Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Zmluva o úvere CarCredit 4145805567
4145805567
Doplnená
0,00 € UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. September 2023
dodatok_c_1_city_light_slovakia_s_r_o
KZ_002/2023
Doplnená
83 954,40 € CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Obec Kapušany
11. September 2023
K - ŠKOLE Poistná zmluva
OcÚRák-233/2023
Doplnená
84,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Rákoš
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 022
022
Doplnená
1,00 € FIN, spol. s r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
8. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 24/2023
24/2023
Doplnená
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača Izabela Margaret Zagrapanová v.z. zákonného zástupcu Kristína Zagrapanová
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z012023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
8. September 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu- RÚŠSTN-OE-2023/0259/1-POR-4
011/2023/RUSSTN
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Spojená škola internátna Trenčín
8. September 2023
Kúpna Zmluva 2/2023
32/2023
Doplnená
20 536,80 € Mettler - Toledo s.r.o. Puncový úrad SR
8. September 2023
Poistná zmluva
22ZML0127
Doplnená
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Creative Industry Košice, n. o.
8. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve 15/2023
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve 15/ 2023
Doplnená
0,00 € ZO OZ DLV pri SOŠ V Žarnovici Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z012022
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
8. September 2023
Poistná zmluva
22ZML0128
Doplnená
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Creative Industry Košice, n. o.
8. September 2023
Kúpna zmluva č. Z/141/2023
Z/141/2023
Doplnená
11 025,00 € Wilde, s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
7. September 2023
Zmluva č. 01/DV/2019 o duálnom vzdelávaní
DV 01/DV/2019
Doplnená
0,00 € TESCO STORES SR, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
7. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
TvU_2023_Re_143
Doplnená
720,00 € Žaneta Hádeková -Vendingcaffe Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
UVVaUVTOS-01902/32-NR-2023-1
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra
7. September 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Havarijné poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet"
15/2023
Doplnená
342,26 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum pre deti a rodiny Štúrovo
7. September 2023
Zmluva MODERNEOBCE.SK
23/2023
Doplnená
0,00 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Mojš
6. September 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p.
23/2023
Doplnená
0,00 € Obec Vinodol Zuzana Pavlová
6. September 2023
Z M L U V A č. E4379 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
302023
Doplnená
217 594,00 € Environmentálny fond Obec Vojčice