Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
November
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_20_40_54E_2118
Doplnená
0,00 € Ing. Božena Horosová - BHK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
5.
November
2020
DOHODA číslo: 20/24/54E/1546 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
20/24/54E/1546
Doplnená
0,00 € Katarína Švárna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
5.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3938 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3938
Doplnená
0,00 € Katarína Janovová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
5.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3941 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3941
Doplnená
0,00 € JUDr. Marcel Kohút - advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
5.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3943 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3943
Doplnená
0,00 € JUDr. Marcel Kohút - advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
5.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/43/54E/1635
Doplnená
0,00 € Ing. Arpád Szakal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
5.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/34/54E/3046
Doplnená
0,00 € Gabriel Mihelič Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
5.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/28/54E/1507
Doplnená
0,00 € Miroslav Čunderlík - STOLÁRSTVO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
5.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/7567
Doplnená
0,00 € Václav Špišák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5.
November
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
NSM-4-416/2020
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
5.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7130
Doplnená
0,00 € JUDr. Marián Janočko, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3907 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3907
Doplnená
0,00 € Filip Bocko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
5.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 20/19/54E/2778
Doplnená
0,00 € Radim Grochal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
5.
November
2020
Dohoda číslo: 20/16/54E/5365 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6074/2020
Doplnená
0,00 € Ľudmila Kollárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
5.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2868
Doplnená
0,00 € Bc. András Pál - vedenie účtovníctva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
5.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
20/41/54E/7561
Doplnená
0,00 € Ladislav Huštaty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4.
November
2020
Rámcová dohoda VÚSCH č. 140-2020-RD
140-2020-RD
Doplnená
0,00 € INTRAVENA s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
4.
November
2020
Rámcová dohoda VÚSCH č. 148-2020-RD
148-2020-RD
Doplnená
0,00 € INTRAVENA s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
4.
November
2020
Rámcová dohoda VÚSCH č. 156-2020-RD
156-2020-RD
Doplnená
0,00 € INTRAVENA s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
4.
November
2020
Rámcová dohoda VÚSCH č. 158-2020-RD
158-2020-RD
Doplnená
0,00 € INTRAVENA s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice