Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
23. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/42/054/34-1
0,00 € Obec Blatné Remety Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
Dohoda o platbách - plyn k zmluve č. 3508264
2-05/224
0,00 € SSE, a.s. Základná škola s materskou školou, Oravský Podzámok 51
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/1271
131,88 € Obec Bežovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
23. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07523-Z
SPO-V04-07523-Z
19 000,00 € Janka Hudranová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
666/2024
5 000,00 € Úrad vlády SR Gitara hrou
23. Máj 2024
Darovacia zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
KR HaZZ TN - Darovacia zmluva
1 000,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky MSM pre ľudí, o.z.
23. Máj 2024
D o d a t o k č. 1 k Nájomnej zmluve č. 804690030-2-2022-NZsPS zo dňa 16.09.2022
D o d a t o k č. 1 k Nájomnej zmluve č. 804690030-2-2022-NZsPS zo dňa 16.09.2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ParCool s.r.o.
23. Máj 2024
Kúpna zmluva na dodanie originálnych a kompatibilných tonerových kaziet
07/2024
6 978,00 € JURIGA spol. s r. o. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
23. Máj 2024
Zmluva č. 5/1000215640 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5/1000215640
0,00 € Okresné stavebné bytové družstvo Ku Bratke 3 934 01 Levice Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov 202403788
20/5/2024
0,00 € Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Domov n.o., Partizánske, Nádražná 649/6, 958 01 Partizánske
23. Máj 2024
Zmluva č. SVSN-0201202425
21/2024
0,00 € ENVI-PAK, a. s. Obec Varhaňovce
23. Máj 2024
Dodatok č. 7 k zmluve č. 319/04 o poskytovaní bezpečnostnej služby
Dodatok č. 7 k zmluve č. 319/04
0,00 € KELCOM international, spol. s r.o. Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany
23. Máj 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
54.rmo-25-90/2024
12,96 € Mgr. Adrián ANGYAL Ministerstvo obrany SR
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
292024
0,00 € CINETECH s.r.o. Litterra, n. o.
23. Máj 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/017/2024
TvU_2024_PdF_41
184,50 € PedDr. Vladimíra Poláčková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
23. Máj 2024
zmluva o predĺžení nájmu na hrobové miesto
216/2024C
35,00 € Medveď Ján Technické služby mesta Nová Baňa
23. Máj 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
54.rmo-25-94/2024
9,95 € Pavel PAVLÍK Ministerstvo obrany SR
23. Máj 2024
grafický návrh a príprava knihy
66/2024
14,00 € Michal Pindroch Obec Batizovce
23. Máj 2024
Nájomná zmluva
30803/NZ-001/2022/Krásna/1665/RusJa
3,14 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Máj 2024
Darovacia zmluva
7/2024
4 200,00 € Essity Slovakia s.r.o. Domov dôchodcov Šaľa