Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
6. December 2023
Dodatok č. 19 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka
ZML. 37/2023
0,00 € OZO a.s. Obec Beňadiková
6. December 2023
Neuvedené
422/2023
1 920,00 € STAVOPROJEKT s.r.o. Mesto Stará Ľubovňa
6. December 2023
Preberací prookol číslo: 0689/2023-25/039 na základe kúpnej zmluvy 0689/2023
21/2023
7 722,00 € flex-it, s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce
6. December 2023
zmluva - J.Ňunvarová 3.12.
277/2023
100,00 € Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko Mgr. Jana Ňunvarová
6. December 2023
Zmluva o nájme, Dvory 1932, č.b. 8, Púchov
539/2023
8 141,40 € Mesto Púchov Alena Balážová
6. December 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
10/2023
0,00 € Angličtina Best Start n.o. Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok
6. December 2023
SPP - Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
11/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok
6. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
232/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Rimavská Sobota
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CIM6
241/2023
155 062,58 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Rimavská Sobota
6. December 2023
Zmluva o výpožičke autobusov na elektrický pohon a nabíjacej stanice
777/2023
0,00 € Mesto Dunajská Streda Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Šarišské Bohdanovce v roku 2023
2023042
1 500,00 € Združenie ŠB PLATAN Šarišské Bohdanovce, 082 05 Šarišské Bohdanovce 87 Obec Šarišské Bohdanovce, 082 05 Šarišské Bohdanovce 87
6. December 2023
Zmluva o nájme, 1.mája 937, č.b. 20, Púchov
541/2023
231,24 € Mesto Púchov Marián Baláž
6. December 2023
Zmluva o spolupráci
41/2023
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
6. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
231/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Rimavská Sobota
6. December 2023
Kúpna zmluva
776/2023
1,00 € Mesto Dunajská Streda Mgr. Štefan Podhorný
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 244/12/2023
159/2023
50,00 € Mestské kultúrne centrum Štefan Práznovský
6. December 2023
Ocú Li 887/2023-001 Be Zmluva o nájme hrobového miesta
Ocú Li 887/2023-001 Be
17,00 € Obec Lipové Belan Ján
6. December 2023
Zmluva o nájme, Dvory 1932, č.b. 35, Púchov
538/2023
4 889,88 € Mesto Púchov Daniela Hazalová
6. December 2023
Zmluva o spolupráci
40/2023
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
6. December 2023
zmluva - J. Ňunvařová - 1.1.2024
276/2023
150,00 € Mgr. Jana Ňunvarová Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko