Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Apríl
2022
Opakovaná nájomná zmluva
05/2022
Doplnená
158,00 € Obec Mad Ladislav Nagy
29.
Apríl
2022
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-57/2022 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-37/2022
VTSÚ-12-57/2022
Doplnená
4 062,15 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie STV GROUP a.s.
29.
Apríl
2022
Dodatok č. 2 k Dohode č. 20/41/54U/50
20/41/54U/50
Doplnená
0,00 € Bc. Monika Bullová - Fressia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
Apríl
2022
Zmluva o dielo
N ZVJS-00813/32-TN-2022
Doplnená
7 137,00 € Lukáš Spuchľák Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
28.
Apríl
2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 024-Z/2022
024-Z/2022
Doplnená
1 608 263,00 € Slovensko IT, a.s Úrad pre verejné obstarávanie
28.
Apríl
2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
CUZ-ZM-1-18/2022
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum účelových zariadení
28.
Apríl
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených č. 52295044-09042021
52295044-09042021
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. SN TRANSPORT s.r.o.
28.
Apríl
2022
Kúpna zmluva
CDRTO/2022/00148-1
Doplnená
14 376,00 € Mootorbox s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Topoľčany
28.
Apríl
2022
Zmluva o nájme
0132022
Doplnená
120,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Milada Malinová (nájomca)
28.
Apríl
2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, ZMLUVA UNIZA ČÍSLO: 2020-1-SK01-KA103-077807_ VÝUČBA 104.
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, ZMLUVA UNIZA ČÍSLO: 2020-1-SK01-KA103-077807_ VÝUČBA 104.
Doplnená
705,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - zamestnanec
28.
Apríl
2022
Poistná zmluva č. 2407171564
2407171564
Doplnená
810,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská akadémia vied
28.
Apríl
2022
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu-DIGI TV uzatvorená podľa §43 zákona č.610/2003 Z.z
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu-DIGI TV uzatvorená podľa §43 zákona č.610/2003 Z.z
Doplnená
9,60 € DIGI SLOVAKIA s.r.o Domov seniorov ARCHA
28.
Apríl
2022
Zmluva o dielo č.2/2022 "Novostavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľký Blh"
Zmluva o dielo č.2/2022
Doplnená
74 214,19 € banet, s.r.o. Obec Veľký Blh
28.
Apríl
2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení umeleckého vystúpenia
2020/23
Doplnená
0,00 € Umelecký súbor Lúčnica Púchovská kultúra, s. r. o.
28.
Apríl
2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z-OPP2022/5
Doplnená
0,00 € O 2 Business Services s.r.o. Kunsthalle Bratislava
27.
Apríl
2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Symetrický prístup k službe MPLS VPN - R8
65/2022
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27.
Apríl
2022
Zmluva o poskytovaní služieb - Symetrický prístup k službe MPLS VPN - IP
66/2022
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
27.
Apríl
2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/15/53G/13
Doplnená
42 709,29 € Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
27.
Apríl
2022
Licenčná zmluva
ZM2029137
Doplnená
59,40 € Rozhlas a televízia Slovenska Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v
27.
Apríl
2022
zmluva o poskytovaní verejných služieb
A7745890
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko,a.s Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra