Centrálny register zmlúv
Government Office of the Slovak Republic
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovakia
Phone: Phone/572 95 111, Fax: Phone/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. Marec 2024
Darovacia zmluva
224
0,00 € Kimberly-Clark, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - LÚČ
1. Marec 2024
Darovacia zmluva
6/2024/OMAP/DZ/4
301,00 € Ing. Dalibor Novotný Národná zoologická záhrada Bojnice
1. Marec 2024
Zmluva o dodávke služieb pri užívaní nebytových priestorov
32/2024
0,00 € Bytové hospodárstvo, s. r. o. Mesto Revúca
1. Marec 2024
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 71/2024
109/2024
16 892,60 € SALA engineering s.r.o. MESTO DETVA
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
201/2024
4 000,00 € Služby občanom mesta Levice, s. r. o. (SOM Levice) Mesto Levice
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry č. 1/2024/OŠKaCR
202400171/2024
140 000,00 € Presov Hockey a.s. Mesto Prešov
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
zml-29022024
47 000,00 € Ing.arch. Peter Guga – G - ateliér Obec Skalka nad Váhom, Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom
1. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme
ID 837
0,00 € Zuzimix s.r.o. Obec Omšenie
1. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 4/OZ01/I.Q.2024/EAD
001318/2024/LSR
6 311,22 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty K - M - K, s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 124-I-501-VB/2023
124-I-501-VB/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov
Z09/2024
50,00 € Obec Staškov Simona Stredňanská
1. Marec 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č.26/2024/INT/MZ
INT_25/2024
30,00 € Dozorný výbor COOP Jednota v Podbrezovej Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6
1. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202312-ZoP-0080
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
1. Marec 2024
Zmluva o dielo - Spracovanie Zmien a doplnkov č.3 územného plánu zóny Panský kruh obce Smižany
ZOD_001/2024
9 600,00 € ARCHING SNV, s. r. o. Smižany
1. Marec 2024
Rámcová dohoda
7/2024
0,00 € KOMFOS Prešov, s.r.o HARMONIA – Domov sociánych služieb a zariadenie pre seniorov
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb externého bezpečnostného poradcu ADR
Zmluva o poskytovaní služieb externého bezpečnostného poradcu ADR
0,00 € DGSA Consulting, s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKG7 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Kozárovce
186/2024
125 058,49 € Úrad vlády SR Obec Kozárovce
1. Marec 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500098
10,00 € Mgr. Zuzana Dovičáková K 13 - Košické kultúrne centrá
1. Marec 2024
Zmluva o dielo K. Podmanická PTN NkTR Paličkovanie 02.-03.03.2024
2024-027
200,00 € Kristína Podmanická Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
1. Marec 2024
Darovacia zmluva
01/2024
750,00 € Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná - Velčice Obec Kostolná - Záriečie