Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Marec
2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA105-002015
Doplnená
47 061,00 € V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
4.
Február
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
166/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
326 819,04 € Stredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2.
Február
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
003/2010/1.1/OPV
Doplnená
296 722,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
30.
Apríl
2019
Rámcová dohoda č. IU/2019/70088 o poskytnutí lektorských a konzultačných služieb v oblasti práce s mládežou
IU/2019/70088
Doplnená
4 995,00 € Ing. Dean Reš
14.
Január
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
485-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra A - Z ISZA s.r.o.
1.
Február
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
024/2010/1.2/OPV/D02
Doplnená
1 051 505,51 € Trnavská univerzita v Trnave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
12.
Február
2018
KZ na dodanie dreva
Kúpna zmluva č. 092 05 18 I
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky AGREMA WOOD SLOVAKIA s.r.o.
19.
September
2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 38/2008 o nájme pozemku
Dodatok č. 3 k zmluve č. 38/2008
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Akzent Media spol. s r.o.
5.
Január
2012
Zmluva o klinickom skúšaní
Z-509/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice AMGEN GmbH
19.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/4194
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Anton Jelínek
11.
November
2016
Zmluva o výpožičke – služobný pes
2016/411-HM
Doplnená
0,00 € Agentúra správy majetku Bc. Júlia SLÍŽOVÁ
16.
Január
2018
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č.9710/0001/18
9710/0001/18
Doplnená
115,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) Csonka Ján
1.
August
2016
Nájomná zmluva
CPBB_ZM_064-2016_2016
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dallmayr Vending & Office k. s.
3.
December
2015
Zmluva o zabezpečení dodávok energetických médií
Z-343/2015
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Detská fakultná nemocnica Košice
4.
September
2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 35/2007 o nájme pozemku
Dodatok č. 3 k zmluve 35/2007
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
19.
September
2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 8/2007 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k zmluve č. 8/2007
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach EFECTA, s.r.o.
31.
Január
2020
Kúpna zmluva č. 400/2020/LSR
400/2020/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava FAFRAK & FAFRAK v.o.s.
3.
Júl
2020
Kúpna zmluva č. 2972/2020/LSR
2972/2020/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava FAFRAK & FAFRAK v.o.s.
12.
Január
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-BET-NZ-2012/121
Doplnená
270,00 € Slovenské národné múzeum Filip Ďurán
16.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
1573-03-03-a
Doplnená
198 763,00 € Slovenská akadémia vied Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied