Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Máj
2022
Rámcová zmluva o dielo - Vodorovné dopravné značenie na cestách I., II. a III. triedy ( VDZ )
80172022
Doplnená
83 344,00 € LEMUS, s.r.o. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
18.
Máj
2022
KÚPNA ZMLUVA o využívaní telekomunikačných služieb
ALTHEA-EL4/1-52/2022
Doplnená
616,00 € Mtel a.d. Ministerstvo obrany SR
18.
Máj
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-P792-512-006-015
Doplnená
42 215,60 € Mesto Poltár MAS HORNOHRAD
18.
Máj
2022
Zmluva č. 91/S/2022 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží
91/S/2022
Doplnená
400,00 € Súkromné konzervatórium Zádielska Košice Regionálny úrad školskej správy, Košice
18.
Máj
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/17/54E/494
Doplnená
339,90 € Dobročáni Luan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
18.
Máj
2022
Kúpna zmluva
Z20224488_Z
Doplnená
3 892,80 € COPY PRINT GROUP, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
18.
Máj
2022
Zmluva o dielo č. 1/2022 na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti
1/2022
Doplnená
61 200,00 € Hlina s.r.o. Považská galéria umenia v Žiline
13.
Máj
2022
Nájomná zmluva č. 03/2022
Nájomná zmluva 03/2022
Doplnená
0,00 € Családokért Érdekképviseleti, Művészeti és Sport Egyesület Mestské kultúrne stredisko
17.
Máj
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/21/54E/987
Doplnená
339,90 € Peter Švába - PS PARKETY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
17.
Máj
2022
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru
AOS-IX-43/2022
Doplnená
41 970,00 € Ing. Branislav Vojtek Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
17.
Máj
2022
Rámcová dohoda č. Z20223488_Z
Z20223488_Z
Doplnená
2 398,80 € COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
17.
Máj
2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/03/059/14
Doplnená
8 541,84 € Pavol Lopašovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
17.
Máj
2022
Zmluva o dielo
19/O/22
Doplnená
0,00 € KROCH, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
17.
Máj
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/21/54E/1000
Doplnená
355,01 € Vladislav Zemančík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
17.
Máj
2022
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 193/2014
ZŠ 16/2022
Doplnená
0,00 € Základná škola, Krymská 5, Michalovce MVDr. Kristína Hiráková
17.
Máj
2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
22/42/054/306
Doplnená
3 796,20 € Obec Budince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
17.
Máj
2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
22/42/054/307
Doplnená
12 622,08 € Mesto Sobrance Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
17.
Máj
2022
Licenčná zmluva
ZM2029413
Doplnená
228,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
16.
Máj
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/12/54E/474
Doplnená
339,90 € Michal Beňadik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
16.
Máj
2022
Kúpna zmluva
28/2022
Doplnená
132 658,03 € LYNX- spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava