Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
November
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.14/27/52A/93 Obec Župkov.pdf
Doplnená
163,20 € Dohoda č.14/27/52A/93 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27.
September
2019
Zmluva o dielo
UVN-36-62/2019-062
Doplnená
714 390,86 € KLIMATI-ČP, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
3.
Júl
2013
Television licence agreement
ZM2002376
Doplnená
58 400,00 € A-company film licensing international G Rozhlas a televízia Slovenska
7.
August
2013
ITV GLOBAL ENTERTAINMENT BROADCAST LICENSE AGREEMENT
ZM2002679
Doplnená
80 123,00 € ITV Global Entertainment Limited Rozhlas a televízia Slovenska
9.
Júl
2013
Broadcaster Accomodation Allocation Agreement
ZM2001931
Doplnená
53 690,00 € Organizing Committee of XII Olympic Winter Games and XI Paralympic Winter Games of 2014 in Sochi Rozhlas a televizia Slovenska
20.
November
2013
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela a jeho ekonomickom využití
ZM2003309
Doplnená
10 000,00 € Portobello Media.Ltd & Yuri Dojc Inc 28 Rozhlas a televízia Slovenska
3.
September
2013
International distribution license agreement
ZM2002684
Doplnená
10 000,00 € MK2 SA Rozhlas a televízia Slovenska
5.
December
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-2-SK02-KA105-000217
Doplnená
9 885,00 € Domka - Association of Salesian Youth IUVENTA
17.
August
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA105-001043
Doplnená
2 023,00 € Domka - Association of Salesian Youth IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22.
November
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA347-000993
Doplnená
34 200,00 € Divé maky, o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29.
December
2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
04/1/2017
Doplnená
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš RAO s.r.o.
7.
Máj
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
164/2012/2.2/OPVaV
Doplnená
1 993 806,94 € TEKMAR SLOVENSKO s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
5.
September
2017
ZMLUVA O ZASTUPOVANÍ medzi SR a KLEYR GRASSO
2017/156
Doplnená
175 000,00 € KLEYR GRASSO ASSOCIES Ministerstvo financií SR
20.
December
2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP/12/2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP/12/2012
Doplnená
320,00 € 36856541 IBASTAV s.r.o.
9.
Marec
2012
Rámcová dohoda č. 2/2011 PS SR, š.p. uzavretá podľa par.11 a par.64 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a par.269 ods.2 Obchodného zákonníka
Rámcová dohoda č. 2/2011
Doplnená
0,00 € DATAMARS, SA Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
5.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.3B
20/33/54E/2314
Doplnená
0,00 € UNICOM Export-Import, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
14.
Jún
2013
Zmluva o prevode hnuteľného majetku
2013_MRK_PO_PO_172
Doplnená
12 132,73 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov
6.
Október
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 23202/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
23202/26120130025
Doplnená
1 381,29 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Slobody 521, Lúčky
26.
September
2016
Kúpna zmluva č. 4/OZ18/ III.Q.2016/EAD
5311-2016-LSR
Doplnená
12 000,00 € BUDOVEC, spol. s r. o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
28.
Október
2015
D O H O D A č. 17/2015/§ 54 -ŠR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
17/2015/§ 54 -ŠR
Doplnená
3 133,51 € Obec Smrečany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš