Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707031/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669459
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Ján Pribula FARMA
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707564/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669456
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGROVÝROBA, spol. s r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707808/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669454
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Milan Stahovec
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 704510/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669449
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo v Dravciach
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707569/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669445
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo "Šarišan" Svinia
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707078/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669444
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. CLEMATIS 2 s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707718/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669442
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. BAJER AGRO spol. s r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707531/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669440
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708037/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669411
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGROCHOV - ŠARIŠ s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708820/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669408
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bartolomej Smetana
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 712128/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669407
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. SHR JUDr. Štefan Kožlej
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707777/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669439
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Tomáš Ponik
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707714/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669437
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. ASPO a Z.M.,s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708221/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669426
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. SHR Ing. Peter Angelovič
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 708713/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669425
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Marek Sčislák
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 710901/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669424
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Jozef Dziak
11.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/43/54E/413
0,00 € Mikuláš Ikri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707710/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669457
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Karpatovka, s.r.o.
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 704521/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669452
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Poľnohospodárske družstvo "Oľšavica - Brutovce" so sídlom v Oľšavici
11.
Apríl
2021
Dodatok k č. 1/2021 k zmluve š. 707131/2021 o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
CRZ-5669448
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. SLOVEXA PD - Kapušany, spoločnosť s ručením obmedzeným
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »