Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/24/54E/1009
Doplnená
0,00 € Ján Kostroš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/24/54E/1007
Doplnená
0,00 € Miriama Chamajová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/22/54E/1350
Doplnená
0,00 € Anna Droppová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/04/054/117
Doplnená
3 700,00 € VitaPlanet, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29.
November
2021
Kúpna zmluva č. 39/01/IV.Q.2021
7578/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín Bio Timber s.r.o.
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/04/054/130
Doplnená
3 700,00 € Alexander Purger - ALEX - PODLAHY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/37/054/597
Doplnená
3 695,40 € Rozumné Vykurovanie, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/04/054/121
Doplnená
3 695,44 € KNN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/04/054/127
Doplnená
3 300,00 € BARTAL víno s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/04/054/122
Doplnená
3 300,00 € Ing. Ľudovít Fiala - IFL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/04/054/131
Doplnená
3 300,00 € B PARK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/04/054/125
Doplnená
3 629,64 € Obec Horná Potôň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/37/054/621
Doplnená
3 700,00 € UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/04/054/133
Doplnená
3 535,28 € Grand Bar Plus, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/13/054/137
Doplnená
3 700,00 € Farmárik, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
29.
November
2021
Z M L U V A č. E1144 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 4d ods. 7 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
E1144 08U03
Doplnená
140 000,00 € Environmentálny fond Mesto Komárno
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/30/54E/415
Doplnená
0,00 € Zlata Homolyová-'B-DENT'-súkr.zubná technika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/40/054/212
Doplnená
3 556,96 € Katarína Petríková - COLONIA BAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29.
November
2021
Kúpna zmluva č. SE-OHZ2-2021/004538
SE_ZM_SE-OHZ2-2021-004538_2021
Doplnená
3 192,00 € APZ Liptovský Hrádok, n.o., r.s.p. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
646/ITA/2021
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola pri Liečebno-výchovnom sanatóriu