Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q391-512-003-002
Zrušená
10 707,49 € Mesto Stupava Občianske združenie Dolné Záhorie
13. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-Q108-512-002-002
IROP-CLLD-Q108-512-002-002
Zrušená
3 227,91 € Obec Želovce Ipeľská Kotlina - Novohrad, o.z.
19. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-AFY1-511-002-001
Zrušená
40 000,00 € Miestna akčná skupina 11 PLUS GO - STAV s.r.o.
29. Január 2024
Kúpna zmluva
Z2024440_Z
Zrušená
166 800,00 € HYCA s.r.o. Služby mesta Piešťany
20. August 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q391-511-004-014
Zrušená
55 661,11 € ROTA plus s.r.o. Občianske združenie Dolné Záhorie
8. December 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-P813-512-004-002
Zrušená
43 643,04 € Združenie ULIJANA z Kojšova Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
30. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-AFY1-511-002-001-D01
Zrušená
0,00 € Miestna akčná skupina 11 PLUS GO - STAV, s.r.o.
24. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q575-511-001-002
IROP-CLLD-Q575-511-001-002
Zrušená
66 702,38 € Fabrik projection, s.r.o. Miestna akčná skupina Bystrická dolina
30. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P826-512-004-003
Zrušená
54 511,60 € Banícky cech Slovinky Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
21. Január 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-P813-512-002-002
Zrušená
21 052,63 € Obec Prakovce Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
30. Máj 2022
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
44/22/ZoD
Zrušená
6 596 700,60 € Združenie ČOV Levoča Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P942-512-002-003
IROP-CLLD-P942-512-002-003
Zrušená
102 864,55 € Mesto Medzilaborce Miestna akčná skupina Laborec, o.z.
24. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-W965-511-001-003
Zrušená
49 493,55 € STROJSTAV spol. s r.o. Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV
2. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P826-512-004-002
Zrušená
54 511,60 € 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy Miestna akčná skupina SĽUBICA, o.z.
13. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-Z-CLLD-Q181-511-001-003
Zrušená
18 523,00 € Slovakia Pet Food, s.r.o. MAS ŠAFRÁN, o.z.
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q178-511-002-005
Zrušená
179 126,05 € Veľká Havrania, s.r.o. Miestna akčná skupina Terchovská dolina
28. Január 2016
Zmluva č. 1/2016 o nájme parkovacieho miesta
1/2016
Zrušená
420,00 € GEO-TEAM SLOVAKIA s.r.o. Úrad vládneho auditu
21. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-512-001-008
Zrušená
159 903,92 € Obec Terany OZ Zlatá cesta
24. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q575-511-001-001
IROP-CLLD-Q575-511-001-001
Zrušená
94 797,44 € Benclean, s.r.o. Miestna akčná skupina Bystrická dolina
12. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-T612-512-004-002
Zrušená
24 027,98 € Obec Rabča Miestna akčná skupina Biela Orava