Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Marec
2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA105-002015
Doplnená
47 061,00 € V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
4.
Február
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
166/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
326 819,04 € Stredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2.
Február
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
003/2010/1.1/OPV
Doplnená
296 722,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
30.
Apríl
2019
Rámcová dohoda č. IU/2019/70088 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2019/70088
Doplnená
4 995,00 € Ing. Dean Reš
14.
Január
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
485-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra A - Z ISZA s.r.o.
1.
Február
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
024/2010/1.2/OPV/D02
Doplnená
1 051 505,51 € Trnavská univerzita v Trnave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
12.
Február
2018
KZ na dodanie dreva
Kúpna zmluva č. 092 05 18 I
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky AGREMA WOOD SLOVAKIA s.r.o.
30.
November
2021
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS a ÚVV -135/34-2020
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov AK-MEDIA s.r.o.
19.
September
2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 38/2008 o nájme pozemku
Dodatok č. 3 k zmluve č. 38/2008
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Akzent Media spol. s r.o.
5.
Marec
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/45/54E/274
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Alena Vargová
5.
Január
2012
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-509/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice AMGEN GmbH
23.
Október
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3273
20/26/54E/3273
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Andrew Paul Simpson -1st Impression
6.
Máj
2020
Dohoda č. 20/12/54E/1157 Opatrenie č. 2
20/12/54E/1157
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Anna Urbanová PND HOBBY
19.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/4194
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Anton Jelínek
11.
December
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/4513
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Barbora Mierna
11.
November
2016
Zmluva o výpožičke – služobný pes
2016/411-HM
Doplnená
0,00 € Agentúra správy majetku Bc. Júlia SLÍŽOVÁ
19.
November
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3296
20/26/54E/3296
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica BK Company s.r.o.
9.
Október
2020
Zmluva o ubytovaní
462/2020
Doplnená
1 080,00 € Národný ústav detských chorôb Borzová Patrícia, MUDr.
28.
Október
2020
Dohoda č. 20/26/54E/3269
20/26/54E/3269
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Corso Servis s.r.o.
16.
Január
2018
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č.9710/0001/18
9710/0001/18
Doplnená
115,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) Csonka Ján