Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Máj
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/23/54E/367
Doplnená
339,90 € Dušan Obuch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
9.
Máj
2022
Protipovodňová ochrana na Balážovom potoku
ZoD_319_2022
Doplnená
2 591 357,48 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
9.
Máj
2022
Protipovodňová ochrana v povodí toku Malina
ZoD_320_2022
Doplnená
1 899 858,64 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Vojenské lesy a majetky SR, š. p.
9.
Máj
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených č. 01062021-31122022-14
01062021-31122022-14
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. Tamás Szilassi, Martin Farkas, Dániel Šnírer
9.
Máj
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/09/54E/336
Doplnená
339,90 € Jozef Hanák DESIGN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
9.
Máj
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/20/54E/167
Doplnená
698,35 € Jana Kacová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
9.
Máj
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/24/54E/199
Doplnená
164,10 € Mgr. Ľudmila Maitnerová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
9.
Máj
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených č. 01092021-30112021-18A
01092021-30112021-18A
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. Mariann Tóth
9.
Máj
2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. zmluvy: A5382330
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. zmluvy: A5382330
Doplnená
363,50 € Orange Slovensko, a.s. Obec Hrabušice
6.
Máj
2022
Zmluva o ubytovaní
CPBB_ZM_038-2022_2022
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ladislav Péter
6.
Máj
2022
Zmluva o nájme telocvične
202205
Doplnená
0,00 € Norbert Grofčík Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
6.
Máj
2022
Zmluva o výpožičke
01/2022
Doplnená
0,00 € Reedukačné centrum, Biele Vody Spojená škola internátna
6.
Máj
2022
Dohoda Príspevok na podporu SZČO
22/09/54E/340
Doplnená
339,90 € Peter Kližan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
4.
Máj
2022
Zmluva o nájme
0212022
Doplnená
515,50 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) La Pointe,OZ (nájomca)
5.
Máj
2022
Zmluva o nájme
0222022
Doplnená
30,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Mgr. Vilma Dušičková (nájomca)
5.
Máj
2022
ZoD SZŠ Rožňava Odstránenie stavby "Šatňa"
SZŠ_Rožňava_05_2022
Doplnená
15 061,00 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
5.
Máj
2022
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca NR SR
61/2022 K NR SR
Doplnená
0,00 € Jozef Kanuščák, poslanec NR SR Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
4.
Máj
2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
173/2022
Doplnená
0,00 € Gavalda Ondrej Divadelný ústav
4.
Máj
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených č. 48256978-04062018
48256978-04062018
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. CARGO AGENTS s.r.o.
4.
Máj
2022
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
Doplnená
0,00 € Bytové hospodárstvo, s.r.o. Mesto Revúca