Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202120400_Z
Doplnená
53 964,00 € AUTO NITRA, spol. s r.o. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
28.
Október
2021
Dohoda o vykonávaní opatrení SPODaSK
7 2021
Doplnená
94,80 € Miroslava Holická Centrum pre deti a rodiny Pezinok
26.
Október
2021
návrh poistnej zmluvy-RD J.Kubinu 38, Malacky
4419013562
Doplnená
154,00 € Komunálna poisťovňa,a.s. Centrum pre deti a rodiny Malacky
28.
Október
2021
Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o koňa
156/2021/UVLF
Doplnená
3 540,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Soňa Naďová
22.
Október
2021
Zmluva o pripojení na zariadenie a poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
574/3923/2021
Doplnená
3 336,00 € SiNET A01 s.r.o. Spojená škola, Poprad
22.
Október
2021
Zmluva o pripojení na zariadenie a poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb
575/3806/2021
Doplnená
3 336,00 € SiNET A01 s.r.o. Spojená škola, Poprad
29.
Október
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/19/054/109
Doplnená
3 700,00 € biely orgován, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
29.
Október
2021
Z M L U V A č. E967 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
E967 08U03
Doplnená
75 000,00 € Environmentálny fond Obec Chľaba
28.
Október
2021
Zmluva o zabezpečení údržby, prevádzky a aktuálnych licencií na prevádzku informačných systémov a dátových centier Dopravného úradu
13450/2021/OLP/RP-8
Doplnená
250 545,00 € 3S.sk, spol. s.r.o. Dopravný úrad
28.
Október
2021
Zmluva o dielo
ÚVTOS-49/32-2021
Doplnená
14 809,68 € OKNO FINAL spol s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
27.
Október
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/26/54E/1427
Doplnená
0,00 € Ľubomír Blaško - Ľ.B. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
27.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/05/54E/1112
Doplnená
0,00 € Jana Pénerová-Jana Pener Studio Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
27.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/13/54E/1926
Doplnená
0,00 € Andrea Uharčeková MANIKURA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
27.
Október
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/23/054/68
Doplnená
3 487,00 € Spojená škola Turčianske Teplice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
27.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/25/54E/4126
Doplnená
0,00 € Juraj Melišík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
27.
Október
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
110/VŠMU/2021
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Vysoká škola múzických umení
27.
Október
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/43/054/554
Doplnená
3 700,00 € JAKON PLUS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
27.
Október
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/19/54E/2021
Doplnená
0,00 € Denis Sloboda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
27.
Október
2021
Zmluva o Elektronickej Identite
ESC0000003168
Doplnená
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komárno
28.
Júl
2021
Rámcová zmluva o nájme hnuteľných vecí a poskytovaní plnení SE-OHZ2-2021/003795-001
SE_ZM_SE-OHZ2-2021-003795-001_2021
Doplnená
2 478 876,00 € ALGECO s. r. o SE MV SR