Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Kúpna zmluva č. 333/18/III/2023
5535-2023-LSR
Doplnená
0,00 € BRUSTER s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. September 2023
Rámcová dohoda
179/09/2023/SCKSK (Z20239009_Z)
Doplnená
13 999,20 € RIZNER s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
19. September 2023
Darovacia zmluva
DODML/2023/16
Doplnená
50,00 € Marián Pribila Spojená škola, Sekule 119, Sekule
18. September 2023
Zmluva o ubytovaní
55-2023-BB
Doplnená
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Polyfunkčný objekt SZU v BB Marián Andrášik
18. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023/62
Doplnená
1 008,00 € Získaj nové krídla, o.z. Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava
18. September 2023
Zmluva o nájme 09/2023
Zmluva o nájme 09/2023
Doplnená
497,34 € Prvý Zvolenský pivovar s.r.o Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen
18. September 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
14
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
18. September 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
20.prlog-68-66/2023
Doplnená
51,40 € Katarína SPODNÍKOVÁ Ministerstvo obrany SR
18. September 2023
Zmluva číslo A/252/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Lúčka-Cintorín Lúčka
A/252/2023
Doplnená
11,70 € Obec Lúčka Martin Plavčan
18. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/46/054/1223
Doplnená
1 642,56 € Centrum voľného času, Rakúsy 81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
18. September 2023
Kúpna zmluva č 02/07/2023
005517/2023/LSR
Doplnená
0,00 € Poľovnícke združenie Bezovec Nová Lehota LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie
6. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
T-5/2023
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola, Slov. partizánov 1129/49, Považská Bystrica Ing. Erich Hojčka
14. September 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 03/2023
Dohoda o používaní SMV č. 03/2023
Doplnená
0,00 € PhDr. Viera Havašová Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
14. September 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
167/2023
Doplnená
0,00 € Ing. Rastislav Gajdošík Slovenská ústredná hvezdáreň
14. September 2023
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
166/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Jana Chesley, Phd. Slovenská ústredná hvezdáreň
14. September 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 04/2023
Dohoda o používaní SMV č. 04/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Dagmar Chorogwická Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
14. September 2023
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla č. 01/2023
Dohoda o používaní SMV č. 01/2023
Doplnená
0,00 € Mgr. Patrícia Gallerová Centrum poradenstva a prevencie, Mučeníkov 4, Kežmarok
14. September 2023
Dodatok č. 29 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1256_2005 zo dňa 31.05.2005
22/2023 TT
Doplnená
0,00 € Tatra banka, a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
14. September 2023
DODATOK č. 3 k Zmluve o poskytovaní praktického vyučovania zo dňa 31.08.2016
43/2023
Doplnená
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Centrum sociálnych služieb v Poprade
14. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/40/054/1611
Doplnená
4 932,00 € Obec Čaklov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou