Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
7/2023
Doplnená
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o Centrum pre deti a rodiny Jesenské
28. Apríl 2023
Kolektívna zmluva
5/2023
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV pri CDR Dedina Mládeže Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme
65/2023
Doplnená
28,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
28. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D. č. 23/14/054/135
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
28. Apríl 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
139/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Ladislav Hric, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
28. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
116/2023
Doplnená
0,00 € Bytové hospodárstvo, s.r.o. Mesto Revúca
28. Apríl 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
140/2023
Doplnená
0,00 € Marcel Bělík Slovenská ústredná hvezdáreň
28. Apríl 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
23/37/054/2319
Doplnená
4 164,16 € ESSET SK TRAVEL s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Apríl 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
141/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Ľubomíra Hujsová Slovenská ústredná hvezdáreň
28. Apríl 2023
Kupna zmluva 29 02 2023 25
003070/2023/LSR
Doplnená
0,00 € GREEN FOREST PRODUCTION, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
28. Apríl 2023
Zmluva o dielo, Materská škola Uzovské Pekľany
UP-2022/67-OcU
Doplnená
0,00 € Grešstav, s. r. o. Obec Uzovské Pekľany
27. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. 86/2023
213/2023
Doplnená
110,00 € MMag. Luba Nurse Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. Apríl 2023
Dohoda, NP Prax pre mladých (zamestnávateľ)
23/21/054/317
Doplnená
0,00 € MiJuMa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
Z732023NPPDZS – 133/2023
Doplnená
117 629,11 € SWOT spol.s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Apríl 2023
Zmluva o výkone stavebného dozoru
Zmluva
Doplnená
9 610,00 € Office21,s.r.o Obec Veľké Dvorníky
27. Apríl 2023
Zmluva o združenie dodávke zemného plynu
6/2023
Doplnená
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
27. Apríl 2023
Zamestnávateľská zmluva
31816142BA3341
Doplnená
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Centrum poradenstva a prevencie
27. Apríl 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
2682312
Doplnená
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri CDR Dobšiná Centrum pre deti a rodiny Mlynky-Biele Vody
27. Apríl 2023
Dohoda o používaní cestného motor. vozidla medzi SSC a Ing. Juraj Miškovič
1193/1220/2023
Doplnená
0,00 € Ing. Juraj Miškovič Slovenská správa ciest, Bratislava
27. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 5/2023 na krátkodobý nájom
Nájomná zmluva č. 5/2023
Doplnená
500,00 € Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta Občianske združenie HORNONITRAN