Centrálny register zmlúv
Government Office of the Slovak Republic
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovakia
Phone: Phone/572 95 111, Fax: Phone/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
20. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 4/2024
4/2024
101,75 € Gymnázium, Lorencova ulica 46, Krompachy Jana Hulinová
20. Jún 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
147,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Jána Švermu 6, Michalovce
20. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
60/2024
0,00 € Súkromná obchodná akadémia DSA TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
20. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie: Katétre pre optickú koherenčnú tomografiu - časť č. 2
Rámcová dohoda VÚSCH č. 57-2024-RD
42 120,00 € MEDITRADE spol. s r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
20. Jún 2024
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
2024106
0,00 € Martina Bartosova Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. Jún 2024
Licenčná zmluva
ZML 00432/2024 RE
0,00 € Mgr. Teresa Nováková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
20. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
544/24
0,00 € SOBIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica Trenčín
20. Jún 2024
SPONZORSKÁ ZMLUVA
06/2024
2 500,00 € stepco s.r.o. Obec Čebovce
20. Jún 2024
Dohoda o grante pre program ERASMUS
8 2024
37 592,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu OZ Základná škola, Komenského 3, Smižany
20. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/27/19B/31
41 251,23 € Stavebný sociálny podnik s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
20. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 276/2024
NAJZ_007/2024
145,85 € Krajňak Pavol Mesto Svidník
20. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000215709
48 425,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
20. Jún 2024
dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1 k z. č. 2024/15/D/OEaR
0,00 € TK Nová Generácia Mesto Nové Mesto nad Váhom
20. Jún 2024
Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia plochej strechy ZUŠ J. Kréna, na ul. Štúrova 590, Nové Mesto nad Váhom"
06/2024/OV
119 109,96 € Greško stav s.r.o. Mesto Nové Mesto nad Váhom
20. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
16/2024
0,00 € Základná škola Jarná Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8
20. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
17/2024
0,00 € Základná škola Jarná Základná škola s MŠ, Školská
20. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
18/2024
0,00 € Základná škola Jarná Materská škola, Dedinská 1/1 Žilina
20. Jún 2024
Zmluva o prenesení čísla k spoločnosti o2 Slovakia, s.r.o
Zmluva o prenesení čísla k spoločností O2 Slovakia, s.r.o.
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Kolonica
20. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. 150/2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 150/2020
0,00 € MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2024
Zmluva č. 00017/2024/SOŠPDK/30/PV o duálnom vzdelávaní
00017/2024/SOŠPDK/30/PV
0,00 € OFZ, a. s. Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín