Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
30.
November
2021
Zmluva o poskytovaní prác a služieb , Milan Slušňák
ÚVTOSM-70/34-2021
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Milan Slušňák
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
368/UNB/2021
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Iveta Macová
30.
November
2021
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € ZSE Energia, a.s Ústav na výkon väzby v Bratislave
30.
November
2021
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_169-2021_2021
0,00 € Jozef Časo Horská záchranná služba
30.
November
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615 (2020/XA) v znení Dodatku č. 2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat.
72/33/2021
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Ing. Bibiána Bilavská
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
365/UNB/2021
40,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Martin Mangel
30.
November
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 2021/OE/93
2021/OE/93
6 570,00 € Mgr. Šimko Stanislav Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
56_2021_UZ
116,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. David Durmik
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
367/UNB/2021
20,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Bc. Simona Urdová
30.
November
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/28/54E/612 zo dňa 12.05.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/28/54E/612
0,00 € Viktória Kršiaková - NEFERTITI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
54_2021_UZ
116,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Jarmila Vlček
30.
November
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
90968/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Marianka
30.
November
2021
Dohoda o publikovaní č. 24/2021
516/2021
0,00 € Universita degli Studi di Firenze Slovenské banské múzeum
30.
November
2021
Dohoda o ukončení Dohody
HZS_ZM_173-2021_2021
0,00 € Martin Ružbarský Horská záchranná služba
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní
52_2021_UZ
146,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Gabriela Tischler, MPH
30.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
366/UNB/2021
266,58 € Univerzitná nemocnica Bratislava Renáta Kerekešová
30.
November
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/03/54E/756 zo dňa 22.03.2021
21/03/54E/756
0,00 € Ervin Olan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
30.
November
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
90964/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Malá Franková
30.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2019-59/AYQ3
KŽP-PO4-SC421-2019-59/AYQ3
59 066,13 € SCAME-SK, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
November
2021
Dohoda o zrušení zmluvy o nájme zo dňa 11.01.2017
1585/2021
0,00 € AGAVE, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »