Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/13/54E/1335
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Jurica Jakub
19.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/16/54E/1907 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
3998/2021
Doplnená
0,00 € INKUS, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
16.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/12/54E/1619
21/12/54E/1619
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Kevin Kollár
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/46/54E/1031 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21_46_54E_1031
Doplnená
0,00 € Jozef Skurka ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
16.
Apríl
2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/27/54E/913
Doplnená
0,00 € Ján Rozemberg Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
16.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/41/54E/2444 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/41/54E/2444
Doplnená
0,00 € Katarína Sabolová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/28/54E/621 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
D O H O D A číslo: 21/28/54E/621
Doplnená
0,00 € JOKER LUXURY BARBER s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
16.
Apríl
2021
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚDZS
7/2021
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
16.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/15/54E/1046 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 4A v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/1046
Doplnená
0,00 € Róbert Virág - R.V Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Apríl
2021
Záložná zmluva č. 400/192/2019
400/192/2019/ZZ
Doplnená
785 707,00 € IC Holding, s.r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania
15.
Apríl
2021
Zmluva o spolupráci - opravy a údržby MV
Zmluva o spolupráci - opravy a údržby MV
Doplnená
0,00 € LB AUTOS s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 4792/2021/LSR
4792/2021/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Zvoimpex, s.r.o.
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 23/II.Q/2021/07
2213/2021/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Kloboucká lesní s.r.o.
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 9/2021/II.Q/02/360
1382/2021/LSR
Doplnená
6 250,00 € DREVOTRADE, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
15.
Apríl
2021
Zmluva o prenájme obchodnej platformy a o sprostredkovaní ID 745614
DZ142021
Doplnená
0,00 € Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
15.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Trstená na Ostrove
Doplnená
0,00 € Obec Trstená na Ostrove Štatistický úrad SR
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č.2
21/42/54E/937
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Andrej Tatár
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2722 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/2722
Doplnená
0,00 € Radomír Hockicko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/13/54E/1311
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Iveta Hricková - Beauty salón, Koral Rose
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1690 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
D O H O D A číslo: 21/36/54E/1690 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
Doplnená
0,00 € Matejová Jarmila Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad