Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov PCÚ Bánovce nad Bebravou
276/2018
Doplnená
16 699,20 € KORD Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
25. August 2023
Dohoda – Erasmus+ - mobilita jednotlivca
1/PhD/2023
Doplnená
820,00 € Mgr. Svitek Szilárd Univerzita J. Selyeho
25. August 2023
Zmluva o dielo č.08/2023
08/2023
Doplnená
4 984,15 € Ján Marek - KRKO Bytový podnik, mestská príspevková organizácia
25. August 2023
Zmluva č. GZ1/2023/08 o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní športovej prípravy žiakov Strednej športovej školy
GZ1/2023/08
Doplnená
0,00 € HK Dukla Trenčín, n.o. Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
25. August 2023
Dodatok č. 3 - Pruské - kanalizácia a ČOV
Dodatok č. 3
Doplnená
12 110 711,39 € STRABAG s.r.o. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. August 2023
Zmluva o poskytovaní zdravotnej činnosti 06/2023/V
93/2023/01
Doplnená
18,20 € ORL medicentrum s.r.o. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný Kubín
25. August 2023
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-141/2023 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-117/2023
VTSÚ-12-141/2023
Doplnená
7 532,60 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie MSM EXPORT, s.r.o.
25. August 2023
Zmluva o nájme
141/2023
Doplnená
35,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Výkup drahých kovov SK,s.r.o. (nájomca)
24. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/11/054/297
Doplnená
85,80 € Mesto Púchov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
24. August 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
91/2023
Doplnená
60,00 € Denisa Kuzmová Gemerské osvetové stredisko
24. August 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
BIP/19/2021-STA
Doplnená
845,00 € Silvia Tóbiás Kosár, PhDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
24. August 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
BIP/20/2021-STA
Doplnená
845,00 € Erika Seres Huszárik, PhDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
24. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/23/054/318
Doplnená
102,66 € Obec Háj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. August 2023
Kúpna zmluva č. 180-OZ09-3.Q.2023-EAD
CRZ 5280-2023-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever STONWOOD, s.r.o.
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
5/109001/2022/ATYP (121/2022/OPII/VA)
Doplnená
1 113 522,06 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo dopravy a výstavby SR v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Výskumná agentúra
24. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/40/054/1556
Doplnená
102,66 € Obec Vyšný Kazimír Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
23. August 2023
Zmluva o dielo SE/2023/16 - skokanský bazén
SE/2023/16
Doplnená
617 997,58 € Tomáš Pohori Vadaš, s.r.o.
23. August 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0052/23
9710/0052/23
Doplnená
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Eva Komáková
23. August 2023
Zmluva o dielo
KÚS-Spr 683/2023
Doplnená
19 997,69 € OUTDOOR WORK, S.R.O. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
23. August 2023
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-138/2023 podľa programu č. VTSÚ-10-113/2023
VTSÚ-12-138/2023
Doplnená
7 857,69 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie STV GROUP a.s.