Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 13_III.Q_2024_07
004463/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Dominik Mikláš - Drevokom
3. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 15_III.Q_2024_07
004465/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Ľuboš Púčik - DREVIL
2. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 167-2024
CRZ 4227-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever BIOFOREST, s.r.o.
2. Júl 2024
Zmluva č. 6348/2024-420 o love zveri a odpredaji diviny
CRZč.4102/2024/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícka spoločnosť DUBINA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
2. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie A24215138 a 44/2024/M SNP
A24215138 a 44/2024/M SNP
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Múzeum SNP
2. Júl 2024
Kúpna zmluva
4342/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič EKOSPOL Vranov s r. o.
2. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 18 05 2024 IIIQ
Kúpna zmluva č. 18 05 2024 IIIQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč JERAS, s.r.o.
2. Júl 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
D005_24
Doplnená
0,00 € Judith Sánchez Ruiz Divadlo Štúdio tanca
2. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 19_III.Q_2024_07
004470/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie POVER 45, s. r. o.
2. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 25_III.Q_2024_07
004476/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie WTW, s.r.o.
2. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 2/OZ01/III.Q.2024
004339/2024/LSR
Doplnená
13 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty KASE, s.r.o.
2. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 19 05 2024 IIIQ
Kúpna zmluva č. 19 05 2024 IIIQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč KOFUS TRADE s.r.o.
1. Júl 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-117/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-93/2024
VTSÚ-12-117/2024
Doplnená
14 744,54 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
1. Júl 2024
DOHODA O UKONČENÍ NÁJMU POZEMKOV založeného nájomnou zmluvou č. 50/07/Nn/2014-Pozemky z 24.11.2014
4280/2024/LSR
Doplnená
0,00 € Lesné pozemkové spoločenstvo Ivanovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie
1. Júl 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-118/2024 podľa programu č. VTSÚ-10-94/2024
VTSÚ-12-118/2024
Doplnená
9 578,02 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie STV GROUP a.s.
1. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Doplnená
0,00 € Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
28. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní PAPS
0004/2024/APSD
Doplnená
20,00 € MUDr. Karlubík Anton, s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa
1. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/52
OPKZP-PO1-SC111-2021-72/52
Doplnená
227 554,86 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Jedľové Kostoľany
28. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní PAPS
0005/2024/APSD
Doplnená
20,00 € MEDINTEL s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa
1. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 166-2024
CRz 4226-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever Bio Timber, s.r.o.