Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Kúpna zmluva č. 710/UNB/2023 uzatvorená podľa § 409 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej l
710UNB2023
Doplnená
11 400,00 € HLS Body s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
25. Október 2023
Zmluva o dielo č. AOS-II-11/2023
AOS-II-11/2023
Doplnená
240 600,25 € MIPE Invest, s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
24. Október 2023
Zvýšenie zamestnanosti podporou podnikania a inovácií v spoločnosti ERING s.r.o.
IROP-CLLD-P938-511-001-005
Doplnená
149 551,25 € ERING s.r.o. Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-T612-511-002-013
Doplnená
50 585,18 € TV-ORAVIA s.r.o. Miestna akčná skupina Biela Orava
24. Október 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOT_009/2023
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Slanec
24. Október 2023
Dohoda o urovnaní
DOH-2-42/2023-BB
Doplnená
429,41 € COMPLET SK, spol. s r.o. Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č.: 2406175213
2406175213_01
Doplnená
0,00 € Generali Poisťovňa Obec Veľké Orvište
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P788-512-006-001
IROP-CLLD-P788-512-006-001
Doplnená
10 956,83 € TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie MAS "Horný Šariš - Minčol"
24. Október 2023
Zmluva o spolupráci č. 0201/0025/23
308/CVTISR/2023
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR STU Bratislava, Strojnícka fakulta
24. Október 2023
Dohoda o použití SMV č. ŠbPO-85-30_2023
ŠbPO-85-30_2023
Doplnená
22,86 € PaedDr. Patrik Tischler, PhD, MBA Ministerstvo obrany SR
24. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služby - pasívna
Zmluva č. 26/2023/SOŠRVDS
Doplnená
8,00 € Columbus CE s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda
24. Október 2023
Darovacia zmluva
12102023
Doplnená
0,00 € BELEVIS Construction, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Október 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
712/UNB/2023
Doplnená
370 218,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24. Október 2023
Kúpna zmluva
6339/2023/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
24. Október 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
713/UNB/2023
Doplnená
236 472,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24. Október 2023
Oprava fasády budov č.12, 13, 48 a oprava odkvapového chodníka VHM PN
VHÚ-38-105/2023
Doplnená
102 202,73 € SIPSTAV s.r.o., r.s.p. Vojenský historický ústav
23. Október 2023
Z M L U V A č. POD 40/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
POD 40/2023
Doplnená
7 581,29 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Horná Kráľová
23. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2023-12
Doplnená
400,00 € Michal Šumichrast Slovenská národná galéria
23. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez cez pevné pripojenie-Orange
43/2023
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Dlhé Pole
23. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
11/2023
Doplnená
599,00 € PcProfi s.r.o. Spojená škola, Lipany