Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/35/054/365
Doplnená
684,60 € Obec Nižná Jablonka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/46/054/313
Doplnená
7 188,00 € Obec Holumnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/31/054/832
Doplnená
3 575,00 € Obec Širkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/46/054/294
Doplnená
684,60 € Obec Osturňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/25/054/105
Doplnená
273,84 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/46/054/348
Doplnená
2 995,00 € Obec Krížová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023 - Zberný dvor Čachtice
Zmluva o dielo č. 1/2023 - Zberný dvor Čachtice
Doplnená
647 489,76 € IZOTECH Group, spol. s r. o. Obec Čachtice
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/35/054/360
Doplnená
342,30 € Obec Kolonica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/35/054/362
Doplnená
342,30 € Obec Koškovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/35/054/366
Doplnená
410,76 € Materská škola, Duk. hrdinov 2078/13, Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
21. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/39/054/394
Doplnená
429,00 € Obec Habura Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/833
Doplnená
273,84 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/281
Doplnená
492,30 € Obec Habovka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/786
Doplnená
821,52 € FEMINA Domov sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo M. Urban EB 23.04.2023
2023-094
Doplnená
225,00 € Martin Urban Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/31/054/804
Doplnená
1 369,20 € Obec Cakov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/275
Doplnená
492,30 € Obec Beňadovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/10/054/75
Doplnená
547,68 € Hrad Beckov, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/21/054/273
Doplnená
492,30 € Obec Oravská Lesná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
21. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/46/054/266
Doplnená
2 396,10 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Výborná