Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Zmluva o poskytovaní služby
ZML_666_2022
Doplnená
23 280,00 € Stanislav Bohdan Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
29. September 2022
Nájomná zmluva č.82022
82022
Doplnená
350,00 € Mário Jobb Správa cestovného ruchu Senec s,r.o.
29. September 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
Doplnená
0,00 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Poprad Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Poprad
29. September 2022
Oprava miestnej komunikácie "Dolný koniec" v obci Dekýš
13/2021
Doplnená
43 796,30 € RENOVIA s.r.o. Obec Dekýš
13. September 2022
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/22/00179/009
242/2022
Doplnená
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
28. September 2022
Zmluva o nájme pozemku
5/2017
Doplnená
47,00 € Imrich Horváth Obec Tehla
28. September 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce
2022/17
Doplnená
1 752,00 € Šromovský Dušan Obec Ihľany
28. September 2022
Zmluva o nájme
1042022
Doplnená
34,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) balance you,s.r.o. (nájomca)
27. September 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO
10/9/2022
Doplnená
147 493,54 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Obec Moravské Lieskové
27. September 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
20200228
Doplnená
0,00 € 1.Humenská s. r. o. KEZ, s. r. o.
27. September 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
20200831
Doplnená
294,56 € 1. Humenská s.r.o. Humenská energetická spoločnosť, s. r. o.
27. September 2022
Rámcová zmluva o poskytnutí tovarov a služieb
20220302
Doplnená
10 038,00 € DGD Trade s. r. o. 1. Humenská s.r.o.
27. September 2022
Zmluva o dielo 1/2022
1/2022
Doplnená
1 512 386,27 € EUROVIA SK, a. s. Obec Veľký Horeš
27. September 2022
Poskytovanie podpory vo forme realizácie Vegetačných prvkov bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy o PP prostredníctvom Zhotoviteľa.
SAŽP ORP/ZO/2019/121
Doplnená
16 274,12 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Komárno
26. September 2022
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Komenského v Komárno
2033/835/ORaŽP/2022
Doplnená
1 018 427,71 € Darton s.r.o. Mesto Komárno
23. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Doplnená
60,00 € Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin Spoločenstvo vlastníkov bytových a nebytových priestorov "Hodžova 14,16,18
26. September 2022
Zmluva č. 10NSP2000122 o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10NSP2000122
Doplnená
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. September 2022
Zmluva č. 2022/13 o prenájme kyslíka
č. 202/13
Doplnená
24,75 € Milan Mršťák Oravská poliklinika Námestovo
26. September 2022
Zmluva o dielo
20211108
Doplnená
7 488,80 € DGD Trade s. r. o. 1. Humenská s.r.o.
26. September 2022
Zmluva o vedení tvorivých dielní uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
110/2022
Doplnená
300,00 € Matej Pisca Gemerské osvetové stredisko