Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/2815 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/37/54E/2815
Doplnená
0,00 € Daniel Kruželák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Apríl
2021
§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.4B
21/12/54e/1546
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Peter Gajdoš
26.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4A
21/07/54E/749
Doplnená
0,00 € Štefan Petržala PS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
26.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Stará Bystrica
Doplnená
0,00 € Obec Stará Bystrica Štatistický úrad SR
26.
Apríl
2021
Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
50/2021
Doplnená
0,00 € MUDr. Filip Pekár, PhD., FETCS Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
26.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/13/54E/1426
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín GADUKO, s.r.o.
26.
Apríl
2021
Dohoda číslo: 21/11/54E/1145
1667_Dohoda
Doplnená
0,00 € Matej Janíček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
23.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie. č.4 (A)
21/42/54E/1076
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Miriam Juhaščiková
23.
Apríl
2021
Rámcová dohoda
Z20217576_Z
Doplnená
4 198,80 € Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
23.
Apríl
2021
DOHODA číslo : 21/31/54E/622 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/31/54E/622
Doplnená
0,00 € Ivan Stieranka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/12/54E/1823 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1, 3A a 3B
21/12/54E/1823
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Lady look s.r.o.
22.
Apríl
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9/26/2021
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa
22.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 24/II.Q/2021/07
2218/2021/LSR
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Pavol Mik - TIMBER WOOD
22.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
Z20216971_Z
Doplnená
99 999,98 € Unique Medical s. r. o. Mesto Dobšiná
22.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_21_40_54E_944
Doplnená
0,00 € Patrik Šesták Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/37/54E/3012 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A) podľa §54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 21/37/54E/3012 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4 (A) podľa §54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Doplnená
0,00 € Matúš Luterančík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
21.
Apríl
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/1467
Doplnená
0,00 € Michal Moskál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
21.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č.2
21/42/54E/1072
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Teodor Tóth
21.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 14/í 8/11/2021
1021-2021-LSR
Doplnená
18 600,00 € Juraj Pecník-JP HOLZ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
21.
Apríl
2021
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom palivových MOL Group GOLD kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s.(ďalej ako "Zmluva") uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 z. č. 513/1993 Zb. Obchod. zák. v znení neskorších predpisov
05/2021
Doplnená
1 076,67 € SLOVNAFT, a.s., Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania