Centrálny register zmlúv
Government Office of the Slovak Republic
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovakia
Phone: Phone/572 95 111, Fax: Phone/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
27.
Júl
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/06/54E/936
0,00 € Monika Lackovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
27.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/11/054/22
1 066,86 € Mesto Považská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
27.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/11/054/21
1 422,48 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Považská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
27.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/34/54E/2160
0,00 € Slavomír Paňko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
27.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/09/054/23
4 096,98 € Mesto Bánovce nad Bebravou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
27.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/12/054/24
6 083,91 € OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE , s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
27.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenie č. 1)
21/31/054/478
12 618,00 € AgrárMat,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
27.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/25/54E/3947
0,00 € Ján Hančík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
27.
Júl
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/21/54E/3522
0,00 € Tomáš Krušpán Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27.
Júl
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/21/010/13
0,00 € Obec Zábiedovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2021-000790-005_2021
50 000,00 € Mgr. Tomáš Števík Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
27.
Júl
2021
Kúpna zmluva Č. j.: 41196/2019 -140
6867/2021/LSR
4 854,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca MIR-CAT Krštieň Miroslav
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2021-003225-005_2021
50 000,00 € Gergő Szabó Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností)
27.
Júl
2021
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 850501010-4-2020-NZsPS z 08.06.2020
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 850501010-4-2020-NZsPS z 08.06.2020
0,00 € Železnice Slovenskej republiky GreenWay Infrastructure s.r.o.
27.
Júl
2021
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM2026666
2 520,00 € ZOOM casting agency, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
27.
Júl
2021
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM2026665
10 560,00 € ZOOM casting agency, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
27.
Júl
2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu MS/76/2021-90
IČ 03/21
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Okresný súd Dolný Kubín
27.
Júl
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2094794
300,00 € Straňanek Jakub Rozhlas a televízia Slovenska
27.
Júl
2021
Kúpna zmluva - výkup
848 221 0018 – RP 1 – 2021 - KZV
28 185,93 € JUDr. Roland Burger Železnice Slovenskej republiky
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s donáškou pošty
38/2021/SRF
0,00 € Ján Schwantzer – CAR Line Slovenská inovačná a energetická agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »