Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Správca Spoejná škola Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Žilina
9. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejen dostupných služieb č.A21741570
11-186/23
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko,a.s. Štátne divadlo Košice
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-2/2023
58/2023
Doplnená
0,00 € Gemerské osvetové stredisko Slovenská ústredná hvezdáreň
9. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-28/2023
59/2023
Doplnená
0,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Marec 2023
ESET Master License Agreement
ZM00001517
Doplnená
24 175,20 € ESET, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
8. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
2023/020
Doplnená
5 000,00 € VIPmedia EU s. r. o. Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
8. Marec 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
15/2018
Doplnená
96,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Norovce
8. Marec 2023
Dohoda o zabezpečovaní podmienok na vykonávanie zapracovania u zamestnávateľa a poskytnutí príspevku na vykonávanie zapracovania v rámci národného projektu "pomáhame odídencom - opatrenie č. 4"
23/23/054/36
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí rodiny Martin Školská jedáleň, M. R. Štefánika 1, Vrútky
8. Marec 2023
Dohoda o použití SMV.
13.mpr-32-21/2023
Doplnená
14,20 € Jozef CSÁKY Ministerstvo obrany SR
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K02/2023
49/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium v Prešove Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-7/2023
50/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium v Prešove Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby
15_12_2021
Doplnená
0,00 € AGROfarma Šalamon s.r.o. Obec Orlov
8. Marec 2023
Zmluva o účasti na projekte č. 10662/26120130025
č. 10662/26120130025
Doplnená
1 381,29 € Metodicko-pedagogické centru Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana, Námestie A. Cabana 36, Komjatice
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-8/2023
51/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium v Prešove Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Marec 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 5/2223
9013/0098/23
Doplnená
863,00 € Mgr. Martina Lipková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-12/2023
52/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium v Prešove Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP OPĽZ/233/2019
OPĽZ/233/2019
Doplnená
135 595,29 € MŠVVaŠ SR Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana, Námestie A. Cabana 36, Komjatice
8. Marec 2023
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO
Zmluva 8/2023
Doplnená
0,00 € AXATEM Projekt s.r.o. Hrubý Šúr
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-11/2023
53/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium v Prešove Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-10/2023
54/2023
Doplnená
0,00 € Hvezdáreň a planetárium v Prešove Slovenská ústredná hvezdáreň