Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2023
DODATOK č. 1 k zmluve č. 7/PL/2009 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
DODATOK č. 1 k zmluve č. 7/PL/2009
Doplnená
0,00 € Spolok Slovákov v Poľsku/Towarzysteo Slowaków w Polsce Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
27. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Doplnená
0,00 € Mgr. Mešárová Mariana Súkromná spojená škola, Biela voda
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.3612/2011/LSR
3612-2011-LSR
Doplnená
150,00 € Jaroslav Vaško LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
24. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresného kola súťaže „Dejepisná olympiáda“, „Biologická olympiáda“ a „Hviezdoslavov Kubín“ základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií okresu Brezno, v školskom roku 2022/2023
RÚŠS-BB-31/23
Doplnená
670,00 € Centrum voľného času Regionálny úrad školskej správy, Banská Bystrica
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21838944
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
24. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zakonníka v znení neskorších predpisov
ZLP-VT-2023-0380
Doplnená
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS Obec Vysoká
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
130/2023
Doplnená
0,00 € Michal Ač Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
131/2023
Doplnená
0,00 € Jana Žďárská Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
119/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Adriena Ondrášková, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
120/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Pavol Rapavý Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
121/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Peter Dolinský Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
122/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Daniela Rapavá Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na zabezpečenie vykonania odborných metód na prispôsobenie sa novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí
Z m l u v a č. 1/2023/SPODaSK
Doplnená
16 200,00 € Familian o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
123/2023
Doplnená
0,00 € doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
124/2023
Doplnená
0,00 € Marek Harman Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
125/2023
Doplnená
0,00 € prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
117/2023
Doplnená
0,00 € Ladislav Druga Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
126/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Pavol Ďuriš Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
127/2023
Doplnená
0,00 € doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
23. Marec 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
118/2023
Doplnená
0,00 € RNDr. Ján Kráľ, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň