Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2023
Dohoda o použití SMV č. ŠbPO-85-30_2023
ŠbPO-85-30_2023
Doplnená
22,86 € PaedDr. Patrik Tischler, PhD, MBA Ministerstvo obrany SR
24. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služby - pasívna
Zmluva č. 26/2023/SOŠRVDS
Doplnená
8,00 € Columbus CE s.r.o. Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, Námestie Sv.Štefana 1533/3, Dunajská Streda
24. Október 2023
Darovacia zmluva
12102023
Doplnená
0,00 € BELEVIS Construction, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
24. Október 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
712/UNB/2023
Doplnená
370 218,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24. Október 2023
Kúpna zmluva
6339/2023/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
24. Október 2023
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...
713/UNB/2023
Doplnená
236 472,00 € Surgitech s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
24. Október 2023
zmluva o dielo
155/2023/152
Doplnená
0,00 € SimKor s.r.o. Slovenské banské múzeum
24. Október 2023
Oprava fasády budov č.12, 13, 48 a oprava odkvapového chodníka VHM PN
VHÚ-38-105/2023
Doplnená
102 202,73 € SIPSTAV s.r.o., r.s.p. Vojenský historický ústav
23. Október 2023
Z M L U V A č. POD 40/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
POD 40/2023
Doplnená
7 581,29 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Horná Kráľová
23. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z154/2023-12
Doplnená
400,00 € Michal Šumichrast Slovenská národná galéria
23. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez cez pevné pripojenie-Orange
43/2023
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Dlhé Pole
23. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
11/2023
Doplnená
599,00 € PcProfi s.r.o. Spojená škola, Lipany
23. Október 2023
Zmluva o nájme
180/2023
Doplnená
12,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Erika Fuljerová (nájomca)
23. Október 2023
ZMLUVA o nájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s prenájmom nebytových priestorov
2023/276
Doplnená
0,00 € Mesto Poltár HANS Občianske združenie
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-V904-511-001-006
Doplnená
48 392,11 € ZVARTOP s.r.o. Miestna akčná skupina Bebrava
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6727/2022-180
Doplnená
30 000,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Telgárt Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
23. Október 2023
Rámcová zmluva o spolupráci
24031
Doplnená
3 518,40 € CK Slniečko Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
20. Október 2023
Kúpna zmluva
ŠOP SR-Z/552/2023
Doplnená
92 118,00 € AUTOCONT s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20. Október 2023
Stavba prístrešku Vojenské historické múzeum Piešťany
VHÚ-38-123/2023
Doplnená
119 314,95 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Vojenský historický ústav
20. Október 2023
Zmluva o podnájme č. 148/MP-2023
CPPO_ZM_148-MP-2023_2023
Doplnená
0,00 € Občianske združenie Podaj ďalej Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)