Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/25/54E/2583 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" opatrenie č. 2
21/25/54E/2583
Doplnená
0,00 € Roman Búšfy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
8.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/43/54E/407
Doplnená
0,00 € Erika Lili Anna Dudáš - lolalil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
8.
Apríl
2021
Zmluva o pôžičke
Z/BTS/DFI/44/2021
Doplnená
350 000,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Letisko Sliač, a.s.
8.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/41/54E/2283 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "prvá pomoc" - Opatrenie 2
21/41/54e/2283
Doplnená
0,00 € Din Nhi Nquyen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8.
Apríl
2021
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 78NSP1000121
Z-135/2021
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice DÓVERA zdravotná poisťovňa,a.s.
8.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/25/54E/2163 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 4A
21/25/54E/2163
Doplnená
0,00 € Miloš Sečeň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
8.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 12-04-2021-II.Q.-V
CRZ-1601-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice Peter Vrba Salix
8.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/15/54E/936 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4.A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/936
Doplnená
0,00 € Igor Bajan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
8.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 2-04-2021-II.Q.-V
CRZ-1591-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice Alexander Remeň REMSTAV
8.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 2
21/23/54E/971
Doplnená
0,00 € Mgr. Romana Kopecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
8.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 19-04-2021-II.Q.-V
CRZ-1608-2021-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice FORESTLINE s.r.o.
8.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A)
21/42/54E/947
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Peter Mach
8.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/22/54E/946 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/22/54E/946
Doplnená
0,00 € Vyparinová Zuzana Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
8.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 5558/2021/LSR
CRZ 5558/2021/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance Vlastimil Michajlov DREVOVÝROBA
8.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A)
21/42/54E/936
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Serdyová Dana
8.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/11/54E/1016
1470_Dohoda
Doplnená
0,00 € Ing. Anna Bartušová - TULANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
8.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/13/54E/1134
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Vladimír Kolodič
8.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/15/54E/934 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4.A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/934
Doplnená
0,00 € Alexandra Štrúbelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
8.
Apríl
2021
dohoda 21/12/54E/1275 prva pomoc
21/12/54E/1275
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Andrej Halász
7.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 8/02/22/2021
4948/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Ján Soveľ