Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Kúpna zmluva
Z202210344_Z
Zrušená
13 950,00 € ALINEA s.r.o. Mesto Michalovce
27. September 2022
Rámcová dohoda
Z202210458_Z
Zrušená
2 780,00 € ROTEX ELEKTRO s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
27. September 2022
Kúpna zmluva
Z202210348_Z
Zrušená
17 998,41 € MONT GATE s.r.o. SEZO-Spiš, združenie obcí
22. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202210177_Z
Zrušená
24,00 € Vlastimil Šiška LESTECH Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
16. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229904_Z
Zrušená
151 793,30 € MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola s materskou školou Štiavnik
6. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229578_Z
Zrušená
2 080,00 € GIEGO s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
6. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20229586_Z
Zrušená
23 989,00 € Peter Mánik MI-MA SÚKROMNÁ AUTOŠKOLA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
6. September 2022
Rámcová dohoda
Z20229443_Z
Zrušená
4 015,20 € KORAKO plus, s. r. o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
6. September 2022
Rámcová dohoda
Z20229444_Z
Zrušená
828,00 € JAMEL FASHION s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
5. September 2022
Zmluva o dielo
Z20229132_Z
Zrušená
1 767,60 € BETA - CARS, s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5. September 2022
Kúpna zmluva
Z20229065_Z
Zrušená
1,20 € Detes s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. August 2022
Kúpna zmluva
Z20229571_Z
Zrušená
996,00 € SERVISUJEM, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228828_Z
Zrušená
452,40 € Espresso SK s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave
30. August 2022
Kúpna zmluva
Z20229313_Z
Zrušená
25 536,00 € PRO - HAND, s.r.o. Záchranná služba Košice
25. August 2022
Kúpna zmluva
Z20229420_Z
Zrušená
1 600,00 € PharmaComp s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
25. August 2022
Kúpna zmluva
Z20229134_Z
Zrušená
120 000,00 € IJK - CONSULTING, s. r. o. Mesto Martin
24. August 2022
Kúpna zmluva
Z20229056_Z
Zrušená
396,00 € Berndorf Sandrik s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
23. August 2022
Kúpna zmluva
Z20229137_Z
Zrušená
29 500,00 € Lordhoff s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
23. August 2022
Kúpna zmluva
Z20228676_Z
Zrušená
2 440,00 € BRENO s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22. August 2022
Rámcová dohoda
Z20228949_Z
Zrušená
20 999,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Slovenské národné divadlo