Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme
72/2024
Doplnená
26,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
5. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii podujatia
Z(MEM07/2024)-2024/01
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100260254C
Doplnená
0,00 € VSE. a.s. Obec Mirkovce
4. Apríl 2024
Zmluva na krátkodobý prenájom priestorov_Cristian Rotaru
35/2024
Doplnená
290,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Cristian Rotaru
4. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 34 05 2024 IIQ
KÚPNA ZMLUVA č. 34 05 2024 IIQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč DREVOIMPORT s.r.o.
4. Apríl 2024
DOHODA č. 036/2024/VV o krátkodobom prenájme priestorov Domu kultúry a zabezpečení služieb
036/2024/VV
Doplnená
731,00 € JANPET music s.r.o. Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
4. Apríl 2024
Nájomná zmluva
9/2024
Doplnená
44,00 € Základná škola s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica Štefan Pintér
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2250/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Peter Dianiška
4. Apríl 2024
Odobratie a likvidácia vyradených zbierkových predmetov z Fondu materiálu a Pomocného fondu
VHÚ-36-16/2024, prílohy č.2,3
Doplnená
0,00 € Robus s.r.o. Vojenský historický ústav
4. Apríl 2024
26/2024 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
26/2024
Doplnená
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Liptovská Teplička
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2453/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič GREEN FOREST PRODUCTION s.r.o.
4. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 00049/2023/SOŠOaSMT
00049/2023/SOŠOaSMT
Doplnená
0,00 € BePoRez, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemkov uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
157/UNB/2024
Doplnená
66,67 € Univerzitná nemocnica Bratislava Záchranná zdravotná služba Bratislava
3. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 31/OZ01/II.Q.2024
002396/2024/LSR
Doplnená
24 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty RAIMEX spol. s r.o.
3. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 12/OZ01/II.Q.2024
002389/2024/LSR
Doplnená
3 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty InnWood s.r.o.
3. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 27 05 2024 IIQ
KÚPNA ZMLUVA č. 27 05 2024 IIQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč POVER 45, s.r.o.
2. Apríl 2024
Poistná zmluva
5190060224
Doplnená
225,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Centrum voľného času, Rakúsy 81
2. Apríl 2024
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady
Doplnená
0,00 € JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA KÚPELE SLIAČ a.s.
2. Apríl 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
219/UDD/2024
Doplnená
0,00 € Štátna pokladnica Slovenské národné divadlo
2. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 95-2024
CRZ 2074-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever VSSG Biomasa, s.r.o.