Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Apríl
2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
22/30/054/161
Doplnená
20 755,80 € Obec Gemerská Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19.
Apríl
2022
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
22/30/054/163
Doplnená
13 286,40 € Obec Muránska Dlhá Lúka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
19.
Apríl
2022
Príkazná zmluva
9/2022
Doplnená
400,00 € Jaroslav Uhel Stredoslovenské osvetové stredisko
19.
Apríl
2022
Príkazná zmluva
10/2022
Doplnená
100,00 € Miroslav Nohejl Stredoslovenské osvetové stredisko
19.
Apríl
2022
Kúpna zmluva č.05/2022-II.Q.
CRZ-2225-2022-LSR
Doplnená
6 400,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko AMNESIA s.r.o.
19.
Apríl
2022
Príkazná zmluva
11/2022
Doplnená
100,00 € Marián Krnáč Stredoslovenské osvetové stredisko
19.
Apríl
2022
Rámcová dohoda
Z20222783_Z
Doplnená
149 880,00 € Lamitec, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
19.
Apríl
2022
Kúpna zmluva
1928/2022/LSR
Doplnená
43 600,00 € MMM WOOD LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
19.
Apríl
2022
Kolektívna zmluva
1/2022
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociálnych služieb pri „HARMÓNIA“, ZSS HORNÉ ŠTITÁRE „HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre
19.
Apríl
2022
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
23/2022
Doplnená
0,00 € RNDr. Ladislav Hric, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
19.
Apríl
2022
Kúpna zmluva
022022
Doplnená
25 986,00 € Obec Oravská Jasenica Zdenka Miškovčíková
19.
Apríl
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2022 február
22/25/54E/564
Doplnená
0,00 € Jozef Krištofík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
19.
Apríl
2022
Zmluva o terminovanom úvere č. 443/2022/UZ PREKLENOVACÍ ÚVER
443/2022/UZ
Doplnená
363 583,59 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Topoľníky
14.
Apríl
2022
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov ProDomo BYT MD Mierové nám.2545, Malackyh osôb, RD Rakárenská 50A, Malacky
návrh poistnej zmluvy č.4458047140
Doplnená
67,88 € Komunálna poisťovňa,a.s. Centrum pre deti a rodiny Malacky
14.
Apríl
2022
KÚPNA ZMLUVA č. 1543/2022/LSR
1543/2022/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Drevovýroba LUDRUT s.r.o.
14.
Apríl
2022
Kúpna zmluva č.1576/2022/LSR
1576/2022/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL
12.
Apríl
2022
Rámcová kúpna zmluva
299/2022
Doplnená
48 235,55 € Metro Cash & Carry SR s.r.o. Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
14.
Apríl
2022
Rámcová dohoda č. 173/2022 - Chemikálie pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood“, časť K
UPJŠ - 173/2022
Doplnená
1 327,20 € Merck Life Science spol. s r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14.
Apríl
2022
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č.1_2022
10-959/22
Doplnená
0,00 € Mgr. Matěj Steininger Štátne divadlo Košice
14.
Apríl
2022
Rámcová dohoda č. 171/2022 - Chemikálie pre projekty dlhodobého strategického výskumu OPENMED, LISPER a Drive4SIFood“, časť. I: Diagnostické kity
UPJŠ - 171/2022
Doplnená
60 387,70 € BIOTECH s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach