Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/42/054/1281
Doplnená
2 053,80 € Obec Veľké Slemence Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/12/054/194
Doplnená
273,84 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/12/054/192
Doplnená
273,84 € Obec Nitrianske Rudno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/12/054/193
Doplnená
273,84 € Obec Nitrianske Sučany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/42/054/1289
Doplnená
1 026,90 € Mesto Sobrance Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
Doplnená
38 880,00 € Gemini Group s.r.o. Obec Víťaz
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/74
Doplnená
1 969,20 € Obec Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/77
Doplnená
984,60 € Obec Ňárad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/12/054/188
Doplnená
273,84 € Obec Liešťany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/12/054/189
Doplnená
273,84 € Obec Nedožery - Brezany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/76
Doplnená
984,60 € Obec Horné Mýto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo - stavebné práce - "Rozšírenie futbalovej infraštruktúry TJ Sokol Jakubany - výstavba nových šatní"
311-2023
Doplnená
467 962,37 € NOVSTAV SL s.r.o. Obec Jakubany
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/04/054/75
Doplnená
1 969,20 € Obec Sap Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/35/054/357
Doplnená
342,30 € Obec Nižná Sitnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/35/054/352
Doplnená
1 026,90 € Obec Ubľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní osobitných zliav z cien vybraných zariadení v rámci ponuky ´´LOVE pre firmy´´
ID078DSP04
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Prešov
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/35/054/368
Doplnená
1 026,90 € Obec Ruská Kajňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/35/054/355
Doplnená
684,60 € Obec Kolbasov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/35/054/351
Doplnená
342,30 € Obec Porúbka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/35/054/359
Doplnená
342,30 € Obec Vyšná Jablonka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné