lucia Štrkáčová
20.
Apríl
2022
Zmluva o dielo
AOS-II-2/2022
Doplnená
147 839,18 € REPROIZOL, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
20.
Apríl
2022
Rámcová dohoda - Potraviny 2022/01, Časť B – Mäsové výrobky
UPJŠ - 179/2022
Doplnená
75 793,80 € MASO J+L, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20.
Apríl
2022
Kúpna zmluva č. 50/OZ01/II.Q.2022
002244/2022/LSR
Doplnená
10 200,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty PBaLM wood s.r.o.
19.
Apríl
2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
22/30/054/162
Doplnená
6 386,40 € Obec Sirk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19.
Apríl
2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
22/29/054/70
Doplnená
3 321,60 € Obec Ľuboreč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec