Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu ochrany prírody
ŠOP SR-Z/219/2021/POP-28
Doplnená
5 000,00 € Ochrana prírody a našich zvykov, n.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
25.
Október
2021
PRO - WOOD, s r.o.
4240-2021-lsr
Doplnená
3 000,00 € PRO - WOOD, s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
25.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu ochrany prírody
ŠOP SR-Z/202/2021/POP-34
Doplnená
5 000,00 € Jasenov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22.
Október
2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q519-511-001-001
Doplnená
89 512,00 € AD Control, s.r.o. Podpoľanie
22.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 171/2021/TnUAD
171/2021/TnUAD
Doplnená
367 018,80 € ECM Systems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 172/2021/TnUAD
172/2021/TnUAD
Doplnená
642 840,00 € KVANT spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22.
Október
2021
Zmluva o dielo
205-2021
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
22.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 170/2021/TnUAD
170/2021/TnUAD
Doplnená
74 280,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22.
Október
2021
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Inšpektorát práce Nitra
22.
Október
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1199635602
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komárno
21.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SCP_ZM_A18112239_2021
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Športové centrum polície
21.
Október
2021
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2021/003568-009
SITB_ZM_SE-VO2-2021-003568-009_2021
Doplnená
19 789,20 € flex-it, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
21.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/23/54E/1737
Doplnená
0,00 € Ing. Ján Lučanský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
21.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/42/54E/1457
Doplnená
0,00 € Dana Matheiselová Končiková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
21.
Október
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
21/30/054/350
Doplnená
19 445,40 € Mesto Jelšava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
21.
Október
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
21/30/054/356
Doplnená
8 090,16 € Obec Sirk Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
21.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 37/01/IV.Q.2021
7553/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín BOS-POR AGRO s.r.o.
21.
Október
2021
Kúpna zmluva č. 36/01/IV.Q.2021
7555/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín ADO-Service, s.r.o.
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/43/54E/622
Doplnená
0,00 € Tivadar Krausz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
20.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/46/54E/1685
Doplnená
0,00 € Aleš Gábor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok