Centrálny register zmlúv
Government Office of the Slovak Republic
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovakia
Phone: Phone/572 95 111, Fax: Phone/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
28. November 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odborného výcviku
69/2022
0,00 € Agricol Co s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
28. November 2022
Ukončenie zmluvy o nájme
3/2020
0,00 € Obec Michal nad Žitavou Ivan Kóňa
28. November 2022
Zmluva o nájme bytu
2/2022
234,96 € Obec Michal nad Žitavou Danka Lenghartová
28. November 2022
ZoD
232/2022
150,00 € N. Šáro Krajské kultúrne stredisko v Žiline
28. November 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odborného výcviku
68/2022
0,00 € PD Horná Nitra Stredná odborná škola, Pruské 294
28. November 2022
Zmluva o nájme bytu
1/2022
170,00 € Obec Michal nad Žitavou Ivana Tarkaiová
28. November 2022
Kupna zmluva_zariadenie
463/2022
0,00 € Mesto Pezinok RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková
28. November 2022
Predaj vozidla PRAGA V3S
OP/2022/00411403
1 000,00 € Obec Ihľany Obec Hranovnica
27. November 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odborného výcviku
64/2022
0,00 € Agrri CS Slovakia Stredná odborná škola, Pruské 294
27. November 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odborného výcviku
60/2022
0,00 € Agrobon Zvolen, spol. s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
27. November 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odborného výcviku
66/2022
0,00 € Adonis Kvety Stredná odborná škola, Pruské 294
27. November 2022
Zmluva o správe domény
83/22
87,73 € SWAN, a.s. Národná transfúzna služba SR
27. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2022
0,00 € Jaroslav Vančišin Obec Vyšný Komárnik
27. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A3498106
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Bystrická cesta 14
27. November 2022
Dodatok č. 27 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 22.10.2007
D10/2022
427,50 € Národná transfúzna služba SR Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. November 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odborného výcviku
59/2022
0,00 € Farma Veles s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
27. November 2022
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v k. ú. Považská Bystrica
ZM/2022/0459
1 239,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Lidl Slovenská republika, v.o.s./Považská vodárenská spoločnosť
27. November 2022
Dohoda
22/43/054/682
21 288,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Obec Krásnohorské Podhradie
27. November 2022
ZMLUVA č. 26/2022/KD1 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Hronských Kľačanoch
26/2022/KD1
30,00 € Stanislava Kúdeľová Obec Hronské Kľačany
27. November 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odborného výcviku
61/2022
0,00 € Corland s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294