Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
22. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2130000091
185,68 € Marianum Pavol Blaho
22. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/3180000051
232,10 € Marianum Ing. Vladimír Grežo
22. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001357
187,90 € Marianum Mgr. Alena Matejčíková
22. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2023009 zo dňa 27.9.2023
2023009-3
1 452 550,33 € MSJ group, s.r.o. Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie
22. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
12/103001/2024-PC
0,00 € Martin Konečný Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
22. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
24/103001/2024-PC
0,00 € Ing. Pavol Tarbajovský Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
22. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
25/103001/2024-PC
0,00 € Ing. Matúš Vírostko Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
22. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
26/103001/2024-PC
0,00 € Ing. Lucia Žuľová Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
22. Máj 2024
Kúpna zmluva
4/2024
10 480,00 € Mgr. Ladislav Richter,trvale bytom 935 57 Jur nad Hronom 57 Obec Jur nad Hronom, 935 57 Jur nad Hronom 278
22. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11462/1
270,00 € Strapková Marta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001354
232,10 € Marianum Ladislav Stríž
22. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001312
232,10 € Marianum Natália Hattalová
22. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000614
150,32 € Marianum Edita Kohýlová
22. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000933
139,26 € Marianum Alžbeta Sziglová
22. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/3180000052
232,10 € Marianum Ing. Vladimír Grežo
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
532/2024
6 500,00 € Mesto Skalica Hokejbalový klub Skalica
22. Máj 2024
Zmluva o výpožičke verejného priestranstva - prevádzkovanie zábavných atrakcií počas Humenských Švejkovych dní 2024
393/2024
132,00 € Mesto Humenné Jozef Motrič
22. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestoru na obchodnú činnosť počas HŠD 2024
399/2024
0,00 € Mesto Humenné Jozef Saksun-FOLSA
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
20240299/2024
1 625,00 € Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku Mesto Ružomberok
22. Máj 2024
Zmluva č. 2024_403 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2024
7/2024
350,00 € Základná škola Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda Regionálny úrad školskej správy v Trnave