Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Sazdice
0,00 € Obec Sazdice Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Sielnica
0,00 € Obec Sielnica Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Slavkovce
0,00 € Obec Slavkovce Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Ratkovce
0,00 € Obec Ratkovce Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Slizké
0,00 € Obec Slizké Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Slovinky
0,00 € Obec Slovinky Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Ruská Kajňa
0,00 € Obec Ruská Kajňa Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Rakovice
0,00 € Obec Rakovice Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Rejdová
0,00 € Obec Rejdová Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Rimavská Sobota
0,00 € Mesto Rimavská Sobota Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Slovenská Ľupča
0,00 € Obec Slovenská Ľupča Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Radoma
0,00 € Obec Radoma Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Ratkovo
0,00 € Obec Ratkovo Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Rešov
0,00 € Obec Rešov Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Ruská Poruba
0,00 € Obec Ruská Poruba Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Rudina
0,00 € Obec Rudina Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 1/2021
1/2021
0,00 € Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied Slovenská akadémia vied
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Radatice
0,00 € Obec Radatice Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Slatina
0,00 € Obec Slatina Štatistický úrad SR
24.
Január
2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Sobrance
0,00 € Mesto Sobrance Štatistický úrad SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »