Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
18. Júl 2024
Zmluva o dodávke plynu
17/2024
0,00 € Slovenský prynárenský priemysel, a.s. Obec Hrabičov
18. Júl 2024
Zmluva o dodávke plynu
18/2024
0,00 € Slovenský prynárenský priemysel, a.s. Obec Hrabičov
18. Júl 2024
Zmluva o sprostredkovaní koncertov a vystúpení umelcov
INE_015/2024
5 000,00 € Authentica - kultúra bez hraníc Mesto Nesvady
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010001039
112,74 € Marianum Jozef Rieger
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1050000111
23,21 € Marianum Magdaléna Jašová
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1080000075
30,96 € Marianum Ing. Peter Beňovský
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010001040
232,10 € Marianum Ing. Milota Rudinská
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000373
232,10 € Marianum Ing. Marta Salagová
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/3170000002
232,10 € Marianum Jozef Rieger
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2100000046
131,53 € Marianum Alexandra Plšek
18. Júl 2024
nájomná zmluva
365/2024
30,00 € Mesto Lučenec MUDr. Igor Tomašovič
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
20240435/2024
250,00 € Športový klub TJ Iskra Hrboltová Mesto Ružomberok
18. Júl 2024
Zmluva o nájme parkovacieho miesta č, 38, Dohoda o platbách na obdobie od 1.7.2024 do 30.6.2025
273/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou ML MED s.r.o.
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
17955/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Slimáková Božena Mgr.
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
17946/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Šubová Jarmila Ing.
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
17944/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Mníchová Tatiana
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
17963/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Kušnír Pavol
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
17940/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Bašista Jaroslav
18. Júl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu "Finančné stimuly pre zamestnanosť"
24/31/054/2488
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Vepor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
18. Júl 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12083304/4
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.