Centrálny register zmlúv
Government Office of the Slovak Republic
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovakia
Phone: Phone/572 95 111, Fax: Phone/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-05327
20-131-05327
3 000,00 € MgA. Peter Korman, DiS.Art. Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-06176
20-131-06176
3 000,00 € MgA. Jana Šteflíčková Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-06449
20-131-06449
3 000,00 € ing Oskar Szalo Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-06549
20-131-06549
2 000,00 € Tamás Belicza Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-06729
20-131-06729
3 000,00 € Mgr.art. Ján Gašpárek Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-06981
20-131-06981
3 000,00 € Mgr. Michal Kráľ Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-07336
20-131-07336
3 000,00 € Mária Wiesnerová, DiS.art Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-07548
20-131-07548
3 000,00 € BcA Šimon Truszka, Dis.art Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-07830
20-131-07830
3 000,00 € Eduard Kostelník, Dis. art. Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-131-09172
20-131-09172
3 000,00 € Mgr. Viera Bartošová, ArtD. Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04189
20-514-04189
2 000,00 € Obec Štiavnik Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-321-02335
20-321-02335
3 276,00 € Eugen Vizváry Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-351-02283
20-351-02283
1 092,00 € Martin Kopál Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
6.
Marec
2021
Príkazná zmluva
21/2/9215/1
170,00 € Koleňák Roman, prof. Ing., PhD. IWE Slovenská národná akreditačná služba
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-111-06261
20-111-06261
3 000,00 € Mgr. art Andrej Šoltés Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-111-07302
20-111-07302
3 000,00 € Mgr.art. Mariana Luteránová Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-111-07554
20-111-07554
3 000,00 € Mgr. art Gabriel Fusko, pdg Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-111-08349
20-111-08349
1 500,00 € Mgr. art. Michal Jasaň Fond na podporu umenia
6.
Marec
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/341 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko
21/26/54E/341
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica MMA, s.r.o.
6.
Marec
2021
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/34/54E/679
0,00 € WEMADI, s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »