Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2879
Doplnená
0,00 € BaDaK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
13.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/13/54E/4291
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ing.arch. Tomáš Brindza
13.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/7589
Doplnená
0,00 € Jana Lachová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/05/54E/2561
Doplnená
0,00 € Zoltán Vedrödy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
13.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2911
Doplnená
0,00 € RVZ MONT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
13.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2906
Doplnená
0,00 € Ing. Jana Bérešová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
13.
November
2020
§54e Dohoda o poskytnutí príspevku v rámci projektu Prvá pomoc opatrenie č.2
20/12/54E/4044
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Slavomír Cagáň
13.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7143
Doplnená
0,00 € Ing. Miroslav Pekár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13.
November
2020
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+1
2020-1-NL01-KA229-064499_4
Doplnená
32 556,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Základná škola - Grundschule
13.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7074
Doplnená
0,00 € Ladislav Bán Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Bpodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7123
Doplnená
0,00 € Tchimo, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/09/54E/2253 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
Dohoda č. 20/09/54E/2253
Doplnená
0,00 € Pavol Štefke Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
12.
November
2020
Poistná zmluva
SNM-MUK-INÉ-2020/2977
Doplnená
437,54 € Generali Poisťovňa, a.s. Slovenské národné múzeum
12.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/7576
Doplnená
0,00 € Samuel Findorák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/7599
Doplnená
0,00 € Očianske združenie Rovás Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
November
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
ÚCL-98-11/2020
Doplnená
0,00 € Peter STOLIČNÝ Ministerstvo obrany SR
12.
November
2020
Licenčná zmluva
528/Č/2020
Doplnená
0,00 € LITA, autorská spoločnosť Slovenské národné divadlo
12.
November
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/7208
Doplnená
0,00 € Monika Bartošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/7608
Doplnená
0,00 € MULLDEX s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/13/54E/4318
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Miroslava Draková