Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
November
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A15944816
273/2020
Doplnená
10,00 € Orange Slovensko, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11.
November
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A15967264
274/2020
Doplnená
15,00 € Orange Slovensko, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
11.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/7510
Doplnená
0,00 € VIJA Slovakia s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2874
Doplnená
0,00 € Ivan Mudrák MUDRÁK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
11.
November
2020
Dohoda číslo: 20/18/54E/2058 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/54E/2058
Doplnená
0,00 € Michal Trudman Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Bpodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7067
Doplnená
0,00 € FUNNY, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
November
2020
Dohoda č. 20/35/54E/2459 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/35/54E/2459
Doplnená
0,00 € Ivanna Madrová - Súkromná zubná technika Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
10.
November
2020
DOHODA číslo: 20/24/54E/1556 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" Opatrenie č. 3B
20/24/54E/1556
Doplnená
0,00 € LB team, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
10.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7173
Doplnená
0,00 € Mgr. art. Martin Šenc Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/05/54E/2539
Doplnená
0,00 € Zoltán Molnár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
10.
November
2020
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/27/54E/2574
Doplnená
0,00 € Jozef Ďurček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
10.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/05/54E/2544
Doplnená
0,00 € Ľudovít Kelecsényi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
10.
November
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/32/54E/1508
Doplnená
0,00 € Ing. arch. Stanislav Bánovský BASTA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
10.
November
2020
Kúpna zmluva VÚSCH č. 199-2020-KZ
199-2020-KZ
Doplnená
25 931,93 € PHAMA GROUP, a. s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
10.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/43/54E/1640
Doplnená
0,00 € Anežka Lörinczová RoSi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
10.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/43/54E/1630
Doplnená
0,00 € Ing. Jozef Mlynár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
10.
November
2020
Dohoda číslo: 20/16/54E/5370 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6097/2020
Doplnená
0,00 € Miloš Ilčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
10.
November
2020
Dohoda číslo: 20/16/54E/5388 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc – Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6099/2020
Doplnená
0,00 € Ľuboš Kudry Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
10.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/34/54E/3023
Doplnená
0,00 € Jadlovský Róbert Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
10.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2861
Doplnená
0,00 € E-POWER SERVICES, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice