Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
15.
August
2022
Zmluva o spolupráci
ZM2030021
61,42 € CarunCula s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
August
2022
Zmluva o spolupráci
ZM2030020
81,34 € BiBi – BA, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
August
2022
Zmluva o spolupráci
ZM2030013
111,55 € 2 Mart s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
August
2022
Zmluva o spolupráci
ZM2030026
67,73 € RASTON s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
August
2022
Zmluva o spolupráci
ZM2030022
71,71 € Matkrat s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
August
2022
Zmluva o spolupráci
ZM2030030
57,77 € Somik art s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
August
2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb
15.
August
2022
POZ - dodatok
9003/2022/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. iCargo, s.r.o.
15.
August
2022
Dodatok k DoC-dovoz
0012034304
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
15.
August
2022
Dodatok k DoC VP
0100810402
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SPOLCHEMIE SK, s.r.o.
15.
August
2022
Nájomná zmluva č. 01336/2022-PNZ -P40403/22.00 - Martin Kováč
01336/2022-PNZ -P40403/22.00
0,00 € Martin Kováč Slovenský pozemkový fond
15.
August
2022
Nájomná zmluva č. 01284/2022-PNZ -P40388/22.00 - Jakub Kupčok
01284/2022-PNZ -P40388/22.00
0,00 € Kupčok Jakub Slovenský pozemkový fond
15.
August
2022
Nájomná zmluva č. 01445/2022-PNZ -P40442/22.00 - Zuzana Vrábľová
01445/2022-PNZ -P40442/22.00
0,00 € Zuzana Vrábľová Slovenský pozemkový fond
15.
August
2022
Zmluva o umeleckom účinkovaní
98/2022
400,00 € Matej Martinček Mestské kultúrne stredisko Senica
15.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINACOVANIE PROJEKTU V RÁMCI PROGRAMU SASPRO 2 č. 3215/02/01
Z/2022/1885/XI/RUK/OPV_RUK
201 582,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
15.
August
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z-24/2022
0,00 € Slovak Telekom a.s. Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava - Ružinov
15.
August
2022
Zmluva o spolupráci
ZOS017/2022
10 000,00 € Nezisková organizácia NEO Pohronské osvetové stredisko
15.
August
2022
Kúpna zmluva č.552/2022
561/2022
36 630,00 € Lamron s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
15.
August
2022
Nájomná zmluva s právom stavby
Zmluva 2022-060
100,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Šarišské Michaľany
15.
August
2022
Zmluva o partnerstve
ŠOP SR-Z/163/2022
0,00 € Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »