Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Máj
2020
Nájomná zmluva - pozemky
Nájomná zmluva č. 4 150-05 2019
Doplnená
1 131,00 € Urbársko lesné spoločnosti Velčice, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
30.
December
2021
Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému č. 106/2021
106/2021
Doplnená
1 239 288,00 € DITEC, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
28.
August
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov PCÚ Bánovce nad Bebravou
276/2018
Doplnená
79 396,80 € KORD Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
25.
November
2020
Zmluva o pripojení do vládnej dátovej siete GOVNET a o poskytnutí súvisiacich výkonov
150-2020/2597-9965
Doplnená
27 130,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
19.
Január
2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 35628391/1/22
569
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum pre deti a rodiny Nitra
20.
Január
2022
Bentley SELECT Program Agreement
01384/2022/OLP-08
Doplnená
3 185,00 € Bentley Systems International Limited, Ltd Dopravný úrad
20.
Január
2022
Kolektívna zmluva
2022-2023
Doplnená
0,00 € ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Spojenej škole Spojená škola, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7
19.
Január
2022
Rámcová dohoda
6/2022
Doplnená
0,00 € UNOMED spol. s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
19.
Január
2022
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla Ifjú Szivek
2022/001/ZVP001
Doplnená
3 500,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.
19.
Január
2022
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/011-03/2020 K NR SR
Doplnená
76 475,00 € Mgr. Stanislava Čepková Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
18.
Január
2022
Medziinštitucionálna dohoda 2020-2022 medzi inštitúciami v Programových a Partnerských krajinách č. 9013/0007/22
9013/0007/22
Doplnená
0,00 € Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas Slovenská technická univerzita v Bratislave
18.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
Doplnená
2 527,80 € Ľudmila Lodňáneková Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
18.
Január
2022
Dohoda o sporných nárokoch
D3/2022
Doplnená
0,00 € Bc. Soňa Palušová Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
17.
Január
2022
Dodatok č. 2 k Dohode č. 21/36/054/505 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestn
Dodatok č. 2 k Dohode č. 21/36/054/505
Doplnená
0,00 € DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
14.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/43/54E/5
Doplnená
0,00 € Soňa Hangurbadžová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
14.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/22/54E/8
Doplnená
0,00 € Dušan Šarišský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
12.
Január
2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1121260
23/2021
Doplnená
29 580,00 € Energie2, a.s. Spojená škola, Čadca
12.
Január
2022
Kolektívna zmluva na rok 2022
1/2022
Doplnená
0,00 € ZO OZ pri SŠ Rudňany Spojená škola, Rudňany
12.
Január
2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
1/2022
Doplnená
4,50 € Up Déjeuner s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné
11.
Január
2022
Kolektívna zmluva
2022/1
Doplnená
0,00 € ZOOZ PŠaV pri CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie, Bardejov