Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Január
2011
Zmluva o dielo
2010/05117/OPPLaT
Doplnená
649,49 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Štátna opera, Banská Bystrica
14.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
51/2010/OPZ - Z2812012002301 – 1/2011
Doplnená
255 337,21 € Obec Raslavice Ministerstvo zdravotníctva SR
14.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
55/2010/OPZ – Z2812012002701 – 5/2011
Doplnená
1 549 269,58 € Mesto Giraltovce Ministerstvo zdravotníctva SR
14.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
56/2010/OPZ – Z2812012002801 – 6/2011
Doplnená
388 685,51 € Obec Ľubotín Ministerstvo zdravotníctva SR
20.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
58/2010/OPZ – Z2812012003001 – 8/2011
Doplnená
454 468,42 € Obec Muráň Ministerstvo zdravotníctva SR
20.
Január
2011
Zmluva o dielo
ZML-2011-1/6-1:191006
Doplnená
10,00 € Jolin s. r. o. Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
21.
Január
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2/2010/OPV reg.č.:16/2010
Doplnená
906 064,88 € Občianske združenie MEDICÍNSKE CENTRUM JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE Ministerstvo zdravotníctva SR
21.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku tovaru – ovocie, zelenina, zemiaky na rok 2011
IV/3/2011
Doplnená
9 301,00 € Križanová Ľubica – VOOZ Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
21.
Január
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR - Vojenský materiál VM 4
2010/336
Doplnená
87 992,00 € ÚIA MOSR S.M.S.,spol.s.r.o.
21.
Január
2011
Vypracovanie formulára o NFP - I/59 Dolný Kubín - hr. okresu, pre pomalé vozidlá
3/2011/6431
Doplnená
3 462,10 € ISPO, spol. s.r.o. inžinierske stavby Slovenská správa ciest
21.
Január
2011
Mandátna zmluva
ÚVTOS-55-2/11-2011
Doplnená
0,00 € MUDr. Peter Špánitz Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
21.
Január
2011
Zmluva o dodávke prác
ÚVTOS-1/2011-VH/1/B
Doplnená
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Svodín Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
24.
Január
2011
Dodatok č. 9 ku Zmluve o poskytovaní služieb z 31.12.2003, v znení jej Dodatkov č. 1-8
5/2011/D
Doplnená
0,00 € Neuros, s.r.o., Nitra Fakultná nemocnica Nitra
24.
Január
2011
Dodatok č. 3 ku Zmluve o poskytovaní služieb z 14.4.2008 v znení jej Dodatkov č. 1-2
7/2011/D
Doplnená
0,00 € MUDr. Katarína Linderová, Nitra Fakultná nemocnica Nitra
24.
Január
2011
Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme č. 21/2010/FN - nájom nemocničnej postele
21/2010/FN
Doplnená
23,90 € Fakultná nemocnica Nitra Viera Kmeťová, Veľké Zálužie
24.
Január
2011
Zmluva o dielo č. 8/2011
08/2011
Doplnená
419 922,00 € Stavomontáže Prievidza, s.r.o., Kalinčiakova 5, 971 24 Prievidza Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava
25.
Január
2011
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
12/1011
Doplnená
9 804,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR
25.
Január
2011
Zmluva na dodávku stravných lístkov č.10K000056
27/2010
Doplnená
192 999,00 € DOXX - Stravné lístky , spol.s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina ÚJD SR
25.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku tovaru – potravín na rok 2011
IV/4/2011
Doplnená
0,00 € Mabonex Slovakia s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb
25.
Január
2011
Kúpna zmluva na dodávku tovaru – mlieko a mliečne výrobky na rok 2011
IV/5/2011
Doplnená
0,00 € Mabonex Slovakia s.r.o. Národný ústav reumatických chorôb