Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2012
Zmluva o pôžičke zo Študentského pôžičkového fondu v ak.r. 2011/2012
2525/2011
Zrušená
1 327,76 € Róbert Šosták Študentský pôžičkový fond
26. Jún 2017
Zmluva o výkone člena dozorného orgánu
Z201706016
Zrušená
300,00 € MUDr.Zoltán Danczi Psychiatrická nemocnica Hronovce
4. Január 2012
Dohoda o splátkach pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu.
49310
Zrušená
2 655,52 € Róbert Šosták Študentský pôžičkový fond
1. Marec 2016
Nájomná zmluva
DNS-2016-02-16
Zrušená
1 300,00 € Andrej Martinec Divadlo Nová scéna
20. August 2013
DOHODA O SPLÁTKACH PÔŽIČKY zo Študentského pôžičkového fondu
49310
Zrušená
3 584,95 € Bc. Róbert Šosták Fond na podporu vzdelávania
20. August 2019
Zmluva o úvere
305/371/2019
Zrušená
46 230,00 € Andrej Bencel a Radmila Bencelová Štátny fond rozvoja bývania
10. Júl 2015
Kúpna zmluva - pozemok Bánovce nad Bebravou
558/D160/2015
Zrušená
89 000,00 € Stupavský Jozef Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. Júl 2015
Kúpna zmluva - stavba a pozemok Bánovce nad Bebravou
559/D160/2015
Zrušená
88 000,00 € Stupavský Jozef Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí NFP
Z314011L975
Zrušená
284 833,49 € Spotrebiteľské právne centrum Sekcia európskych programov
30. Apríl 2015
Zmena ručiteľa - dodatok č.2
196043/2
Zrušená
0,00 € Jarmila Heldiová Fond na podporu vzdelávania
7. Máj 2021
Servisná zmluva uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ev.č. 2021/22/ZML)
2021/22/ZML
Zrušená
26 544,00 € Altamira Softworks, s. r. o. Slovenské centrum dizajnu
13. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-Z-CLLD-Q181-511-001-003
Zrušená
18 523,00 € Slovakia Pet Food, s.r.o. MAS ŠAFRÁN, o.z.
23. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Základného individuálneho poradenstva
NPZIVSE_ZIP_23_2020
Zrušená
780,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Metales Fixing s.r.o.
10. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
48/2023
Zrušená
104 400,00 € Úrad vlády SR Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (výskumník: Stepan Zakarkhevich)
10. November 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
885/2022
Zrušená
141 840,00 € Úrad vlády SR Parazitologický ústav SAV , v.v.i. (výskumník: Yuriy Kuzmin, DSc.)
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1188/2022
Zrušená
39 600,00 € Úrad vlády SR Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (výskumník: Maksym Fershal, PhD.)
16. November 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
892/2022
Zrušená
129 240,00 € Úrad vlády SR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (výskumník: Taras Verkholyak, PhD.)
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1021/2022
Zrušená
118 800,00 € Úrad vlády SR Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (výskumník: Irina Kobzar, PhD.)
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1021/2022
Zrušená
118 800,00 € Úrad vlády SR Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. (výskumník: Irina Kobzar, PhD.)
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1245/2022
Zrušená
104 400,00 € Úrad vlády SR Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, s.r.o. (výskumník: Doc. Heorhii Prokhorov, PhD.)