Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/11/060/73
Doplnená
4 279,00 € Bc.Martina Tomaníková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/11/060/70
Doplnená
4 279,00 € MUDr. Vladimír Vician Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/11/060/74
Doplnená
8 558,00 € Marika Janek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/11/060/71
Doplnená
4 279,00 € Tatiana Kapušová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
21. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/11/060/72
Doplnená
17 116,08 € Ing. Mária Bačíková - EFE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
9/2023
Doplnená
0,00 € Mária Jakubiková Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Zmluva o dielo J. Krasula RJ 23.03.2023
2023-045
Doplnená
150,00 € Jozef Krasula Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
21. Marec 2023
Zmluva o dielo a poskytnutí služieb
19/23
Doplnená
199 646,96 € KOLAS s.r.o. Národná transfúzna služba SR
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
10/2023
Doplnená
0,00 € Dominika Pastiráková Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
11/2023
Doplnená
0,00 € Mária Puchalová Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
12/2023
Doplnená
0,00 € Fiterová Helene Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
21. Marec 2023
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
23/46/054/104
Doplnená
2 464,56 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
20. Marec 2023
Zmluva o Platobnej karte
20032023
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
18. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
25/22
Doplnená
0,00 € Ekobam, s. r. o. Základná škola s materskou školou Antona Matulu, Sebechleby 145
17. Marec 2023
Kúpna zmluva -Nábytok do Biológie
116/2023
Doplnená
15 249,60 € JAVA NÁBYTOK s.r.o. Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
17. Marec 2023
Zmluva o nájme
46/2023
Doplnená
26,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
17. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
1/2023
Doplnená
100,00 € GMOS Rimavská Sobota Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota
17. Marec 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky
113/2017/SEČ
Doplnená
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Slovenská inovačná a energetická agentúra
17. Marec 2023
Licenčná zmluva č. U1883/2014
U1883/2014
Doplnená
439,00 € MADE spol. s r.o. Obecný technický podnik Staškov
16. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/44/060/47
Doplnená
8 558,00 € Ján Džubák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves