Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
65
Doplnená
240,00 € JUDr. Peter Múkera ml. Súkromná základná umelecká škola Polomka
12.
Október
2021
Rámcová kúpna zmluva č. 3/2021/IV.Q/02/140
1485/2021/LSR
Doplnená
0,00 € Bio Timber s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
12.
Október
2021
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
21/22/060/117
Doplnená
3 704,44 € Šrolová, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
12.
Október
2021
ZMLUVA O PREVODE ZÁRUK PÔVODU ELEKTRINY Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE
2021/6200/5147
Doplnená
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK RIGHT POWER, a.s.
12.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/04/54E/1481
Doplnená
0,00 € Ladislav Sárközi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
12.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 21-04-2021-IV.Q.-V
CRZ-70123-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice Marian Dibdiak Spracovanie dreva
12.
Október
2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/41/53G/54
Doplnená
24 449,31 € Paterson Group s. r. o. R.S.P. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/22/54E/1296
Doplnená
0,00 € Michal Michalko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
11.
Október
2021
Kúpna zmluva č.19/04/22/2021
5062/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Dezider Bodnár DULBOD
11.
Október
2021
Kúpna zmluva č.5/04/22/2021
5063/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL
11.
Október
2021
Kúpna zmluva č.9/04/22/2021
5064/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice KONTACT SERVIS s.r.o.
11.
Október
2021
Kúpna zmluva
120/04/2021
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo PLUS IN-COME, s.r.o.
11.
Október
2021
Kúpna zmluva č.6/04/22/2021
5065/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice HOLZ - PAL spol. s r.o.
11.
Október
2021
Zmluva o dielo č. 12/2021/VT uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
12/2021/VT
Doplnená
144 562,21 € Reinter, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou
11.
Október
2021
Zmluva číslo 24/2018 - KE o styku s vlečkou
5067/2021/LSR
Doplnená
0,00 € Železnice Slovenskej republiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice
11.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/18/54E/977
Doplnená
0,00 € Ján Fáber Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11.
Október
2021
Kúpna zmluva č.4869/2021/LSR
4869/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava FAFRÁK & FAFRÁK v.o.s.
11.
Október
2021
Kúpna zmluva č.4871/2021/LSR
4871/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Holz-Import-Export s.r.o.
11.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 2/01/IV.Q.2021
7537/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín Juraj Hnát
11.
Október
2021
Kúpna zmluva č.4872/2021/LSR
4872/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Ing. Anton Priščák – JAMF