Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-230-00155
22-230-00155
Doplnená
1 410,00 € Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-230-00070
22-230-00070
Doplnená
4 000,00 € Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, n.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-220-00868
22-220-00868
Doplnená
21 900,00 € Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-212-01406
22-212-01406
Doplnená
1 000,00 € Občianske združenie Sine Metu Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-130-01956
22-130-01956
Doplnená
2 000,00 € Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-230-00503
22-230-00503
Doplnená
3 180,00 € Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-242-00373
22-242-00373
Doplnená
2 500,00 € Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, n.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00172
22-311-00172
Doplnená
1 000,00 € Obec Stebník Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
12. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00177
22-311-00177
Doplnená
1 000,00 € Obec Rakovčík Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
9. September 2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-D1-302011AWN2-122-59 zo dňa 21.1.2022
2984/2022
Doplnená
96 678,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ARRIVA Michalovce, a.s.
9. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
A20466016
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kechnec
9. September 2022
Zmluva o poskytnutí služby
644/2022
Doplnená
23 356,66 € Cromwell a. s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-110-00953
22-110-00953
Doplnená
1 900,00 € Karpatskonemecké kultúrne združenie Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-170-00947
22-170-00947
Doplnená
5 000,00 € Karpatskonemecké kultúrne združenie Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
8. September 2022
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2021/RÚVZ Považská Bystrica
01/2021
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
8. September 2022
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/22/18390/001
VP/22/18390/001
Doplnená
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam; Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-244-01423
22-244-01423
Doplnená
5 500,00 € helloGúta Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00183
22-311-00183
Doplnená
1 000,00 € Obec Jarabina Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
8. September 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/44/53G/41
Doplnená
34 009,16 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
8. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-00583
22-120-00583
Doplnená
2 000,00 € Galantské osvetové stredisko Fond na podporu kultury narodnostnych mensin